hits

STABIL OG ATTRAKTIV SKATT


Scheel-utvalget har nylig lagt frem sitt forslag om et nytt skattesystem. Dessverre skaper ikke denne reformen nyskaping og vekst i Norge. Tvert imot, det skapes en betydelig usikkerhet.


Hans Henrik Scheels skattereform skaper usikkerhet for Norge

Skattesystemet har flere formål. Først og fremst skal skatt skaffe staten inntekter. I Norge er det også lagt stor vekt på at skattesystemet skal ha en omfordelende effekt mellom innbyggerne. I tillegg er det viktig at skattesystemet er utformet slik at gode incentiver for å drive lønnsom virksomhet ikke ødelegges. På det siste punktet mener jeg Scheel bommer grovt.

Likhet

La meg begynne med det positive. Det er i utgangspunktet bra at skattesatsen for selskaper foreslås senket fra 27 til 20%. Likeså er det positivt at det foreslås å behandle alle eiendeler likt ved formuesbeskatningen, herunder eiendom som hittil har vært verdsatt vesentlig lavere enn andre eiendeler. Dette har gitt alvorlige skjevheter til fordel for eiendomsinvesteringer.

Glem Norge

Det som derimot er svært negativt, er at Scheel foreslår en kraftig skjerping av eierbeskatningen. Ved å foreslå å øke skatten på utbytte og aksjegevinster fra 27% i dag opp til hele 41%, gis det et kraftig signal til norske gründere om at Norge ikke er stedet for å satse. Det hjelper ikke at selskapsskatten som nevnt foreslås senket til 20%. Som om ikke dette var nok, så beholdes formueskatten samtidig som verdien av rentefradrag blir betydelig redusert. Summen blir en kraftig skatteskjerpelse for norske eiere som vil satse på nyskaping og vekst.

Tunnelsyn

Hvorfor gjør så Scheel dette? Det kan synes som dette utvalget har hatt et svært enøyd fokus på internasjonal skattekonkurranse uten å ta innover seg at beskatningen av selskaper og dets eiere må sees i sammenheng. Fokus på selskapsskattesatsen er selvsagt relevant spesielt for storbedrifter med virksomheter i mange land. Storselskapene tilpasser seg dette ved å flytte overskuddene til land med lave skattesatser, slik at skattegrunnlaget forsvinner. Dette har vært et økende problem internasjonalt.

Skatteparadiser

Vil så en reduksjon av selskapsskattesatsen til 20% skjerme mot konkurranse fra lavskatteland? Svaret er nei. Storselskapene vil fortsatt ha incentiver til å flytte overskudd til skatteparadiser. Skattesats på 20% vil neppe være attraktivt nok for å få utenlandske selskaper til å lokalisere seg i Norge. Jeg tror ikke selskapsskattesatsen er så avgjørende. USA har en selskapsskattesats på hele 35%, men har likevel verdens sterkeste næringsliv.

Færre i jobb

Hva blir så konsekvensen av dette? Jeg er redd det blir dramatisk. Mange som tidligere har lykkes i Norge har allerede flyttet fra landet på grunn av formueskatten. Får vi nå en kraftig skjerpelse av kapitalbeskatningen slik Scheel-utvalget foreslår, vil mange andre flytte etter. Flytter de med penger fra landet vil de ta pengene med seg og investere andre steder. Da faller investeringene, nyskapingen og veksten. Færre nye arbeidsplasser vil komme. Det er det siste Norge trenger nå når oljenæringen er i full krise.

Det kommer til å ta flere år før et nytt skattesystem blir vedtatt. Resultatet blir vedvarende usikkerhet rundt rammebetingelsene i en tid som er preget av stor usikkerhet rundt norsk økonomi. I oljenæringen kommer mange tusen arbeidsplasser til å forsvinne i tiden fremover. Disse arbeidsplassene kommer ikke til å bli erstattet fra hverken norske eller utenlandske storbedrifter som måtte mene Norge blir mer attraktivt med lavere selskapsskattesats.

Mot strømmen

Nye arbeidsplasser må derfor skapes fra nye bedrifter med norske eiere. Disse frykter jeg vil rammes hardt av fortsatt formueskatt og den foreslåtte kraftige skatteskjerpingen på utbytte og aksjegevinster. Folk vil ikke bruke sparepengene sine på nyskaping dersom de føler at de ikke blir sittende igjen med noe.

I stedet for skatteskjerpelse trenger landet vårt stimulans til nyskaping. Scheel-utvalget har dessverre foreslått det motsatte og skapt betydelig usikkerhet. Det er bare trist!

9 kommentarer

Kanskje på tide å dra fram SVs forslag om skattelette for middelklassekvinner i offentlig sektor i distriktene?

Nå er det vell ikke grynderne som vill blø av økt skatt på unbytte, men parasittene som melker penger vi spekulasjon på børs. Senke selskapsskatten vill derimot hjelpe grynderne.

Jeg har lenge lurt på hvorfor den norske kronen har svekket seg så kraftig. Jeg trodde det kunne være at land rundt oss ikke var klar over at vi ikke brukte kapital fra oljefondet, men med en aksjeskatt på 41% skjønner jeg det hele bedre.

"Gudbervarremeivæl" er ikke dekkende. Var hele utvalget skjeløyd?

Det er to ting som må på plass for at arbeidslivet skal yngle, gode rammebetingelser og kompetanse. Vi har for lengst sakket etter på begge områder og Scheel-utvalget makter ikke å anvise noen løsning på utfordringen. Politisk kløkt og mot må nok til, og etterhvert kommer vel opposisjon og folk flest etter. Kriseforståelsen er dessverre fortsatt svært lav i den norske befolkning, så lav at vi kan bli påført ubotelig skade...

Jeg er redd for at i framtiden vil alle skatteinntekter måtte komme fra arbeidsinntekt og fat eiendom, da flere og flere bedrifter driver skatteplanlegging og skatter til skatteparadiser.

Dette vil forsterke overføringen av rikdom fra de fattige og mellomklassen til de svært rike i samfunnet.

På meg virker det som at politikerne ikke er interessert i å få avvikle skatteparadisene (les: EU og USA), kanskje fordi de selv ser muligheten for egen berikelse på dette systemet.

Hva sitter vi igjen med da?

Jo, det er en avviklet velferdsstat, der folket mer eller mindre er slaver av gigantiske multinasjonale konsern.

Vi ser norske rikinger mest av alt er opptatt av å bruke mest mulig penger på seg selv, og gjøre det de kan for å skatte minst mulig.

Det er visstnok lett å gi fra seg en krone når man kn har en tier. Men å gi fra sg en krone når man har millioner og milliarder synes svært vanskelig.

har jeg fatt med meg dette riktig?: a/s, et skal forst betale 28 % skatt pa overskudd, og sa skal eiere betale 41 % skatt i tillegg for a fa ut overskuddet de har skapt?? jeg ma ha misforstatt, hvor mye er det ? 65 % ?

Proff Analytiker

Proff Analytiker

Dette bekrefter - overfor meg at Scheel-utvalget består hovedsaklig av AP-tilhengere, for hele forslaget til skatteomlegging er akkurat slik AP vil at det skal være. Med andre ord: Når AP kommer til makten igjen i 2017 så blir skatten omtrent som foreslått her.

AP har fra før jaget større bedrifter utenlands pga sine skatter og avgifter, nå vil de jage ut resten også. Med høye skatter har de også medført skyhøye lønninger og skyhøyt kostnadsnivå i Norge.

Da blir det kroken på døra når oljeinntektene svikter for alvor om 8 - 10 år. Vi har fått en liten forsmak på hvordan det blir nå med lavere oljepris. Når oljeproduksjonen generelt går kraftig ned i tillegg slik at overføringene til oljefondet stuper, da blir det panikk blant politikere. Og Ap kommer til å kjøre landet i grus.

Sittende regjering prøver å møte denne tiden ved å redusere skatter og avgifter, men blir hindret av KrF og Venstre. Skal Norge ha en aldri så liten mulighet for å klare motgangen når oljeinntektene svikter, så må Høyre og FrP ha flertall på stortinget fra neste valg.

Når AP kommer til makta i 2017 har FRP i regjering løst alle utfordringer. Veiene er bygd. Det skinner av eldreomsorgen og folk fyller bensin til 6 kr literen. Tanker man for mer enn 100 kr får man med en pakke sigaretter på kjøpet.

Sverige knaller til med investoravdrag. Når man investerer 1.3 millioner i en oppstartsbedrift så kan man trekke av 650.000 på sin kapitalinntekt.

Ser man kapitalisten og grunderen samlet så er det i prinsipp ingen skatt for oppstartsbedriften med grunderen som ansatt i Sverige. Kapitalisten vil så kunne hente ut en skapelig gevinst (begrenset av ekstremt kompliserte regler dog) med 20% skatt.

Skattesystemet som dette utvalget har laget er skreddersydd for store internasjonale bedrifter og det er interessant hvor dårlig det er i forhold til land med generelt vestentlig høyere skattetrykk enn det vi har.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!