hits

Den grønne kommunist

Jeg håper "partiformann" Rasmus Hansson aldri får flertall i Norge. Hans økonomiske politikk er helt hinsides det kloke, umulig å gjennomføre og langt unna det som er et demokrati verdig.


Foto: Nord-Korea 2012 og 2015.

Under parolen "Vi skal redde verden fra klimakrisen" marsjerer de grønne i fastere og raskere takt mot stor innflytelse i kommuner og Storting. Sammen med Hansson har de religiøse sjeler siden 1988 rendyrket sitt fiendebilde, og står klare for å bruke ett hvert virkemiddel for å nå målet om å fjerne alle klimautslipp fra Norges overflate.

Unntakstilstand
De Grønne tror like hardt på at jorden snart skal gå under som fundamentalistiske kristne og Jehovas Vitner. I dette katastrofebildet der verden står på randen av sammenbrudd, har ikke Hansson tid til å vente på normale demokratiske prosesser. I hans verden befinner vi oss alle i en unntakstilstand. Som en buddhistisk grønnsaksmunk messer og maner partiformannen "Tenk nytt - stem grønt". Men han er også som en tysk tiger-tank som gjerne meier ned det meste vi er vant til for den grønnes sak.

Nå eller aldri
All historie viser at politikere som klarer å skape stor oppslutning om en ytre fiende, lett blir udemokratiske i den forstand at ingen sier de imot. Og det er ikke unormalt at et demokrati tolererer politisk unntakstilstand bare mange nok sier at "nå gjelder det å stå sammen mot fienden".

Skrønens sti
Hadde Rasmus Hansson vært en businessmann ville hele hans forretningside vært et eneste langt brudd på markedsføringsloven, men dette er altså en politikk basert på totalitær tankegang og en høy grad av uredelighet.
At Hansson har vilje og evne til å luske rundt på skrønens sti kom tydelig frem da en tidligere journalist i en blogg identifiserte 30 konkrete effekter av de grønnes politikk. Alt fra å gjøre det forbudt å sy pelskåper til importforbud av biler med diesel eller bensinmotor om to år. Det ble et lite rabalder, og med begrenset rot i virkeligheten erklærte partiformannen hele listen for forbannet løgn og dikt.

Revolusjonen
Den store og viktige konsekvensen ved grønn politikk er likevel at den gjør alle nordmenn og nasjonen Norge fattigere. Veldig mye fattigere. Og i et fattigere land er Hansson villig til å ofre vårt velferdssamfunn på sitt alter. Det som gir oss arbeidsledighetstrygd og helsetjenester.
Partiprogrammet er riktignok så grønnvasket at det ved første øyekast virker besnærende og appellerende, men samtidig er det langt på vei uærlig. Årsaken til det er at programmet ikke er i nærheten av å kommunisere hva deres økonomiske politikk faktisk vil innebære. Samtidig pakkes den usedvanlige reaksjonære politikken inn i en tåkete retorikk for å skjule hva det egentlig handler om.

Nasjonsrasering
Dersom noen lurer. Hvis De Grønne får det som det vil, kan vi bare glemme dagens velferd. Vi kan også se bort fra all form for velstandsvekst som vi nordmenn har vært velsignet med de siste 40 årene. Lønningene skal ned og skattene opp. Når De Grønne stenger ned norsk oljevirksomhet påfører de Norge en økonomisk depresjon uten sidestykke, fordi det er ingenting i Hanssons politikk som kan erstatte følgende:

* Olje og gass utgjør mer enn halvparten av Norges totale eksport.
* Blant de 20 største arbeidsgiverne er over en fjerdedel oljeselskaper.
* Ringvirkningene til fastlandsøkonomien er enorm.
* Norge har under én promille av verdens befolkning, men eier via Petroleumsfondet én prosent av verdien av de selskaper som er notert på verdens børser
* I Nasjonalbudsjettet for i år planlegger regjeringen å bruke 164 milliarder kroner fra oljefondet, tilsvarende 31.700 per innbygger.
* Hver niende krone som brukes i offentlige budsjetter hentes fra oljefondet
* Staten har budsjettert med nominelle økte kostnader på 5,3 prosent i år. Det er mer enn veksten i Fastlandsøkonomien.
* I 2013 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 86 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene.

Til sammenligning ventes de underliggende skattene og avgiftene å øke med 18 milliarder fra i fjor til i år. For det første er det en dråpe i havet, sammenlignet med verdiene Norge får fra oljeinntektene. For det andre er det langt fra gitt at skatteinntektene vil øke så mye, da lavere oljepris og tusenvis av oppsigelser grunnet fallende priser påvirker skatteinngangen.

Hvor er den grønne næringen?
For å kompensere for dette enorme inntektsbortfallet mener Rasmus Hansson i det fulle alvor at folk skal begynne å jobbe i grønne næringer. I den virkelige verden er ikke dette mulig. Man kan ikke bare fatte et politisk vindmølle-vedtak om gjøre Norge til et grønt prosjekt, uten at det er forankret i verden rundt oss.
Norge har i utgangspunktet relativt små naturressurser, kaldt klima, dårlige jordbruksvilkår og høye produksjonskostnader. Dette kan ikke Rasmus Hansson endre på. Et eneste fat olje generer like mye energi som 10.000 manuelle arbeidstimer. I tillegg er det vesentlig bedre for klimaet enn kull, som grunnet økt etterspørsel og lands energisikkerhet har fått en ny vår.

Ut vinduet
Som en digresjon. Før finanskrisen var klima virkelig i vinden og det ble satset enorme summer på solcelleselskapet REC. Selskapet var kun slått av Statoil over de mest verdifulle på børsen og fremtiden så lys ut. Subsidier til utplassering av solceller i mørke tyske daler er i ettertid et godt eksempel på hvordan politikk kan feilplassere skattemidler. Nå er det total solformørkelse og REC er ute av landet. Ingen investorer blir med på noe slikt igjen.
Media har også redusert sin dekning av klima betydelig, siden den gang. Rasmus Hansson sin iver etter å konservere alt på Norgesglass ser heldigvis ut til å være i utakt med trenden i samfunnsdebatten.
Olje og gass er det eneste segmentet hvor norske bedrifter har fått lett tilgang på kapital. Hvor skal pengene til Hanssons miljøprosjekt komme fra? Skal han finansiere sitt grønne skifte med lokal valuta og forsyne seg grovt av vårt pensjonsfond.

Kommunisme
Å diskutere partienes politikk kun ut fra partienes handlingsprogrammer er ofte en svært nyttig øvelse, og det er da man har sjansen til å se nærmere på et partis idelogi. De Grønne er uten tvil svært langt ute på venstresiden i det norske tradisjonelle politiske landskap. Venstresiden er som kjent også forbundet med en fanatisk lyst til å endre samfunnet.
Rasmus Hansson er selvfølgelig nødt til å avvise en hver som mener han er en grønn kommunist. Dette gjør han ved å gripe til trylleordet blokkuavhengighet, noe som heller ikke eksisterer i virkeligheten.

Linker:

Intervju med Rasmus Hansson om økonomisk politikk:
http://www.nettavisen.no/na24/vil-innfre-40-milliarder-i-nye-skatter-og-avgifter/3423132569.html

Intervju med Rasmus Hansson om partiprogrammet:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Jeg-er-enig-i-at-partiprogrammet-ikke-er-uten-overbud-Vi-er-et-ungt-parti_-og-har-mye-a-lare-8159501.html

Debatt NRK Dagsnytt 18 om De Grønnes ideologi:
https://www.youtube.com/watch?v=8U0siYGKBRc

Blogg 30 sannheter om MDG:
http://jarleaabo.blogg.no/1440833412_30_grunner_til_at_mdg.html

Blogg De Grønne er ubrukelige på økonomi::
http://stavrum.blogg.no/1440484592_helt_grnn_p_konomi.html

Blogg om blokkuavhengighet:
http://www.minervanett.no/mdg-pa-venstresiden/

Tilsvar fra Rasmus Hansson:
http://gjest.blogg.no/1442154790_sissener_sler_bort_sk.html

Blogg om MDGs narreblekk:
http://stavrum.blogg.no/1442556602_politikk_med_narreble.html

Dagens Næringsliv-intervju med Sissener:
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/09/17/2141/Kommunevalg/sissener-om-mdg--de-er-en-gjeng-suppehuer

Professor mener MDG driver en tragikomisk politikk:
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/09/15/0953/Politikk/professor-om-miljpartiet-de-grnnes-politikk-tragikomisk

 

 

 

 

 

73 kommentarer

Flott at vi har kommentatorer med et realistisk syn!

De fleste av oss har vel oppdaget det Sissener skisserer her. Merkelig i grunnen at noen kan velge et slikt parti, så til de grader uten partiprogram forankret i virkeligheten. Kanskje det er på tide med en sperregrense snart som reduserer denne floraen av småpartier uten noen samlede løsninger for samfunnet...

Fikk du ikke med deg denne ABC News sendingen Sissener?:

https://www.youtube.com/watch?v=kzTYqzjggP8

Flott skrevet.

Det helt utrolig at så mange kan støtte dette partiets politikk og vil innføre et nesten "totalitært styre " for å løse et problem som vi overhode ikke har funnet bevis for at eksisterer.

Selv om om metrologene nå kaller kraftige regnvær for "ekstremvær" kommer det ikke mer regn enn før.

Skader får vi fortsatt bare der våre myndigheter har laget "idiotiske løsniger" som hindrer vannet å renne ned på en naturlig måte.

Sissener,

Vesten finanssystem bygger på kreditt(Penger=gjeld).

Bankene kjører på med utlån. Når det går til helvete er der skattebetalerne som kommer bankene til unnsetning.

Gevinsten blir privatisert,tapene blir sosialisert;kan jo ikke bli mer kommunistisk.

Jeg deler bekymringen til MDG og er enig at vi må få ned uslippene da bevisene for menneskeskapte klimaendringer nå er bevist forbi enhver rimelig tvil.

Men måten dette målet skal nås på hvis MDG får makt vil skade økonomien , rasere velferden og gi en betydelig økning i arbeidsledigheten. Politikken deres fremstår som uansvarlig og virkelighetsfjern. For all del styr unna disse folka og stem heller på partier som ønsker en gradvis omlegging basert på samarbeid og smarte løsninger. Det er fulig å lage en grøn økonomi uten at det skal gå på bekostning og økonomien, velferden og jobbene våre.

Torbjørn Endal

Torbjørn Endal

Har det rablet for Sissener? Økonomer som han er kun interessert i penger. Sissener og Hegnar er økonomiens yppersteprester som bespotter naturverdiene og andre menneskers ideer. Naturen er vårt virkelige livsgrunnlag. Hva skal vi vel med mat? Slike som Sissener tror alt kan kjøpes for penger. Ukristelige og livsfjerne i sin narsissistisk verden. Livredde for endringer. De polare oljesjeiker suger livskraften ut av bermen. Takket være oljå og vårt påfølgende skyhøye lønnsnivå har vi knapt råd til å holde oss med risikovillig og konkurransekraftig industri. Som onkel Skrue vokter norske investorer sine formuer. Mest mulig inn, minst mulig ut. Der ligger deres formuer som død kapital. Mens Sissener er opptatt av sitt ufordøyde oppgulp, forsøker vi andre å skape oss lykkelige liv med det lille vi har.

Flott skrevet. Heldigvis er nordmenn fortsatt oppegående nok til å ikke stemme på disse menneskene.

Så vidt jeg kan se stjeler partier som SV, Rødt og MDG stemmer fra hverandre.

Ron9

Akkurat. Der satte du fingeren på det. Det er mange av oss som ønsker å "redde verden fra forurensning og sh!t. Men løsningen "derfor må vi sette 80% av den norske befolkning på arbeidsledighetstrygd og håpe de 20% som har noe å gjøre klarer å gjøre det på en miljøvennlig måte" (mine overdrivelser) er ikke veien å gå.

Torbjørn Endal

Det er ikke bare ØKONOMER som er interessert i penger. ALLE jobber for penger.

MDG-løsningen er "la det offentlige betale for alle som ikke har jobb etter omleggingen" helt uten å ta høyde for at AS Norge ikke lenger tjener penger om vi sluttet å produsere olje (og relaterte produkte/tjenester). De foreslår i største alvor at "om vi sluttet å subsidiere oljeindustrien ville vi frigjøre(!!!) penger som kan investeres i grønne løsninger".

Om vi sluttet å produsere olje, så ville ikke det bety noe for andre enn kullprodusentene som ville tatt ikk slakket og dekket verdens behov. På en dårligere måte enn oljen gjør.

Så kunne vi sittet her i vårt elektrifiserte, ikke-oljeproduserende land og nytt den rene fjelluften... Nei, vent, forurenset luft går jo på tvers av landegrensene, så...

Mye av det MDG ønsker er BRA.

Men det er komplett idiotisk å forsøke å OPPNÅ det samtidig som man fjerner våre økonomiske muskler til å gjennomføre endringene.

Når det gjelder grønne arbeidsplasser, for eksempel "havvind", er det slik at Norge har null naturlige forutsetninger for å bygge en konkurransekraftig eksportnæring på dette feltet.

Vi har de høyeste lønningene, vi har de høyeste råvareprisene, vi henger etter teknologisk og vi har lengst vei til markedene nede i Europa.

Vi kunne like godt ha vedtatt at Statoil skal omstilles til å produsere mobiltelefoner, et nytt Nokia, og at vi skal leve av dette i fremtiden.

Det er så urealistisk at det er til å gråte av og hvorfor Hanson og hans parti ikke presses hardere på disse luftige utopiene er en gåte.

På toppen av alt vil MDG's politikk på ingen måte gavne miljøet - tvert i mot. Når levestandarden faller - og den vil virkelig falle med MDG - Hva skjer da? Risikokapitalen for investering i grønne prosjekter forsvinner, folket har ikke lenger rå til varmepumper, etterisolering og andre fine ting, Det blir mindre penger til jernbaneutbygging og renseanlegg etc. etc.

MDG synes å tro at redusert levestandard kun skal ramme de rike, sydenturer og ny TV hvert andre år.Slik er det selvfølgelig ikke.

Sigmund Kvalvik

Sigmund Kvalvik

Denne gangen traff du spikeren Sissener.

Jeg mener også at MDG er kommunister, selv om de prøver å inbille oss at de er på vippen mellom høyresiden og venstresiden. Det er bare raddis-journalister som går på den.

Og da vet vi også hvorfor raddis-journalister generelt har løftet MDG frem i nyhetene, på tross av sin fjortis-politikk. MDG er kommunister!

De er tildels mer ekstreme enn de forskrudde idèene i Rødt. Det er derfor heller ikke rart at mange SV`ere går over til MDG, for de ser at de kan gjennomføre sin kommunisme lettere i MDG for de rir på en popularitetsbølge som ingen vet hvor lenge varer. Siden det er raddis-media som egentlig bestemmer dette, så kan det vare i fryktelig mange år.

Raddis-media går allerede rundt og konfronterer alle politikere i alle parti med hvor raskt de kan gjennomføre "det grønne skiftet". Dette er nemlig det nye uttrykket som skal narre velgerne til å stemme på kommunistpartitet MDG.

Svært godt innlegg av Sissener.

Rasmus Pol Pot Hansson ønsker at landets konkurransekraft skal reduseres hvert år, tilsvarende tarifftilleggene og tas ut i fritid. Det betyr at vi i løpet av 10-20 år kan bruke den verdiløse fritiden til å dyrke neper og poteter, og vi er tilbake til agrarsamfunnet ganske så fort.

Rasmus Pol Pot Hansson glemmer fullstendig at vi er en del av verden, også økonomisk.

Jeg synes synd på norske barn, som risikerer å vokse opp med dette.

Sissner burde jo prøve å radbrekke miljøpolitikken til MDG. Det er jo det som er hovedsaken deres. De tror jo ikke at de skal få en minister. Lurer på hva slags helvetes miljøsyn Sissner har -- tipper det er skremmende.

Sturla Molden

Sturla Molden

MDGs politikk vil havarere norsk økonomi. En årsak er at de vil fjerne eksportnæringer som petroleumsindustri og havbruk, en annen er at de vil sabotere samferdsel.

Den viktigste grunnen er imidlertid at de vil "redusere forbruket". Det høres kanskje fint ut, men reduserit forbruk krever at nordmenn gjøres fattigere. Det innebærer også til redusert etterspørsel etter norske varer og tjenester. Dette vil ramme norske arbeidsplasser og føre til økt arbeidsledighet. Dermed reduseres kjøpekraften ytterligere, og prosessen forsterker seg. Den vil ende i et krakk der økonomien havarerer fullstendig. Deretter følger en langvarig økonomisk depresjon. Norske kroner mister all verdi og Norge ender bokstavelig talt opp som et u-land.

Oljefondet skal MDG gi bort til andre u-land. Sin vidløftige politikk skal de finansiere med lån. Vi ender opp med bunnløs gjeld.

Et fattig land har ikke råd til til å ta vare åpå miljøet. En sunn økonomi er forutsetningen for en god miljøpolitikk. MDGs politikk vil ramme miljøet der det svir mest: Vår evne til å ta vare på naturen.

Det vil ta 30 år å bringe oss ut av uføret.

Frank Ådland

Frank Ådland

det er trist å lese sånn oppgulp fra en som burde bruke energien sin på andre ting enn å rakke ned på andres ideer

Rasmus Hansson er biolog av utdannelse og har vært lønnsmottager i offentlig sektor etter det. Trenger man å si noe mer?

Du har dårlig belegg for det du skriver her, Sissener.

Du omtaler et demokratisk parti som deltar i det demokratiske systemet og med demokratiske prosesser for å være autoritært. Det blir veldig uredelig å sammenligne dette med Kina, gamle Sovjet eller Nord-Korea.

For det andre tilbyr du ikke noe alternativ til hvordan klimakrisen skal løses. Kritikk er ganske meningsløs uten konstruktivisme. Eller er det slik at du ikke tror på klimaendringene over hodet?

Bjørn Louis Johnsen

Bjørn Louis Johnsen

Stemmene MDG sanker er jo hovedsakelig fra ungdommer som er klimahysterikere,som er lett påvirkelig av dommedagsprofetier.Når disse snart våkner forhåpentligvis er MDG historie

Norge er en del av verdensøkonomien, og stenger vi oljekrana går det ganske enkelt til helvete. Like Norge kommer aldri til å bli noe foregangsland på den ene eller ande måten og i hvertfall ikke innenfor miljø.

Bygge solcellepaneler i et land omtrent uten sol? Funker ikke...

Hvis man ser på bnp og trekker vekk oljeintektene ser må at Norge går med ca 100 med i minus årlig. Hvor skal Hansson hente de pengene? Selvfølgelig med økte skatter, og da ender vi opp med å betale all inntekts i skatt. Hva vil skje da? Det går til helvete

Flott kommentar!

MDG viser godt hva man må tåle vokser frem i et velferdssamfunn - at teorier og meninger som MDG vokser frem - alt bare luft og teori uten reell forankring i noe som helst.

Men det tåler vi fint i ytringsfrihetens navn, er bare underholdende, så lenge ikke folk flest biter på eventyrene...

Det som er merkelig er at MDG fakltisk har fått så stor oppslutning. En grunn er at politisk redaktør i Aftenposten, Mathismoen får regjere fritt i den avisen. En annen er politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv. hvordan kan man sette en tidligere leder av Natur og Ungdom som politisk redaktør i DN? Hvordan kan man sette en tidligere WWF-er som leder av Aftenpostens dekning av klimaspørsmål, samt nå poltisk redaktør? Det er en grunn for at store deler av den norske befolkning er hjernevasket på klimaområdet dessverre (test: hvor mange har hørt om de to satelittmåleseriene RSS og UAH (6.0) som begge viser over 18 år UTEN temperaturstigning (se f.eks. her: http://wattsupwiththat.com/2015/09/08/the-pause-is-driving-down-the-long-term-warming-trend/) stikk i strid med alle hypoteser fremsatt av klimapanelet). Vi mangler Rupert Murdock, ærlige og dyktige journalister som James Delingpole (oppfinneren av begrepet vannmelon som de grønne er et stjerneeksempel på. Røde inni og grønne utenpå), David Rose (flere, bla, Daily Mail), Christopher Booker (The Telegraph)+++ og hans aviser i Norge i norsk språkdrakt.

Veldig godt skrevet av en som har skjønt virkelighetens verden.

Dette er første gang jeg har hørt om, og leser noe av Sissener. Og det blir den siste. I det andre avsnittet kommer begrepet "Som en buddhistisk grønnsaksmunk..". Respektløshet og kunnskapsløshet er hva man kan lese av en slik setning.

Det er visdom vi trenger i disse dager. Hverken MDG eller Sissener virker å være det.

Jeg anser de som stemmer på MDG for å være hjernedøde. De lever i en bobleverden som ikke eksisterer.

Det är väldigt underhållande att se debatter med MPG, intelligensnivån är lik noll, bara gissningar och missuppfattningar som dem har läst i nån artikel med tveksamma källor:)

Folk med fler än två fungerande hjärnceller kommer aldrig stämma MPG.

Det er riktig at mye ikke henger sammen i De Grønnes politikk. Og at en del framstår som urealistisk. Men "totalitært?" "Kommunistisk?" Sissners innlegg er noe av det mest politisk overspente jeg har lest på nokså lenge. Virkelig en solid overdose Møllers tran.

Sissener belyser fakta, kunne vi fått mere av dette igjennom i Norske media, blir trøtt av sensurert presse.

Sosialisme fungerer bare så lenge de har tilgang på andre folks penger.

Rikets tilstand ser vi om handlingsregelen trekkes ifra.

Det er tydelig at noen elsker penger mer enn de elsker livet. Ikke bra, Sissener.

Kunne knapt fått en bedre motivasjon til å dra til valglokalet og stemme MDG enn at Sissener angriper dem.

Hans M. Nordenseth

Hans M. Nordenseth

Rasmus Hansson uttalte for en tid tilbake at de også ønsket å åpne for "klimaflyktninger" fra uland, i tillegg til at de generelt ønsker å øke flyktningekvotene.

Det kan mao bli folksomt her etterhvert.

Sturla Molden

Sturla Molden

MDGs politikk kan ikke kalles sosialistisk. Det har aldri vært en sosialistisk tanke å ødelegge økonomien til folk flest. Det har aldri vært en sosialistisk tanke å rasere statens inntekter. I Norge står ingen sosialistiske partier for noe som er i nærheten av MDGs tankegods. MDGs politikk er ikke kapitalistisk heller. Det gjør den likevel ikke sosialistisk. Den er bare grunnleggende destruktiv.

Konspirasjonsteori, forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Slike teorier tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser, og består av utvalgte fakta og spekulasjoner som til sammen skal bevise at det står en overordnet, ondsinnet konspirasjon bak.

Teoriene er gjerne innviklede og omfattende, og ettersom et av hovedpremissene er at dette er noe de ansvarlige ønsker å holde skjult, er det vanskelig å motbevise eller argumentere effektivt mot dem.

Selve mangelen på konkrete beviser brukes ofte i seg selv som et argument for at ?noen? prøver å holde noe skjult for offentligheten.

Noen ganger er det ok å stemme på et parti med lite realistiske målsetninger. De at de kan få en innvirkning ved å være representerte er noe helt annet enn at noen skal måtte slite med at hele deres partiprogram skal gjennomføres. Ta f. eks Erling Folkvord, hans parti er så langt unna mine synspunkter som det er mulig å komme, men jeg mener fortsatt han var et godt tilskudd til Oslos Bystyre. Han var en som satte fokus på "de andre tingene" og en vaktbikkje som alle visste kom til å gi beskjed hvis noe ble gjort som ikke var helt i henhold til reglene.

Jeg synes det er greit å få Mdg representert med sin grønne linje og mener at vi alle har godt av en påminnelse om viktigheten av å ta vare på planeten vår.

Jeg er meget glad for at vi har personer som deg som våger stå opp mot slike som MDG og annet skjult, men svært rødt/kommunistisk politikk. Har lest dine innlegg og er 100% enig. Vil og berømme hele den politiske elite i Norge og Europa som holder skjult i debattene at vi har 25-50% ungdomsledighet i store deler av Europa samtidig som politikerne sier at det er bare å integrere å deretter få våre immigrantene ut i arbeid? Er det så enkelt skulle det ikke vært 25-50% ungdomsledighet i Europa. Vi skal hjelpe, men slik det er nå så tror jeg at vi gjør verden en såkalt bjørnetjeneste som medfører svært negative konsekvenser - også for de fattige.

Hans Halvorsen

Hans Halvorsen

Sosialisme og kommunisme er basert på marxismen som er en klart materialistisk ideologi. MDG er i stor grad preget av anti-materialisme og vekt på å bevare naturen framfor å produsere varer. Jeg er enig i at partiets politikk er helt urealistisk og noen av innvendingene til Sissner kan jeg slutte meg til. Bildene fra Nord-Korea og Kina er imidlertid totalt irrelevante. Kina fører en klart materialistisk politikk (jeg vil hevde at den nå er mer kapitalistisk enn sosialistisk), og Kina legger liten vekt på miljøvern. Det er helt urimelig å knytte MDG til den politikken Kina og Nord-Korea fører.

Sissner må slutte å kalle alt han ikke liker for kommunisme. Denne analysen var usedvanlig slett.

Eirik Gram Franck

Eirik Gram Franck

Har jo lagt merke til at Nettavisen er villig til å trykke hva som helst bare det går mot MDG. Det må vi selvfølgelig bare godta. Men dette merkelige oppgulpet, spesielt i første del overgår det verste jeg har sett i rølpekommentarfeltene. Her blir ikke bare vi med Rasmus som person kallt udemokratiske, kommunister sammenlignet med ekstreme religiøse sekter m.m.

Når vi gang på gang imøtegår saklig kritikk og får støtte av akademia så har man kanskje ikke annet å komme med.

"Grønt skifte" er bare en av mange ting tut og kjørpartiene H og Ap samt deres trofaste støttespillere har hentet fra MDGs program.

Jeg syns det har vært en fornøyelse å se de plukker sak etter sak fra MDGs program i forsøk på å få sakseierskap, for så å utvise en total mangel på å fylle det med innhold.

Programmet til MDG er ikke feilfritt, noe vi mange ganger har presisert i intervjuer og media. Men til å være et lite parti nesten uten budsjetter sammenlignet med de etablerte har vi faktisk greid å lage flere alternative statsbudsjetter der vi i alle fall viser skissen for hvordan man faktisk kan begynne det grønne skiftet. Og som i budsjettbalansen faktisk er mer og ikke mindre ansvarlig enn de andre partiene.

Georg Randers ( professor BI) som faktisk er trofast Ap mann, går ut i pressen fordi han mener at vår linje faktisk har kontekst.

I dette usaklige oppgulpet fra Sissener blir vi ikke bare kritisert men faktisk illagt uærlige hensikter, sammenlignet med ekstreme religiøse sekter, kallt kommunister, udemokratiske og mye mer.

MDGs medlemmer har et veldig høyt snitt av høyt utdannede folk, og er heldigvis i stand til å se igjennom dette.

Og de er lei av fossilpartienes tåketale uten innhold. Og heldigvis har vi et demokrati der stemmene teller, og ikke skittent politisk spill fra fossilpartiene der de prøver så godt de kan å gjenta latterliggjøringen, en god dose skremselspropaganda, samt løgn med vitende å vilje.

Så godt valg folkens, ut å stem om det så er noe helt annet enn MDG. Det er demokrati.

Ikke utenkelig at Sissners forbruksforherligende blårusspissformuleringer kan gi MDG ytterligere vind i seilene...

Per Nikolai Haukeland

Per Nikolai Haukeland

Ubegripelig at det går an å skrive så mye dumt i et blogginnlegg som Sissener gjør her. Det kan godt hende at han kan sette opp regneark og forstår seg på regnskap, men han begriper lite av av dagens utfordringer.Vi står midt i den største masseutryddelsen av biologisk mangfold siden dinosaurene levde. Halvparten av alt dyreliv er forsvunnet siden 1970-tallet. Klimakrisen siger inn og Sissener plaprer i vei med sin utdaterte og gammeldagse tenkemåte.

Nå er MdG en del av den svenske regjeringen. Sverige er er land uten olje, og med en grei fremgang. Jeg skal ikke påstå å kunne forutsi om Sveriges politikk vil ende som en katastrofe, men den retorikk som Sissener fører er vel hakket over drøy. Det fiendebildet som males er akkurat passende for et publikum som Nettavisen har.

Det som er vesentlig for MdG er at man får kraftig reduksjon av skadelig utslipp. Om dette skjer på Sisseners måte eller andre er ikke det mest vesentlig. Problemet er dette er maktpåliggende at dette faktisk skjer umiddelbart. Om det ikke er noen erkjennelse fra Sissener om at verden har er et problem, så skal ikke jeg forstyrre, men om denne erkjennelse faktisk kan gis, så er jeg mer lysten på å høre hvordan den floken skal løses!?

Nå er ikke klima og natur Sisseners hjemmebane, så det blir vel kanskje noe søkt å fordre?

Wow! Her ser man hva dogmatisk tro på vekst leder til: Riv ruskende galt syn på Mdg. Tro på forbruksvekst, uavhengig av om den er fornybar, og uavhengig av ressurstilgang, får mange mennesker til å fornekte klimaendringer (vitenskapelig dokumentert)

Takk til Sissener for avslørende innlegg fra en som sitter fast i fossil politikk og tankegang. Han er kanskje for ung til å huske hvordan nasjonen Norge satset målrettet for å bygge opp en økonomisk bærekraftig oljeindustri. Staten tok mange tap på Mongstad osv., men retningen var klar.

Miljøpartiet De Grønne går nå inn for en lignende statlig satsing på oppbygging av en konkurransedyktig industri bygget på fornybar energi og miljøteknologi. F.eks. å påstå at Norge ikke har kompetanse på havvind er tull. Statoil har masse kompetanse, og det bør den bruke på utvikling av havvind, bølge- og tidevannsenergi, boring etter geometrisk energi osv. I stedet vil de fortsette å lete etter olje i sårbare områder hvor lønnsomheten er så dårlig at det kan bli tapsprosjekter, både for Statoil og Norge.

Jeg er tidligere stortingsrepresentant for Høyre gjennom to perioder på 80-tallet. Da var Høyre et verdikonservativt parti, som var opptatt av å ta vare på kloden til beste for generasjonene etter oss. Det perspektivet er borte i Høyres jag etter enøkonomisk vekst og forbruksvekst kloden ikke tåler. Jeg er bekymret for hva slags verden mine egne barnebarn, Sisseners barnebarn og verdens barn skal arve. Derfor stiller jeg som ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vestby og håper vi gjennom samarbeid i kommunepolitikken kan vise at det grønne skiftet kan starte i kommunen.

TENK NYTT - STEM GRØNT!

Hei! Du glemte en link: https://www.dn.no/meninger/debatt/2015/09/01/2144/Politikk/jeg-garanterer-for-de-grnne

Alexander Rügert-Raustein

Alexander Rügert-Raustein

98% av all olje brennast opp for å få tak i billeg lett tilgjengeleg energi og skapar eit alvorleg klimaproblem me må få ordna opp i. Fornybar energi er allereie blitt billegare enn den frå fossile kjelder ? ergo oljeprisen kjem ikkje til å gå opp igjen og den norske greina av næringa tapar økonomisk pga. lønnsnivået internasjonalt sett. Ingen snakkar om å stenge olje-krana i morgon. Næringa blei byggja opp ila ei 20-års periode, det kan går an å rigga ned med same tidshorisont. Tyskland er Europas økonomiske motor og har aldri hatt frem flate øre i oljeinntekt. Skal Noreg ikkje klare å matche det?

På tide å forstå samanheng her og tenkje nytt folkens :D

Nå som jeg begynner å bli tørr bak ørene, og i tillegg har en bachelor i økonomi, så er det lett for meg å forstå at MDGs økonomiske politikk vil ta livet av den norske økonomien og velferden.

Men samtidig stusser jeg litt over at du "ler" av deres ønske om å begynne og ta i et tak for klimaet. Vi nordmenn er blitt svært vant til å meske oss med goder, og vi (regjeringen) stenger gjerne ørene når klimaspørsmålet tas opp. Har du hørt om dead zones? I 1968 var det to av dem, begge i Mexicogulfen. Disse oppstår som følger av en oljeplattforms eksistens, og utsletter det meste av liv rundt plattformen. I dag er det over FEM HUNDRE dead zones over hele verden. Vanvittige mengder med liv er utslettet som en følge av dette. Verdens befolkning er kanskje ikke klar over at vi er 100% avhengige av plankton for å overleve på planeten, fordi havets plankton absorberer mer karbondioksid enn alle verdens skoger til sammen. Tunfiskbestanden er redusert med 90% siden 50-tallet. Isbjørnen vil etter all sannsynlighet være utdødd innen jeg havner i grava. Og den desidert største klimaverstingen, LANGT OVER olje og kull, er produksjonen av storfekjøtt. Kyr slipper ut ufattelige mengder metangass i atmosfæren. Og for ikke å snakke om all olje og kull som må til for å produsere maten de skal ha, ettersom vi synes de vokser for sakte om de bare spiser gress.

Og hva er dette med å le av "nei til pels"? Har du hund, eller har du en kompis som er veldig glad i hunden sin? Skal vi stappe hunden i et bur på 1 kvm, med netting på alle kanter, grøt til middag hver dag, gasse den, flå den og sende pelsen til Kina? Synes du det høres ut som et OK liv? Kan love deg at enhver pelsdott i de burene gjerne hadde byttet tilværelse med en avdanket varmblodstraver, som får meske seg ute på et jorde hver dag. Skal vi opprettholde den næringen fordi noen veldig få mennesker driver med den, og drite fullstendig i de etiske aspektene? Det er rett og slett pinlig, hele greia.

Skal vi virkelig fortsette å rævkjøre planeten vår, og skapningene som bor på den, bare for at du og dine likesinnede skal kunne cruise rundt i SUVene deres til og fra jobb hver dag? Er du klar over hvor mye en slik bil slipper ut i løpet av ett år? Hvor mye tror du norske SUVer slipper ut til sammen? Skal vi pumpe atmosfæren full av metangass fordi folk ikke gidder å betale for maten de spiser, og fordi de skal spise kjøtt hver dag? Må du virkelig ha billig storfekjøtt HVER dag? Hjernen din må det, ikke helsa di. Og vi bruker latterlige 11% av inntekten vår på mat, fordi den er så latterlig billig å kjøpe nå, i forhold til hva den var når du vokste opp.

Hvorfor le av at noen har skjønt at vi kan rett og slett ikke bygge flere plattformer, fordi barnebarna dine trenger en planet å leve på? Skal vi finne en alternativ måte å skape verdier på, og energi, FØR planeten takker for seg, så har vi ikke tid til to tiår med demokrati og oppgulp i fra de "folkevalgte" (en gjeng som meget sjeldent taler folkets sak). Økonomer er flinke til å tenke på at en dyr investering i dag kan gi høy avkastning noen år frem i tid. Et kjent fenomen. Hvorfor er dette vanskelig å forstå når det gjelder klima? Jeg vedder sparekontoen min på at du, og hver eneste politiker i dette landet, er klar over alt dette. Det er bare veldig, veldig ekkelt og skummelt å tenke på at man må gi slipp på noen goder for at planeten ikke skal ta livet av oss om noen få år. For i den store sammenhengen, med tanke på jordas levetid, så er et par hundre år så og si ingenting..

Man behøver ikke å være vanvittig belest for å skjønne at MDGs økonomiske politikk er til å klø seg i hodet av. Man behøver heller ikke å være veldig belest for å skjønne at vi må slutte å pumpe ut diesel, olje, metan m.m i atmosfæren, om ikke dine barnebarn skal gå en ublid skjebne i møte.

MDG burde kanskje ikke styre landet, men de bør definitivt havne i posisjon til å bli hørt. Noen må gi de norske rikingene og forbrukerne en skikkelig wake up-call.

Ola Sønderland

Ola Sønderland

Bensin og dieselmotorer som trenger fossilt brennstoff ER i dag gammel teknologi. Det kan vere klokt å lytte til Miljøpartiet De Grønne, ikkje berre av miljøhensyng, men fordi det kan vere smart økonomisk. Heia Rasmuss Hansen. Det er ein skare med treiginger herav han som har skreve dete innlegget. der ute som ikkje forstår den nye fossilfrie teknologien som er i kjømda. Man kan dessuten ikkje bygge nok veier for å ivareta bilindustrien, det er på høg tid med nye tanker ..... .

Grønn klimapolitikk som ikke omfavner atomkraft, kan ikke tas seriøst. Så enkelt er det.

Sturla Molden

Sturla Molden

Annette, hvis vi skal ta vare på naturen må vi ha råd til det. Dra til hvilket som helst u-land og se hvor høyt de prioriterer miljøvern. Miljøvern er et luksusprodukt. MDG vil avskaffe all luksus. Det regnestykket går ikke opp.

Gunther Svensson

Gunther Svensson

Sperregrense folkens, lavere sperregrense

Gunther Svensson

Gunther Svensson

Sperregrense folkens, høyere sperregrense

Kan vi ta påstander fra en mann som representerer en næring som med jevne mellomrom lager kriser og sender regningen til fellskapet på alvor?

Det disse kan om økonomi handler mest flytte papirer uten å skape et gran av realvverdier.

Sissener treffer spikeren på hodet.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at noen kan stemme på et parti som MDG som har mange ideer men ingen løsninger. Alle vil selvfølgelig naturen og vårt samfunn det beste, men veien som MDG vil dit på er helt på jordet, for holde meg til naturen.

De er og de opptrer som en religiøs sekt som har blitt trollbundet av deres karsimatiske religiøse leders ord om at enden er nær!

Egentlig ganske skremmende. Historien har jo vist en del makabre utganger på slike ensporede sekter. MDG for så vidt uten sammenligning sådan, men det forundrer meg stort, og tenker at dette må være lett påvirkelige sjeler som denne gangen faller for et "politisk" parti. Kanskje neste gang er det noe annet svada. Kanskje også mange av de som vil stemme på MDG nå, allerede har en forhistorie med en eller annen sær religiøs sekt. Noen mennesker er hele tid på søk for å finne noe å holde seg fast i.

De påstår de har "bærekraftige" løsninger på alt de vil sette ut i livet.

Men for meg er det bare floskler og ingen løsninger. Har ikke hørt en god ide på virkelig å komme opp med noe nytt som er "bærekraftig".

Det er bare svada. Deres "bærekraftige" løsninger så vidt jeg kan se, vil stoppe moderniseringen og alt som er av reel bærekraftig utvikling.

Jeg er redd mange som stemmer på MDG ikke klarer å se den store sammenhengen og stemmer på partiet for at de vil oss så vel. Det er mulig det i utgangspunktet en gang i tiden var intensjonen!

Men med det oppkoket av deres løsninger blir resultatet ikke det!!

Utover nasjonal grønn politikk har de heller ingen politikk. Mulig de vil påstå det, men det har de ikke!

Så hvis MDG får mer enn fire prosent i morgen på nasjonalt plan kommer jeg virkelig til å klø meg i hodet å lure. Det er godt jeg etter hvert har fått ganske så grått hår fra før av, ellers ville jeg antakeligvis raskt ha fått det nå.

MDG ble skapt ved at grunnleggerne satt rundt et bord og røkte GRØNNE planter.

Hvis det kommer flere useriøse partier inn i norsk politikk kommer interessen for politikk til å fordufte.

Tipper valgdeltakelsen allerede har sunket.

Skummelt!

Vi i MDG vil vinne frem fordi vi har en helhetlig politikk der god forvaltning av livsgunnlaget vårt - naturen - ligger til grunn for alle politiske valg. Økonomi betyr å husholde med og å spare på knappe ressurser. Dette + økonomisk samarbeid er nøkkelbegreper i grønn økonomi. Dagens økonomiske system som underbygger det kapitalistiske system med rovdrift på naturressurser og med spekulasjon i aksjer, råvarer, valuta osv står i direkte motstrid med naturen - livsgunnlaget vårt. De borgerlige partiene og AP er på samme måte som deres søsterpartier ellers i verden direkte tilhengere av dette systemet og derfor har det gått så galt som det har. Derfor er det dagens system som ikke er bærekraftig og det er nå gått opp for flere og flere mennesker.

Torbjørn Endal

Torbjørn Endal

Lider Sissener av frykt? Hva skjedde ikke med Hellas og noen norske kommuner etter at hans finanskolleger i USA hadde narret andre til å betale for sin egen udugelighet? Sisseners tendensiøse ord tyder på fremskredet angst. For hva? Å tape makt i et lett skakkjørt demokrati som Norge? Kan han heller ikke se fremover og skape ny optimisme for industrien dette landet? Oljen tar slutt. Brensel til fisjonkjernekraft tar fortere slutt enn vi liker å tenke på. Tilbake sitter vi med store mengder problemavfall. Eller er Sisseners velstandsmage blitt så stor at han har mistet all bakkekontakt? Levestandard og livskvalitet er ikke det samme.

Hehe... "gullkorn"... hehe... innertier... :-D

Underlig hvordan gamle menn med slips og grått hår (og greit med penger) alltid vet så uendelig bedre enn alle andre...?... og støttes av andre med a)mye penger eller b)like grått hår... ja, og så alle dem som inbiller seg at de selv kan klare å klatre til toppen der de vil klare seg helt selv, uten hjelp og innblanding fra noen... sukk, for en verden med altfor mange selvsentrerte, uempatiske og usympatiske mennesker med makt og posisjon... en gresk tragedie er det, om jeg noensinne har sett en... :'-(

Martin Løken

Martin Løken

Jeg har aldri lest dårligere kritikk. Aldri sett en tekst med flere tomme karakteristikker, mer luftige slengbemerkninger og skremselspropaganda uten argumenter mot faktisk politikk. For meg framstår artikkelforfatteren som en materialistisk grinebiter uten framtidsvisjoner. Gleder meg til folk i Norge viser denne tullingen at verdens framtid kan være lysere, og at vi med mindre forbruk ikke trenger å sutre som denne sippungen gjør når han tror han ikke lenger får råd til leketøyene sine.

Representanter for finanssektoren har ingen troverdighet, i all den tid de lever bong på offentlige redningspakker hver gang de kjører økonomien på hekken! En annen ting; "hvor skal alle pengene komme fra?" er et spørsmål man stadig ser stilt. Nå er det lenge siden den norske kronens verdi var knyttet til vår gullreserve og kan det offentlige trykke opp penger for å panikkredde banker og finansinstitusjoner, så handler det bare om hvordan man prioriterer bruken av disse opptrykkede pengene; skal de gangne "vanlige folk" eller skal de gangne finansterrorister som Sissener og hans like?!?

Om opptrykking av penger fører til inflasjon, burde vi hatt denne for lenge siden, men den uteblir, altså handler det for Sissener og hans like mindre om hvor mye fersk kapital som sprøytes inn i samfunnet, enten via prosjekter rundt infrastruktur eller, som i MDG sitt forslag uttrykker; utvikling av en ny industrisektor, men mer om hvor mye av disse pengene som trykkes opp Sissener og hans kumpaner er i stand til å slå kloa sine i!

Å få "finanseliten" til å åpne øynene er som å be noen saga av grenen de selv sitter på... men at så uforståelig mange velger å forsvare denne gruppen parasitter, som stadig gjør sitt ytterste for å dytte enhver person som også gjerne skulle hatt en plass på denne grenen ned derfra, er helt absurd!?! Om DU ikke er balnt dem som klarer deg OVER måte økonomisk, burde DU våkne opp og faktisk se at du fasiliterer deres levestandard på BEKOSTNING av DIN egen... og om du tror at det er plass til deg når vannet stiger og været blir enda mer ekstremt, ja, så kan man neste spørre seg om du ikke har fortjent det du får, for så lenge du ikke er en del av løsningen, så er du jaggu en del av problemet!

Brynmor Evans

Brynmor Evans

Kjære Jan Petter Sissener. Du avslører at du ikke har kunnskap om politiske ideologi - du ser ikke forskjell mellom demokratiske valg og autoritære regimer.

Du vet ikke forskjell mellom kommunisme eller post-moderne verdier. Du er heller ikke god til å skrive og du klarer ikke engang å gulpe opp ett eneste saklig argument. Fred være med deg ... du trenger det virkelig.

Arne Just Lund

Arne Just Lund

De grønne er en symbol organisasjon. Mange nordmenn har dårlig samvittighet på grunn av vår høye levestandard og vårt høye private forbruk. Da føles det som en slags avlat at vi stemmer MDG. Vi forstår lite hva deres politikk går ut på. De hr ingen politikk men, serverer retoriske blødmer med at de er istand til å redde verden. Om vi legger ned hele Norge vil dette ikke merkes på CO2 utslippene i verden. Vi kan godt legge om forbruksmønsteret til et riktigere levesett. Det burde alle partier gå inn for. De grønne er en protestbevegelse som folk stemmer på ut i fra det jeg kaller føleri og populisme uten rot i virkeligheten.

Per Anton Rønning

Per Anton Rønning

Hansson vil gjøre om finansdepartementet til et bærekraftdepartement som skal passe på at alle trekker i samme bærekraftige retning. Planøkonomi har alltid ført til katastrofe, og de som kommer med sånt kan ikke kjenne historien. De må heller være inspirert av Nord-Korea.

Well that was a load of utter garbage and a waste of my time. You have so many false pretenses and make no sense. This repugnant mess can not be called journalism.

MDG er by egoisme i et nøtteskall. Dette er partiet for de urbane grønne som drømmer om å skape seg sin egen lille potetåker på Grønland. Pendlere skal fjernes, trafikken stoppes og vi skal "alle" leve sammen på små grønne lunger i storbyene og drive fellesbruk. Bygdene skal avfolkes, veiene stenges og oljen skal for all evig tid forbli der den der. Alle skal jobbe med grønn teknologi, f.eks vindmølleparker som i dag driftes av et fåtall personer skal alle bli bemannent opp med hundrevis av nye arbeidsplasser der alle skal sitte å spille Bridge? Veiene omgjøres til sykkelstier som skal snøbrøytes av en brigade av frivillige med koster... Og til slutt skal landet døpes om til Nord Vest Korea............

For ein dårleg tekst! For det fyrste er det mange ord og mykje synsing, og få konkrete ankepunkt mot MDG. For det andre trur forfattaren at han avslører partiet, mens alt som kjem fram bør vere velkjent for alle som fylgjer litt med, sidan alt er kommunisert ope og klart frå MDG. Sist vil eg nemne at me som røyster på MDG jo er samd i partipolitikken og grunngjevinga for han. Forbruket må ned, rett og slett. Og det vil koste, på mange måtar.

Politikken til MDG henger helt riktig ikke sammen. Knekker du økonomien og velferdssamfunnet i miljøets navn så får du et samfunn med dårlig økonomi. Dårlig økonomi og miljø henger ikke sammen. Jo mindre penger folk har jo mindre tenker de miljø, de har nok av andre ting å tenke på. Da er vi der at de som regjerer må bestemmer alt og da er vi inne på kommunisme, og det vil vi vel ikke.

Jeg er herved nærmest overbevis om at etter den industrielle revolusjon så skjedde en mutasjon i Homo Sapiens gener, og vi fikk 2 utviklingslinjer:

- Homo Sapiens Calculatore-Skylappus (økonomifolk)

&

- Homo Sapiens Gaia Bakkekontaktus (resten av oss)

Det som overbeviste meg er dette innlegget fra Jan Petter Sissener sin blogg, -"Gullkorn fra Finansnestor",som i utgangspunktet er et spark ut mot Miljøpartiet De Grønne og påstand om urealistisk eller manglfulle politikk, men som etter hvert som en leser, bare blir et trist manifest på det jeg hele tiden har fryktet:

ØKONOMER ER RØD/GRØNN FARGEDØVE!

Når de grønne og det gode av de røde snakker, så starter de blå hjernene med fonds-plasseringer og global dominans tanker, og døv-øret vibrerer underærnærte måker hakker og skriker tilbake uten å ha fått med seg et ord. Det virker ikke som om de evner, trist men leit!

Et fantasiløst, sneversyn presentert med verdipapir som skylapper, en total mangel på ydmykhet til det at det er global økonomisk styring som har brakt oss dit vi er i dag, med de uverdige forskjellene i menneskers liv vi vet eksisterer.

Med et tastetrykk avfeier han hele klimadebatten, neida alt er heeeelt greit! Å forbrenne energikilder fra opptil flere tidsepoker i VÅR menneskelige epoke, det går så fint at! Da smelter all is på jorden og avdekker nye landmasser hvor vi kan bygge dyre leiligheter og parkeringshus!

Hvor lite opplyst går det an å ordlegge seg og fremstå som?

Thomas Piketty, fransk økonomiprofessor som forsker spesielt på økonomisk ulikhet, stilte seg tvilende til gjeldende teorier for økonomisk utvikling. Kuznets teori på at kapital på sikt ville utjevnes blant mennesker, har vist seg å ikke stemme, og vi har sosiale forskjeller på lik linje som vi hadde på 1920 tallet!! Og i hvems favør? De 10% rikeste får mer, resten, den 90% resterende befolkningen er taperene. OG SELV PÅ SOSIALSTØNAD I NORGE, ER MAN BLANT DE 10% RIKESTE, en tankevekker, hva?

Han sammenligner energien i et fat med olje med 10 000 manuelle arbeidstimer. SNU det regnestykket og vær vitne til det jeg kaller syssellsetting: Fjern et oljefat og sysselsett 10 000 mennesker i en time!

DET er nytenking! Det er innovasjon! Og det er mulig! Alle menneskeskapte lover og system er mulig å endre. Til og med klima har vi greid å endre, via alt for liberal handelspolitikk og økonomistyring. Det tok milliarder år å bli de skapningene vi fremstår som i dag, tror DU det bare er å knipse? Tipper DU også puster metan like godt som meg.....ikke særlig godt!

Nei, økonomi har vært en nyttig "afterburner" for menneskeheten. Det har gitt oss historisk erfaring, perspektiv, kunnskap og teknologi, men det er en indirekte måte å fremprovosere handling på!. De som kikker opp fra kalkulatoren ser at kursen vi har er skjebnesvanger. Er det ikke på tide å legge fra seg kalkulatoren, slå av afterburneren og seile inn i et samfunn flertallet ønsker seg....

Og hva er det for deg?

Ønsker du barn som leker i grønne enger eller asfalterte parkeringshus?

Nei Hr.Sissener, du sier det selv. Du har jobbet med verdipapirer hele ditt yrkesaktive liv, så det er ikke å forvente at du har noe perspektiv fra annet hold, noe du selv har illustrert godt i bloggen din. Trekk kalkulatoren ut av din blå gatt og kom deg ut i en folkehage eller marka selv, det er der du vil finne svarene du nå ikke ser nå.

For økonomien er en ustabil partner når moder jord forbannes...

"Måtte batteriene i din kalkulator for alltid forbli utladet!"

Folkens, stem et parti som sier NEI TIL TISA-handelsavtalen!

Godt valg!

Uttrykksikonet wink

- Helge

Seriøst ?

Et innlegg som er så ensidig er umulig å ta seriøst. MDG er lik Nord-korea liksom. Kom an. Dette er bare useriøs raljering, og hører ikke hjemme på en seriøs nyhetskanal som Nettavisen (som kanskje ikke er så seriøs lenger)

Eg hadde tenkt eg sku røysta på Raudt, eg, vettu. Men når eg lese detta her så lure eg på om MDG verkeleg e så kommunistiske så det blir påstått, for då ska eg kanskje røysta på dei istaden. For viss det e sånn at det e MDG så best representera teoriane te Marx og Lenin, så e det klart at eg ska røysta på dei sjøl om det ikkje klinga lika godt med 'Røyst MDG!' så det gjør med 'Røyst Raudt!' Då mangla det barra for Rasmus Hansson å reisa på studietur te Pyongyang for å lera kossen Den Store Leiaren leia folket sitt. Men eg rekna med at han holde stien sin rein og tar den reisa på sykkel så ikkje han belasta miljøet unødigt. Det e viktigt med truverdet ôg, det e'kje berre lurt det e kjempelurt!

Den som bare hadde visst litt mer :-(

Ironiske var at Hansson kjørte dieselbil til partilederdebatten i går kveld..

Thomas Kafle Löfvendahl

Thomas Kafle Löfvendahl

Fantastisk godt skrevet av Sissener ! hansson og mdg`s politikk er totalt urealiserbar.

Kull er ikke verre for klima enn olje. Derimot er kull verre for miljøet lokalt. Kull avgir også plantematen CO2 som vi alle er avhengige av.

Ellers et veldig godt innlegg!

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!