hits

Når ble arbeid mot korrupsjon en kvinnesak?

Telenor-kunde Elisabeth Hegstad mener det må en kvinne til for å rydde opp i det korrupsjonsbefengte Telenor og hun hevder at jeg ikke er fornøyd med Gunn Wærsted. Jeg anbefaler Hegstad å lese min blogg en gang til.

5. januar publiserte jeg en blogg om kvinnekvotering i Telenor som heldigvis har skapt en ønsket debatt. 8. januar svarte lege og Telenor-kunde Elisabeth Hegstad i en gjesteblogg hos Nettavisen med tittelen "Sissener liker penger uberørt av kvinnehender".
Selv om det er et artig grep å bruke begreper som uberørt og kvinnehender, er Hegstads tilsvar dessverre basert på flere misforståelser.

For det første er tillit til at den beste lederen alltid blir valgt til de viktigste posisjonene svært sentralt for alle som investerer i aksjer. Valg av styreleder er kurssensitivt og sender aksjekurser enten opp eller ned. Feil leder kan med andre ord skape store tap for aksjonærene og det kan føre til at inntjening og arbeidsplasser blir usikre. For å tydeliggjøre ytterligere, valg av kjønn har aldri vært en faktor for kursfastsettelsen i et børsnotert selskap og godt er det.

For det andre var bedriftsforsamlingen i Telenor utsatt for en voldsomt offentlig press fra en hærskare av synsere da den skulle peke ut ny styreleder. Det er ingen tvil om at Telenor på død og liv skulle bruke kjønnskvotering denne gangen, og det hadde nærmest vært et "politisk selvmord" å velge annerledes enn det forsamlingen gjorde. Et slikt press førte neppe til at Telenor har fått den aller beste styreleder, siden samtlige mulige mannlige kandidater ikke stod på blokka engang på grunn av hylekorets gjennomslagskraft.

For det tredje er ikke min kritikk av kvinnekvoteringen rettet mot Gunn Wærsted. Hun ble tilbudt et verv og takket ja. At hun alltid med tåle en mistanke om at det var hennes kjønn som var avgjørende for toppvervet tror jeg hun kommer til å leve godt med, men det er trist for kvinner som sådan.

For der fjerde er det godt grunnlag for å reise spørsmålet om bedriftsforsamlingens valg, også ut fra styrelederens bakgrunn og kompetanse. Wærsted har lang fartstid fra finans- og bankindustien, men Telenor er verken bank eller finans. At bedriftsforsamlingen velger en styreleder uten telecomerfaring og kunnskap om internasjonale prosesser er i min verden noe oppsiktsvekkende. Om det hefter en prosent eller 99 prosent mistanke om at Telenor ikke har fått den beste styrelederen vil alltid ligge som en svøpe over selskapet og kan skade verdiskapningen.

Det er flere enn meg som er overrasket over Elisabeth Hegstads retorikk om at en kvinne er løsningen på Telenors korrupsjonsproblemer. At korrupsjon er en mannsgreie er like malplassert som at kvinnekvotering blir brukt når børsnoterte selskaper velger sine ledere.   
Kvinnekvotering er uansett gått ut på dato.


http://sissener.blogg.no/1451982584_kvinnekvotering_i_tel.html
http://gjest.blogg.no/1452258027_sissener_liker_penger.html


3 kommentarer

Jeg har hele høsten forsøkt å fremme en debatt om kjønn og arbeid. Jeg er lei av at kjønn skal definere kompetanse, og at kvinnegrupper og kvotering er eneste løsning.

Hva om våre inndoktrinerte holdninger i forhold til kjønn kom på banen?

Jeg ønsker fokus på holdninger, bevisste og ubevisste i forhold til dette.

For så lenge kjønn skal få definere en persons kompetanse vil vi aldri klare få kvinner inn i ledergrupper

Scott Johansen

Scott Johansen

Hill deg Jan Petter da du påpeker noe som den politisk korrekte eliten ikke tørr nevne, selv ikke i de mørkeste rom. Landet trenger sånne som deg.

Jan Johannessen

Jan Johannessen

Ville vært interessant å vite hvor mange menn som ble intervjuet i sluttrunden....

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!