hits

Hvorfor er det kvinnekvotering i Telenor?

Ingen blir hyllet for å si slikt høyt, men kan vi ikke bare være ærlige? Gunn Wærsted ble styreleder i Telenor sannsynligvis fordi hun er kvinne.


Styreleder i Telenor Gunn Wærsted. Foto: Wikipedia.

I Norge er det en gruppe mennesker som hyler opp hver gang synlige posisjoner skal besettes. Fra høyre og venstre skriker de i sine tvangstrøyer stemplet på ryggen  "likestilling uansett pris" om at kjønn er det viktigste i hele verden. En kvinne skal på død og liv trumfe et hver menneske med hår på brystet.
Da Telenors bedriftsforsamling skulle identifisere ny styreleder var hylekoret massivt. Siden selskapet nettopp hadde ansatt en mann som administrerende direktør, skulle selskapets nye styreleder bruke neglelakk og leppestift. Viktige kvaliteter som internasjonal erfaring, telecom og/eller teknologikunnskap, strategisk tenkning og kontrollevner druknet helt i kvinnekravet.

Hyggelig I
I ettertid er det grunn til å flire litt av bevegelsens retorikk, fordi i det øyeblikket Gunn Wærsted ble valgt, var det selvfølgelig ikke på grunn av hennes kjønn likevel. Da var kravet om at det bare måtte velges en kvinne omformulert til dette:
- Telenors valgkomité har gjort en strålende jobb med å finne rett kandidat til jobben. Det er selvsagt hyggelig at det er en kvinne, men det er ikke hovedgrunnen, konkluderte det faste medlemmet i hylekoret Benja Stig Fagerland.


Kvinneblogger Benja Stig-Fagerland.

Hyggelig II
Telenor er i tillegg til å være Norges ledende teknologibedrift et av verdens ledende selskaper innenfor telekommunikasjonstjenester med 33.000 ansatte, snart 200 millioner kunder og det norske folk eier 54 prosent av selskapets aksjer. Det er den særegne norske forordning "bedriftforsamlingen" som fatter vedtak om Telenors styre. Da bedriftforsamlingens leder pekte på Wærsted hadde han budskapsnotatet klart:
- Vi er opptatt av å finne den best mulige styrelederen for Telenor, uavhengig av kjønn. Men med den debatten som har vært i det siste, er det hyggelig at den beste kandidaten er en kvinne, sa Anders Skjævestad som kunne bekrefte at den nye styrelederen var totalt blank på telecom og det er vel kjent at Wærsted har svært begrenset erfaring om det asiatiske markedet der Telenor ønsker å være en storspiller.
Da Gunn Wærsted tok mikrofonen uttalte hun:
- Det har i denne prosessen sikkert ikke vært en ulempe å være kvinne, men jeg opplever ikke at jeg er kvotert inn.

Programerklæring

Wærsted presentere i samme slengen sine to absolutt viktigste satsingsområder for Telenors eiere og det norske samfunn:

  1. Å skaffe Telenor et bedre omdømme.
  2. Sørge for flere kvinner i konsernledelsen.

Det var flere enn oss som syntes denne planen var en såpass tynn suppe at den ikke økte appetitten på flere Telenor-aksjer. Hvor ble det av industrielle grep og strategier for å skaffe selskapet flere kunder og økt verdiskapning var det flere som etterspurte, uten at dette ble speilet i pressens spalter.

Bondefanget
Åpenhet og ærlighet er noe alle omtaler som viktige egenskaper, også i børsnoterte selskaper. Den som fusker i dette faget påfører seg selv og selskapet umiddelbart et omdømmetap. Det kan ikke være tvil om at det hadde vært viktig for Telenors etterlatte inntrykk og bedriftsforsamlingens fornødne tillit å bare sagt det som det var. At det var en umulige øvelse uansett kompetanse, erfaring og lederegenskaper å velge noe annet enn en kvinne som styreleder i Telenor.

Ikke første gang

Hylekorets kvinnepolitikk har åpenbare negative konsekvenser, særlig for kvinner. Da administrerende direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, tidlig i sin karriere ble tilbudt vervet i det prestisjefylte "Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene" ble hun raskt opplyst om at Spekter slet med å fylle opp kvinnekvoten og derfor måtte finne noen damer som ikke egentlig var kvalifisert.
- Den umiddelbare stoltheten jeg følte ble raskt satt til side, kunne Bratten fortelle i et senere intervju om saken.


Anne-Kari Bratten portrett 2011
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten. Foto: Spekter.

Lite hyggelig
Hva skal vi så gjøre med hylekoret som nærmest lammer enhver samfunnsdebatt og skaper et rekrutteringsklima som neppe er sunt for noen? Et utgangspunkt kan være å kalle en spade for en spade. Da hadde likestillingsdebatten rundt børsnoterte giganter fått et riktigere utgangspunkt og ført diskusjonene om kvinner i styre og ledelse i riktig retning. Og kanskje vi kunne kommet dit hen at det ble etablert en ny og fremtidsrettet konsensus om at kjønn ikke bør være et kriterium i det hele tatt for valg av styreleder i noen virksomhet?
Det kan heller ikke være verken spesielt hyggelig eller nyttig for Gunn Wærsted at det for alltid vil hviskes fra krokene:
- Hun fikk jobben fordi hun er kvinne.

PS: Samtidig minner jeg om at en av styrets viktigste oppgave er å ansette administrerende direktør - fortrinnsvis en med tillit og papirene i orden.


Bilde: Minileder i VG, 06.01.2016


70 kommentarer

Takk for en god kronikk - usminket og fra levra slik svært mange av oss tenker. Det er trist at Høyre og næringsministeren går vill I kvoteringståka. De bryr seg mer om hylekoret enn om børsverdi, arbeidsplasser og konkurranseevne. Det viktigste er at norske børsnoterte selskap skal ledes av en kvinne. Høyre er blitt næringslivets verste mareritt. Tviler på om AP ville opptre så kortsiktig og ansvarsløst.

veldig merkelig dette fenomenet med kvotering har du pupper er du altså kvalifisert for en hvilken som helst jobb?

Norge er et sykt land, Sissener, ødelagt av sosialister og feminister.

Sissener, du har rett - igjen!

Jarle Drevdal

Jarle Drevdal

"Hvorfor er det kvinnekvotering i Telenor?" spør du i overskriften. Godt spørsmål. Har du noen tanker om mulige svar?

For å rette feil, må man gi rett medisin. For å kunne gi rett medisin, må man stille rett diagnose.

Hva mener Sissener om det?

Kvinner og muslimer. det er visst det eneste som har livets rett i norge nå.

Roar Flåthen

Roar Flåthen

Registrerer diskusjon om G W ble valgt til styre leder fordi hun var kvinne.Dette er en meget usaklig innfallsvinkel , det kunne ikke bli valgt en bedre og kompetent styreleder en G W hun er meget dyktig og et arbeids jern det står respekt av ,skulle like og se den som er bedre kvalifisert en henne

Roar Flåthen

Kanskje det er på tide med en kvinne fordi de siste mannfolka ikke har klart å holde den høye moraske standarden man ikke bare KAN forvente, men SKAL forvente ?

Eller er sannheten at kravet om en kvinne og moral truer "Gutteklubben Grei" ? Skjelver Sissener i buksa for at korthuset skal rase ?

Rune Jarl Renberg

Rune Jarl Renberg

Sissner er jo en slags riks synser som ikke alltid har et like godt grunnlag for sine noe gammelmodige holdninger.

Men han har nok noe rett i det han sier om hylekor og ansettelse av styreleder. Når det er sagt, regner jeg med at ny styreleder må få tid på seg og at hun mest sannsynlig vil vise seg å være dyktig nok, på samme vis som en mann ville vise seg å være dyktig nok. Dette er som de fleste andre slike bedrifter en bedrift med en masse flinke mennesker, som sammen helt sikkert vil bringe bedriften videre på en god nok måte. Ledere som evner å lytte til de rundt seg viser seg oftere å være kvinner enn menn. Det er i dag en rimelig stor grad av enighet om et dette er en bedre ledelsesform, enn en mer maskulin og selvfokusert, les ego fokusert ledelsesform.

Kristin Aamlid

Kristin Aamlid

Gutteklubben Grei har "kvotert inn" nok menn i ledende stillinger

Takk for en god blogg. Kan vi ha en regjering som lar seg styre av populistiske aktivister og som hopper når norsk feministisk media sier hopp? Er det slik at verdiskaping vedtas på et likestillingseminar? Behøver man ikke jobbe i en bransje for å erverve kunnskap og kvalifikasjoner? Kan dette læres på en skole slik som diverse feminister hevder? Hvorfor skal det være legitimt for kvinneaktivister å hetse "gutteklubben Grei" - samtidig som jenteklubben i Media helst vil komme til duk og dekket bord? Gutteklubben har skapt Norges eneste internasjonale suksess i et knallhardt telemarked - men jenteklubben vil kvoteres for å spise kake og uten å delta i bakingen. Hva er galt i Høyre som ødelegger Telenor?

Kloke ord Sissner! Jeg skulle ønske kvalifikasjoner ble vektlagt mer en kjønn og etnisitet. Men slik finnes det mange eksempler på at det ikke nødvendigvis er lenger.

Som mann syntes jeg kvinner skal få akkurat like vilkår som menn, men uansett kjønn burde det være kvalifikasjonene som bestemmer, ikke kjønn.

Roger Johansen

Roger Johansen

Her kan det passe å minne på Arbeiderpartiet sitt krumspring for å få tidligere LO-leder Roar Flaathen inn i styret i Kongsberg-gruppen. Da det ikke var noen ledige stillinger i styret opprettet like godt Ap en plass til Flaathen i Kongsberg-styret som takk for lang og tro tjeneste.

Ap er så kortsiktige og lemfeldige med hvordan de opprettholder kameraderiet og plasserer folk med partiboka i orden i riktige posisjoner at partiet ikke lenger har troverdighet i næringsspørsmål.

Reaksjonene fra kvoteringsaktivistene lot ikke vente på seg. De hamrer, banker og jamrer - som forventet når noen sier dem imot. Nå venter vi på bevisene for at Jenteklubben skaper bedre økonomiske resultater og flere arbeidsplasser enn Gutteklubben. Bevis og ikke synsing og vedtak på Twitter og Facebook. Overskudd og internasjonal konkurranseevne - intet prat og bortforklaringer. Det er kun økonomiske resultat som teller i en knallhard globalisert verden - intet annet. Og spetakkelet i Inovasjon Norge (kvinnelig leder med tilhørende empati) snakker vi ikke om...

Merkelig innlegg. Noe antikvarisk? Menn har i realiteten kvotert inn menn i alle år.. Ang. Telenor: Såvidt jeg husker måtte styrelederen (mann) gå av pga sin udyktighet og at han ikke hadde fått med seg -eller tatt tak i Vimpelcom-saken. Sjefen for denne korrupte avdelingen var vel også en herremann? Dyktige mannlige ledere dette.. Bra de ikke hadde en kvinne i denne flotte ledergruppa..

Den innkvoterte styrelederen går samtidig av som adm. i Nordea. Håper det tyder på at hun vil bruke all sin tid i Telenor, og at ikke vervet som styreleder er en nedtrapping mot en gullkantet pensjon.

Manglende bransjeerfaring og lite internasjonal erfaring er neppe noe aksjonærene applauderer. Med sine to ikke-kommersielle målsettinger på topp og en konsernsjef med tvilsom CV, blir framtida for Telenor mer enn spennende.

Elisabeth Hegstad

Elisabeth Hegstad

Telenors årelange praksis med å kvotere inn menn til ledende stillinger har ikke vært helt vellykket, jfr rekken av Telenor-skandaler. Nå ser vi et skifte i rekrutteringspraksis. Wærsteds mannlige forgjengere i stillingen har ikke imponert i situasjoner hvor ærlighet, redelighet og etikk har vært nødvendige ferdigheter. Telenor prøver å skifte rekrutteringsvariabelen "hankjønn" til "hunkjønn" i håp om at det blir en endring på de kritiske faktorene. Jeg tror de ikke kommer til å angre.

Dere som kaller tidligere praksis "å kvotere inn menn", dere er helt på jordet. Da må dere først finne en stor andel stillinger hvor menn har blitt ansatt, hvor det var BEDRE kvalifiserte kvinner.

Dere finner kanskje noen få, men å kalle det "å kvotere inn menn" er vanvidd.

Finn Herje - hvilken verden lever du i? Samme planet som oss? 230 milliarder børsverdi og 33 000 ansatte verden over er sannelig noe de "udyktige" mannfolkene I Telenor skal skamme seg over? Baksaas har tredoblet verdien av norske Telenor og blitt større enn sin svenske rival Telia som fusjonerte med Sonera. Høyre og Monica Mæland startet spetakkelet og senket selskapet - men klapper når det kvoteres. Hvor mange norske selskap og arbeidsplasser skal ødelegges av kvoteringsjaget mon tro? Har vi for få arbeidsledige her til lands? Og det blir fremdeles "gutteklubbens" kompetanse og bransjekunnskap som redder Telenor - tro det eller ei.

Kommer det som noen overraskelse? Det finnes ingen som er mer sexistisk enn feminister. De bare projekterer på alle andre og sier alle andre er det istedet. Det eneste de er intressert i er at fitter får privilegier. Patetiske folk som utrolig nok enda blir subsidiert og hørt på her i vesten, etter de har vunnet alt de satt ut til å vinne, og finner nå på en masse piss, og innfører det de mener eksisterer, nemlig institusjonalisert sexisme, bare det er ikke mot kvinner.

Overklasseproblem. Kjenner ikke en kjeft som bryr seg.

Mens menn med oppblåst ego og gode kontakter selvfølgelig kan velges og ansettes hvor som helst .......

Torkel Andersen

Torkel Andersen

Det burde kun være kvalifikasjoner som skal avgjøre hvem som får en jobb, det er dessverre slik at de såkalte politisk korrekte mener at andre ting er viktigere enn kvalifikasjonene til den som skal ansettes.

Knut Rasmussen

Knut Rasmussen

Det er ingen som krever slutt på feminiseringa av skolevesenet.

Det resulterer i at skolen skreddersyes for jenter og gutter faller ut over hele linja og mange gutter havner på Nav som uførhetstrygdet. På universitetet er det bare 30-35% gutter som fullfører.

Å «kvotere inn» ledere, enten det er snakk om kvinner eller menn, er håpløst foreldet. Gubbevelde eller kvinnekvotering - det blir feil i begge retninger!

Slipp kvinnene til !, men med krav til LIK BEHANDLING av kjønnene - så tror jeg vi vil få de beste lederne! «Kjønnskvotering» er i seg selv en uting som lett kan føre til at de dyktigste lederne blir forbigått av noen med dårligere kvalifikasjoner!

Våre bedrifter fortjener -og trenger- DYKTIGE ledere - uansett kjønn.

Mulig at det er et hylekor der ute, men nedlatende setninger som "Siden selskapet nettopp hadde ansatt en mann som administrerende direktør, skulle selskapets nye styreleder bruke neglelakk og leppestift", styrker ikke artikkelen. Det er mange kvinner som ikke bruker neglelakk, og det fins menn som bruker neglelakk. Hadde vi ikke hatt kvotering, så hadde gutteklubben hår på brystet kun hentet inn sine egne. Det har historien bekreftet. PS: Jeg har forresten på neglelakk nå. :)

Hva blir det neste fra kvinner i kamp for å få lederstillinger:skal alle menn med hår på kassa nå bli stilt bakerst i køen ?

Snart ser vel alle ledere ut som rosabloggeren Sophie elise:kvotert inn av en et samfunn som blir mer og mer feministisk og mannsfiendtlig !

Det finnes mange dyktige kvinner som ikke blir kvotert inn, men mistanken vil alltid være der på grunn av ordningen. Derfor er også mange kvinner imot kvotering. Spesielt de som er dyktige, naturligvis. Paradokset er at kvotering gjør at kvinner må utmerke seg spesielt for å riste av seg mistanken om at hun er kvotert opp og frem. Denne artikkelen er et eksempel på det.

NRK har bestemt at de skal kvotere inn 1 av 3 for å speile det nye Norge men det ser ikke ut til at det blir mange Polakker og Svensker. http://www.medier24.com/magasin/en-av-tre-nye-nrk-ansatte-skal-ha-flerkulturell-kompetanse-nora-jean-og-hina-baner-vei/

Kvotering er noe svineri, uansett

Disse innkvoterte damene bør få med seg at det er "gutteklubben" som har skapt og skaper det aller meste av teknologi, produktivitet og arbeidsplasser. Damene ligger stort sett langt etter i kompetanse og egnethet og det er jo nettopp derfor de skriker over seg disse latteslurpende, panserfeministene hvis de ikke får det som de vil.

Liselotte Lee

Liselotte Lee

Det underliggende premisset i innlegget om at man velger den "beste" når man velger (en mann) er i beste fall feil. Forskning på rekruttering er klar: 1. Man velger en som ligner en selv. 2. Man bestemmer seg i løpet av 1,5 minutt - resten av tiden av et intervju rasjonaliserer man den beslutningen man allerede har tatt. Dvs. at det kandidaten faktisk presenterer i samtalen er mindre betydningsfullt enn håndtrykket. Det er da enkel matematikk at når flertallet ledere er menn, vil de psykologisk ha en tendens til å velge "seg selv" - selv om objektive kriterier skulle tilsi et annet utfall.

Det er kun hvis man er oppmerksom på disse mekanismene og aktivt tar grep for å motvirke dem at man kan ha et håp om å velge "den beste". Selv da vil man begrenses av at man ikke velger blant "alle" , men av dem man vet om, og av at man når man setter kriteriene for utvelgelse IGJEN vil tendere til å ønske en som seg selv. Å velge den "beste" kandidaten er derfor et uttrykk som er ganske gjennomhullet og kan neppe begrunne at kandidaten er valgt. Det kan egentlig bare brukes til en ting: Som årsaksforklaring for at man ikke har valgt kandidater. Dermed skyver man ansvaret over på den som ikke er valgt, framfor aktiv handling for å overkomme sine egne svakheter i utvelgelse.

Ironien i disse psykologiske mekanismene er at team - som f.eks. et styre er - fungerer best når det er mangfold i styret. Mangfold i kompetanser både faglig og personlig.

Når denne debatten utløses hver gang en kvinne blir valgt i topposisjon, er det derfor sannsynlighet for at det i større grad er uttrykk for instinkt (de valgte ikke en som meg) enn et uttrykk for vurdering av objektive kriterier. Men det er jo også interessant.

Det blir vel mye kos, latte og føleri i styrerommet hos Telenor etter hvert

Liselotte Lee: Forskning er aldri så klar som du legger til grunn. Uansett, om det var slik du fremholder, ville dette blitt løst bedre av at valgkomiteene hadde kjønnsbalanse. Ingen kvotering ellers gir ingen mistanke om kvotering.

God kronikk. Viktig at noen vil si det som det er. Alle som vet noe som helst vet at dette handler om kvotering og ikke beste kvalifikasjoner.

Kvotering er feil av mange grunner.

Hvorfor er det få kvinner i styre og stell? Grunnen er enkel. Det er færre kvinner som ønsker toppjobber, og det er færre kvinner som er kvalifisert for toppjobber, og det er færre kvinner som har (riktig) erfaring nok. Hvorfor? Jo, kvinner velger ofte andre typer yrker, er ofte hemmet av graviditeter (let?s face it; ikke alle kan/ønsker/vil være karrierekvinner samtidig som de skal få barn, bygge familie etc.). I sum fører dette til færre kvinner med høye utdannelser, færre kvinner med f.eks internasjonal erfaring, flere kvinner som har hatt opphold i karrieren osv, og dette fører til færre kvinner i typiske lederjobber. Det er jo ikke noe galt med dette? La oss fremelske de kvinnene som er dyktige og en del av næringslivet, men ikke la oss se oss blind på kjønn. Vi kan ikke bare feie realitetene (som beskrevet over) under teppet, og bare si at vi har for få kvinner i ledende stillinger. De er ikke mange nok, de ønsker det ikke, og summasumarum vil det alltid være flere aktuelle menn enn kvinner til toppjobber.

Når politikere skal være eiere av selskaper må de ta politiske hensyn.

Så enkelt er det.

Endelig en som kaller en spade for en spade og kvotering for kvotering. Er så innmari lei det politisk vedtatte "forskning viser av kvinner er beste ledere" uten i praksis å vise til noe som helst. Det er forskning på et lavmål hvor man har vedtatt resultatet og tilpasset undersøkelsene. Verdier, formuer og arbeidsplasser skapes stort sett av menn og hvorfor er det galt i en verden med arbeidsledighet? Menns innsats og kreativitet gir jobber til både menn og kvinner. Men overklassekvinner ønsker å komme til dekket bord - og slippe å få skitt under neglene. Derfor kvoteres rett til topps uten erfaring eller kompetanse. Det går alltid galt. Skuffende at Høyre er blitt et kvoteringsparti og verre enn AP.

Til alle dere som hyller mannen som leder. Etter 45 år i arbeidslivet har jeg hatt flest mannlige ledere, og en ting er udiskutabelt, det finnes haugevis av udugelige, mannlige ledere der ute.

Hvis kvinner dugde

like mye eller mer enn Menn gjør ville vi ha mange bedrifter...

startet, drevet og styrt av kvinner. De ville vinne. Hvis kvinner tilførte bedriftsledelse et fortrinn i den evige og knallharde konkurransen alle ikke-vernede firma lever i, ville verden flomme over av kvinnelige ledere. Norske sosialist-feminister velger å VEDTA at kvinner duger...

...og sklir de inn i posisjon på kjønnet sitt... :)

Knut Bråtane

Knut Bråtane

Selvfølgelig skal den best kvalifiserte få jobben, det er også målet med kvotering.

Hadde de som tilsetter/velger ut vært 100% nøytrale og kompetente, og i tillegg hatt overnaturlige evner til å se hvem som er best kvalifisert i det enkete tilfelle, så hadde ikke kvotering vært nødvendig.

Tilsetting og utvelgelse er vanskelig, man treffer ikke alltid riktig, selv med en omfattende og god prosess. Derfor vil det forekomme feilansettelser (uheldig for virksomheten), og forbigåelser (uheldig for den enkelte). Fornuftig kvotering kan redusere denne risikoen.

Artikkelen og flere kommentarer her viser så mye skylapper og mangel på innsikt at det for meg klart indikerer behov for kvotering, nettopp for å øke sannsynligheten for at den best kvalifiserte får jobben.

Kvinner som er kvotert inn kan med god grunn si: "Jeg fikk jobben på bekostning av en inkompetent mannsperson, som kunne lurt hele panelet, hvis det ikke hadde vært for kvoteringen".

Knut Bråtane

Knut Bråtane

Hvordan blir det om 30 år?

Jeg er pensjonist og lever kanskje ikke da. Men dere unge menn idag kan lett komme til å bli overkjørt av dyktige, arbeidsomme kvinner, med bedre utdanning mer empati og omsorgsevne, mindre korrupte, med større evner til å forstå vårt kompliserte samfunn, og bedre til å balansere arbeid mot privatliv.

Så ta vare på muligheten for kvotering - dere som er unge menn i dag - dere kan få bruk for den om 30 år! :-)

Knut Bråtane og andre kvoteringstilhengere:

I en globalisert verden med knallhard konkurranse finnes det ingen statistisk pålitelige bevis for at norsk kjønnskvotering vil sikre fremtidig verdiskaping, vekst og velstand. Det eneste som vil redde Norges konkurranseevne er kreativitet, risikovilje og evne til å skape økonomisk vekst. Etter 10 år med kjønnskvotering (takk Høyre) er det intet som tyder på at menn er blitt mindre dyktige til å skape verdier. Vær heller takknemlig for at Gutteklubben evner til å få Norge gjennom oljekrisen - uten kjønnskvotering. Verdier skapes - det vedtas ikke i media, på Twitter eller av Høyrekvinnenes landsmøte.

Kjønnskvotering er egentlig kjønnsdiskriminering og det er jo egentlig forbudt trodde jeg, men jeg har jo forstått at dette er helt lovlig i Norge iallfall når det er menn som blir diskriminert

Hei,

Meget bra artikkel. For det som er uenig i det: Hva blir neste;

Vi skal ha en homo som styreleder? Vi skal ha en styreleder som ikke har norsk som morsmål; Vi skal ha en pensjonist som styreleder for å vise at 67+ folk fortsatt duger?

Jeg foreslår vi begynner å søke etter en ny Telenor leder som har syklet Birken under 3 timer. Fysisk kondisjon handler om stayer-evne, viktig for Telenor i nåværende fase :-).

Hehehe, der fikk jeg meg jaggu en god latter. Lol:@)

Tankeløsheten og hyle med ulvene- har tatt fullstendig av, i landet. Ivar Eskeland (1927-2005) hadde så inderlig rett når han sa: "full likestilling har vi, når det sitter inkompetente kvinner i alle toppstillinger.."

Hanne Marie Sørensen

Hanne Marie Sørensen

Nå er det vel slik at i en ideell verden burde kjønn ikke være av betydning for en ansettelse. Men vi lever dessverre ikke i en slik. Uten kvotering ville statistikken vært enda dårligere med tanke på kvinnelig representasjon i viktige stillinger og verv, dermed kan man kanskje se på kvotering som et nødvendig onde, til de som faktisk har ansvaret for rekruttering og ansettelse slutter å la kjønn være en ubevisst faktor. At menn ansetter/rekrutterer menn, er vel ikke noe man lenger krangler om, kanskje kan man si det samme nå gjelder i undervisningssektoren: at kvinner ansetter kvinner? Å få den mannlige representasjonen opp her bør også være en villet politikk, og uten en eller annen form for "spesialrekruttering" (som feks kvotering) tror jeg det vil ta like lang tid å jevne ut, som i det private næringsliv. Så kvotering er ikke ideelt. men det er en metode som rettferdiggjør målet- til man kommer dit at det går av seg selv.

MEN å insinuere at den nyansatte Telenor-sjefen mangler kvalifikasjoner og er ansatt på bakgrunn av sitt kjønn syns jeg bare er smålig- og viser at Sissener her ikke har skjønt "greia" eller i verste fall bare later som han ikke har skjønt det for å få et billig retorisk poeng. Det burde han holde seg for god til. Har han virkelig ikke skjønt det, er denne teksten det beste eksempel på at man faktisk trenger kvotering. Med slike synspunkter og en slik forståelse av virkeligheten, må det kjipe virkemidler til....

Høyre har sviktet norsk næringsliv og næringsministeren setter arbeidsplasser i fare med sin fanatiske kjønnskvotering. Kjønnskvotering er hennes løsning på å redde norske arbeidsplasser og internasjonal konkurranseevne. Hvem har bestemt dette?

Og når noen stiller spørsmål om kjønnskvotering opptrer hylekoret nærmest som en indisk lynsjemobb - det hagler med rasende kommentarer i media og på Twitter. Stopp galskapen før det er for sent.

Sjefen i Innovasjons Norge er iallefall ikke valgt på kvalifikasjoner.

Men hva med alle AP pampene som leder bedrifter, burde man ikke kvotere inn andre folk her.

For en tragisk hyling og skriking. Men det er jo litt moro å lese slike forkvaklede holdninger.

Karl P Hermansen

Karl P Hermansen

Fikk hun jobben uteluukende pga kjønn og ikke kompetanse og motivasjon er hun krenket slik jeg ser det. Fikk hun den pga hun var den best faglig egnede kan ingen kunne kritisere at hun fikk den. Kjønn betyr ikke noe ved utvelgelse, kun egnet egnethet gjør.

Nå er det vel slik at næringslivets egen lukkede klubb, Gutteklubben Grei, i alle år har valgt blant sine egne GUTTER, men de har aldri hatt noen problemer med en slik mannekvotering, har de vel? Utrolig morsomt å lese om de krenkede, sutrende Guttene i Gutteklubben nå som de feteste lederstillinger plutselig ikke tilhører kun De Greie Guttene lenger, hahahaha!

De som er for kvotering, er det de samme som mener at islamkritikk er rasisme?

Har Sissener en oversikt over hvor mange menn som har blitt styreledere fordi de er menn?

Ser mange kommentarer her om gutteklubbben grei. For all del, den finnes sikkert, men den er en del av den eldre generasjonen. Noe av problemet her er vel kanskje at de som skriker høyest også tilhører den noe eldre generasjonen som faktisk opplevde problemstillingene vi har hatt direkte. Jeg vil våge, håpe og tro at min generasjon på 0-30 år ikke har videreført tidligere dumskap og at vi behandler mennesker riktig uavhengig av kjønn, noe som gjør meg enda mer ukomfortabel med kvotering. kjønnsdiskriminering hører desidert til fortiden, men det synes jeg jaggu meg kvotering gjør også. Enten er vi like, eller så er vi ikke det. og likhet handler ikke om 50%

Endelig en dyktig kvinne på rett plass..ikke en mann fra gutteklubben grei!!

Så flaut! Er "kvinne" er kvalifikasjon i forbindelse med en jobb? Nok et underlig utslag av likestilling

Anders Sklire

Anders Sklire

Det er mulig hun ble ansatt fordi hun var kvinne, det betyr dog ikke at hun ikke er den beste til jobben.

Jeg har en mistanke om at Sissener sier så mye tull som han sier i det offentlige rom fordi han er mann.

Det var en mannlig kandidat som lå an til å få stillingen, men på grunn av kritikk måtte de velge en kvinne for å slippe mer blest. Dette er tragisk og diskriminerende. Folk skal ansettes på faglig grunnlag, ikke basert på hvilket kjønn de er!

Grethe Bjørlo

Grethe Bjørlo

Kvinner må være dyktige for å bli vurdert som ledere,menn kan være hva som helst!!!

Så vidt jeg husker var det flere kvinner i ledelsen når Telenor vokste seg til en stor telekomoperatør. Straks lederlønningen begynte å stige ble kvinnene skviset ut og kameratene ble kvotert inn.

Heidi Carine Brimi

Heidi Carine Brimi

Sissener skriver: "Og kanskje vi kunne kommet dit hen at det ble etablert en ny og fremtidsrettet konsensus om at kjønn ikke bør være et kriterium i det hele tatt for valg av styreleder i noen virksomhet?"

Ja det hadde vært noe det. Det har jo blitt rekruttert på bakgrunn av kjønn i alle år, resultatet er at det stort sett er mannfolk over hele fjøla. Slik vi kjenner rekrutteringsprosesser generelt og Telenor spesielt så fikk Wærsted tildelt vervet som styreleder på tross av at hun er kvinne, ikke på grunn av det.

Til Ann. Damen er så utvilsomt inkompetent. Denne gutteklubben du babler om, har ansvaret for det aller meste av produktivitet, investeringer og nyskapninger i verden. Dere damer bidrar med fint lite, men store i kjeften er dere.

mogens kristiansen

mogens kristiansen

Hva med døtrene til milliardærklubbens menn Sissener? Hvorfor blir de ledere?

Disse opprørte kvinnene (og noen dresserte menn) som kritiserer "Gutteklubben" kritiserer samtidig dem som har skapt milliardverdier og jobber for norske menn og kvinner - samt i utlandet. De vil gjerne kvoteres til å spise kake men ikke bli skitne på hendene. Dette fordi de ikke behersker teknologi og risikovilje. Det ser ikke ut som om likestillingskampen slutter før det er kvotert inn kvinner i samtlige statseide selskap. De er villige til å ofre Telenor.

Helt hinsides at det stilles krav til sammensetningen av den anatomiske oppbygging av styremedlemmer i børsnoterte selskaper. Hvordan kan kravet til minst 40% av både livmor og testikler i styrerommet, på noen som helst måte, hjelpe en bedrift?

Janos Trosten

Janos Trosten

I den grad menn har "tilsynelatende bedre kompetanse enn kvinner", vil jeg spørre; kan det skyldes at denne "tilsynelatende bedre kompetansen" skyldes at menn har hatt fortrinn i viktige samfunnsoppgaver og at kvinner dermed har mistet denne "tilsynelatende manglende kompetansen" mens menn har hatt dette fortrinnet?

Det har kommet meg for øret at finansnæringen vil undersøke hvorfor så få kvinnelige økonomer søker seg til bransjen! Sissener, kan du vennligst flytte deg?

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!