hits

Vi må boikotte Martin Kolberg

kommentarer 57 kommentarer

Noen må stanse kontrollkomiteens leder Martin Kolberg. I mellomtiden bør en hver næringslivsleder boikotte hans komite.Martin Kolberg vid Nordiska Rådets session i Reykjavik. 2010-11-03. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Martin Kolberg er en Arbeiderpartipolitiker med mange ansikter. Fra 2002 til 2009 var han den mektige partisekretæren på Youngstorget, og gjennom sin røffe lederstil holdt han et godt grep om troppene gjennom en fast ideologi og hadde de tetteste bånd til LO. I Stortingets korridorer har Kolberg gått med sine fast skritt i 15 år, og i 2009 ble han medlem av den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han er også kjent for å være den som håndterer "drittsakene" i Ap.

Hvem er udemokratisk?
Fra sin posisjon, først som nestleder og så som leder av kontrollkomiteen, har Kolberg hatt en refsende og småarrogant stil mot nesten alt og alle. For de av oss som har fulgt ekstra godt med har vi flere ganger latt oss forbause av hans retorikk, der han gjerne omtaler seg selv i tredjeperson og er snar til å dra kortet ?udemokratisk?.

At han kanskje selv er en utmerket representant for manglende demokratiforståelse kom tydelig frem i 2012 da han truet en rådmann på vegne av sin stedatter som var anmeldt for bedrageri med de bevingede ord om at han  "ikke var til å skubbe seg på."

Ukens retorikk
Senest denne uken viste han klare signaler på at han oppfatter seg selv som en blanding av keiser og pave da han i debatt med Finans Norges Idar Kreutzer begikk følgende svulstige uttalelser:

- Du (Kreutzer) har rett og slett ikke poeng og ikke autoritet i situasjonen.

- Det siste nå orker jeg ikke å forholde meg til nå (eierskapsmeldingen), for nå skal jeg forholde meg til Kreutzer.

- Men det får være grenser for hva jeg skal være utsatt for. 

(Kilde NRK Politisk Kvarter: http://tinyurl.com/j86h6ml)


Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Kjøp dine egne aksjer!
Denne ukens debatt om kontrollkomiteen viser med all tydelighet at Martin Kolberg bryter sitt eget mandat grovt og misbruker sitt tillitsverv. Kolberg har ingenting med verken Telenor, Statoil eller andre børsnoterte selskaper å gjøre.
Hvis han likevel ønsker å legge seg opp i selskapenes virksomhet får han kjøpe sine egne aksjer og møte på generalforsamlingene , som alle oss andre.  Dette smerter sikkert en maktpolitikers hjerte, men Kolberg har nå tråkket så voldsomt over maktfordelingsprinsippets strek at han må stoppes, og aller helst avskiltes.

Hvem kontrollerer Kolberg?
At Kolberg ikke ser dette selv er egentlig ikke så vanskelig å forstå. Hans opptreden kan lett tolkes som at når det gjelder «All makt skal samles i denne sal», er dette et uttrykk som spesielt handler om han personlig og han lar seg forblinde av sin egen posisjon. Kolberg er en løs kanon på Stortinget og burde vært tjoret fast på dekk. Om ikke noen formelt kan kontrollere Kolberg, burde noen snarest "snakke sammen".

Vi boikotter!
Inntil det skjer har næringslivet neppe noe annet valg enn å overse de 12 medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Et hvert innkallingsbrev bør heretter finne veien til nærmeste søppelbøtte. På en slik måte kan politikere som ikke følger demokratiets spilleregler frarøves sin misbruk av makt og utidige innblanding i noe de ikke har noe med.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomites mandat: http://tinyurl.com/jk2mdda

 

 

 

 

 

57 kommentarer

ingrid

26.05.2016 kl.10:53

Jeg likte det jeg leste her, og er helt enig med å

boikottere og kaste innkallingsbrev i søpla. Denne

Kolberg er en smålig og selvgod person som ikke ser

foran nesetippen sin. AP folk er rare, den ene mer

enn den andre.

Kjartan

26.05.2016 kl.11:29

Jeg synes du skriver godt og treffer spikeren på hode også her. Men du tar opp ett vesentlig poeng som omhandler demokratiet. Det prinsippet er av politikere blitt utvannet og omdefinert kraftig. De snakker om "flertallstyranni", ett ord som ble innført for å påberope seg rettighet som går på tvers av, og mot de demokratiske prinsipp. Jeg for min del synes at definisjon på demokrati IKKE er å gi 10000 stk i ett tog mer makt i saker enn folkeviljen som lettere kan hentes via meningsmålinger. Demokratiet er redusert til hestehandel det meninger fra Ca 2-5% av folket kan få sin ekstremisme tvunget gjennom mot ett stort flertall pga hestehandel om makt (mdg/venstre/krf er gode dømer. Synes man i Norge burde stått mer opp mot dette mindretalls tyranniet. Tror det og er i tråd med svært mange sin oppfatning.

Richard

26.05.2016 kl.11:39

Cheney Kolberg bør helt klart avkles og boikottes. Han er rett og slett farlig og har ikke skjønt at vi har etterforskere i politiet, dommere i domstolene og egne lover som ikke er Kolberg-lover.

Alle som tror de har, og krever all makt, bør man ikke gi noe som helst makt til.

Peter Emil

26.05.2016 kl.11:49

Den løse kanonen bør ikke tjores fast på dekk, men settes igjen hos nærmeste skraphandler i neste havn.

Desverre er det kun nominasjonskommiteen i Buskerud AP som kan fikse dette.

Anders

26.05.2016 kl.12:02

Helt enig med det du skriver, helt vannvittig at kontrollkomiteen skal legge seg borti hvordan Telenor og Statoil driver sin korrupsjon i utlandet.

Per Bjarne

26.05.2016 kl.12:13

Eg ser at styre grosistene i Oslo vest har problemer med å forstå si eigen ståstad.

Her er det snakk om koropsjon som er bevist, stortinget har vedteke null toleransle når det gjeld koropsjon.

Statsråden er sjef i generalforsamlinga i Telenor. Det kontrolllkommiteen på vegne av Stortinget vil vite er kva statsråden veit eller ikkje veit i forhol til stortinge sitt vedtak om null toleranse. Då må aktørane i dette spelet inn til kontrollkommiteen, slik at stortingetog dermed det norske folk få vite kva som har skjedd.

Ola Viggo

26.05.2016 kl.12:52

Et tips. Du vil sikkert oppdage at det blir du og de "næringslivsledere" som følger deg - kanskje alle 3,4 - som blir oversett og henvist til skraphaugen. Da kan det være godt å ha demokratiet som en hjelpende hand for å beholde dine rettigheter.

Stig

26.05.2016 kl.13:00

Bra skrevet - APs Martin Kolberg er blitt sveiseblind og synes å ha tatt snarveier forbi enhver regel om statlig eierskap og likebehandling av et børsnotert selskap. Han forventer at hele næringslivet skal hoppe når han sier hopp - inkludert en veik næringsminister fra Høyre som gir han sensitiv informasjon når han ber om det. Beklager men det er lenge siden "all makt i denne sal" har noe å si i en globalisert verden og et internasjonalt regelverk for børs og finans.

Enig - boycott småkongen Martin Kolberg og hans hersketeknikk og klassiske retorikk om "korrupsjon".

Liv Inger Almåsbakk

26.05.2016 kl.13:01

Om politikerne på Stortinget og i regjering og departementer ikke hadde særinteresser i enkelte selskapers aksjekurser, så ville de vurdert saker på en nøytral og samfunnsmessig forsvarlig måte. Dessverre har mange av dem nok aksjeposter og eiendommer de er interessert i verdistigningen på. Eller - tar jeg feil ?

Ego Eiegod

26.05.2016 kl.13:05

Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener vil at næringslivslederne skal bøykotte kontroll- og konstitusjonskomiteen. Samtidig snakker han om demokratiske spilleregler som må følges.

Lurer på om det er disse "næringslivsledere" som skal bøykotte det norske demokrati?: http://www.nettavisen.no/na24/2469062.html

eller er det alle søskene som han har ligget i rettsak med i mer enn 20 år?

Bård

26.05.2016 kl.13:07

Jeg vil gjerne se litt større på "problemet" AP, og sosialimen generelt. En gang hadde denne ideologien sikkert noe for seg. Bygging av landet, skape et kollektivt samhold, samhandling og alt dette som bidrar til å bygge et samfunn. Men sosialismen mener jeg er en TIDSBETINGET nødvendighet, og når samfunnet er"kommet på bena" har denne ideologien ikke samme misjonen lengre. Politikk har blitt en slags supporterklubb greie, altså ikke nødvendigvis noe som vedlikeholder eller driver et samfunnsmaskineri fremover, UTEN å skape slitasjeskader på dette.

Kolberg er en slags "god" representant for denne ideologiens knallharde kultur på å ALDRI gi fra seg makten. Alle har feil, JEG har rett. Punktum.Denne "uredeligheten" har bl.a Kolberg gjort til sin usympatiske politiske egenskap.

Eirik Røhmen

26.05.2016 kl.13:17

Slik jeg leser Sissener synes han det er et herk med demokrati.

Tenk at landets folkevalgte nasjonalforsamling skal blande seg inn i om ledere i (delvis) statlig eide bedrifter følger norsk lov. Hvor skal dette ende - i en Sovjetstat?

Ja til fri utøvelse av korrupsjon uten at Kolberg eller andre folkevalgte skal stikke nesa si i det.

Tommy Burås

26.05.2016 kl.13:40

Det er nå gjerne slik i det "kongelige royale norske Arbeiderparti" at man tror man er spesiell fordi man har valgt seg dette partiet for å bruke voldsmakt og tvang ovenfor befolkningen. Denne mannen har aldri hvert helt stabil.

Jan Ove

26.05.2016 kl.13:46

Vel,det er vel noen som mener det er viktigere verdier å hegne om enn aksjekursene til Sissener. Høringene i komiteen er enstemmig vedtatt i Stortinget. Så, heldigvis har vi fortsatt et storting inkludert Kolberg som vil korrupsjon til livs.

Robert Moseby

26.05.2016 kl.14:02

Svulstigheter enn dette er det vanskelig å bli:

http://www.dt.no/nyheter/lier/nyheter/kolberg-vet-du-ikke-hvem-jeg-er/s/2-2.1748-1.7675860

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.14:41

Det naturlige er vel å spørre Sissener om han er for korrupsjon!? Resten av næringslivet kan godt få samme spørsmål. For det kan virke som om den frykten de nå fremviser overfor Kontrollkomiteen, og velger å personifisere gjennom Kollberg, er fundamentert i noe som befinner seg i gråsonen - i beste fall.

På tide at Stortinget setter skapet der det skal stå ift disse næringslivstoppene som innbiller seg at de har demokratiet i ryggen når de leker store ved å lefle med korrupsjon og annen kriminalitet for eksempel skattesnyteri (Panama Papers)!

Og dere som i villfarelse bruker demokrati som begrunnelse for at Kontrollkomiteen skal roe seg; - dere er på villspor! Ingenting er vel mer udemokratisk enn næringslivstopper som misbruker fellesskapets penger til egen vinning, og i tillegg bryter spilleregler på veien!

Stig

26.05.2016 kl.15:26

Nå bjeffer og gjør venstresiden. De vil ha både børs og statlig overstyring med Martin Kolberg som politi og domstol. Marie Simonsen i det tannløse Dagbladet ligger som vanlig frempå med pekefinger. Men hva med Marte Gerhardsen som også er kritisk til Kolbergs teater?

kjell

26.05.2016 kl.15:36

Fins mange klovner i dette partiet

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.15:45

Stig, - mener du at børsen skal overstyre Stortinget?

Mener du at korrupsjon er en god ting?

Gerhardsen har misforstått problemstillingen! Prøver du å si at heretter skal Agenda være din sannhets-mal?

Og Kollberg spiller ikke teater! Det er kontrollkomiteen, på flertallsvedtatt oppdrag fra Stortinget som følger opp dette. Det bringer oss tilbake til spørsmål en:

Mener du at børsen skal overstyre Stortinget?

Erik

26.05.2016 kl.16:07

Sissener traff spikeren på hodet her. Martin Kolberg forstår slett ikke dette med børsselskaper, -reglement og aksjelov og oppfører seg som én vi ble kjent med under Irak-krigen, komiske Ali. Skal vi bruke beskrivende uttrykk på denne karen må det bli; Komiske, selvopphøyde og kunnskapsløse Martin Kolberg.

Du er en flau fremtoning Martin... Jonas, hvor er du...?

Erik

26.05.2016 kl.16:13

Herr Nilsen, Stortinget må følge Norsk Lov vedtatt i Stortinget med tilstrekkelig flertall, ikke en spesiallov som kan kalles Martin-doktrinen...

Almenaksjeloven er tilgjengelig på nett, børsreglementet også. Sett i gang og les...

Bambus

26.05.2016 kl.16:14

Makan til sprøyt Sissener.Hvem er det du føler trang til å fukte ryggen på egentlig? eller er dette en jobbsøknad til en eller anna "kompis"? Når denne gjengen som kaller seg næringslivsledere ikke kan holde orden i lekene sjølv, ja, så må noen gjøre det for dem. Du og disse liker ikke å bli kikka i korta,,desto større grunn til å gjøre akkurat det. Om disse skurkene beklager noe som helst, så er det at de ble oppdaga, og må stå til rette for kriminaliteten de holder på med. Jeg så også intervjuet med Kreutzer, og at han blir skremt ut for å stå i vinden for "gutta"blir han nok belønna for, hos vennene sine. Kansje Baksås og Aaser inviterer på middag? Du blir sikkert invitert du og nå, når du pisser som du gjør. Det finnes ikke nok spye i hele verden, til å utrykke hva jeg synes om det disse folka holder på med.

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.16:26

I Norge er korrupsjon ulovlig. I de fleste andre land på kloden også. Og norsk lov trumfer børsen, - det gjør også Stortinget. Det nytter ikke å vifte med almennaksjeloven for å beskytte korrupsjon og annen kriminalitet!

Hvem er de tror at de er disse næringslivstoppene? Når staten er hovedaksjonær så er det våre penger de disponerer, - og da får de tåle at vi bryr oss! Fordi det er oss de jobber for!

Zain

26.05.2016 kl.16:45

En mann for gamle Sovjet. Samma stil.

Sajber

26.05.2016 kl.17:16

@Herr Nilsen

Hva korrupsjon angår er staten den verste med de rødgrønne som skrekkeksempelet med Yara , statoil , hydro og telenor som fanebærere.

Fascisme er noe drit og det har venstresiden vist ettertrykkelig med den ene korrupsjonsskandalen etter den andre....i statseide selskaper.

Fredrik

26.05.2016 kl.17:17

Jan Petter Sissener er et prakteksempel på en person som aldri har hatt det økonomisk vanskelig og som aldri har opplevd å bli tråkket på av store bedrifter. en streng og mektig kontroll- og konstitusjonskomite er essensiell for Norges demokrati. snakk om vemmelig riking.

Bedrifter er ikke personer, og bør behandles deretter.

Knut Mellemberg

26.05.2016 kl.17:58

Det er litt moro å følge konkurransen om hvem av AP-profilene som kan ødelegge mest for partiet. Foreløpig synes jeg Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre leder den kampen. Men, det dukker sikkert opp flere fremover mot valget i 2017. Lykke til.

Tore Andersen

26.05.2016 kl.19:12

Jeg synes Kolberg skal fortsette. Han er beviset på at intellektuell kapasitet ikke er noe krav i topp-politikken. I AP er det plass til alle.

Morten Bredal

26.05.2016 kl.19:22

Kolberg er siste rest av den gamle skolen i Ap. Han har opplevd og levd med Haakon Lie, Gerhardsen, landsmorderen Gro (du vet, hun som lurte Norge inn i EU etter at det norske folk ikke mindre enn to ganger hadde sagt takk, men nei takk).og i det hele tatt.

Dette postbudet fra Drammen har stort sett alltid vært "under" en eller annen, og aldri over eller på siden. Han har blitt forbigått oftere enn en tigger på Karl Johan, og har ventet i det uendelige på "sin" sjanse. Når han nå, omsider, har fått sjansen til å hevde seg, blir den (mis)brukt stadig oftere, og på feil måte.

Har lar seg ikke affisere av bagateller som at bedrifter den norske stat er medeier i, ikke er statseide. Har skal de stilles til veggs, alle som en, i beste sendetid - med Kolberg som dirigent.

Han er litt som statsbyministerkongehøvding Raymond Johansen, også han fra Ap; Når scenen omsider ble deres, visste de for all verden hvorfor de ikke hadde vært der før.

De eneste som har utbytte av Kolberg, og Raymond Johansen, er regjeringspartiene - de BlåBlå. Og det er ikke verst, bare det?

::

Scott Johansen

26.05.2016 kl.19:22

Ap har skapt over 40 statlige tilsyn(barnevernet inkl.) med definisjonsmakt og med et mandat til å opptre som en stat i staten. De har på denne måten opphevet demokratiet og gitt statsforvaltningen all makt i samfunnet. En makt som misbrukes til å tvinge landets sivilbefolkning og bedrifter til lydighet...lydighet til systemet..,

Stig

26.05.2016 kl.19:27

Herr Nilsen - du bruker klassisk retorikk og hersketeknikk som venstresiden er så kjent for å dyktige til. De manipulerer seg ut av problemstillingen ved å bruke billig retorikk.

En gang til: Eier (staten) velger et styre som skal forholde seg til et børsnotert selskaps administrasjon. Likebehandling av aksjonærer er et vesentlig prinsipp for tillit.

AP og Martin Kolberg tror han kan overstyre både styre, administrasjon, generalforsamling og vår form for statlig eierskap ved å blande seg inn i børsnoterte selskap - herunder utenlandske som Vimpelcom. Beklager - det er lenge siden vi hadde "all makt i denne sal" - prinsippet ble forlatt for 30 år siden og AP med EØS avtalen startet det hele. Martin Kolberg er en sirkusklovn som er besatt av makt og herskesyke. Han må settes på plass. Udugelige politikere har ingenting i et børsnotert selskap å gjøre - de får holde seg til sine respektive styrer som departementet peker ut.

Kåre

26.05.2016 kl.19:49

Nei,ikke boikott Kolberg. La han holde på, ikke ta fra oss dødelige noe morsomt i livet. Han er så fornøyelig i sin boble at det gir hysteriske latterbølger i vår lille sosialdemokratiske stue.

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.20:13

Sajber, - snakk om å snu alt på hodet, evt ikke forstå hva som foregår! Det er jo nettopp opprydding i de selskapene du selv nevner som er grunnen til at Kollberg og Kontrollkomiteen nå setter mer fokus på sånne saker. At da næringslivet responderer med å ville skjule korrupsjonen og annet snusk viser vel tydelig hvem som representerer problemet her!

Oluf HØY

26.05.2016 kl.20:14

Avskilting er ikke nok. Vil foretrekke kondemnering og for all del ikke resirkulering.

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.20:25

Hva i all verden er det som får deg til å innbille deg at hvis vi lar markedskreftene råde fritt så passer de på seg selv?

Er det Panama papers, Finanskrisen eller Vimpelcom og de andre korrupsjonssakene som inngir sånn tillit? Det hjelper ikke å komme drassende med begreper som styre, generalforsamling og børsnotert, når det er kriminalitet som skal beskyttes. Og, jo, i Norge er det all makt i denne sal! Markedsliberalistenes våte drøm er nok at så ikke skal være tilfelle! Men, et selskap kan være så børsnotert det bare vil; - begår det korrupsjon eller annen kriminalitet så nytter det ikke å gjemme seg bak et styre. Og det skal det heller ikke!

At finansverdenen prøver å snu dette på hodet er bare et tegn på at nå gjør Kollberg noe riktig for demokratiet.

Herr Nilssen

26.05.2016 kl.20:31

Morten Bredal, det er ikke Kolberg som gjør dette. Det er Stortingets kontrollkomite med et flertallsvedtak i ryggen. Med andre ord; - det norske folk vil dette!

Men, sikkert deilig å ha noen å hate!

Arne Just Lund

26.05.2016 kl.21:57

Martin Kolberg opptrer som den anti demokraten han er. Forstår han ikke sin rolle og den komiteen han leder sin rolle i stortingets funksjon. Det er på tide å plassere mannen i hornet på veggen. I praksis er han der allerede?

Espen Lie

26.05.2016 kl.22:01

Denne forfatteren fremstår for meg som norges beskjedne svar på Donald Trump. Jeg syns det finnes mange legitime saker å kritisere Kolberg for, men hvordan i all verden kan forfatteren mene vi norske borgere ikke har noe å gjøre med selskaper som er delvis eid av hele befolkningen (delvis statseid). I et demokrati bestemmer for øvrig flertallet, så vi kunne potensielt bestemt over ethvert selskap her i landet, ettersom ingen av dem kunne blitt driftet uten kunder, arbeidere, veier, politi, osv.

Det er likevel problematisk at offentlige selskaper som Statoil i det hele tatt er aksjenotert. Hvorfor skal en liten gruppe privilegerte pengesekker suge ut profitt fra våre skattepenger?

Anti AP

26.05.2016 kl.23:50

Martin Kolberg er en antikarismatisk fyr som burde vært avskiltet for lenge siden.

Bra AP har slike "kamerater" og velgerbortjagere. Sissener har selvfølgelig helt rett i sin blogg. Bruke skattebetalernes penger på å plage næringslivstopper som har gjort en fremragende jobb for sine aksjonærer. Når man driver selskaper internasjonalt og kjøper opp selskaper kan man havne i gråsoner uten at det har vært intensjonen. SLUTT å plage Baksås og Aaser med omgående virkning. Vi orker ikke dette mer Kolberg, ikke minst orker vi ikke se deg figurere i aviser og tv sendinger i denne saken lenger. Dette er maktaroganse av dimensjoner, ingen av overnevnte karer har partiboka i orden kansje. Derfor denne demonstrasjonen...

arne

27.05.2016 kl.00:40

Demokrati betyr at flertallet bestemmer. Sist jeg sjekket var ikke kolberg flertall. At han etterforsker kompisen sin, kjører over økokrim og faktisk slipper unna med det er merkelig. Skulle vært en fra et annet parti så hadde nok hylekoret kommet

Daniel

27.05.2016 kl.01:28

At denne Martin kolberg ikke har særlig tiltro til demokratiske idealer, så lenge de ikke passer med hans fasttømrede ideologi, er ingen stor hemmelighet.

Det er ikke uvanlig at slike ideologiske "nuts" som det Kolberg er, ikke forstår skillet mellom at selv om et selskap har statlig eier, så skal ikke disse statlige selskapene være forlenget arm til politikk. Det som er den demokratiske tilnærmingen er at ansvarlig statsråd gir signaler om de lange linjer, men utover det så er det selskapet selv som skal styre uten politisk innblanding. Dette av respekt også m.t.p minoritetsaksjonærer i selskapene

Ketil Engstrøm

27.05.2016 kl.01:48

Så sant, treffer spikern midt i hue.

27.05.2016 kl.04:52

Martin er en kommunist,

Morten Persen

27.05.2016 kl.06:35

Tja....jeg kan vel være enig i mye av det som skrives om Martin Kolberg, kun basert på media vel og merke, men derfra til å konkludere med at næringslivsledere ikke skal møte kontroll og konstitusjonskomiteen slik spillereglene tilsier blir i overkant selvhøytidelig andre veien. Kolberg presenterer seg selv ved sin oppførsel, at man ikke liker det er så men man må nesten forholde seg til ham der han er.

Hva om næringslivets ledere ikke likte neste formann i komiteen heller ?

Terje Strand

27.05.2016 kl.07:19

Ikke si noe galt om Kolberg - han er en god mann for oss på høyresiden. Uten Kolberg hadde Arbeidspartiet vært minst 5% større.

Hans Baugw

27.05.2016 kl.08:03

Martin Kolberg er ikke god. Naar det er ting som Stortinget har feilet med og Kolberg for sakene paa bordet og han ikke kan gi ett svar, sier han bare at Stortinget ikke har noe ansvar. Det han sier er at Stortinget er en stor barnehage og folk faar klare seg selv, mens Stoprtinget vedtar ting som gaar folk i mot.

Mr Hansen

27.05.2016 kl.08:18

Til Herr Nilssen,

Jeg har nå lest meg gjennom de fleste kommentarene her og må dessverre meddele at du er en av dem som påstår mest samtidig som du blottlegger at du ikke kan sakens historikk.

Kan du i alle fall lese deg opp på det faktum at Telenor ikke er dømt for korrupsjon? De er en medeier i et utenlandsk selskap kalt Vimpelkom som ble dømt for korrupsjon, bl.a. på grunn av norsk varsler fra Telenor. Ingen forsvarer korrupsjonen, men det er regler om at kunnskap om et selskap skal varsles alle eiere av et selskap og ikke bare norske. Før slik informasjon er gitt er det taushetsplikt. Hvorfor det er slik får du lese om selv.

Kolberg har søkt informasjon og forsøker å få frem informasjon der Telenor som medeier av Vimpelkom er forpliktet under lovverket og børsregler. Brudd på slike regler kan føre til internasjonale rettsaker og problemer på grunn av påstander om innsideinformasjon til en spesifikk eier.

Slutt å påstå at folk er for korrupsjon når man mener at Kolberg faktisk tråkker utenfor sitt område i denne saken.

Det blir for dumt.

Mr.Lysten

27.05.2016 kl.08:26

Sissener burde vel egentlig boikotte seg selv og sette boksehansker på hendene før han forsøker å skrive noe. Han krever ikke mye av fakta og sannhet før han slår til med den lille glatte pennhammeren sin. Men nå er vel kommentaren myntet på hans meningsfeller fra FrP, og han ønsker seg kanskje en posisjon som propagandaminister hos FrP. Man trenger ikke skrive sååå langt for å synes Sissener. Hva Sissener egentlig mener med innlegget sitt bør han kanskje fortelle mer om i et nytt innlegg. Det virker ikke som annet enn trakassering, og DET er jo noe han kan.

Mr. Hansen

27.05.2016 kl.09:21

Mr. Lysten, du kom ikke med ett ord i innlegget ditt over som forklarte eller sa noe annet enn at du ikke liker Sissner.

Dersom du mener at det bare er Frps meningsfeller som er imot Kollbergs tankesett, så tar du feil.

Mange av oss støtter at kommisjonen tar tak i korrupsjonssaker, men her er saken over. Vimpelkom er dømt og Telenor har ikke brutt noe lovverk.

Kolberg insisterer på at det er moralske sider av saken som må behandles av kommisjonen, og det er da de fleste hopper av argumentene hans. Moral styres ikke av lovverket. Det er lovverket som bygges på moral. Kolberg synes ikke å forstå at vi forholder oss til lovene og ikke til hva Kolberg skulle mene er god eller dårlig moral.

Andreas

27.05.2016 kl.09:30

Martin Kolberg sin prosess mot alt og alle han ikke liker begynner nå å få likhetstrekk med McCarthy prosessene i USA på 1950 tallet i USA.

En liten mann med et stort ego.

Jan

27.05.2016 kl.09:46

Kolberg og Raja er et underlig tospann i komitéen. Den første er fanget i en ideologi som sier at staten eier all verdiskaping. (Skattelette er gaver.) Ideologien krever også å kunne overprøve bedriftsstyrene og innkalle administrasjonen om de finner det for godt. I sædeleshet der staten eier aksjer. Da de lager lovene gjelder lovene ikke for dem.

Den andre har det som de kongelige. Vi klapper når de gjør de alminneligste ting. Vi har ikke så høye forventninger til kongelige og innvandrere fra Asia og Afrika.Til tider minner det hele om Comedia dell´arte der også vi tilskuere blir trukket inn i forestillingen. Men det er kanskje demokratiets pris?

Nils Petter Mikkelsen

27.05.2016 kl.09:58

Han der MK er ikke god. Når lederen i en komite på stortinget opptrer som en del av den dømmende makt bør 'noen' på stortinget ta affære. (Som forsåvidt Riksadvokaten gjorde en gang) Dèt er slutt på den tiden da slike kunne bruke sin makt overtalt. Han er en skam for vår folkevalgte forsamling.

Daniel

27.05.2016 kl.12:59

Det er utrolig imponerende hvor såkalt faktafokusert som Kolberg har blitt i denne perioden i KKK-komiteen, sammenlignet med Kolberg i samme komite forrige periode

Den gang da så var det f meg ikke måte på hvordan Kolberg var opptatt av ved enhver anledning om å "trolle" komiteen fra å sette relevant fokus på daværende regjering når de hadde fomlet det til. Enhver sak som kom til komiteen på bakgrunn av at regjeringen hadde fomlet det til, så var Kolberg på plass for å avspore ansvaret til alle mulig andre.

Nå derimot er ting annerledes. Nå er det andre som er i regjering og nå vil Kolberg, i motsetning til under forrige regjering hvor han forsøkte avspore alle mulige REELLE saker, derimot trekke inn alle mulige fillesaker og "gjøre et poeng".

Man skal heller ikke se bort fra at Kolberg med sitt ego vil forsøke å "utligne" lederen i KKK-komiteen i forrige periode, Anders Anundsen. Det var jo nesten slik at pga den forrige regjeringens endeløse eks av "fomling" så endte Anundsen opp med å få politisk karriere. For den forrige regjeringen fomlet, og da satt Anundsen der og ledet komiteen med stø hånd. Det var nok ikke heldig for daværende statsråder at kkk-komiten var ledet av en person med juridisk mastergrad og dermed kunne forholde seg til lover og regler i sin håndtering som leder av komiteen

Arld

27.05.2016 kl.21:18

Helt enig med Sissener.Gubben Koldberg er veldig lik

personer ifra AP-miljøet jeg har lest om i boken

Gro-Gate som AP har prøvd å stoppe frem til år 2056.Hørt

om Watergate?Bare barnemat mot Gro-Gate.Boken kan lastes

ned fra Google og andre steder.

Michael Tetzschner

28.05.2016 kl.03:10

Jeg harkommet til, gjennom et viss erfaring i politikken, å ikke kommentere de representantene de andre partiene sender inn på scenen. Det er ikke mitt problem hvis det skulle vise seg at de er kunnskapsløse og usaklige. Det er derimot et problem for det partiet som de stammer fra. Dessuten er den våkne offentlighet langt viktigere enn mine synspunkter på hvem som opptrer i Stortinget. Lykke til med debatten ! Med vennlig hilsen Michael Tetzschner

Audun Nilsen

15.06.2016 kl.20:18

Om man bare lot folk hjelpe seg selv mer, så kanskje han ikke blei så sliten i hodet sitt av å fortelle andre hva som ble fortalt til ham, at å la penger være verdt seks ganger mer for banker enn arbeidsfolk er av det gode.

Mvh

Audun Nilsen

https://www.facebook.com/audun.nilsen.9

Scott Johansen

03.07.2017 kl.18:20

Det er en kjent sak at vestlige politikere har liten makt og at den egentlige makten synes å ligge hos embetsverket, som mer eller mindre kan gjøre som den lyster uten at landets elitepolitikere kan gjøre noe fra eller til. Dsv. et Norge som mer minner om en gjennokorrupt bananrepublikk enn et reelt demokrati...

Skriv en ny kommentar