hits

Gylden fallskjerm til ulovlige innvandrere

kommentarer 62 kommentarer

Om 24 dager går kanskje verdens mest lukrative pengestøttetilbud til ulovlige innvandrere ut. De heldigste får tilbud om 330.000 kroner hvis de reiser hjem frivillig før 1. september.  

I sommer har regjeringen og Utlendingsdirektoratets returstøtte til folk som ikke får lov til å bosette seg i Norge, vakt oppmerksomhet. Kanskje ikke uten grunn?
Returstøtte høres ut som kjedelig lesestoff fra en fagbyråkrats skrivebord, men den gang ei. Dette handler egentlig om et gigantisk lokketilbud der ganske store penger er involvert - over 100 millioner kroner. Og det handler om å fylle det offentlige rom med utendørsreklame for dette tilbudet.

500.000 kroner?
Det er Utlendingsdirektoratet som forvalter denne politikerstyrte ordningen som varierer veldig fra land til land. I følge direktoratets hjemmeside vil for eksempel en irakisk familie på fem kunne få opp til 330.000 kroner i hjemreisestøtte, mens en familie fra Eritrea maksimalt 95.000 kroner.
At en asylsøker fra Irak kan oppleve dette som et høyt beløp tror jeg er rimelig å anta, samtidig som frivillig hjemreise sparer samfunnet for større beløp.
Hva støttebeløpet utgjør for en somalisk familie på 14 har direktoratet ennå ikke offentliggjort, men statens asylkontor bekrefter at for Somalia og Etiopia "gjelder egne regler". Så skal man tippe et beløp nærmere en halv million kroner?  


Illustrasjonsbildet: Brugata i Oslo.

Smørbrødlisten
Afghanistan er et godt case for å belyse mer i detalj hva lokketilbudet fra regjeringen
innebærer. For disse med hjemsendelsesvedtak har direktoratet offentliggjort en støtteliste for afghanerne:

1) 20.000 kroner per barn og 10.000 kroner per voksen i kontanter.
2) 5000 kroner i passpenger per person.
3) 15.000 kroner i ekstra kontanter.  
4) 40.000 kroner til næringsetablering, skole eller utdanning.
5) 50.000 kroner til et halvt år arbeidstrening pluss fri bolig og opphold.
6) Generell bostøtte på 25.000 kroner.
7) De to første ukene gratis i Kabul.
8) Gratis hjemreise.
9) Helsesjekk og vaksiner.
10) Hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter

Kilde: UDI


Familiebyrde
Begrunnelsen for det norske lokketilbudet er formulert av direktoratet til å være "at den som returnerer får reise hjem på en verdig måte".  Alternativet som er tvangsretur, mener Utlendingsdirektoratet innebærer ?en hjemkomst som er sannsynligvis oppfattes som en byrde for familien denne en gang forlot?. Direktoratet understreker også at returstøtten gjelder for både de som oppholder seg på mottak og de som lever skjult i samfunnet.
Selv om reisepenger til asylsøkere har vært benyttet i mange år er effekten av ordningen ikke nok utredet. I en rapport fra 2012 av Oslo Economics for justisdepartementet antydes det at effekten er 15 prosent, samtidig som analysen ber departementet å granske dette nøyere på grunn av usikkerhet.

Spørsmål
Det er ingen tvil om at det tilhører den gode norske humanismen å hjelpe alle grupper i samfunnet, men er det lov å tenke at det får da være grenser for giverglede? Er det uproblematisk at støttebeløpene er såpass generøse og neppe kan være justert for kostnadsnivået i det enkelte land? Og er det ikke grunn til å stusse litt over UDIs forklaringsmodell om at tvangsreturer påfører asylsøkerenes slektninger en uønsket byrde?
Eller skal vi heller se bort fra verdien på selve tilbudet og heller konsentrere oss om hva samfunnet som sådan sparer på at ulovlige innvandrere reiser fortest mulig hjem og at lokketilbudet kan ha en effekt?

Minerva-artikkel

Evaluering av ordninger for frivillig retur

Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere. En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012


 

62 kommentarer

Osama Bin Laden

07.08.2015 kl.11:47

Who the fuck wants to live in Norway?

Per Spellemann

07.08.2015 kl.11:50

Then why the **** do they come here?

Rune

07.08.2015 kl.12:07

Kjenner jeg blir småkvalm faktisk, og at motivasjonen for å betale skatt bare synker og synker.

Rolf Ralfsen

07.08.2015 kl.12:08

På hvilken måte forsikrer man seg om at de ikke komme tilbake igjen?

Liv Serine Helgesen

07.08.2015 kl.12:09

Ja, det kan du si Sissner! Som etnisk norsk har jeg tapt ti år med uføretrygd mm fordi bla NAV Trygd og trygdelegene manglet kunnskaper om en nevrologisk lidelse. I ettertid har min klage av 2007 vært igjennom NAVsystemet, først behandlet i NAV Trygd - så i NAV Forvaltning Oslo (samme saksbehandler begge steder, jurist, UTEN helsefaglig kompetanse!!!! ) så i NAV Klageinstans, og der etter i Trygderetten, og da endelig i februar 2014 kom den opp i Frostating lagmannsrett. Der stevnet jeg min saksbehandlert som vitne, olala - og hun avslørte det man i ettertid anser er inhabilitet, men som hun til tross for forespørsel fra meg, hadde unnlatt besvare. Derfor visste jeg ingenting om hennes inhabilitet før 7 år etter min klage!!!! I ettertid er saksbehandlerens 'inhabilitet' brukt i begjæring om gjenopptakelse....Som ble avvist i kjennelse av april i år, der lagmannsretten viste til at forholdet med inhabil saksbehandler, skulle vært tatt opp som ankegrunn da jeg anket Frostating lagmannsretts tap til Høyesterett.... NAV Trygd satte uføretidspunktet til 0195, dvs at NAV mente jeg hadde vært så syk at jeg var arbeidsudyktig allerede i 1995!

Hva tror du ikke jeg har tapt av tidligere oppsparte verdier, leilighet, arbeidsplass, arbeidslokaler mm.mm....ved at systemet som nå kalles NAV har oppbevart meg i årevis - sendt fra det ene håpløse og forgjeves arbeidsrettede tiltaket til det andre, i stedet for å bli sendt til medisinsk spesialistundersøkelse. Pussig at ingen forsto sykdom...(Forveklset med latskap.) Fra jeg ble anmodet om å søke uføretrygd i 2004/05 - og min klage på virkningstidspunktet for uføretrygd i 2007 har saken versert i NAVsystemet i 8 år! - totalt 10 år ETTER virkningstidspunkt for da jeg ble innvilget uføretrygd i NAV - i 20 år ETTER uføretidspunkt satt av NAV....(0195) DA er det provoserende å lese om ulovlige innvandrere som får kastet etter seg kr 300 000 - som kunne vært basis for egenkapital til eget hjem for meg....Forstår godt forakten som sprer seg slik i det norske folk.

Lilly

07.08.2015 kl.12:17

Jeg kan ytterst lite om politikk, men ønsker selvsagt at alle kunne hatt det godt. Men sånn er det ikke i den virkelige verden. Er det virkelig nødvendig at utsendte får disse summene? Vil ikke det bidra til at flere kommer nettopp pga dette tilbudet? Å tømme Norge for kroner er vel som å tømme sin egen sparekonto for å kjøpe sko lisser til naboen UTEN å tenke på sitt eget barn som trenger mat. Jeg må også si at så lenge vi har nordmenn som jobber for sosial stønaden på kr 5200 pr mnd, 8t ( timelønn da er kr 34,66) dag,ettermiddag,kveld,lørdag, søndag ( på bensinstasjon) , så synes en del utbetalinger til feks utsendte å være meget urettferdige. Norske kroner omregnet til andre valutaer, slik som feks somalisk valuta, utgjør vel en solid sum.

Helge

07.08.2015 kl.13:00

Ressursene sitter løst hos regjeringen og viser i klartekst partipolitiske og ideologiske målsetninger. Og kanskje er det samfunnsmessig økonomisk, men dette går også på bekostning av norske borgere som har utenlansk ektefelle, som kan risikere å måtte vente i 2 år på å få sin søknad behandlet av udi- den ekstremt lange behandlingstiden er et resultat av innvandrings og asylpolitikken til regjeringen..og merkekelig er det at man nærmest opptrer som humanistiske, menneskerettslige quslinger overfor egne borgere når man fra regjeringshold kun er opptatt av måltall på utsendelser.

Johan

07.08.2015 kl.13:10

Virker nesten som om hatet enkelte har mot innvandrere oginnvandring er seksuelt betonet. Tror det er mange som sitter rundt omkring å napper i løken etter å ha lagt ut rasistiske kommentarer.

Lars-Erik Østerud

07.08.2015 kl.13:18

Men å sponse førerkort til nordmenn så de lettere kan få seg jobb. Nope. Bedre å ha dem på trygd og sende dem på de samme kursene!

Arne Soriano Thoresen

07.08.2015 kl.13:18

Kjære Liv Serine. Du har min fulle støtte og sympati i forhold til Nav, kjenner flere som sliter med dem. Men og blande dette med hjelp til hjemreise og start penger i hjemlandet for asylsøkere blir veldig useriøst. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Støtter deg 100% i din kamp mot nav, samtidig støtter jeg også UDI sitt tiltak. Ikke la din frustrasjon gå ut over andre mennesker som nok er mye verre stilt enn deg.Ha en rigtig god helg. Håer det beste både for deg og de som vill benytte seg av UDI tilbud

David

07.08.2015 kl.13:19

Johan, ønsker du et samfunn som vi nå opplever, at de som svindler skal få lov til å fortsette med dette? Er det en slik verden du ønsker deg, at de som står på og forsørger "resten" i all tid skal sitte med ansvaret?

OlaDunk

07.08.2015 kl.13:25

Bruk heller de pengene på å oppruste politiet til å ta alle ulovlige innvandrere, send de hjem uten en krone og send dem også regningen for flyturen.

magne

07.08.2015 kl.13:41

Hvis jeg nekter å reise hjem fra harryturen til strømstad, burde svenske staten gi meg 300 000.

Det er jo like logisk

Johan

07.08.2015 kl.13:44

David, de som kommer med rasistiske kommentarer er bare opptatt av å fremheve seg selv for sin egen nytelse, de driter da vel i om hvem som svindler hvem så lenge de blir opphisset nok til å få utløsning.

Cash is King

07.08.2015 kl.14:05

Dette har fått pågå uten tegn til at tidligere regjering ville gripe tak i galskapen. Der var man mest opptatt av å redusere faktiske opptjente pensjonsytelser til etniske nordmenn. -Men å prakke skyhøye beløp på ulovlige og ulydige innvandrere syntes opplagt for dem. Godt at galskapen trappes ned. For hvorfor skulle en grunnløs asylsøker la vær å reise til Norge, når han vet at utfallet er ett av følgende to scenarier: 1. UDI sluker løgnen og man får opphold - og alle støtteordninger det medfører. 2. Hvis asylsøknaden avslås motsetter man seg bare å reise. Så får man med seg en fallskjerm tilsvarende pengebeløp som øvrige borgere hjemlandet bare kan drømme om.

o.k

07.08.2015 kl.14:08

Når selv frp tier om rasismen fra myndighetene når de gir ulovlige flyktninger 17 000 kr md fra nav,da gir jeg opp og overlater til etterkommerne og kjempe for sin eksistens i et islamsk Norge !

Johan

07.08.2015 kl.14:09

Å det nappes og nappes.

Kate

07.08.2015 kl.14:18

Make me sick!

Ivar Abrahamsen

07.08.2015 kl.14:20

Det er Utlendingsdirektoratet som forvalter denne politikerstyrte ordningen.Kvalitetssikring av politikere på storting og regjering må innføres snarest,vi ser den fatale følgen av lemfeldig politikk.

Dersom disse innvandrerne ikke trives i sitt hjemland,men ønsker å dra til Norge,"går jeg ut fra at retur billett følger innvandreren"?

Elin

07.08.2015 kl.14:24

Snittet i utbetalingen er 17.000 etter det jeg har sett. Så å sette opp regnestykker på 500.000 blir litt søkt, da det er svært få som får dette.

Nå som de må betale familiegjenforening selv blir det vanskeligere å få store familier over.

Trond

07.08.2015 kl.14:26

Hvilken person tar slike avgjørelser? Dette er MINE skattepenger! Jeg går med på en returbillett, men etter det får de klare seg selv. Det er IKKE mitt problem!

Johan

07.08.2015 kl.14:28

Ååååå... islam, nappe - nappe nappe, åååå.... innvandring, nappe - nappe - nappe, åååååå.........

al baghdadi

07.08.2015 kl.14:42

hahahahaha@johan. Du har skjønt det...made my day!

Marianne

07.08.2015 kl.14:49

Jøye meg, Johan. Dette var det svakeste forsøket på hersketeknikk jeg noensinne kan huske å ha vært borti.

På seg selv kjenner man andre, kanskje?

birk

07.08.2015 kl.14:58

@marianne, johan er et troll - vennligst ikke mat det.

nilgau

07.08.2015 kl.15:00

Er det ikke snart på tide at FN reviderer søkerprosessen i asylordningen?

Når så stor andel av asylsøkerne ikke oppfyller kravene og får avslag , da må det være en feil et sted. Det må være for lettvint å legge innen søknad. Hva med å stille strengere krav når en søknad presenteres?

Ingen har lenger respekt for asylordningen. Det går jo ut over de som er reelle søkere.

At vi samtidig premierer de med falske - ikke reelle - søknader er vel helt bak mål. Det stimulerer vel heller til flere slike falske søknader.

Daniel Berge

07.08.2015 kl.15:43

Hvis man skulle gi opphold til en familie på 5 fra Afghanistan eller Somalia så koster det mange millioner kroner i tillegg har man de kulturelle utfordringene så skulle man da dele ut 100.000 så vil staten uansett tjent på det. For å unngå at for mange kommer til Norge så vil jeg heller få slutt på familiegjenforeningen, da ville det ikke blitt så attraktivt å komme hit. det er forresten anslått at det kommer til å komme ca 500.000 asylsøkere til Tyskland i år ,hvis man skal snakke om masseinnvandring så se til Tyskland...

al baghdadi

07.08.2015 kl.15:43

Johan har faktisk et veldig godt poeng. Rasistene får utløsning bare de ser ordet innvandrer eller muslim. Slik har debatten blitt idag. Skal skytsen rettes mot noen, så må den rettes mot politikere. De som legger til rette for alt dette, ikke muslimene eller innvandrere.

Kim Mac

07.08.2015 kl.15:54

why did the all europa norway People is very recist against refugees a immigrantion without document of the authority norway fixed all refugees a immigranter gets live in Norway or Not there is international world country law help refugees People gets better life and thanks

Gunn

07.08.2015 kl.16:21

Ja, da får vi håpe at pengene blir overført til en bank som ikke er korrupt, regner med at de folkevalgte ordner den saken også.

Ball S. Preng

07.08.2015 kl.16:21

ISL....AAAAAAHHHHHH...FAE....AAAHHH..OOOOOOOH

Dæven, løs på avrekkeren i dag. Får prøve igjen i morgen.

Hmm.....

07.08.2015 kl.16:30

Her er litt perspektiv:

http://tjomlid.com/2015/08/07/gylden-fallskjerm-eller-rasjonell-humanisme/

Erlend

07.08.2015 kl.16:32

Artig fyr han Johan. Skriver kun om en ting. Får sikkert for lite.......

Cecilie

07.08.2015 kl.16:52

Johan!! Kanskje få deg dame, så slipper du og gå og tenke på og nappe deg i løken hele tiden!!!...

Jonas

07.08.2015 kl.16:56

Hvorfor i alle dager blir ikke disse bare lempet ut av landet da?

Petter Einar Frøseth

07.08.2015 kl.17:11

Hvorfor i alle dager skal nordmenn betale for dette?

Reduser skatteprosenten med 50 %

Skolebygg råtner. Veier forfaller osv

Og vi øser ut penger på dum humanisme og norsk snillisme

Det er ikke rart at det er kø for å komme til Norge

Men det kommer nok en annen dag for Norge også

Per Ivar

07.08.2015 kl.17:44

Og der forsvant siste rest av motivasjon for å jobbe hvitt og betale skatt.

Heretter har jeg ingen skrupler i så måte.

Mogens Kristiansen

07.08.2015 kl.17:51

UREDELIG Sissener, det er hva du er !

Vi kan vel uten videre regne med at alle dine "blogger" er like fulle av feilinformasjon og uredelige konklusjoner som denne er.

Fysj!

Antisosialisten.

07.08.2015 kl.17:57

Dette er til å spy av .Vi må stenge grensene og ut av eøs/schengen pluss å å ikke anerkjenne Fns flyktningkonvensjon da blir Norge et godt land igjen.Folk begynner å bli drittlei innvandring og asylsøkere som kun kommer for å nyte og ikke yte.

John

07.08.2015 kl.17:59

Hvor lange skal vi idioter sponse penger til dritten og terrorister?????

Mona Bentzen

07.08.2015 kl.18:22

Jan Petter Sissener, kan du finne ut hvor mye Norges krigføring, ja NATOs krigføring har kostet det Afghanske folket og fortsatt koster?

Det norske folk har også trengt å søke seg vekk til andre land i uår og krig.

Når det gjelder pengebeløpet. Mesteparten av pengene det er snakk om gis ikke i kontanter og de færreste oppnår hele beløpet. Det er et svært byråkratisk system IOM har lagt opp til.

Her er forskningsrapport som viser hvor vanskelig det er å returnere:

http://file.prio.no/publication_files/PRIO/Oeppen%20-%20Can%20Afghans%20Reintegrate%20after%20Assisted%20Return%20from%20Europe,%20PRIO%20Policy%20Brief%207-2015.pdf

Anne-mari

07.08.2015 kl.18:58

Blir like forundret at voksne mennesker tar alt de leser for fakta, kommer med oppgulp som er så usaklig at det fører til latterkrampe... kan dere ikke heller bruke tiden deres på å sjekke fakta i stedenfor å komme med alskens svada?? Men det blir vel for mye forlangt? Bedre å være nett troll og gjemme seg bak ett navn enn å bli litt mer opplyst..

Du sissener burde levere inn din datamaskin så man slipper å se mer av dine liksom fakta!

Roffa

07.08.2015 kl.19:02

Ohh jeg føler jeg fikk et slag i magen. Dette gjør meg kvalm! Hvilket bytting er det som sitter bak roret i dette nisse landet? Skatt er UT!

Anne-mari

07.08.2015 kl.19:11

Nei Mona, tror du de bryr seg om det? Det har ikke noe med de å gjøre, så lenge de kan sitte trygt i sin egen sofa bak en data skjerm så drit i resten..

Ann Tove Buklev

07.08.2015 kl.19:42

Betal din skatt med glede. http://wwwlivogleven.blogspot.no/2014/03/hvem-skaper-rasisme-i-landet.html

a

07.08.2015 kl.19:48

Det er ikke vårt ansvar å transportere dem det letteste er vel og si at de får dra samme vei som de kom og hvis ikke send dem til Sverige eller kast dem ut i havet eller tvangsarbeid til de har betalt det de kostet samfunnet.. Som en vis man en gang sa "en krone spart er en krone tjent "

Anne-mari

07.08.2015 kl.20:13

Hjem deg bak bokstaven din du... Er vel det tryggeste for deg selv og resten av samfunnet..

Utrolig men sant at det finnes sånne mennesker..

Baluba

07.08.2015 kl.21:04

Kan jeg og få 330 000,- for å forlate Norge, eller gjelder det kun for innvandrere? I så fall er dette statlig diskriminering av verste sort.

Dag Ove Johansen

07.08.2015 kl.21:58

http://tjomlid.com/2015/08/07/gylden-fallskjerm-eller-rasjonell-humanisme/

Bea

07.08.2015 kl.23:26

Et av arrgumentene som ofte melder seg når det gjelder å gjøre noe for flyktinger/asylsøkere er: "hjelp dem heller der de er". Støtten som blir tilbud for hjemreise er en variant av nettopp det: å gi dem en sjanse der de kommer ifra så de kanskje forblir der. Mange ønsker sikkert ikke å forlate sitt hjemland, venner og famile men ser seg nødt pga. nød. Jeg er også noe bekymret over økende invandring, men sånn ståa er "der ute" nå så må vi kanskje regne med at flere prøver lykken her? Jeg mener ikke at de ikke skal settes grenser for, men selv vil jeg gjerne prøve å forstå forsøk på å få et bedre liv. Det kan komme en dag da vi selv må røre på oss for å bedre livsvilkårene våre, selv om det nå virker fjernt

Andre

08.08.2015 kl.01:19

Vi kaster penger etter ulovlige innvandrere mens våre egne eldre mangler helsehjelp, medisiner, behandlinger, dårlig mat og kummerlige forhold. Politikerne drite i deg og meg. De har egne regler og får spesial behandling til alt så lenge de er gode marionetter for de rikeste. Det er på tide at folket går sammen og stiller krav. Bok er faen meg nok. Enten blir det revolusjon og forandringer eller så kan dere alle sitte på ræva å tenke på deg selv mens landet kjøres i grøfta. Systemet fungerer og det er ikke ødelagt. Det er korrupt å slik har det vært i en lang tid. It's a big club and you and I are not in it.

Lars

08.08.2015 kl.07:36

Bra Johan. Det er ekstremt vanskelig å ha to tanker i hodet samtidig. Psykologisk er det faktisk umulig.Så da blir det jo et oppgulp om gangen.

Når det er sagt. Så er beløpene høye. Det er et problem at velferdsordninger er så ekstremt forskjellige i ulike deler av Europa. Så en mer differensiering er kanskje noe, men vi må beholde humanismen og verdigheten her opp i nord.

Liv Serine Helgesen

08.08.2015 kl.07:49

Arne Soriano Thoresen: Takk for støtte mot NAVsystemet. Mange mister år av sitt liv i sykdomsforverring og fattigdom - pga NAV. Kanskje kunne flere syke vært i arbeide om NAVsystemet funkket bedre, og arbeidsgivere tilrettela arbeidsplasser. Rydde opp i ukulturen blant NAVansatte!!!! Les evnt dokumentaren: Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep. Om 'Rådgiver i NAV Trygd uten helsefaglig kompetanse'. Og 'Diagnoseregulativet ukjent for rådgiver i NAV Trygd". Og: 'Kommunerevisjonen i Oslo i arbeide...." Det skulle få konsekvenser for NAVansatte som utnytter servile kolleger i korrupsjonslignende tilfeller. Les evnt: 'Saksbehandler i NAV beriker sin eksmann'.

Dessuten finnes det mange fattige i Norge også, hvis lidelser du neppe legger merke til. I tillegg til alle de uten fast bolig. I Oslo ca 1500 som bor ute på gata til enhver tid. Skammelig!

Over 100 000 fattige barn...som må se på din rikdom fra utsiden. Disse får ikke hundretusener kastet etter seg.

Andre:

Ja, det er ille at eldre som har bygget landet mangler helsehjelp, medisiner, behandling, får dårlig mat og lever under uverdige kummerlige forhold!!!! Skammelig! Men vi har selv valgt våre politikere. Og har visstnok de politikerne vi fortjener, heter det jo....

Lars

08.08.2015 kl.08:13

Liv Serine Helgesen; Norge har verdens desidert mest generøse velferdsordning. Om du klarer å se litt større på det.

Dag Ellingsen

08.08.2015 kl.12:15

Endelig en regjering som stopper galskapen.

Liv Serine Helgesen

08.08.2015 kl.13:41

Lars:

Takk det heter så. og kan Ihvertfall anses som riktig når flere hundretusen norske kroner kastes etter ulovlige innvandrere. Gosh. Har du kanskje selv erfaringer fra 'Verdens desidert mest generøse velferdsordning'? ;-) Fortell, fortell.

Observator

08.08.2015 kl.20:47

Det er bare en ting å si: kvalmende ubegripelig. Mer og mer, flere og flere avsløringer får vi, om hvordan norsk sos. og venstreside undergraver landet. Vi har tidligere hatt sykdomsepidemier, som på attenhundr.tallet; tuberkolose. Kom senere igjen på førtitallet. Utover femtitallet kom polyomelitt. Skadet mange nordmenn varig. Denne nå vanvittige hjerneløse naivhjelpepolitikken til overnevnte politiske , skader og undergraver hele samfunnet. Vi vet, at daglig blir vanlige nordmenn herset med av både nav og likningsvesenet, pga. lommepenger. Samtidig kastes det milliarder etter svindlere, og ut av landet- (såkalte forfulgte og med opphold, gratis velferd av andre grunner)- fra samme statskasse.

Kenth Olsen

09.08.2015 kl.01:47

Jeg ville gitt dem 5 sure jeg.

Menneskesmuglerne går gode tider i møte.

Petter

09.08.2015 kl.02:16

Kanskje på tide å sende Hareide, Grande + Støre ut av landet

Gi de 10 Milliard hver som reisepenger

Det ville landet tjene stort økonomisk på i fremtiden

Kim Mac

10.08.2015 kl.07:17

why did the norway People in Norway is racist against refugees a immigrantion live in Norway country why did Erna the prime minister norway never takes intereference a help this refugees a immigrantion if illegal the People europa norway racist it s not good but l am citizen norway and l has human right to say right or wrong

mastering cold reading

10.08.2015 kl.20:09

great

Terje

28.09.2015 kl.19:38

Dette er et eneste stor hån til etniske nordmenn.I fjor søkte jeg Nav om økonomisk hjelp til flytting og møbler, da jeg hadde gått langtidsledig( 6 år) Vi har 2 små barn og min samboer hadde heller ikke fast jobb. Hjelpen fra Nav var 3500 kroner.

Skriv en ny kommentar