hits

Eiendomskatt for alle

Det vil motvirke sosiale forskjeller, øke risikokapitalen og gagne næringslivet. Dessverre har ikke Høyre fått med seg dette.


"Nå må alle betale skatt på bolig". En slik avistittel vil være en god nyhet for Norge.
 
For mer enn 25 år siden feilet landets politikere, da de ikke innførte en nasjonal eiendomsskatt. Nå som skattesystemet igjen er i en revideringsprosess er det to viktige endringer som burde bli tatt hensyn til. Og på samme tid.

Den ene er å innføre nasjonal eiendomsskatt, den andre er å fjerne formuesskatten i sin helhet.
I motsetning til hva mange politikere liker å mene, så er ikke dette noe som vil favorisere de rikeste. I virkeligheten er det motsatt.  

Og på mange måter vanvittig, bare se her:
-    Man får fradrag for renter
-    Man kan leie ut halve boligen skattefritt
-    Hele gevinsten ved verdistigning er skattefri
-    Gjelder også ved fritidsbolig

Grunnen til at nordmenn har det som må være verdensrekord i eiendomssubsidiering, skyldes historiske forhold. Der det i store deler av Vest-Europa er vanlig å leie bolig hele livet, har målsettingen i Norge vært at folk skal eie egen bolig.

Mennesker tilpasser seg imidlertid skatteregler. Når man tjener mye mer på å plassere penger i død kapital, fremfor reell verdiskapning, er det ikke rart at Norge er en kombinasjon av lite risikokapital og skyhøye eiendomspriser. Utviklingen i boligpriser de siste årene taler for seg selv.  

(Kilde Norges Eiendomsmeglerforbund)

Det er også flere andre sosialpolitiske mangler ved den norske skattemodellen. Her er det nemlig slik at man får den samme skattestimulansen på næringseiendom, og ikke minst at det ikke finnes noe tak på boligens verdi. Så har man bolig nummer to, tre og 100. For disse er begrunnelsen mye svakere. Det er greit at folk skal ha et feriested, men hvorfor det skal subsidieres så kraftig, er noe uforståelig i dagens verden.

Sosialpolitisk kan det være gode begrunnelser for at de billigste boligene skal slippe skatt, men at man skal kunne gjøre det på en bygård til 250 millioner kroner, er det mildt sagt underlige. I tillegg er eiendom, spesielt næringseiendom, et perfekt skatteobjekt.

Formuende kan ikke skipe det ut av landet, noe de kan med andre formuesgjenstander. Dermed slipper ingen unna, og man unngår skattetilpasninger. Dernest har man priselastisitet, som gjør at en eiendomsskatt gjør andre investeringer mer attraktive. 
Det vil kunne gi et prisfall, som gjør inngangsbilletten lavere. Tar man i betraktning at unge ikke har sjans til å eie egen bolig uten rike foreldre, bør dette også være en boligpolitisk tommel opp.

Et prisfall vil også stimulere næringslivet, da leiekostnadene på næringseiendom vil falle. I lys av at Norge etter overveiende sannsynlighet står over noe tøffere tider må jo dette sees på som en positiv «følgefeil».
 

For den enkelte innbygger snakker vi ikke om en avskrekkende skatt.

For det første bør det innføres et betydelig bunnfradrag. Dette er ikke minst viktig for mange som har opplevd verdistigning på huset de lever i, og som ellers kunne risikert å fått en uforholdsmessig stor belastning.

Selve nivået bør ikke overstige det kommunene har som handlingsrom i dag, heller gjerne lavere. I dag kan de 355 kommunene som allerede har innført en slik skatt ta 2-7 promille av verdien. Det kan være riktig å redusere den til 2-5.

Man kan enkelt også fastsette ytterligere begrensninger som gjør at det kun er den mest velstående andelen som må betale. Problemstillinger som lite formuende pensjonister, boende i dyre hus, kan for eksempel løses ved at skatten akkumuleres til eiendommen en gang selges.

Fra kommuner til stat. Flere på venstresiden har trykket den franske økonomen Thomas Piketty, og hans tanker om økonomisk likhet, til sitt bryst. Det finnes masse forskning som viser at økonomisk ulikhet har en rekke negative effekter blant annet innen helse, kriminalitet, økonomisk vekst og sosialt fellesskap.

For å slå fast en ting. Jeg står langt unna Piketty sitt verdensbilde, og er ikke for at staten bare skal innføre nye skatter for at politikerne skal slippe å gjøre jobben sin, nemlig prioriteringer.

Men selv en blind, fransk høne kan finne korn. Og en malurt i Norge er mangelen på en nasjonal eiendomsskatt.

En nasjonal eiendomsskatt vil altså motvirke sosiale forskjeller, øke risikokapital og gagne næringslivet. Innfører man eiendomsskatt og fjerner formuesskatten, vil man med to pennestrøk radikalt bedre utsiktene for norsk økonomi.

(Kilde Statistisk sentralbyrå)

PS: Dette er faktisk en av de eldste skatteformene i Norge, da det ble innført en variant i 1661. Det tok hele 221 år før man i 1882 måtte skatte av inntekten.

32 kommentarer

Endelig tør noen å ta bladet fra munnen!

Og for å tilføye: når den norske særheten med å velge bil som skattobjekt blir (enda mer) uhensiktsmessig med grønne avgifter, blir det fornuftige valget enkelt.

Innføring av eiendomsskatt er det viktigste bidraget til en økonomi som trenger omstilling og fornyet energi.

"Innfører man eiendomsskatt og fjerner formuesskatten, vil man med to pennestrøk radikalt bedre utsiktene for norsk økonomi."

Det passer jo utmerket for personer med store verdier i aksjer og lite verdier i fast eiendom i Norge. Altså en måte å gi fordeler til de rikeste, mens folk med normal velstand får større byrder. Rettferdig?

Ved eiendomsskatt beskattes eiendommer uten hensyn til grunneierens økonomiske situasjon; Kun eiendommens antatte verdi har betydning for utmålingen av skatten. Eiendomsskatt avviker fra prinsippet om beskatning etter evne. Hvis man plutselig får lav inntekt en periode, blir man straffet med minst like høy eiendomsskatt. Rettferdig?

Det vil si at hvis naboer får ekstra gode priser ved salg av sine eiendommer, går nok taksten opp og dermed også skatten. Rettferdig?

Dessuten er det alt for lett å manipulere vurderingen av beskatningsgrunnlaget. Eiendomsskatt er dobbeltbeskatning. Rettferdig?

Beskatt heller høye inntekter forholdsvis mer. Dropp både eiendomsskatt og formueskatt. La folk med ekstra lave inntekter slippe inntektsskatt.

Reduser alle skattesatser slik at statens inngripen i folka liv reduseres! Vi har en total skattebelastning på over 70% - på tide å få den under 50% før vi justerer fordelingen!

Hvis jeg hadde 1 milliard på bok og måtte velge mellom formueskatt og eiendomskatt på villaen min i Holmenkollåsen, så hadde jeg så klart valgt det mest gunstige alternativet (det siste).

Å skatte for primærbolig (hjem), høres ut som en grusomt dårlig ide. Ikke ser jeg hvordan det skal være sosialt utjevnende heller. Men du har rett i en ting; Norge trenger både eiendomskatt og en hel bråte med andre skatter for å kunne fortsette en offentlig sektor i dagens form og fasong. Kommunenorge er en tikkendes gjeldsbombe: a) Fordi en i åresvis har bedrevet "velferd på krita", og b) Fordi mange ansatte skal gå av med pensjon i årene og derav skal ha sine utbetalinger.

Nå er det vel "ingen" som tror at fordi en legger om skattesystemet ved å innføre en ny nasjonal eiendomsskatt, og reduserer feks formueskatt/inntektsskatt, at det er noe som kommer til å vare.

Det er bare foten i dørsprekken for sosialistene og deres medløpere og snart vil vi se at argumentene for feks formueskatt kommer igjen....og slik går no dagan.

Resultat: Skattertrykket øker kraftig!

Roger Johansen

Roger Johansen

Før venstresiden tar helt av og tror at eiendomsskatt vil frelse Norge så er det viktig å holde tunga rett i munnen.

Sissener har noen premiss for sin kommentar. Det totale skattetrykket skal ikke øke, kun vris i en annen retning. Når han ivrer etter å innføre eiendomsskatt så ivrer han like mye for å fjerne formuesskatten. De to henger altså sammen.

Kun hvis du mener at det er fornuftig å fjerne formuesskatten kan du bli oppglødd av at Sissener støtter eiendomsskatt.

Det er jo på langt nær tilfelle for partiene på venstresiden! De ser på eiendomsskatt som enda en måte å sikre seg mer av folkets penger og vil svært gjerne øke det totale skattetrykket.

Det er med andre ord langt mellom Sissener og venstresiden. Når det er sagt, så er eiendomsskatt fortsatt helt høl i huet uansett hvem som foreslår den. Det er en skatt som kun rammer de fattige i Norge. Leieprisene vil stige, for de som leier ut boliger og næringsbygg må jo skaffe disse pengene til veie fra et sted.

Kasper Johannsen

Kasper Johannsen

Selvfølgelig skal huset skattes, når man skatter 25% bare man skal kjøpe en melk, da kalt moms, ska en verdi som et hus skattes, og i alle fall hus 2 og 3, Dessuten er vel ikke dette en sak om den enkelte huseiers ønske om mer velferd til seg selv, men en skatt for som skal hjelpe med og drive Norge framover,gir litt penger i kasa med skatt på huset ja

Fjern formueskatten. Legg all skatt på forbruk. Å ha penger på bok er bare ikke til noens misunnelse. All inntekt skattes likt. Uansett om det kommer fra finans eller utleie.

Hvorfor skal en betale staten for å bo i egen bolig hvert eneste år? Hva er rettferdig med det?

Bygger du et nytt hus til 4 millioner er 1 av disse millionene (25%) mva som du må låne og betale rente på!

Nedbetaling av den ekstra millionen tjener du aldri inn igjen gjennom "rentefradraget" på 27% ! Staten lurer deg. LOL!

Even Beinlaus

Even Beinlaus

Hva er det som får enkelte på venstresiden til å tro at andre folk sine penger vokser på trær? Og hvorfor mener de at å beskatte de samme pengene om og om igjen er en god idé? Ønsler de for alvor en skatteendring a la "hva har du igjen, og når kan vi hente det"? Jeg syntes ellers forslaget om akkumulering av eiendomsskatt var svært underholdende, for det er jo en kjempegod måte å ta verdier fra folk som har lite fra før. Likhetsprinsippet ser visst ut til å være ganske så teoretisk der i gården.

Hvorfor så opptatt av sosiale forskjeller. Vi må ha sosiale forskjeller. Det må være forskjell på arbeidende og ikke arbeidende. Og formue skatten treffer stort sette bare de som har liten gjeld. Kan ikke skjønne hvor du tar dette fra?

Det verste med eiendomskatten i kommunene er at også fritidsboliger blir beskattet. Hvorfor er dette så galt?

Jo, fordi man ikke har stemmerett og dermed ikke kan påvirke skattekåte politikere gjennom valg.

Kostnadsnivået i stat og kommune har økt, lang ut over tilbudet. Statsansatte på alle sider av forhandlingsbordet har delt ut lønnsøkninger, stillingsopprykk og pensjoner, uten blygsel. Skal de nå få tilgang til å justere skatten (promillen) etter hva det måtte finne på å tildele seg selv? De er i full gang, hvor hyttekommuner "robber" forsvarsløse hytteeiere, for å dekke underskudd i kommunen, blås i effektivisering, la oss reise på studietur til Australia, bare å legge på en promille på hytte/eiendomskatten

Det er et viktig prinsipp at skatt skal betales på inntekt og forbruk. Det skal være mulig å leve nøysomt med liten inntekt på en verdifull eiendom i dette landet.

Sigmund Kvalvik

Sigmund Kvalvik

Ref: "Det vil motvirke sosiale forskjeller, øke risikokapitalen og gagne næringslivet. Dessverre har ikke Høyre fått med seg dette...".

Dessverre har ikke Sissener fått med seg at - for høyresiden så gjør det ingenting at det finnes "sosiale forskjeller".

Sissener har ikke fått med seg at det er nettopp sosiale forskjeller som driver samfunnet fremover, det er det som gjør at initiativet og motivasjonen for å bli bedre og få til enda mer blir drivkraften i samfunnet. Det motsatte er sosialismens (les Arbeiderpartiets) likhetssamfunn, der samfunnet stagnerer fordi det ikke finnes noen gulrot i enden å kjempe for. Sovjet er det beste eksempelet på dette.

Dette er så grunnleggende i politisk kunnskap, at det burde vært unødvendig å forklare, men vi vet jo at det fnnes en del mennesker som nettopp ønsker at samfunnet skal være slik. Men det overrasker meg at Sissener vil ha sosialisme, og samtidig late som om han er opptatt av næringslivet.

Men det kan også hende at Sissener ikke vet dette. Da kan jeg opplyse om at likhetsprinsippet og et aktivt næringsliv er to motpoler som ikke fungerer sammen.

Det tydeligvis Sissener heller ikke vet, eller som han ihvertfall ignorerer, er det faktum at fra før har Norge VERDENS HØYESTE SAMLEDE SKATTER OG AVGIFTER, og som en konsekvens av dette så har vi verdens høyeste kostnadsnivå, og ikke overraskende så har også dette medført verdens høyeste lønnsnivå. Tror Sissener at dette gagner næringslivet? I så fall er han ikke særlig opplyst.

For at Norge skal gå bedre etter oljen, og det har vi begynt å se, så må de tre nevnte hovedfaktorene reduseres betraktelig. Lønnsnivået må fryses i mange år, samtidig som vi har litt skattelette hvert år - i mange år. Dette er det eneste virkemiddelet som kan få Norge til å overleve oljealderen. Det værste som kan skje med Norge er slike som Sissener, som lefler med venstresiden, og som mener det motsatte.

Faren med å innføre nye skatter er at skattetrykket øker kraftig, det ser vi hver eneste gang. Norge er full av eldre personer med nedbetalt bolig som vi skattelegges høyt hvis de bor sentral i en høyst normal bolig. Det at man også beholder bolig som kommer i arv fra foreldre er med tanke på egne barn. Men har man flere boliger en man har barn da er det spekulasjon.

Innføre eiendomskatt vil rasere tilværelsen til svært mange som har basert sitt liv på dagens ordning. Og alle vet hva som skjer hvis man begynner med en lav sats, den skrues til hvert år så snart betaler man 24.000 i skatt som Nettavisen har vist på en helt normal bolig i byene.

Eiendomsskatt er beskatning av død kapital som i utgangspunktet allerede er beskattet både som inntekt og formue. Derfor kan den ikke forsvares. Verdien blir ikke reell før eventuelt salg

Scott Johansen

Scott Johansen

Eiendomskatt er noe mange oppegående investorer har ment at er noe som burde inføres, da skattesystemet i Norge favoriserer fast eiendom(død kapital). Men det viktigeste er å ta en due dilligens av ALLE landets 428 kommuner for å avdekke direkte sløsing med skattebetalernes penger og ikke minst KORRUPSJON.

Skatt på formue og i særdeles eiendom er den minst skadelige skatteformen. Den straffer de som har formue. Skatt på inntekt derimot er mye mer skadelig. Den straffer de som er produktive, og legger en demper på produktivitet og insentiver til å øke den.

En innføring/økning i eiendomskatt samt reduksjon i inntektskatt vil gi et mer produktivt Norge. Jeg kjenner faktisk til noen amerikanske venner som investere i eiendom i Norge for sin pensjon, for å slippe unna den høye "property tax" i USA.

Skatt på bolig? Jeg eier ikke bolig, banken eier den.

Hvorfor skal jeg betale skatt på en bolig som er fullfinnsiert?

Jeg blir ikke overasket om borettslag/OBOS blir fritatt

fra denne skatten..Et rekkehus på Manglerud fra 1960

(OBOS)får du ikke kjøpt for under 5 millioner.

På Holtet bygger OBOS Boliger til ca. 9 millioner

(i Marienlundveien)

Grant Hinderaker

Grant Hinderaker

Alle må være klar over at en sentral eiendomsskatt vil flytte skattetrykket til privatfolk fra næringslivet.

Først skal arbeidstakeren presses lavest mulig i lønn for at landet skal være konkurransedyktig, så skal man ta bort muligheten til å spare til pensjon gjennom gunstige ordninger for privat bolig.

Vil du betale høyere skatt som vanlig arbeider så snakk positivt om denne skatteøkningen, så får i hvert fall de rikeste mer utbetalt.

God bedring

sverre westby

sverre westby

Støtter Sigmund Kvalsvik i hans innlegg. Jeg vil understøtte det med en av Margaret Thatchers mange kommentarer:

"The problem with socialism is that you will run out of other peoples money"!

Lykke til med årets valg !

Formueskatt: Ta penger fra mennesker med formue.

Eiendomsskatt: Ta penger fra mennesker uten formue.

Sikkert hyggelig for Sissener som sikkert har 100 millioner i formue. Ikke så gøy for førstegangskjøperen som har lån til pipa, og som allerede arbeider ræva av seg for å kunne betjene lånet sitt.

Hva med å kutte offentlige utgifter til særinteresser og organisasjoner og heller senke inntekt skatten som skader de fattigste mest?

Både formueskatt og eiendomsskatt er synseskatter?basert på hva noen på et gitt tidspunkt har synset om verdiene; i går eller for flere år siden. De to typene skatt er ikke basert på betalingsevne, derfor blir de fort usosiale.

Dropp disse skattene, og ta det tapte igjen på inntektskatten. Progressivt og etter evne, på alle typer inntekter. Og ikke minst, fjern det som finnes av opplegg for skattemotiverte fradragsmuligheter på inntekten.

Statlig eiendomsskatt????? Jeg betaler jo eiendomsskatt til kommunen allerede. 2-7 promille av 80% av markedverdi.

Jan Gustavsen

Jan Gustavsen

Eiendomsskatt er rettferdig.

Når vi har fått enorme skattelettelser, så er det rimelig at vi tilbakebetaler litt.

Vi som har levd en stund har mottatt store skattelettelser gjennom rentefradraget på våre boliglån gjennom mange, mange år. Eiendomsskatten er bare en liten tilbakebetaling av det vi har fått tidligere i skattelettelser, og derfor rettferdig.

De som har fått de største skattelettelsene og som bor i "slott", må betale mer enn de som bor i leiligheter.

Torbjørn Morka

Torbjørn Morka

Igrunn enig på et vis, men det burde på sikt slås to fluer i et smekk, nemlig at det var eiendommens siste kjøpesum som gjalt og ikke takst. Da vil også dem som har kanskje arvet gjennom å bli enke evt enkemann slippe å tenke på om eiendommen ligger kystnært. Og selvsagt andre som kanskje arvet noe som ble kjøpt på 70tallet og ikke i fjor. På sikt vil dette også dempe prisene tror jeg, da denne vil være utslagsgivende på eiendomsskatten.

Sissener skal liksom være langt unna Piketty, men snakker om sosial likhet - herregud. Dette er jo kjernen i sosialismen.

Jeg trodde du var en klar tenkende økonom. Nå vet jeg bedre. Det norske svaret på alt heter skatt og mere skatt. Oj, jeg glemte avgifter som også er en form for skatt.Problemet med din tankegang er at skatte og avgift nivået i Norge allerede er svært høyt. Skal du motvirke høye bolig priser så bygg flere boliger.Det er ikke verre enn det. Og en ting til Hr. Sissener, sosialismen har gjennom nyere historie vist at den feiler.

Nei, for eiendomsskatt er en urettferdig skatt som i kroner rammer mange hardt pga lav inntekt.

Da kan heller rentefradraget krympes med 1 %. Ja, de kan kanskje fjerne det helt nå som rentene er så lave og skal være det noen år fremover. De har krympet det før. I tillegg kan de dr*te i å gi samme rentefradrag på sekundærboliger med mer. De kan tilogmed beskatte disse , for det er mange eiendomsbaroner i landet. Da blir det ikke like attraktivt å gjemme penga i eiendom.

Det er mange mulige løsninger for å unngå å ramme folk med sin ordinære primærbolig.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!