hits

Erna må knuse fem egg


Norge kjører i ekspressfart på 1. klasse mot konkurs og økonomisk katastrofe. Vi pådrar oss rett og slett mer forpliktelser enn det vi skaper av verdier. Erna Solberg kan redde landet vårt, men da må hun våge å knuse fem kinderegg.

Norge går så det griner - tror mange. Slik er det dessverre ikke. Sannheten er at vi bruker mer enn noen gang før, samtidig som vi skaper stadig mindre. Og i nær fremtid blir det bare verre. Antall pensjonister øker betydelig samtidig som oljeinntektene blir mindre. Norsk industri er langt på vei utkonkurrert, samtidig som vi har vent oss til velferdsytelser som ikke er opprettholdbare. Underskuddene vil allerede om få år bli store.

Dette dystre fremtidsbildet er dessverre ikke en elendighetsbeskrivelse jeg har funnet på.

Ledende økonomer sier det,

OECD sier det 

og ikke minst regjeringen selv sier det.

Jeg vil ikke trøtte mine lesere ved å gå gjennom detaljene i elendigheten. Den som vil grave i dybden, kan klikke på lenkene og finne solid dokumentasjon. Nei - i stedet vil jeg si noe om hva som kan gjøres med det.

Norge får nå en ny regjering med et solid mandat til å gjøre forandringer. Jeg tror ikke alle de fire borgerlige partiene blir enige og går i regjering sammen. Det mest sannsynlige er at vi får en blåblå regjering av Høyre og Fremskrittspartiet med Erna Solberg som statsminister.

Erna har mye å ta tak i for å sikre Norge en bærekraftig utvikling etter åtte år med stillstand. Jeg ser fem områder hvor det er mye å hente:

1.    Stans sløsing i offentlig sektor
2.    Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk
3.    Gi bøndene mindre penger
4.    Legg om uhjelpen
5.    Skap en pensjonsreform i offentlig sektor

Jeg har ikke regnet på hvor mye som spares ved dette, men det er ingen tvil om at det her kan kuttes atskillige titalls milliarder kroner årlig i statens utgifter. Det er likevel ikke det viktigste. Det viktigste er at på hvert av disse områdene vil kuttene innebære en forbedring av politikken samtidig som det frigjøres ressurser som vil gi verdiskapning på andre områder. Vi snakker altså om en eske med hele fem store kinderegg. Hvordan hvert av disse kindereggene virker, skal jeg gå igjennom nedenfor.

Stans sløsing i offentlig sektor
Her er det åpenbare forbedringsmuligheter. I helsevesenet har sammenslåing av sykehusene medført store administrative problemer samtidig som helsekøene vokser. Det er ledig kapasitet på private klinikker for enkle inngrep, mens de rødgrønne av ideologiske årsaker har valgt å la folk vente i kø med sykmelding i stedet. Slikt er sløseri. Det står ikke særlig bedre til i skolen med dårlige resultater i PISA-undersøkelsene, stort frafall i videregående og demotiverte lærere. Lovgivningen må forenkles og byråkratiet må reduseres. Plan- og bygningsloven er en av lovene som har blitt alt for komplisert med følge at byggekostnadene har skutt i været. Den må forenkles vesentlig. Endelig er tiden overmoden for kommunesammenslåing for å effektivisere lokalforvaltningen.

Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk
Norge er sykelønnen 100% av lønnen fra dag en. Ingen andre land har en slik ordning. Ikke til å undres over at sykefraværet er dobbelt så høyt som i Sverige. Det bør innføres karensdager og reduksjon i dekningen, f.eks til 80%. Det er ingen rettferdighet i dagens ordning. Hvorfor skal en som er sykmeldt få 100%, mens den som er arbeidsledig eller uføretrygdet bare får 66%? Dagens sykelønnsordning er for god og gir incentiver til misbruk. Det er urettferdig både for andre som faller utenfor arbeidslivet og for den som er frisk og betaler høyere skatter enn de burde. Dagens sykelønnsordning reduserer også arbeidsstyrken og verdiskapningen i samfunnet.

Gi bøndene mindre penger
Landbruk har jeg blogget om før og vist hvilket vanvittig sløseri dagens politikk innebærer. Dagens landbrukspolitikk er skadelig for skattebetalerne, forbrukerne, miljøet og utviklingsland uten at den gagner bøndene eller distriktene. De eneste vinnerne er det stadig esende landbruksbyråkratiet. Ved å få ned tollbarrierene, redusere antall bruk og forenkle regelverket, er det mulig å både spare skattepenger, frigjøre arbeidskraft som kan brukes bedre andre steder, og redde arbeidsplasser i handelsnæringen ved at grensehandel og smugling reduseres.

Legg om uhjelpen
Tradisjonell uhjelp er under press fordi den rett og slett ikke virker. U-landene hjelpes ikke ved store pengeoverføringer eller dyre prestisjefulle prosjekter, der midlene fort forsvinner i administrasjon og korrupsjon. Det som virker er friere handel og oppbygging av fungerende institusjoner. Den viktigste av disse er et rettssystem som sikrer håndhevelse av eiendomsrett og avtaler. Det er helt sentralt for at næringsvirksomhet skal blomstre og investeringer foretas. Hvis vi samtidig liberaliserer handelen med jordbruksprodukter, noe vi uansett bør gjøre av hensyn til oss selv, får u-landene gode muligheter til inntekter gjennom eksport. De kommer seg ut av bistandsavhengighet og blir i stand til å stå på egne ben.

Skap en pensjonsreform i offentlig sektor
Det er gjennomført reform av tjenestepensjonsordningene i privat sektor men ikke tilsvarende i offentlig sektor. Dette har uheldige virkninger. Virkningen av å ikke gjøre noe er åpenbar for bærekraften i offentlige budsjetter - både i statlig og kommunal sektor. Ansatte i offentlig sektor gis ikke nødvendige incentiver til å bli stående i jobb. I tillegg gir det konkurransevridninger i arbeidsmarkedet i offentlig sektors favør, med konsekvens at privat sektor må betale mer for arbeidskraften. Dette slår igjen ut i svakere konkurranseevne, verdiskapning og velferd.

Knus kindereggene, Erna!

Her bør Erna gyve løs med samme iver som barn med en eske kinderegg. Her får vi altså tre store fordeler i ett: Direkte innsparinger i budsjettene, en mer effektiv politikk på de aktuelle områdene, og i tillegg store positive ringvirkninger for resten av samfunnet ved at arbeidskraft og ressurser kan benyttes der vi får mer igjen for det.

Er det mulig å si nei til slikt?

35 kommentarer

Først må det strammes inn på kostnadene når det gjelder asylpolitikken,det norske folk vil få problemer med å godta innstramninger sammtidig som vi har enorme kostnader når det gjelder asylsøkere vi må skille ut de som ikke har god grunn for opphold her på skattebetalernes regning og det skal da ikke være slik at det er de svakeste og minst rike som skal betale for den vanvittige asylpolitikken som de rød grønne har ført.

Tror at hvermansen innerst inne har stor forståelse for at vi har et stort overforbruk og at strammere livrem er nødvendig. Problemet ligger hos fagforeningene og våre visjonsløse politikere som har tidsperspektiv på 0-4 år samtidig som de deler ut "sukkertøy" til velgerne for å sikre seg en gullkantet pensjon. Det skal bli spennende å se om "Jern-Erna" lever opp til sitt ry.

gjermund olsen

gjermund olsen

Sissner.Hvorfor drar du ikke frem asylinnvandringen som koster like mye pr år som alle de andre tiltakene du ramser opp til sammen?

Er du redd det politisk korrekte du også?

Stanser vi all ikke vestlig innvandring over natta vil det slå knock-out på de "fem" kindereggene, og vi kan utsette dei noen tiår til. :)

Hvorfor nevner du ikke elefanten i rommet som ingen tør å snakke om?

Den hårreisende innvandringen til Norge vil koste skattebetalerne over 4.000 milliarder kroner i framtidige kostnader i følge SSB.

Norge er HELLAS.

Siste 8 år har statsbudsjettet økt med 65%(629 til 1037 mrd kr). NAV utgjør idag ca. 400 mrd. kr...(galskap)

Skal Norge reddes må følgende gjøres:

*Fjern trygda til 400 000 "syke"

*Offentlig sektor må barberes kraftig mhht byråkrater

*Byråkratene må fratas pensjonsrettigheter

...og vips er krakket i boligmarkedet et faktum. Dette i en nasjon som har rekordgjeld blandt husholdningene.

...mao, ingenting skje under regimet til Erna Solberg, garantert!

Konklusjon: Vi er doomed...

Send en liten reminder til Jens Stoltenberg. Ansvarligheten hans er jo opplest og vedatt i norsk media...

At Norge lager maten sin selv er noe befolkningen forventer. D er vel 0,7% som jobber med landbruk. At store arbeids ressurser blir frigitt er bare tull.

Hva med vulkan katastrofe på Island eller Etna? All jordbruk stopper opp.(hvor mat transport stopper og opp) Og da kan vi ikke tygge på oljepengene når d er mat vi trenger!!

Det er deprimerende å se at aviser bruker en så elendig kommentator. Ikke bare er dette en tynn suppe som hadde hatt problemer med å passere eksamen på BI, men fyren er jo også tidligere leder for Kaupthings norske meglervirksomhet. Det betyr at han har arbeidet for en av de mest destruktive organisasjonene bak finanskollapsen i 2008 som OECD fremdeles ikke har kommet seg over.

Europa er i krise, og vi skal altså høre på en deltaker i de miljøene som forårsaket krisa. Og som endatil er en mye dårligere kommentator enn hva f.eks. Aftenposten har å tilby.

Er enig i at Norge er på vei til å ende opp som Hellas

Men, Erna gikk jo ikke til valg på at halve Norge skulle ut i arbeidsledighet, eller gjorde hun ? Jeg tror ikke hun ønsker å gjøre det. Det er muligens bare FrP som ønsker et slikt senario. Det hjelper jo lite at toppskatten reduseres og bunnfradraget øker, når inntektene er null.

Pensjonsproblemene i offentlig sektor ble skapt av Erna selv, sist hun satt i regjering. Skadene er uopprettelige. Arbeidstaker må ta en større del av kaka selv.

Det må innføres karensdager, det er alt for mye korttidsfravær.

Bøndene kan ikke overleve på afrikansk lønn, når prisen på innsatsfaktorer øker.

ser uut som det er politisk bestemt at africa horn skal uføretrygdes så fort de kommer hit. født 1985, 1991, 1980, spiller inngen rolle, Nav pensjon. Ufør, men 4-5 barn? dette betaler VI for.

Det aller første politikerne bør starte med er de gullkantede pensjonsavtalene de har selv, med tilbakevirkende kraft.

Jeg er ikke så sikker på at folk flest har det bra om 4 år.

Innvandrere. flyktninger og asylsøkere er et stort pengesluk. Blant enkelte grupper er det nesten ikke sysselsetting i det hele tatt.Inntil noen andre enn bare FrP tør å åpne munnen å gjøre noe med galskapen, så vil dette problemet vokse oss over hodet og koste utallige milliarder-ikke bare i NAV systemet, men fengsler, domstoler osv.

Alvårlige saker men absolutt nødvendige

Det er innvandringen som knekker Norge som nasjon. Første skritt på veien er å stramme betydelig inn på denne.

Det finnes svært få nordmenn som vil godta betydelige innstramninger samtidig som innvandrere utgjør en netto utgiftspost på 60 milliarder pr. år og øker i turbofart for hvert år. Når innvandrergrupper fra Eritrea og Somalia står for 30% av all innvandring, kan man jo begynne å lure på hvordan noe slikt er mulig. Disse gruppene har samtidig den desidert laveste yrkesdeltakelsen og er i praksis ikke integrerbare.

Skulle likt å se Sissener være lavtlønnet alenepappa for to små barn, og bli skikkelig syk, av feks en hemolytisk anemi. Skulle likt å se ham friskne hurtigere til av de økonomiske bekymringene en bruttolønnsnedgang fra 25 ned til 20.000 pr mnd ville medført.

En sann helt - på vegne av andre. Bare han slipper å merke konsekvensene selv.

Jeg er ikke revolusjonær, temmelig sosialdemokratisk. Dog merker jeg, etter å ha lest denne teksten, en økende forståelse for at de revolusjonære ville valgt Sissener som en av de første til å klynge opp i nærmeste tre under en revolusjon.

Med blå blå politikk kommer økonomien til å gå av skaftet og ikke bare blir det en sikker vei til å ende som Hellas men raskere. Tror det kan være fornuftig av Erna å forsøke å danne regjering i sentrum og ta med seg arbeiderpartiet. De to største partiene, det er hva folket vil. Det er bare FrP-erne som vil ha blå blå, hvor er demokratiet hen? Vil vi virkelig at finansfiffen skal ta seg til rette, overalt, i strandsonen og alle andre steder, vi har kjært.

sirkus Erna med klovnen Siv og narrene Knut Arild og Trine klarer ikke disse oppgavene her, garantert. De var jo ikke enige om en eneste ting før valget, joda en ting, de ville ha ny regjering

Bjoern Lima de la Cruz

Bjoern Lima de la Cruz

At det må spares penger er ok men disse sakene er jo gjengangere de siste 25 åra.Jeg ser ikke noe til hvordan vi skal spare milliarder på storting,regjering,kongehus og militæret.Her burde det være store penger å spare inn.Se bare på storting og regjering.Lønnsnivå,utgifter til de forskjellige departementer.Pensjonsvilkår for stortingspoletikkerne.Hva koster ellers alle de prestigeprojektene de har oss.Opera,kunst og særgrupper oss.Nei det er sant.Begyn å spar men begynn med å stoppe sløseriet

Ja, det er mulig å si nei til disse fornuftige forslag. Vi lever i et demokrati, slik at fornuft alene ikke kan regjere... Nå som valgseieren er et faktum, vil de borgerlige planlegge neste valgkamp. Og da må man ha et par saker å fronte, slik at de kan ikke innfri for mye i første periode. Jeg forventer marginale endringer de kommende 4 år (med masse gode bortforklaringer) og heftig valgflesk om 3,5 år

Hvorfor er ikke kraftige kutt iinnvandring og relaterte problemer på lista..? tør ikke folk si det fordi det ikke er politisk korrekt?

Jeg håper ny regjering innfører strengere regler og mer tilsyn av finansbransjen, for det er som oftest de som skaper kriser for land.

Når oljepengene er slutt må også disse folka jobbe for føden, fremfor å sko seg på andres arbeidsinnsats, for finansbransjen har ikke skapt realverdier, de vet knapt hva arbeid er, det er vel derfor de har tid til å lire av seg så mye sprøyt hver eneste dag.

Problemet ligger i at befolkningen mangler tilstreklig forstand. Og tilstreklig forstand kan befolkningen kun oppnaa gjenom hyperinflasjon,100% arbeidsloshet og sult og atter sult.

Listen kunne vært lengre eller gjerne kortere. Det meste handler om offentlig sløsing og liten vilje til å skape ny konkurransedyktig næring. Å sette bønder på en 5 punktsliste er i beste fall kunnskapsløst. Ønsker du å stigmatisere en gruppe ville NAV-brukere eller innvandrere være mer ærlig. Bønder i Norge er landskapspleiere, som forsøker å holde liv i bygdene, slik at du har noe pent å se på når du kjører til hytta. Kanskje hogger de vinterveden din også......

Vi må la tvilen komme tiltalte til gode. Dette er en tøyseartikkel.

Hva med sløsingen i privat sektor? Sektor bugner jo av unødvendig jobber som ikke gir verdiskapning for samfunnet som helhet, investorer, aksjespekulanter, reklamefolk osv.

I privat sektor så mister man jobben hvis man ikke genererer inntekt på en eller annen måte. Sånn er det desverre ikke i offentlig sektor:-)

Phillip: Generer inntekt for hvem? Problemet er at det er folk som ikke gjør noen samfunnsnytte, men som allikevel tjener penger for noen. Tyver feks tjener også penger, de er bare ikke samfunnsnyttige.

Det er så mye grunnleggende feil med politikken og det økonomiske systemet at dette kan bare få én utvei på sikt. Historien gjentar seg og stormakter vil falle. De som ser problemet vil forberede seg og greie seg. De som ikke gjør det vil gå på en hard smell når den store finanskrisa kommer innen noen år.

Mogens Kristiansen

Mogens Kristiansen

Veksten i norsk næringsliv er eksepsjonelt god. Bygge- og anleggsvirksomheten øker, Industrien øker, tjenesteproduksjon utenom det offentlige øker, teknisk konsulentvirksomhet og annen forretningsmessig tjenesteyting samt varehandel øker, Petroleumsindustrien hadde sterk vekst! Bruttonasjonalprodukt totalt økte med 1,2 prosent.

Mogen Kristiansen: Veksten i norsk næringsliv er avtagende. Bygg- og anlegg har i snitt 50 konkurser i måneden siden januar i år. Handelsstandens inntekter er nedadgående og i sportsbransjen er det krise. Krise er det også i bokbransjen.

Handelsbalansen med utlandet er synkende og for august i år hadde den sunket med 50% sammenlignet med august i fjor.

For august i år har innvandrere fra Somalia og Eritrea 4-doblet seg og UDI står på trappene til en massiv utbygging av asylmottak.

Nåverdiberegning av Norges forpliktelser i fremtiden tilsier at oljeformuen er utradert. Arbeiderpartiets ra<pport om dette i fjor beregner at innen 12-15 år er utgiftene større enn dagen 400 milliarder i overskudd. Fra da av går det bratt nedover hvis ikke de tiltak Arbeiderpartiets rapport skisserer blir innført: I praksis mindre velferd og mer jobbing.

Gunn Angelskår

Gunn Angelskår

Sissener råder Erna til å knuse disse ?Kindereggene?, men hva er det egentlig han gjør? Han mistror den ene folkegruppen etter den andre:

1. Stans sløsing i offentlig sektor: Det offentlige sløser, og må generelt mistros.

2. Gjøre det mindre "lønnsomt" å være syk: Er du syk, er du sannsynligvis en svindler.

3. Gi bøndene mindre penger: Bøndene beriker seg på oss andre i samfunnet.

4. Legg om uhjelpen: både de som formidler uhjelp og de som tar i mot, er ikke til å stole på.

5. Skap en pensjonsreform i offentlig sektor: er du offentlig ansatt, jobber du for lite, se og pkt 1.

Disse påstandene er faktisk ikke korrekte i vesentlig grad, og rådene hans bygger dermed på et for svakt eller feilaktig grunnlag.

Og så er det en god ide å begrense spillegalskapen på insiderbørsen Oslo Børs, verstingen av dem alle. Men det er med Sissener som med de fleste. Andre kan spare, kuttes, sies opp, slås og sparkes, "bare ikke meg". Verstingene skal fortsette som før. Det er en kjempeide å begynne i rette enden, nemlig med seg selv.

Håkon Winther

Håkon Winther

Sosialistene ha kjørt Norge på ræva. Grensene skulle vært kontrollert og stengt for mange år siden. Både asyl og arbeidsinnvandringen til Norge har slått helt feil. Takk jens Steklov for at du har brakt Norge til stupkanten.

Ny borgerlig regjering er så forskjellige at vi kan vente et sammensurium og røre ingen noen gang har kunnet forestille seg. Økonomien kommer til å rase og da må de tåle kritikken. De var visst enige om ultralyd og asylbarn, javel så spennende for alle oss andre, men hvorfor kan ikke foreldre bestemme dette selv, det er vel for faen ikke politikk. Hvor mange asylbarn er det egentlig snakk om ? Og, så var de visst enige om kommunereform, javel, det er de vel helt til alle høyreordførerne i småkommunene blir forbanna på Erna.

De som stemte blått, kommer ikke til å få det de stemte på. De slipper unna med toppskatt og formuesskatt, kanskje, men hva hjelper det når de mister jobben på grunn av samfunnsmessig politisk rævkjøring av Norge.

Hva har KrF å hente her ? ingenting, de må venne seg til å spise kameler, de vil neppe gifte seg med "dyret", men hvis bare makten teller så gjør de sikkert det og gir blaffen i hva som står i skriften.

Venstre ?, ingenting å hente, de ikke kunne fått av andre og med miljøvandalene på høyreside, må de også spise opp flere kameler.

Begge sentrumspartiene hadde fått mer gjennomslag hos de rødgrønne.

Selv Erna burde passe seg for å lefle med FrP's galninger som hyler og skriker med knyttede never fra talerstolen, mens slitne innrøykede tilhørere med wiskeystemme heier.

Tja

Redusere fra 430 til 150 kommuner

Fjerne fylkeskommunen

fjerne papirveldet i det offentlige

Og vips, så trenger vi ikke arbeidsinnvandring

Legg til fjerning av familiegjenforening, grensekontroll, internering av papirløse, fjerning av kontantstøtte osv osv så er vel ikke de økonomiske utsiktene så mørke

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!