hits

DEN STORE PENGEFELLENSelv om et krakk i oljeprisen er ille nok i seg selv, kan økt avkastning for oljefondet gjøre ting enda verre for Norge. Det burde bekymre mange, men foreløpig stikkes hodene i sanden.


Lav oljepris gjør Norge enda rikere. Klarer finansminister Siv Jensen å stagge big spender-politikere? (Bilde: dep.no)


Siden juni har oljeprisen vært i fritt fall, fra 115 til 80 dollar fatet. Allerede før dette hadde oljeselskapene lagt planer for å kutte kostnadene, fordi kostnadsnivået har blitt alt for høyt. De siste månedene har derfor flere tusen ansatte i oljebransjen fått sparken.

Nå akselereres dette og jeg skal trekke opp et scenario for hvordan dette kan utspille seg. Det blir dessverre ikke veldig lystelig.

Libya tilbake

Den nedgangen vi nå har hatt i oljeprisen skyldes mest økt produksjon, men det handler også om suget etter olje. Ny teknologi har fått produksjonen av skiferolje i USA til å øke langt mer enn noen hadde forestilt seg. Libya og Irak har begynt å levere mye olje igjen etter å ha vært nedstengt av krig og uro. I tillegg er etterspørselen særlig i Kina men også i Europa svak. Dette har brakt oljeprisen ned fra 115 dollar i juni til 80 dollar nå. Men hva om oljeprisfallet ikke stopper der?

Mister makt

Det skjer fortsatt mye teknologiutvikling som tilsier lavere produksjonskostnader for skiferolje. Ressursene er store. Land som Libya og Irak har fortsatt muligheter til å øke produksjonen betydelig. 27. november er det møte i OPEC, men lite tyder på vilje til å kutte produksjonen nå. OPEC har mistet markedsmakt og trenger lavere oljepris som begrenser produksjonsveksten fra andre land for å gjenvinne den markedsmakten. Det vi ta flere år og lavere priser.

Norge i spill

I et scenario der oljeprisen blir liggende lavt i flere år, hvordan vil det slå ut for Norge? Som nevnt er kostnadsnivået allerede for høyt og oppsigelsene i oljenæringen har startet. Dette vil akselerere. Skulle oljeprisen falle betydelig og bli liggende lavt i flere år, vil virkningene bli dramatiske. Dette vil slå kraftig inn i økonomien gjennom arbeidsledighet, fallende boligpriser og konkurser.

Europa fryder seg

I verden utenfor Norge ser det annerledes ut. Lavere oljepris vil gi økt økonomisk vekst. Norsk eksportindustri utenfor oljenæringen vil vinne på det. Både gjennom bedre eksportmarkeder, bedre tilgang på arbeidskraft og ikke minst lavere kronekurs. Kronekursen beveger seg nemlig i takt med oljeprisen.
Dessverre er norsk eksportindustri utenfor oljenæringen allerede sterkt redusert fordi oljeboomen har utkonkurrert den. Så veldig mye glede av den får derfor ikke Norge på kort sikt.

Eser ut

Men det er noe annet som skjer som blir mer interessant. Oljefondet har allerede blitt en gigantisk pengebinge. Nå er fondet på rundt 5 830 milliarder kroner. La oss si at en krise i oljenæringen i løpet av de neste tre årene får kronekursen til å falle med 20 prosent. Dersom det skjer vil valutakursen alene øke verdien målt i kroner til 7 288 milliarder. Dette er selvfølgelig en skinngevinst, for alt vi kjøper fra utlandet blir tilsvarende dyrere målt i kroner. Kronefall gjør oss ikke rikere. Som nevnt er oljeprisfall bra for verdensøkonomien. Dette er spesielt bra for aksjemarkedene og oljefondet investerer 60 prosent av midlene i aksjer. La oss si at lave oljepriser gir kraftig internasjonal børsoppgang det tre neste årene og petroleumsfondet oppnår en årlig avkastning på 10 prosent. Hvis dette skjer, vil fondet om tre år ha steget til 9 700 milliarder kroner. La oss for enkelhets skyld avrunde til 10 000 milliarder. Da forutsetter vi null tilførsel av nye midler. Om det blir akkurat null er vanskelig å si, siden det avhenger av mange andre ting enn oljeprisen. Blant annet hvor fort oljeselskapene kutter kostnader.

Vi blir søkkrike

Midt i dette står populistiske norske politikere. Det interessante og nye, er at oljeprisfallet, i alle fall tilsynelatende, kan gjøre Norge veldig mye rikere. Da blir presset mot politikerne for å bruke penger enormt. Oljeprisen er ikke lenger viktig for oljefondet. Snarere tvert imot. Vi kan få som resultat at dess lavere oljeprisen blir, dess større blir oljefondet målt i kroner.
Handlingsregelen tilsier at fire prosent av oljefondet kan brukes over statsbudsjettet. Vokser fondet til 10 000 milliarder, blir det 400 milliarder kroner årlig. Da blir det plutselig veldig mye penger som kan brukes. Har krise i oljeindustrien dessuten ført til stor arbeidsledighet, blir også viljen til å bruke pengene stor.

Pengegaloppen

Så hva blir pengene brukt til? Norge trenger ny infrastruktur. Vi har dårlig standard på både vei og jernbane og kapasiteten er sprengt i de største byene. Problemet er at det tar ti år å planlegge og ferdigstille store infrastrukturprosjekter, så pengene vil i begrenset grad brukes her.
Jeg har tidligere skrevet om fem reformer Norge bør gjennomføre med kutt innen landbruk, u-hjelp, pensjoner i offentlig sektor, sykelønn og byråkrati. Fem kinderegg som gir både innsparinger, bedre effektivitet og bedre politikk. Disse vil dessverre bli vanskelig å gjennomføre med et svulmende oljefond. De vil alle møte motstand fra sterke pressgrupper og ingen tar ubehaget med å gjennomføre dem så lenge vi på kort sikt kan betale oss ut av det meste.

Pengefellen

Vi ender opp med en giftig coctail av økt offentlig forbruk, manglende investeringer og manglende reformer. På lengre sikt når oljefondet er brukt opp, vil dette gi svært store problemer. Dette er den store pengefellen som paradoksalt nok kan forsterkes av fallende oljepris.

7 kommentarer

Men likevel PØSER vi ut penger til diktator og banditt-stater over hele verden (inkudert masse til EU-land).

Dessverre altfor får poltikere, byråkrater og tilsvarende beslutningstagere som tar dette inn over seg.

Arild Franzen

Arild Franzen

Det beskrives ikke hvordan man kan bruke så mye oljedollar i Norge, som kjent er NKr valutaen i Norge.. Veksle inn, det bare begrenset mengde Nkr som er tilgjengelig og dollarene havner bare som valutareserve i Norges Bank. Trengs det mer Nkr må det kjøpes opp Nkr på det åpne markedet, gir økt valutakurs. Kjøpe obligasjoner så man kan låne ut NKr får å øke pengemengden, kan gjøres uten oljedollarene. MAO man kan bare bruke minimalt, innlandsøkonomien må stå på egne bein..

Verden blir straks veldig komplisert dersom man hører hva andre mennesker sier, uten å se på hva de gjør.

Verden er veldig simpel:

* Vestlige internasjonale og nasjonale topp-politikere drømmer om en unipolar verden med alt dette innebærer. Herved har du bakgrunnen for så og si all politikk i den vestlige verden. Bare ta ett tema som interesserer deg og tenk på det med dette i bakhodet og se om den kognitive dissonansen minker.

* Russland og Kina er for en multipolar verden med alt dette innebærer. Gjenta gjerne forsøket over. For eksempel om en politiker, journalist, akademiker, mener Russland er asosiale og isolerer seg selv. Fra hva?

USA har ingen andre valg enn å forfølge slike drømmer om en unipolar verden heller. De har heller ikke annet valg enn å innbille resten av verden at de er avhengige av dem. Men det er det de sier. Det som er et faktum er at USA er totalt avhengige av alle andre. Det er alle andre som produserer de varer og tjenster de lever av, som de konsumerer på lån, som representeres ved deres usannsynlige gjeldsberg som aldri kan tilbakebetales.

Så hvis Norge potensielt kommer til å få så mye penger gjennom oljefondet så vil vel dette hindre nedsiden i for eksempel huspisene, sånn nogenlunde????

Sissner, er det sannsynlig at en svekkelse av oljeprisen er en isolert hendelse som kun fører til økt vekst i verdensøkonomien? Hvordan påvirker økt vekst oljeprisen? Hvordan påvirker økt oljepris veksten? Hva er årsakene til redusert oljepris (bortsett fra økt produksjon i Libia og fracking)? Lavere vekst i seg selv?

Noen ganger føles det som om du har en forkortet handlingsrekkefølge i resonnementene dine. Du kan jo selvfølgelig forklare det med at modeller aldri kan forklare verden fullkomment, men de bør vel være korrelerte med virkeligheten, i det minste?

Dine innsikter og modelleringsprinsipper bør vel gi meravkastning til dine kunder, i det minste?

Hva var meravkastning du ga til dine kunder siste 5 år?

Kutt i norsk landbruk ? Nei.

Dog gjerne produsere mer kjøttkveg , ikke NRF :)

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!