hits

Norge råtner på rot

Det er nå landet må bygges opp igjen, men hvor skal pengene komme fra?

Etter alle solemerker er norsk økonomi på full fart inn i en ubehagelig tilværelse. Statens inntekter stuper, titusener mister jobbene sine og næringslivet lider under skyhøyt kostnadsnivå.

NAV har utarbeidet tall som anslår at over 36.000 oljejobber kuttes. Jeg frykter det vil bli mange flere, og enda verre - at det ikke er det verste.

Det verste er at dette ikke er noe man kan omstille seg ut av. Myndighetene motarbeider nemlig bevisst næringslivet og det man trenger for å skape nye arbeidsplasser. Nemlig risikokapital, eller de pengene man trenger for å starte bedrifter, ansette mennesker og investere i bedre maskiner.

Penger er en global råvare, som like gjerne kan brukes i Shanghai som i Oslo.

Hadde du hatt 100 kroner å investere. Ville du da brukt de i et land med følgende?

  • Et skattesystem som stikker en rekke kjepper i hjulene
  • Bruker alt for lite på forskning og utvikling. Mye mindre enn sammenlignbare land i OECD
  • En rigid arbeidsmiljølov, som gir unødige begrensninger
  • Der staten har stått for nesten all pensjonssparing
  • Der den samme staten eier 35 prosent av selskapene på børsen
  • Hvor industrien har i flere år holdt hodet så vidt over vannet grunnet rekordhøy valuta

Alt i utlandet

Norge er antakelig det eneste landet i verden hvor man kun har sett på gedigne ekstrainntekter med finansielle øyne.

Samtidig med at oljemilliardene har rent inn i statskassa har det ikke blitt gjort noe som helst for å styrke norsk næringsliv utenom olje og fisk. Alt har blitt investert i utlandet, samtidig som norske bedrifter har blitt tvunget til å tilpasse seg skyhøy lønnsvekst i oljebransjen.

Men nå står Norge ved et veiskille.

Oljeprisen har dundret i bakken - samtidig som mye i dette landet er tilnærmet uinteressant for mange investorer, da kostnadene har blitt så høye. For ikke å snakke om kostnadene ved å starte noe nytt.

På toppen av dette har staten gjennom formueskatten klart å skremme alle de store investorene til utlandet, noe som gjør ubotelig skade.

For faktum er at nordmenn begynner med negativ forventet kontantstrøm på 1,7 prosent, før krav til avkastning på kapitalen og investeringsbehov?

Sagt på en annen måte. Nå kan utlendinger, uten noe som helst forhold til Norge, kjøpe de beste og mest interessante bedriftene på billigsalg. De siste årene har en rekke hovedkontor blitt flagget ut, og flere vil det selvfølgelig bli om noe ikke gjøres.

Samtidig eier utlendingene hele 37 prosent av børsens selskaper. Hvorfor skal de fortsette å investere i Norge?

Til sammenligning har land som England og Irland bevisst brukt skattesystemet til å tiltrekke seg kapital, med stor suksess.

Hvorfor gjør ikke vi dette?Dobbel beskatning
I stedet for å være konstruktive har tilhengerne av formueskatten prestert å få hele debatten vinklet inn på at det er skattelette for de rike. Men det er helt feil, og dersom de faktisk mener det, så vet de virkelig ikke selv en gang hva formueskatt er for noe.

 Les mer her: Noen bør stoppe ut Hareide

Jeg er ikke mot skatter, men jeg vil alltid bekjempe urettferdighet. Og økonomisk sett er det lite som er verre enn diskriminering av penger som gir samfunnsnytte, som skaping av arbeidsplasser, fremfor død kapital, i form av investering i bolig - der ingenting skjer.

Derfor har jeg selv foreslått en nasjonal eiendomskatt, som vil være et atskillig bedre alternativ.

Les mer: Eiendomskatt for alle

For det må da være slik at det er bedre å skatte av penger man tjener, enn av verdier man har betalt skatt av allerede?

Jeg tror at dagens politikere vil se på styggedommen, som formueskatten faktisk er, som en skamplett i ettertid.

Taper i fremtiden


Samtidig som landet har blitt tømt for private penger, som er villig til å investere i norske bedrifter, har staten tross rekordinntekter slurvet med sine investeringer.

En ting er skandaløs infrastruktur. Noe annet er satsning på målrettet høykunnskap og støtte til ny teknologi.

Tross oljemilliardene har staten i årevis ligget langt under sammenlignbare land sine investeringer i målrettet forskning og utvikling.

FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet er lavere i Norge enn de fleste OECD-land, med vel 1,6 prosent årlig. Dette er ikke måten å skape fremtidens kunnskapsbedrifter på.

Svar på spørsmålet

Jeg gjentar til det kjedsommelige:

Hvor skal pengene komme fra?
Dette er det alle velgere og journalister bør utfordre politikerne på.

Dette er kanskje det viktigste og mest presserende spørsmålet, som de folkevalgte må svare på før valget. For gjør de ikke det, gjør de ikke sin fordømte plikt.
De skal tross alt mele folkets kake.
Ikke sin egen.

11 kommentarer

Ja Norge råtner på rot, bruk oljeinntektene, ikke fra oljefondet men fra inntektene fra oljen før pengene går inn på oljefondet. på dem måten unngår en handlingsregelen til Ap på 4%. også inflasjonen ungår en, for slik gjorde Jens stoltenberg da han ga milliarder til statskaft og til AVINOR. Hilsen repesentant fra Kystpartiet Hordaland

Ett veldig godt spørsmål som det ikke finnes noe enkelt svar på. Man kan jo spørre seg; hva skal til for å endre dagens situasjon?

Er en omstilling av arbeidsmiljøloven tvingende nødvendig?

Fjerne ansettelsesvernet til de offentlige ansatte, på denne måten få vekk uproduktive ansatte?

Er den grønne politikken som brer om seg i verden forenelig med dagens finansielle situasjon/potensiell krise?

Ikke vet jeg, men det er i allefall vanvittig spennende tider i møte.

Hvor er de store overskriftene med; "100 oljeanalytikere mister jobben" eller "Oljeanalytikerne har en mørk fremtid i møte"?

Hva er så løsningen?

Frita de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfasen fra arbeidsgiveravgift.

Lempe på byråkratiske krav og jobbe for at selvstendig næringsdrivende sikres et like godt sosialt sikkerhetsnett som arbeidstakere.

Innføre samme minstefradrag for næringsinntekt som for lønnsinntekt.

Målrette en del av avkastningen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investeringer innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i Norge.

Reformere eller dele opp Innovasjon Norge for å styrke satsingen på sosialt entreprenørskap og innovasjon innen industri og miljøteknologi.

Innføre flere grønne skatter og avgifter for å styre forbruk og produksjon i bærekraftig retning.

Endre konkurranselovgivningen og styrke Konkurransetilsynet slik at det blir mulig å sette grenser for eksisterende konsern eller kjeder med urimelig stor markedsmakt.

Hvem sier så dette? Jo, Miljøpartiet De Grønne.

Det som nå skjer i norsk næringsliv er som Jan Petter Sissener helt rett kommenterer nødt å bli en konsekvens av at næringslivet har blitt for ensidig fokusert på oljerelatert virksomhet. Når det i tillegg er klimafiendtlig hva da??

En hestekur for landet blir det ihvertfall rundt omstilling.

$30-40 pr.fat og nesten halvert oljeproduksjon siden 2003.

Statsbudsjettet er nesten blitt doblet siden 2005. (620 til 1 200 mrd kroner)

I tillegg er befolkning og kommuner forgjeldet.

Staten opparbeidet seg enorme fremtidige pensjonsforpliktelser; store deler av arbeidsstyken på trygd og et enormt byråkrati koster skjorta.

Er matematisk umulig at dette ender bra.

Er nå bare å krysse fingrene og håpe at Wall Street ikke krakker og sender oljefondet ned i sluken...

...den neste bobla som sprekker er statsobligasjonene.

Sier en fra finansverden som virkelig har melket de siste årene....Papirverdier som ikke skapt noen ting annet enn store utbytter på aksjer etc, børsen har vert ett eneste stort casino...

Hvordan har reinvesteringen vert der på varige og lønnsomme produksjons arbeidsplasser..eg bare ler...hadde det ikke vert for blårussen så hadde kanskje det hadde vert innvester lenger frem enn til nesetippen.

jeg synes det er skremmende at folk ikke ser dette. Man skulle tro at folk tror staten er utømmelig, og bare kan rette opp alt som blir feil

Scott Johansen

Scott Johansen

"Investoren mener at Norge har innført så mange ordninger, avgifter og gebyrer, at det trengs minst 100.000 byråkrater bare til å administrere pengeflyttingen.

- Jeg vet ikke om noen har regnet på det, men jeg ville ikke bli overrasket dersom det viser seg at alle disse pengene ender i et nullsumspill. Kanskje ville omfordelingseffekten blitt den samme hvis vi tok bort alle disse ordningene og i stedet innførte null skatt for alle inntekter under 250.000 kroner. Pengene som i dag går til å lønne 100.000 byråkrater, kunne heller brukes til for eksempel å gi eldre som må bo på institusjon et bedre liv.

- Det er på denne måten du må stille diagnose for å se om utviklingen i samfunnet er bærekraftig. I den sammenheng blir det nesten meningsløst når SVs Karin Andersen etterlyser hardere straffer for svart arbeid. Hun er redd for at staten skal gå glipp av skatteinntekter, men egentlig burde hun være langt mer bekymret over at en sykepleier ikke har lenger råd til å kjøpe en rørleggertime. Dette er en konsekvens av den offentlige kostnadsveksten som SV står helt i spissen for. I stedet for å straffe sykepleieren som ikke har noen annen mulighet enn å benytte svart arbeid, bør Karin Andersen bruke energien på å finne ut hvordan hun kan bremse den vanvittige kostnadsveksten." Arne Fredly, investor

Beste og mest treffende kommentaren jeg noen gang har lest. Sissener for president!

"For det må da være slik at det er bedre å skatte av penger man tjener, enn av verdier man har betalt skatt av allerede?"

Her tar du dessverre helt feil kjære Jan Petter. Av alle skatter er formueskatten, inkludert eiendom, den minst skadelige. Formueskatten straffer de som har formue og som ikke klarer å få mer profitt av den enn skatten og inflasjon.

Det er skatt av inntekt som er feil. Den straffer og dermed minker produktiviteten! Noe som er skadelig for samfunnet.

Argumenter som "det er bedriftene som betale formueskatten" som ofte blir brukt i mot formueskatten er direkte feil. Hvis man tenker litt etter, så skjønner man fort at bedrifter betaler ikke skatt! Bedrifter samler inn skatt ja, men det er kundene, arbeiderne og eierne som betale skatten.

Sten Helge Nilsen

Sten Helge Nilsen

Å være tilhenger av eiendomsskatt og samtidig komme med denne setningen:

"For det må da være slik at det er bedre å skatte av penger man tjener, enn av verdier man har betalt skatt av allerede?"

Gjør bloggeren irrelevant i debatten.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!