hits

Hvor maktsyk er du Raymond?

Norge har sjelden sett en politiker svelge mer kamelkjøtt enn den nye byrådsleder Raymond Johansen. Selv ettåringer blir nå utsatt for Johansens maktbegjær.

Dere hyklere!
Hvis du lurer på hva det betyr "å sluke kameler" så er den presise definisjonen:
- Den som svelger en kamel aksepterer en situasjon som blir mer kostbar enn opprinnelig antatt.

Lurer du på hvor utrykket kommer fra så kan du slå opp din bibel i Matteus kapittel 23:
- Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!


Korthuset raser
At kamelkjøtt stod på menyen da Ap, MDG og SV forhandlet om sin byrådsplattform er det ingen tvil om. Å stanse en modernisering av E18 og å gjøre Oslo til en bilfiendtlig by har allerede kostet Raymond Johansen mer enn han kunne ane. På sosiale medier blir han latterliggjort, og når det blir avslørt at hans grønne partner Lan Marie Nguyen Berg velger å ta drosje fra NRK til drikkestedet Asylet rett ved T-banestasjonen på Grønland, begynner korthuset å rase sammen.

Å bli fersket for manglende sammenheng mellom liv og lære er noe av det mest alvorlige en politiker utsetter seg for. Troverdigheten forsvinner like raskt som dugg for solen for både Ap, MDG og SV.

Å smile pent
Det som allerede nå har blitt et buemerke for Oslos nye byråd er at det fatter radikale vedtak uten å ha tanke for konsekvens. At Arbeiderpartiet som i mange år har hatt "stø kurs" som sitt primære politiske budskap nå åpner favnen for dagdrømmeriene til MDG svekker Raymond Johansens politiske kapital. Har Johansen latt seg blende av den kritthvite tanngarden til MDG og svelget ukritisk unna for å sikre seg byrådsleder-taburetten? Selvfølgelig er svaret ja.

De aller minste
Politikere som fremstår uten klokskap og som ikke evner å se rekkevidden av sine egne politiske vedtak er Oslo lite tjent med. Bilfritt sentrum viser seg allerede nå er et utopisk forslag og Vegdirektoratet med flere har sagt at byrådet kan bare glemme sine bakstreverske planer om E-18. Neste debatt som nå tar av er Johansens planer for de aller minste.

Byrådet skal nemlig innføre nattåpne barnehager. Heller ikke her har de rødgrønne utredet hva dette innebærer. Nattåpent er i utgangspunktet en stor seier for Aleneforeldreforeningen som i lang tid har jobbet aktivt overfor Ap, SV og MDG. Organisasjonen har alltid vært målbærer for de som bor alene, særlig skilte kvinner. I desember i fjor fremmet de tre partiene, med bakgrunn i et krav fra Aleneforeldrerforeningen, et privat forslag i bystyresalen om nattåpne barnehager og som nå skal bli en realitet. http://gulay-kutal.blogspot.no/2014_09_01_archive.html


Ikke svar å få
Det høres jo fint ut at aleneforeldre ikke mister jobbmuligheter, fordi kommunen snart tilbyr sovesaler for aldersgruppen ett til fem år. Å jobbe nattevakt er tydeligvis i den rødgrønne verden en menneskerett, men hvordan kommer dette til å se ut i detalj? Se det er det ingen som vet. MDG har ingen idé, Arbeiderpartiet videresender spørsmål om dette til SV, og SV har ikke svart ennå:

 1) Er det vanlige barnehager som skal utvide med nattåpent, eller er det særskilte nattåpne barnehager det blir snakk om?

2) Hva blir åpningstiden for nattåpen barnehage?

3) Er det etablert en makstid for hvor langt et opphold i barnehage kan være?

Siden svarene uteblir blir derfor det meste spekulasjoner, men noen fakta kan legges til grunn:

1) Et barn bør trolig leveres til den nattåpne barnehagen minst en time før leggetid, derfor er klokken 18.00 et naturlig tidspunkt for de fleste.

2) En nattarbeider starter gjerne rundt 21.00 og runder av vakten klokken 06.00 og sover iallfall frem til 13.00-tiden.


20 timer på sovesal
Tankesmien Skaperkraft forsøkte i sommer å reise en debatt om at de aller minste risikerer opphold på 20 timer hos andre enn mor eller far. I et leserbrev i Bergensavisen skrev tidligere byråd Fillip Rygg følgende:
- Noen vil kanskje si at våken tid sammen med foreldrene her vil bli tilnærmet likt for barn som går i en ordinær barnehage. Men skal vi bare telle våken tid? Hva med tryggheten foreldrene kan og skal gi til sine barn når de skal sove, på natten og når de våkner? Er barna bare noe vi plasserer vekk slik vi kan gjøre med dyr, biler og andre gjenstander?  Hvem skal være de viktigste voksenpersonene i livet til våre barn, vikarene som bytter på å legge minsten? http://skaperkraft.no/publikasjoner/artikler/artikkel/article/1317151

Den sveiseblinde
Politiske forslag som ikke er konsekvensutredet og drøftet i åpne debatter vil alltid utgjøre en demokratisk fare. Men for en sveiseblind Raymond Johansen som kun higer etter makt, er tydeligvis ikke et godt politisk håndverk førsteprioritet. Derimot er appetitten på kameler tydeligvis ubegrenset.

-----

PS: Etter at dette gikk i trykken sendte SVs Lena Jensen dette svaret på de tre spørsmålene:

- Nattåpen barnehage er et tilbud som skal gi foreldre trygghet for at barna blir godt tatt vare mens de må jobbe nattevakter. Vi kommer nå til å jobbe med å utvikle et godt tilbud. Det er mange gode erfaringer å hente fra Sverige. Vi tror det er lurt å ha barnehager som barna har et fast forhold til og kjenner de ansatte. Det er også naturlig at barna er der i foreldrenes arbeidstid, akkurat som i en vanlig barnehage. Vi kommer ikke til å lage rigide regler, men er opptatt av å lage gode barnehager som er til det beste både for barn og voksne. I en moderne by fortjener barna at kommunen legger til rette for dem.

 

 

 

 

 

 

57 kommentarer

Nattåpne barnehager "skal gi foreldrene trygghet"? Vel, det er barnet som trenger trygghet. Foreldre som ikke kan sove hjemme sammen med barnet, er uegnet som omsorgspersoner. Barnevernet bør oppsøke slike barnehager, og sørge for at ungene blir plassert i egnede fosterhjem.

Ap-Raymond, mdg og sv gjengen, vil ha egne bloggere og journalister betalt av oslo kommune for å "opplyse" folket mer. Lurer på hva den egentlige motivasjonen er, kontroll og sensur i en rødgrønn propagandamaskin?

Det finnes ingen ryggrad i "by-minister" Raymond, i den nå såkalte byregjeringen i Oslo. Seigmannen tøyer og bøyer seg i alle retninger for nettopp makten. Den er det viktige for han. At ytterkanter i norsk politikk ser ut til å bli førende for utviklingen i Oslo de fire kommende år gjenspeiler overhodet ikke valgresultatet. Så mye for demokratiet, når en hestehandler sitter med tømmene.

Mmmm bittre høyretårer

Det finnes ingen grense for hvor langt Raymond Johansen er villig til å gå for å få makt, har han ikke konvertert til islam da? Et angrep på islam er et angrep på meg , sitat Raymond Johansen. Og at majoriteten i Oslo har etnisk-norsk bakgrunn, ser jo han på som et problem.

Finnes det ingen politikere med litt vett i toppen?

For en idiot (gjelder vel de fleste av dem)

Bør ansatte i helsevesen, politi, brannvesen og andre yrker hvor man driver døgndrift få yrkesforbud om man er aleneforsørger?

Bør i så fall Nav forsørge disse som stort sett er mødre frem til barna er store nok til å sove alene?

Eller bør man fra det offentlige stille opp med offentlig godkjente "nattevakter" for disse barna?

Ikke lett for aleneforsørgere i turnusyrker å skaffe barnevakter alltid.

Bør man overhodet ikke tilrettelegge for disse?

Husk at disse må jobbe turnus for å oppnå samme lønn som andre tilsvarende yrkesgrupper med like lang utdannelse oppnår med vanlig kontortid?

Vi trenger kanskje ikke sykehus og eldreomsorg?

Petter Fernando

Petter Fernando

Der er noen i øyenfalend likheter mellom Jonas og Raymond. De lever begge i sin egen verden.

Raymond har nok følt seg oversett av gjengen til Stoltenberg. Nå vil han ha MAKT! Det skal hete byREGJERING for svarte - han er ikke noen kosegutt! Han skal styre, ha MAKT og REGJERE!

For enhver pris! Gi meg mer kamel for svarte!

Hva med foreldre som jobber i helgene?

Det er da ikke bare i ukedagene man jobber nattevakter.

Skal barnehagen ha døgnåpent 24/7/365?

Det som var så kontroversielt med søndagsåpne butikker fordi noen da måtte jobbe ukurante tider, vel det blir ikke mindre ukurant ved at enda flere må jobbe nattevakter og helger.

Og som en kuriositet til dette:

Hvem skal sjekke hva foreldrene VIRKELIG gjør på.

Er vedkommende på jobb slik dette forslaget forutsetter, eller kan barnhage om natten også benyttes som et rimelig alternativ til barnevakt, eller ikke mulighet for å få barnevakt, dersom man skal på byen??

Er glad at mine barn er for gamle til å ta del i dette sosiale eksperiment.

Ørjan Iversen

Ørjan Iversen

For å sitere Raymond Johansen etter valgnederlaget 2013; "jeg konstaterer at det norske folk vil ha nye fjes ved makten". Vet ikke om jeg skal le eller gråte av en slik uttalelse. Men det sier, etter min mening mye om RJ.

PS: noen som har hørt/sett noe fra Sultan. Eller har han blitt stuet vekk?

Petter Kimmestad

Petter Kimmestad

Maktbegjær som gir ekstrempartiene MDG og Rødt gjennomslag for en politikk som ikke har demokratisk støtte i folkeopinionen.

AP i Oslo er ikke styringsdyktig og undergraver folks respekt for politikeres integritet.

I tillegg begår AP i Oslo er grovt løftebrudd overfor innbyggere i Oslo og Akershus som har betalt bompenger i over 10 år for finansiering av Oslopakke 3.

StemmerBlankt: "Bør ansatte i helsevesen, politi, brannvesen og andre yrker hvor man driver døgndrift få yrkesforbud om man er aleneforsørger?"

La meg omformulere spørsmålet ditt litt: Bør barnehageansatte som må jobbe om natten få barneforbud? Noen må jo passe barna deres, også. Eller skal de være den eneste yrkesgruppen som må ty til tradisjonelle løsninger, slik ansatte i helsevesen, politi og brannvesen gjør i dag?

Det er nok slik at ikke alle passer til alle yrker, og ikke alle yrker passer til alle livssituasjoner. Slik bør det også være. Hvorfor skal en som tilfeldigvis har ti tommeltotter, ha rett til å bli snekker? Hvorfor skal en som tilfeldigvis ikke er noe skolelys, ha rett til å bli lege? Hvorfor skal en aleneforsørger ha rett til et yrke som ikke er forenelig med å ha små barn?

Har de tenkt på barna? Som det så fint står over, kan det fort bli veeeeeldig mange timer i bhg. Og Hu SV dama snakker om barnehager og ansatte barna er trygge på, det er mye sykefravær i dagens barnehager, det blir ikke noe annerledes i nattåpne. Supert når forskjellige vikarer ofte må legge barna.

Pussig nok har de partiene som har mest motstand mot at folk skal jobbe noen timer søndager ingen problemer med å sende barnehageansatte ut i døgndrift.

per Arvid saug

per Arvid saug

Her var det mye svada som faller på egen urimelighet. Det skal bli herlig med nye koster I rådhuset. De borgerlige har fått panikk.

Jeg forstår at foreldre som ikke jobber dagtid, kan ha behov for barnevakt. Men så er det jo slik at barn må være i barnehage på dagtid også for å få sosial omgang med andre barn. Så jeg lurer jo litt på om ikke staten like gjerne kan overta disse ungene..litt som i enkelte østasiatiske land der foreldre ser unga en helg i mnd. Hva vil det koste å bruke barnehagen natt og dag? Man kan ikke ha kun en nattevakt heller som på sykehjem, selv om barna sover og selv om det kun skulle dreie seg om 1-5 barn på overnatting. Årsaken er at ungene også skal beskyttes mot overgrep...

Bjørn Tore Pettersen

Bjørn Tore Pettersen

Raymond Johansen er fra AP så maktsyk ligger i blodet på denne landss...!! AP har alltid likt nakketaket på det norske folk, velger analfabeter på sosialistisk side er enkel å svinebinde, det vet AP, Landss..!! Det heter seg at politikerne skal være folkets tjenere, det har aldri AP praktisert, de liker kun å være herskere!!!

At Raymond er maktsyk vet de aller fleste, men det kjennetegner folk i AP. Det var jo derfor han gikk fra SV til AP.

At Sissener mener disse ødelegger sin troverdighet er litt merkelig, Sissener burde vite at de som stemmer på disse partiene er sveiseblinde og hjernevasket og kan ikke for alt i verden se noe galt med sine helter. Uansett.

SVs Laila Jensen må jeg bare le av når hun sier det er mange gode erfaringer å hente fra Sverige. Alle dårlige erfaringer man har med diverse ting i Sverige vil SV absolutt ikke ta til seg. men men. hva kan man forvente av virkelighetsfjerne fjols?

Raymond Johansen uttalte til Aftenposten.no for et par år siden at "Islamkritikk er krigsretorikk".

Så ja, den mannen bøyer ryggen for det meste.

Man trenger ikke være utdannet rakettforsker for å forstå hvordan denne galskapen vil ende.

Jeg ante ikke det bodde så mange dumskaller i Oslo som kunne stemme frem noe slikt som dette her. Den ene mer toskete en den andre i dette" trekløveret ".

Stakkars barn som skal vokse opp i elendigheten her som bare blir større og større.

Stakkars dyr som ikke får dyrepoliti i Oslo. Har vel ikke råd til dette, da man skal ivareta tsunamibølgen som valfarter inn over den norske grense.

Stakkars eldre mennesker og syke.

Jeg håper jeg slipper å bli gammel i Norge. Landet er på full fart mot avgrunnen !

Hva med heller å kreve at alle aleneforeldre med mindreårige barn, har førstekrav på å jobbe dagskift?

Blir du bitrere nå, så får du snart en egen drink oppkalt etter deg!

Det beste med Oslo's nye byråd er at det veldig lett vil "skremme" velgerne over til H/FRP til stortingsvalget 2017. Dess mer kaos i Oslo dess bedre når det gjelder "utstillingsvinduet" for AP/SV/MDG.

per Arvid saug

per Arvid saug

Det hadde vert uklokt å velge en person som hele valgkampen forsøkte å latterliggjøre og skremme med venstre siden. Nå trenger vi politikere som ikke opptrer som gallionsfigurer,men som mennesker av kjøtt og blod. Norsk høyreside har fått et skudd for baugen. Gleder meg til 2017.

per Arvid saug

per Arvid saug

Det er ikke rart det er mye mobbing I skole å samfunn. Voksne som karakteriserer andre som tåpelige og dumme er vel ikke de skarpeste knivene I skuffen. Nei det skal bli godt med politikere som ønsker fellesskap I stede for profitt til seg selv og de 10% rikeste I landet.

Det kommer gode tider for landet nå.☺😊😀

Per Arvid Skaug - Du tillater deg å kommentere innlegg fra andre som "svada", du benevner politikere med annen mening enn deg som gallionsfigurer og tillater deg å titulere meningsmotstandere som "ikke skarpeste kniven i skuffen". Og i tillegg er du freidig nok til å dra "mobbe-kortet". For å bruke dine ord mht kniver, så har vel du aldri vært slipt overhode??

For meg som bor utenfor Oslo er det rart å se at ønsket om makt til AP, MDG og SV overskygger tanken om å gjøre det beste for Oslo og dens innbyggere. ByRegjeringen har lagt fram en erklæring som ethvert oppegående menneske ser som ugjennomførbart. I sin higen etter makt har "vinnerpartiene" hoppet bukk over konsekvensene av programerklæringen og for oss utenforstående er dette opptakten til en komedie eller snarere en tragedie. Som innbygger i Sandnes, der AP og FRP styrer har begge partier hatt som mål å gjøre kommunen bedre for innbyggerne - derfor har de latt være å ri kjepphester og innser at de er valgt av innbyggerne for innbyggerne. I Oslo synes det å være motsatt. Partiene synes å se på valget som en fordeling av goder til sentrale politikere, etter lovnad i programmene skal "alle" få litt, med "alle" menes partiene og så får det gå som det går med løftene til byens innbyggere. Jeg vil anta at samarbeidsavtalen sprekker før sommeren 2016 da de 3 partiene innser at det ikke er gjennomførbart hva de har blitt enige om.Jeg vil tro at "Narrenes teater" får kort oppsetningstid.

Norulv Øvrebotten

Norulv Øvrebotten

Raymond Johansens dager ved makten i Oslo er allerede talte

Jeg tviler på at Raymond Johansen blir sittende lenge med makten i Oslo. Det snører seg nemlig til for både ham og andre samfunnstopper i Norge. Hva de har medvirket til de siste fire årene er ganske grovt, men som vanlig prøver de å berge hverandre. Fra katastrofen.

Raymond Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet i 2011 og medvirket sterkt i det kontinuerlige narrespillet som ble spunnet på 77 lik etter terroranslaget i Oslo og på Utøya.

Jeg har ganske solid bakgrunn fra sikkerhet og forsvar gjennom et langt liv, og har ikke hatt så store vanskeligheter med å fastslå at dette var en klassisk falsk flagg operasjon, der ABB ble benyttet som "fall guy" for å skape et falskt motiv og en falsk kontekst for angrepet.

Prinsippet som ligger bak denne typen bedragoperasjoner er en kommunistisk kontradiksjon eller motsigelse, for å bruke et norsk ord. Du dreper dine venner for å styrke deg selv og venner, er fremgangsmåten i slike bedragopplegg fra Kreml. Som indirekte befester fordekt makt på denne måten ved å sjokke og lure befolkninger til å slutte opp om systemer på falskt grunnlag.

I en liknende operasjon hjemme i Russland i 1999 ble tre boligblokker sprengt i luften for indirekte å få befolkningen til å slutte opp om den nye sterke mann, Vladimir Putin, og velge ham som president.

Over 300 vergeløse mennesker ble drept og vel 650 andre ble skadde i eksplosjonene. Skylden ble lappet over på tsjetsjenere på grunnlag av fabrikkerte beviser og Putin kunne også styrke stillingen ved å gå til krig mot dem.

Nå gikk det ikke så greit for de hemmelige russiske tjenestene, FSB. som det skulle ha gått, for det lokale politiet fant en annen boligblokk fylt opp med sprengstoff i kjelleren, men dette sprengstoffet var ikke gått av og ble sporet tilbake til FSB. Saken ble selvsagt dysset ned. Likevel ble den godt kjent.

Så alle med litt forstand i Russland forsto tegningen og det politiske formålet med alle eksplosjonene som indirekte gjorde Putin til en populær redningsmann for den russiske befolkningen, som han dyrt og hellig lovet å verne mot slike terrorangrep i fremtiden. Om han så skulle følge terroristene inn på utedassen, som han sa.

Alle med litt forstand i Norge har også gjennomskuet mye av den smarte kombinasjonen av terror og bedrag som ble benyttet i 2011 for indirekte å befeste det gamle politiske systemet, slik det ble grunnlagt av Josef Stalin i mellomkrigstiden med Arbeiderpartiet som marionett og sovjetrussisk front.

Norge har imidlertid en riksadvokat, en politidirektør, en sjef for PST og en statsminister for å nevne noen, som alle har medvirket til forsettlig cover-up og dermed til forbrytelsen mot den norske befolkningen siden 22. juli 2011. Alle disse vet hvem de andre skytterne på Utøya er, men de kan ikke ta dem uten å bli straffet for å ha medvirket selv. Catch-22 kan vel en slik felle kalles.

Dette er situasjonen. Som hittil har berget både Raymond Johansen, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Pluss alle de andre som har vært involvert.

Jeg tror ikke dagens regjering kan undertrykke sannheten i lengden, selv om den prøver så godt som den kan, og jordskjelvet som før eller senere kommer vil måtte føre til at Raymond Johansen ikke kan unnslippe sin medvirkning i dette narrespillet for indirekte å befeste et gammelt system under skjult fremmed herredømme. Han vil fort kunne befinne seg i bunnen av samfunnet og ikke på topp.

Hvis du går fjorten minutter inn i denne gode reportasjen fra CBS, finner du fortellingen om hvordan kombinasjonen terror og bedrag ble orkestrert i Russland for indirekte å styrke statmakt. Samme prinsippet ble anvendt i Norge i 2011 og den som i dag leder Oslo spilte en fremtredende rolle for ikke bare på lure hovedstadens befolkning trill rundt, men befolkningen i hele landet og verden for øvrig.

Raymond Johansens dager er talte, men hvor mange dager han har igjen som sjef for regjeringen i Oslo, gjenstår å se. Trøsten for Raymond Johansen er at han ikke er alene om å bli tatt. Når først hele spillet sprekker.

https://www.youtube.com/watch?v=RAAMPiF_BSg

Må jo fortelle at Raymond Johansen har tidligere vært medlem av Sosialistisk Venstreparti (SV), og han var leder av Sosialistisk Ungdom 1986?88. Raymond Johansen er kun en makt-kåt rød sosialist som nå har fått viljen sin. Gråt vel på skulderen til sin onkel, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, og sikkert til svigerfaren, tidligere Ap-leder Reiulf Steen.

Hmm, akkurat som Kongefamilien - arverekken innad i familien

Det er mange nye landsmenn i Oslo, og flere av dem har gått inn i politikken. For Arbeiderpartiet er nye landsmenn kun stemmekveg. De kan gå inn i politikken men noe toppverv får de ikke.

Arbeiderpartiet vraket våre nye landsmenn med annen hudfarge. Arbeiderpartiet satt kjendiser på topp slik at våre nye landsmenn ikke skulle få toppverv.

Raymond Johansen tok personlig kontakt med seks kjente profiler som er Ap-medlemmer og bedt dem stille på listen. Ingen av dem stod på sikker plass. Kjendisene fortrengte politikere med innvandrerbakgrunn. Bare én av ti på sikker plass er innvandrer.

Det ble ingen muslimsk Ordfører. Kom vel fra feil familie ?

.

per Arvid saug

per Arvid saug

Hei. Tor jeg vet ikke helt hvem som er den skarpeste av oss, men du går I samme felle og beskriver meg personlig. De borgerlige har I hele valgkampen fortalt hvor meningsløs det nye byrådet vil bli,tåkefyrster,barnehage og tullepartier. Det har vært en panikk rettet valgkamp fra høyrepolitikere hvor uttrykk og personlige følelser har gått hånd I hånd. Det har vært mye svada og tullprat. Jeg kaller en spade for en spade, men jeg blir ikke personlig.😊

Kom deg tilbake som Rørlegger Raymond(Sannsunligheten er vel uduglighet der også,dere politikere gir dere ikke før landet vårt er på dunken(dere følger etter Svergie hakkiHæl).FRP med Karl I har reddet oss i mange år ellers hadde Norge vært i samme hengemyra som Søtabror..

Espen Johnsen

Espen Johnsen

Jeg ser det er mange som setter opp regnestykket og lar den variable være barnet , jeg skiftet selv yrke for en del år tilbake da reisevirksomhet ødela min mulighet til å delta.

Er selv aleneforeldre bare til info.

Mitt poeng er at det virker som om mange forvarer sin rett til å tviholde på arbeidsplassen, og er villig til å bruke barna som brekkstang mot kommunen.

Sikkert tøft for mange å måtte se seg i speilet å se at man kansje må skifte arbeid for en periode, men det er min personlig oppfattning. (og ja , jeg skjønner at det finnes noen unntak)

Jeg undres?

Hvor skal disse døgnåpne barnehagene etableres?

Nå, som halve byen skal være avstengt for biltrafikk.

Er det meningen at alenemora skal frakte ungene på sykkel eller på magen i snøvær og kulde gjennom halve byen?

Hvor mye IQ besitter dette supperådet?

Steinar Churchill

Steinar Churchill

Litt greit å se at de rødes sanne jeg kommer fram gjennom Raymon Johansens grådige maktkåthet. De grønne bidrar med et pent smil i et tomt hode. Ethvert forsøk på å finne logikk og fornuft vil være nytteløs.

Det kan slåes fast at de rødes import av stemmekveg, er noe av det de har lykktes best med.

Anders Stenstad

Anders Stenstad

Dette er en katastrofe for Tåkefyrsten Støre. Raymond Johansens kameltygging kommer til å rive AP i filler- Og for SV tror jeg dette er kroken på døra. MGP tror jeg vil bli en liten notis i norsk politikk. Tåken begynner å letne og folk får se hva de realisert med sine frivillige valg/stemmer.

per Arvid saug

per Arvid saug

Når H har frp som ytterparti vil det gå galt uansett. Ytterste venstre og ytterste høyre er partier som ikke vil overleve. De vil komme med løfter som ikke kan innfris. Jeg tror at hvis noe skal bli gjort og ikke alt overlates til markedskreftene,og den sterkestes rett,trenger vi partier som tenker nytt.😊

MGP har jo ingen planer jo, bare drømmer. Hvordan kan en slik miljøorganisjasjon ha noe i ett bystyre og på storting å gjøre. De har bare drømmer. Og Ap Raymond er så desperat at han tar de inni varmen for å få flertall.

Lykke til de 4 neste årene OSLO.

Hvor maktsyk er Raymond!! Svaret gir seg vel selv i disse tider! Politikken er visst ikke så viktig, mer posisjoner og makt! :-(

per Arvid saug

per Arvid saug

På valg natten åpnet høyre byrådet for samarbeid med miljøpartiet. Det hadde vært å svelge kameler det. Politikk for et parti vil alltid være å få gjennomslag for egen politikk. Det beste for landet hadde vært et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og høyre. De to største partiene med en 60 % oppslutning. Da måtte de lagt sine mest ekstreme fanesak bort.

Per Arvid Saug

Per Arvid Saug

😊😊😀

IQ-en deres er vel på størrelse med skonummeret deres

Raymond Johansen konverterer gjerne så lenge han får all muslimstøtten slik at han kan få makt, enda mere makt og posisjon. Uten muslimstemmene hadde han ikke fått sitte sammen med barnehagebarna fra MDG.

Det må være bedre å bruke ressursene på å hjelpe foreldre over i mer familievennlige jobber enn å støtte opp under natt- og helgeåpne barnehager. Ved å åpne opp for dette, forskyver man i tillegg problemet. Hva skjer når barnet begynner på skolen? Blir nattåpent SFO det neste? Foreldrene må ta konsekvensene av at de har fått barn; alt kan og bør ikke delegeres til staten.

Per Arvid Saug

Per Arvid Saug

Hvis folk med skift eller turnus I helsevesenet eller politiet må finne andre jobber hvis de får barn vil vi få problemer. Dette er viktige yrker I samfunnet. Vi kan ikke bare hjelpe den perfekte kristne familien. Alle må få lov til å jobbe I ulike yrker, ja tusen takk til nattåpne barnehager.😊😊

Kine Josefine

Kine Josefine

Nei takk til nattåpne barnehager! Alle "må ikke få lov til å jobbe i ulike yrker". Alle barn bør få lov til å sove hjemme i egen seng. Det er ingen menneskerett å jobbe turnus. Ikke ofre barnets trygghet fordi du må jobbe turnus. Bytt jobb. Vent med å få barn til du har et yrke som lar seg kombinere med barn. Prioriter. Tenk på barnets beste. Så, nei takk til nattåpne barnehager og nei takk til foreldre som synes det er en OK løsning!

Nattåpent i bh har de i enkelte bh i Sverige alt, på tide at det kommer til Norge. Ellers har jeg lite om. Noe tilovers for kommunistpartiet mdg

Hvorfor er han maktysk ?

Tja kan det være fordi han er en politiker og alle politikere fra alle partier er i bunn å grunn maktsyke.

Ikke akkruat hjernekirugi.

Nattåpne barnehager? Seriøst?

Raymond er så regjerimgskåt at han vil døpe om byrådet til "byregjering"

Sier mer enn nok.

Det skal Høyre ha: Ingen andre partier har like mange styrtrike menn fra Oslo vest med behov for å deppe høylydt over at partiet deres tapte valget.

Jan Fredrik Thoresen

Jan Fredrik Thoresen

Raymond Johansen sa før valget: "Folk er jo ikke dumme". Jo, det er nettopp det de er. Husk at halvparten av Oslos befolkning, og ellers, også i denne spalten, har en IQ under gjennomsnittet. Mulig gjelder det meg selv. Har ikke målt.

Dette kommer ikke til å gå bra. Stian Berger Røsland gjorde en kjempejobb, noe de færreste skjønte. Det er bare å vente noen måneder, så kan det gamle byrådet innsettes pånytt med støtte fra, ja, AP.

Litt rart å tenke på dette med nattåpne barnehager. Dette skal liksom være helt greit men ikke søndagsåpne matvarebutikker. Blomsterbutikker er åpne om søndager ?

Hvorfor sier ikke LO NEI til Nattåpne barnehager ? Skal ikke LO være med å beskytte arbeideren ? Nattarbeid er mer farlig enn søndagsarbeid.

Alle som har forsøkt å jobbe om natta, vet at det kan være tøft. Det å snu døgnrytmen og jobbe når kroppen vil at det skal være natt; sove når kroppen mener det er dag, er ikke så enkelt for de fleste av oss. Det er faktisk ikke alle som klarer det. Av 100 personer som begynner, vil 10 trives med å jobbe om natta, 20 klarer det absolutt ikke og slutter (hvis de kan), mens de resterende 70 klarer å holde det ut på et vis. NAV neste ?

Nattarbeid er heller ikke noe en venner seg til, tvert imot blir det bare verre jo eldre en blir, og allerede ved 40-45-årsalder merker mange at kroppen ikke lenger er like villig til å snu døgnet på hodet. For ikke å snakke om de sosiale sidene ved nattarbeid. Når andre har fri, er du enten på jobb, eller du sover, eller du er trøtt fordi du ikke har fått sovet nok. Din døgnrytme er på fullstendig kollisjonskurs med det meste som handler om familie, venner og fritidsaktiviteter Alt dette er det mange som vet og har erfart. Skal våre nye landsmenn får disse natt jobbene ?

Mage/tarm-sykdommer er vanlige, spesielt "syreproblemer" (magesår, halsbrann, m.m.) og problemer med treg mage. Som resten av kroppen, er ikke fordøyelsessystemet innstilt på særlig aktivitet om natta. Hjerte/kar-sykdommer er økt med omtrent 50 % hos natt/skift-arbeidere sammenlignet med dagarbeidere, bl.a. gjelder dette høyt blodtrykk og hjerteinfarkt. Også brystkreft er vist å være 50 % vanligere hos nattarbeidere.

Gravide med nattarbeid føder oftere for tidlig og får oftere barn med lav fødselsvekt, sammenlignet med dagarbeidende. Enkelte sykdommer er dessuten vanskeligere å behandle ved skiftarbeid pga. uregelmessig døgnrytme, for eksempel diabetes, alvorlig astma og epilepsi. Og skiftarbeidere bruker bl.a. mer tobakk, alkohol, narkotika og legemidler - det er vanskeligere å leve sunt.

Kan ikke helt forstå at noen sier Nei til søndagsåpne butikker men ja til nattåpne barnehager. Sistnevnte er jo verst for arbeideren.

Bidra til å redde fremtiden til en 10 år gammel gutt

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5254

Har nettopp lest boken GRO-Gate som AP har forbudt å

trykke og utgi frem til 2o56.Der vil dere finne ut hva

Raymond Johansen står for,og heller ikke foreldre som

sender barna sine til Utøya for å lære om sosialisme.

GRO_GATE kan du laste ned ifra GOOGLE.

Jeg håper dette var en glipp av Sissener; å ta en tenketank som dette til inntenkt for noen som helst viser dårlig reaserch: http://skaperkraft.no/om/formaal bygger på bibelen, og har dermed ingen verdi overhodet som kilde til rasjonell tekning.

Mange har kommet langt med stormannsgalskap.

Det er jo enkelt å få makt når "alle" sitter hjemme på valgdagen.

Man får jo som fortjent etter innsats.....

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!