hits

Alle vil ha fart på Norge - men vilje er ikke nok

kommentarer 12 kommentarer

Det er en enkel øvelse for finansminister Siv Jensen å etterlyse flere arbeidsplasser i Norge. Men, uten tilgjengelig kapital blir hennes ønske umulig å innfri for privat sektor.

Virkeligheten har kommet og landets største utfordring fremover er:
- Hvem skal komme med pengene som får fart på Norge?

Det er bare å innrømme for oss selvgode nordmenn at vi nå sårt trenger hjelp fra utlandet. Uten at den såkalte fremmedkapitalen finner veien til Oslo Børs og norske ideer, vil vi aldri lykkes. Men for at det skal skje sitter Stortinget og regjeringen på et formidabelt ansvar, nemlig å sørge for at forutsigbarhet og de beste rammebetingelser skapes umiddelbart.

Ikke overraskende
For nesten et år siden meldte Finanstilsynet at oljekollapsen hadde liten påvirkning på vekst og arbeidsmarkedet. Men samtidig ble det advart om at vedvarende lav oljepris ville ha store negative ringvirkninger.
http://www.finanstilsynet.no/en/Document-repository/Reports/2015/Risk-Outlook-2015-The-Financial-Market-in-Norway/

For vel et halvt år siden skrev jeg følgende. - Etter alle solemerker er norsk økonomi på full fart inn i en ubehagelig tilværelse. Statens inntekter stuper, titusener mister jobbene sine og næringslivet lider under skyhøyt kostnadsnivå.
Dette ser vi nå for fullt. Nå går det knapt en uke uten at en av landets største arbeidsgivere varsler om nye, betydelige kutt.

Vi trenger friske penger
Grep må tas, både for å sikre arbeidsplasser og inntekter. For eksempel har politikerne hatt større interesse i å beholde formueskatt for å slå politisk mynt, skatten som rammer folk flest og arbeidsplasser mye hardere enn rikinger, enn å legge forholdene til rette for næringsutvikling og nysatsing.

De store oljeinntektene har i årevis gitt enorme overføringer til fastlandsøkonomien, noe som har gjort at folk flest har fått høyere lønn enn de egentlig burde hatt når man ser på utviklingen hos våre viktigste handelspartnere. Dette har igjen fyrt opp forbruket og medført en unik kostnadsøkning i Norge.
Når bankene på toppen av dette kaster penger etter boligkjøpere, da boliglån blant annet er bankenes beste kort på hånden når de selv skal hente mer kapital, så har vi fått usunn allokering av penger i samfunnet. Alt for meget av befolkningens verdier er bundet opp i bolig/eiendom og alt for lite i produktiv kapitalallokering.

På oljeputen
Oljeinntektene har også gitt politikerne en sovepute av dimensjoner. De siste 15 årene har politikerne i Norge sluppet å gjøre jobben sin, som er å ta fra noe og gi til annet gjennom tøffe beslutninger. I stedet har de gitt til alle mulige formål og utsatt alle politisk upopulære valg. I slike perioder kan alle være politikere uten at det får konsekvenser. Jeg skulle likt å se overskriftene dersom greske politikere hadde brukt milliarder på å kjøpe inn ting som ikke virker, eller ingen trenger eller  budsjettere investeringer hvor kostnadsoverskridelser er regelen heller enn unntaket.
Vel slik er det i Norge.
Ingen steder i verden har det vært lettere å være politikere enn i Norge. Nå er imidlertid den tiden sannsynligvis over, og det er nå det må handles.

Foto: Harald Pettersen

Alt i utlandet

På toppen av dette har staten gjennom formueskatten klart å skremme mange store investorer til utlandet, noe som gjør ubotelig skade. Ikke bare forbruker de pengene sine i utlandet - de invester der også.

For faktum er at nordmenn begynner med negativ forventet kontantstrøm på 1,7 prosent, før krav til avkastning på investert kapital.
Sagt på en annen måte. For at utlendinger, uten noe som helst forhold til Norge, skal allokere penger til Norge må bedriftene være på billigsalg. Den delen av kapitalen vil alltid søke dit hvor forventet risikojustert avkastning er høyest.

Og blir det for attraktivt vil etablerte bedrifter bli kjøpt opp. De siste årene har en rekke hovedkontor blitt flagget ut, og flere vil det selvfølgelig bli om noe ikke gjøres. Samtidig eier utlendingene 37 prosent av børsens selskaper. Hvorfor skal de fortsette å investere i Norge? Til sammenligning har land som England og Irland bevisst brukt skattesystemet til å tiltrekke seg kapital, med stor suksess.
Hvorfor gjør ikke vi det samme?

En annen skatt som kommer til å få negative konsekvenser er den såkalte eierskatten. Den innebærer at staten forsyner seg av utdelte aksjeutbytter og realiserte aksjegevinster. Alle skjønner at staten trenger midler til å drive Norge, men stadig flere begynner å bli opptatt av hvordan det offentlige Norge forvalter sine milliarder. Et stupetårn på Hamar er vel et av de tydeligste symbolene på hvordan misbruk av felleskapets midler virker i praksis. Privat sektor har forlengst kuttet i sine budsjetter. Det er på høy tid at offentlig sektor begynner med det samme. 

Kjepper i hjulene
For å tydeliggjøre så kan denne listen legges på bordet for å illustrere "det norske problemet":

  • Et skattesystem som stikker en rekke kjepper i hjulene. Regjeringen legger opp til å øke skattebelastningen for eierkapital. Dette skjer i en periode hvor vi desperat trenger tilgang på kapital.
  • Norge bruker for lite på forskning og utvikling. Mye mindre enn sammenlignbare land i OECD.
  • Vi har en rigid arbeidsmiljølov, som gir unødige begrensninger.
  • Staten har stått for nesten all pensjonssparing og den skaper ikke institusjonelt nasjonalt eierskap.
  • Den samme staten eier drøye 35 prosent av selskapene på børsen i de store virksomhetene.
  • Flere av de beste ideene flagges ut av Norge og startes i andre land grunnet skattesystemet.
  • Industrien har i flere år kun holdt hodet så vidt over vannet grunnet rekordhøy valuta.
  • Gjeldsnivået i Norge er høyt mot BNP, og har aldri vært høyere. Spesielt husholdningsgjelden har est ut siden bankkrisen på 90-tallet.
  • Bolig- og eiendomsinvesteringer har blitt forfordelt i årtier av politikerne.
  • Norge har en stor og oppblåst offentlig sektor.

Politikerne må omstille seg
Mitt spørsmål til politikerne er altså: hvor skal pengene komme fra?
Svaret de har gitt så langt er omstilling. Overalt sier de at norske selskaper må omstille seg for nye tider og klimaproblemer. Det de aldri sier er at det offentlige må omstille seg, gjøre livet lettere for de som skaper statlige inntekter og begynne å tilpasse seg verden slik den er. Fjern formueskatten og beskatt eiendom og luksuskonsum. Bidra til en omallokering av kapital. Insentiver nyinvesteringer.
Det private næringslivet omstiller seg kontinuerlig, og har gjort det hvert eneste år siden oljen ble funnet. Det har nemlig ikke noe valg.

12 kommentarer

Stig

01.02.2016 kl.17:21

Sissener treffer spikeren på hodet - igjen. De rødgrønne med AP/LO i førersetet bygget det norske hus på sandgrunn. Private investorer skal ribbes og flås til skinnet. Offentlig eierskap er bra. Nå fortsetter de blåblå i samme spor. Det eneste Høyre og Næringsministeren er opptatt av er at alle selskap skal ledes av en kvinne - og gir blaffen i om det skapes verdier og nye arbeidsplasser. Høyre er i ferd med å bli næringslivets mareritt.

Bjørn Olav

01.02.2016 kl.17:53

Viktig nå at Trine Skei Grande snart setter i gang dugnaden med å få alle i arbeid. Begynner å haste nå, før folk kunne begynne å tro at hun bløffet?

Trost

01.02.2016 kl.18:24

Sissener,

Svar meg på følgende: Hvordan får en "gang" på en økonomi med gjeld til langt over ørene?

Kay

01.02.2016 kl.18:30

Meget bra av Sissener igjen. Problemet er at "80%" av norges befolkning lever i en tilstand av velstandsapati og er mer opptatt av lebestiften til Sofie Elise. Denne gruppen bestemmer gjennom valgseddelen Norges fremtid.

Pelle

01.02.2016 kl.18:43

Status etter snart to år med blåblå regjering, er at landet hadde vært best tjent med Høyre og FrP i opposisjon. Da hadde de laget så mye bråk at en sosialistisk regjering temmelig sikkert hadde ført mer høyrepolitikk enn dagens regjering.

Stig

01.02.2016 kl.19:17

AP hadde vært bedre enn Høyre. Det eneste vi hører fra dette partiet er mer kjønnskvotering og at alle offentlig eide bedrifter skal ledes av en kvinne. Høyre gir blaffen i nye arbeidsplasser, løper fra det ene valgløftet etter det andre og er skattemessig på linje med AP. Høyre svikter norsk næringsliv.

Tom

01.02.2016 kl.21:01

Staten er jo tyrannisk. Kan ikke befolkningen få lov til å beholde det de tjener? Formueskatt, eiendomsskatt osv er tyrannisk. Hvorfor skal folket bli beskattet flere ganger?

Jeg ser veldig veldig opp til den amerikanske republikk. De overlevde 140 år uten beskatning av folket. Dagens USA er ikke en republikk, men en oligarki. 140 i USA uten å beskatte folket. De krevde kun skatt i krisetider som ved krig. 140 år uten å beskatte folket i USA. Det er USA sin gullalder. USA i 2016 er ikke lenger en republikk, men oligarki. De skatter befolkning ihjel som i Norge. Frihet det er å ikke betale skatt. Derfor ser jeg veldig opp til George Washington og de første 140 årene av amerikansk republikk. Dette var gullalderen til USA.

Tom

01.02.2016 kl.21:05

Jeg har alltid vært imot skatt. Mer skatt er ikke løsning. Norge trenger en Amerikansk revolusjon hvor vi kjemper mot skatte stortingets tyranni. Lenge leve George Washington. Mannen som sørget for et skattefri USA i 140 år.

Frode Brenden

02.02.2016 kl.16:27

Snart foreslår AP, SV eller SP en økt skatt på noe, børshandel eller noe, for å finansiere et investeringsfond for å bøte på dette....

Tom

02.02.2016 kl.18:16

Bare innfør borgelønn. Rettferdig behandling av alle innbyggere. Rikinger betaler massevis i skatt, men blir utestengt fra NAV systemet. Det er ikke rettferdig behandling av statsborgere.

Statseide selskaper er også kommunistisk. Se på Vietnam. Alt er statseid og alt er failure. Loven blir ikke rettferdig når staten skal eie selskaper. Da blir loven urettferdig. Lovene i Norge er idiotisk og urettferdig. Veldig veldig urettferdig. Alle lovene favoriserer statlige selskaper og knuser private selskaper.

Enkeltmannselskap er den mest urettferdig i Norge. Urettferdige lover. Starter du ENK så har du ikke rett på arbeidsledighetstrygd. Du får ikke lov til å skille mellom bedrift og privat økonomi. Du må betale forskuddsskatt 4 ganger i året. Jævla urettferdige lover det finnes her. Hvorfor får jeg ikke lov til å skille mellom privat og bedrift økonomi i mitt enkeltmannsforetak. Som sagt det er mitt foretak og ikke staten, men staten dikterer over hvordan jeg skal behandle økonomien i mitt eget selskap. Hvordan jeg skal betale skatt og hvor mange i året. DEt er ikke frihet, men kommunisme.

Lenge leve George Washington. Lenge leve den amerikanske republikk. Skattefri republikk i 140 år. Det er USA sin gullalder. Skatt er slaveri og dette er fakta. Grunnen til at mange grundere flykter fra Norge er fordi staten kun lager urettferdige lover. URETTFERDIGE LOVER!

Odd

05.02.2016 kl.09:20

Problemet framover blir kanskje at det stadig blir færre som har råd til å kjøpe sin egen bolig, færre som har penger til å leie bolig, færre som har råd til å skaffe seg det en tidligere hadde råd til. Lavere lønn/arbeidsledighetstrygd strekker ikke til. Så kan Sissener sitte der med alle eiendommene og pengene sine - med eller uten skatt.

Trader

06.03.2016 kl.04:24

Bra artikkel! Jeg tror ikke noe på at Norge kommer til å gå direkte dårlig, men vi får se

Skriv en ny kommentar