hits

Lan Berg, Lan Berg - hvor har du gjort av deg?

Jeg regner med at byråd Berg nå har kommet hjem fra ferie og kan ta seg bryet med å svare på hva Norge, Oslo og miljøet tjener på, og hva det koster samfunnet for et bilfritt Oslo.Samferdselsministeren møter Oslopakke3-partene

Lan Marie Nguyen Berg er åpenbart en travel kvinne der hun turer frem med økte parkeringspriser, radering av parkeringsplasser og stengte gater. Hennes engasjement for MDGs politikk skal ingen klage på. Men, går hun ikke for fort frem uten å tenke på hvilken konsekvens hennes handlinger påfører landets hovedstad når hun snur byen vår på hodet?

Oslo trenger regnskap
I begynnelsen av juni stilte jeg noen relevante og åpne spørsmål til Oslos miljøbyråd i en egen blogg:
1) Bedriver Berg bevisst en propaganda mot bilen basert på bløff og svake fakta?
2) Kan Berg engasjere eksterne og uavhengige eksperter slik at det kan lages et miljø- og samfunnsregnskap over MDGs samferdselspolitikk I Oslo?

(Les hele bloggen her: http://tinyurl.com/zkbjvvh)

Så lukket og stengt
At enhver bør forvente saklige svar fra miljøbyråden ligger godt innenfor en god demokratisk kvalitet. Samtidig har hennes sjef, Raymond Johansen, vært svært opptatt av at dagens byråd skal ha en åpen linje overfor Oslo innbyggere. Dette ser ikke ut til å gjelde for byråd Berg, fordi hun har veket unna denne debatten siden 7. juni.
Hun har faktisk gjort seg helt usynlig og latt være å svare på disse to spørsmålene. Jeg synes ikke en byråd i Oslo skal slippe unna med dette. Folkevalgte, altså personer som inntar tillitsverv på vegne av 618.000 oslobeboere, bør kunne ha såpass folkeskikk at de svarte på relevante spørsmål.

Å komme på spor
Lan Bergs åpenhetslinje bringer i sommervarmen tankene over mot en kinosuksess fra 1941. Leif Juster i storslag der han med et hvit klede rundt hode og kropp synger:

Pølsemaker, pølsemaker
Si hvor du er da, mann
Hvis du det si`er
Da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor

(Se hele sangen her https://www.youtube.com/watch?v=HfKkI60c3gk)

På egne bein
Hvis Berg nå skulle ta seg bryet med å svare, håper jeg hun faktisk svarer på det hun blir spurt om og ikke lar seg inspirere av sin byrådskollega i Trondheim Hilde Opoku som nylig uttalte dette til NRK om bilens vederstyggeligheter:
- Dette handler ikke bare om CO₂-utslipp, men også om arealbruk.

(Les det oppsiktsvekkende intervjuet her http://tinyurl.com/jrge7xo)

Jeg håper også at hun denne gangen ikke sender ut sin samboer og bystyrerepresentant Eivind Trædal for å forklare og forsvare sin egen politikk som byråd. Hvis så skulle skje får jeg nok lyst til å designe henne en t-skjorte med en passende påskrift :-)
 

 

69 kommentarer

Ufattelig barnslig oppgulp av et innlegg fra Jan Petter. Bare et av mange dessverre.

Nettavisen driver med direkte mobbing av Lan Marie Nguyen Berg, og er mer interessert i å "ta" henne/MDG, enn å gå i dybden på innholdet i politikken. Skam dere.

Lan Berg er en trussel mot Oslo. Økte priser på både bil og kollektiv skaper større klasseskiller og tvinger folk til å flytte ut av byen. Hvor lenge skal MDG få holde på med dette regimet?

Sissener er spot on - som vanlig!

Arvid Samuelsen

Arvid Samuelsen

Jeg tenkte det samme. Hvor er Eivind Trædal? Han pleier å ta støyten når det blåser som værst

kyrre fjeldvik

kyrre fjeldvik

Helt på sin plass å etterlyse svar på enkle spørsmål. Er man valgt til byråd, får man tåle vanskelige spørsmål, og det minste man kan forlange, er at de besvares.

Et bilfritt sentrum koster vel omtrent like mye som et bilfritt sentrum i Stockholm og Brussel. Det vil si ingen ting, heller motsatt. I Brussel går det som 'hakka møkk' med sentrumsnære butikker og ingen i handelsstanden klager. Alt nytt i Norge er farlig også skrikingen om at restaurantnæringen ville gå konkurs når røykeloven ble bestemt. Skjerp dere gamle sure menn.

Berg skal vel først og fremst føre politikk i forhold til sitt folkevalgte mandat. Hvis man ikke får svar, kan man vel eventuelt sjekke partiprogrammet til MDG? Hvis man er uenig, kan man jo stemme på noen andre.

Infantile grunketeller Sissener turer videre. Livskvalitet og helse regnes etter langt flere parametre enn grunkene til Sissener. Redusert støy, luftforurensning, færre ulykker og bedre folkehelse har grenseløs verdisetting som ikke penger kan erstatte. Høyre etterlot seg 50 milliarder i gjeld i stigende trend ettet 18 års styring av Oslo.

Jeg har vært mye i Montpellier de siste årene og den innerste delen av byen er så og si fri for biler. Kun varetransport og taxier er synlige. Det er store parkeringsplasser rundt byen og noen få parkeringshus sentralt. Det er en fantastisk levende og flott by og jeg forstår bare ikke denne "frykten" for å begrense privatbilismen mest mulig i bykjernen i Oslo.

helt enig med Sissener, klimahysteriske politikere som kjører blindt uten å tenke seg om er livsfarlig. Men Lan har foreldre som er medlemmer av Fremtiden i våre hender og medlemmer i SV så der har det nok kommet ensidig inn med morsmelka. Men jentungen er iferd med å ødelegge Oslo for alltid. Når det gjelder Tredal så er jo hans facebookside rene kommunismen.

Men keiseren av Oslo er stille og ingen journalist tørr å stille han til vegs.

Geir Bjerkland

Geir Bjerkland

Meget bra blogg...

At det finnes ett par tapre sjeler som forsvarer denne gale kvinne får man leve med.

Hvis hun ikke tåler kritikk i sitt yrke som Oslo ødeleggeren så får hun få seg en ny jobb...

Men tipper mannen hennes kommer snart på banen og kommer med ett desperat forsøk på og forsvare henne..

Dessverre så må Oslo leve med denne galskapen til neste kommunevalg og det med ett mdg under sperregrnsen men som utrolig nok har skremmende makt sammen med hans kongelige høyet

NORGE HAR FAILET!!!

NORGE HAR FAILET!!!

Det er kun en vei igjen!

KRIG og utslettelse av USA og ISRAEL..og alle deres allierte..

og sende dem til helvete der dme hører hjemme..

Hitler is needed again...

Er så enig og jeg har enda ikke førerkort

Bra jobbet! Det skal mye til for at noen skal toppe dette oppgulpet her i mobbe-Lan Marie-serien til Nettavisen.

Ja, men et menneske framstår så dum, så må det jo komme.. Hun legger jo opp til dette selv..

Fantastisk Sissener - Berg er en tragedie som politiker. Lyset er på, men ingen hjemme.

dette må vel være noe av det mer navlebeskuende oppgulpet jeg har lest. i mine øyne virker dette som desperat kaving av en utdøende dinosaur. bilfritt sentrum ja. da blir oslo ødelagt... klart det... det er nok heller de store linjene som setter frykten i sissener. politikere som ikke tror på evig vekst er nok et skrekkscenario for gammelkapitalistene, og at de har fått oppslutning krever vel øyeblikkelige tiltak som feks svertekampanjer i media for å snu folkeopinionen. lykke til sissener, folk veit nå at de ikke kan spise penger uansett hvor mye man sylter.

hvem er hatsissner

hvem er hatsissner

tsk, så, du har tjent 50 øre på å få bloggen din utlagt på nettavisen, du er ei klikkhore, intet annet, man skulle jo tro du har råd til å betale lånet ditt i banken uten å måtte gjøre slik du gjør, håper du selv forstår du er ikke bare på jordet, men faktisk på jordet til naboen når du gulper som du gjør.

Sissner forventer saklige svar, men holder seg selv unna saklige innlegg. Litt uvisst av hvilken grunn.

Sissener har jo rett i sine refleksjoner. MDG består av dagdrømmere uten rot i virkeligheten. De vil redusere levestandarden for alle og leve av "grønne ting" på en "grønn øy"...

Marcus Røsand

Marcus Røsand

Sliter med å forstå de som omtaler dette som mobbing.

Det er jo bevist utallige ganger at hennes samboer regisserer i kulissene. Undres om vi ville akseptert dette hvis Eli Hagen dirigerte Carl I Hagen eller øvrige politikere?

I tillegg så spør han jo noen seriøse spm. i denne bloggen. Noen spm. som vil kunne gi oss Osloborgere bedre svar på hva MDG sin miljøpolitikk er basert på av fakta. Har de en plan foruten å kaste ut idealer?

Bilfritt sentrum er sikkert fullt mulig. Men det er veldig viktig at man legger et økonomisk regnskap på bordet. Investeringer basert på feil grunnlag er smertelig kostbart for alle parter.

Sissener sier nok mye i denne bloggen som vi alle tenker..

Godt at flere begynner å kreve at vedkommende oppfører seg som en politiker og ikke en forsmådd unge. Det er ok å mene noe og stå for det, men å være så arrogant at man unnlater å svare på det som er ubehagelig, når man er "valgt" inn - det er ikke holdbart.

Selv mener jeg Berg og MDG ødelegger for alle som jobber for miljø. De ødelegger jobben vi gjør med å få flere med på laget, de ødelegger for fremtidige investeringer fra det Private, og de ødelegger for de viktige sakene hva miljø angår.

Dette er min mening etter at det nå har blitt umulig å nevne miljø i et møte med noen fra næringslivet i Oslo, hvor det for 3-4 år siden var helt vanlig for meg å prate om miljøfyrtårn, satsning på regnskog, drift på organisk måte osv. Nå kan jeg bare glemme det, for alle tenker på MDG sine oppgulp når man nevner miljø. Og det, er de skyld i helt alene på 2 år - fantastisk gjort.

Interessant hvor mange som har sterke meninger og til tross for at de ikke kan ha lest innlegget.

Sissner etterlyser 2 svar:

1) Bedriver Berg bevisst en propaganda mot bilen basert på bløff og svake fakta?

2) Kan Berg engasjere eksterne og uavhengige eksperter slik at det kan lages et miljø- og samfunnsregnskap over MDGs samferdselspolitikk I Oslo?

Forøvrig synes jeg innlegget er balansert og godt.

Interessant hvor mange som har sterke meninger til tross for at de ikke kan ha lest innlegget.

Sissner etterlyser 2 svar:

1) Bedriver Berg bevisst en propaganda mot bilen basert på bløff og svake fakta?

2) Kan Berg engasjere eksterne og uavhengige eksperter slik at det kan lages et miljø- og samfunnsregnskap over MDGs samferdselspolitikk I Oslo?

Forøvrig synes jeg innlegget er balansert og godt.

Stein Myrvang

Stein Myrvang

Jeg synes det er trist at man kritiserer enkeltpersoner, og ikke sak. Er på ingen måte tilhenger av MDG, men her har velgerene fått det de valgte selv ved fortige valg. Stemmer mann grønt, får mann grønn politikk, så enkelt er det. Angrip saken/partiet, ikke personene.

Forhufseleg! Eg er viss på at denna Sissenar berre er slik ein egoist som skriv som han gjer berre av di han sjølve ynskjer å køyra slik ein klimafientleg sånn privatbil. Lukkelegvis hev Lan og resten or KDG all vitskapen på si side. Og kvisleisen kan eg konkludera med det, spyr du kanskje? Jau, av di det er dei som spelar på lag med den politiske korrektskapen. Då lyt sjølv norske kjønsforskararar vêre 100% samde i dei, og det er dei mest vitskaplege forskarane i verda lyt eg berre nemne. No saknar eg berre at sjølvaste Trædal sjølve grip inn i debatten og set denna ofslege Sissenar på plass, når han kan ha slik ein freikleik andsynes sjølvaste klimabyråden. Hugs at sånne ofslege sånne fakta og sånne ekspertar dei kallar ikkje er noko me lyt taka omsyn til i ei so vikteg sak, av di me slett ikkje kan vêre visse på den politiske korrektskapen hjå dei. Nei, istaden lyt me berre lata politikarane hjå KDG taka ekspertrolla og taka det dei seier som fakta utan vilkår. Hugs det er klimaet i heile verda innbyggjarane i Oslobygda skal frelsa med forsakingane og avlata sine. Jau!

Litler AKA Trædal?

Lan Berg, jobber for byrådens innteresseorganisasjon, og har overhode ikke noen helhetelig politikk. Det er bare miljø og fjerning av biler som er primæroppgaven, utover dette så er øvrige samfunnsmessige konsekvenser og kostnader for byen forøvrig helt uinnteressant for denne "leke politikeren" med Keiser Raymond i spissen.

Forventer virkelig den gamle mannen at byråder skal svare på private blogger, eller forventer den gamle mannen dette kun i eget tilfelle, fordi han er en så viktig gammel mann? Send en henvendelse til byrådet på normal måte du, Sissener, så får du svar på samme måte som som oss andre.

Oslo sentrum kommer ikke til å dø dersom den blir bilfri. Den kommer til å leve i beste velgående. Sentrum blir den nye lekeplassen for unge, single, spreke og velstående. De gamle med bevegelsesproblemer, de yngre med skjulte handicap, de som ikke kan sykle, de syke som ikke kan ta offentlig kommunikasjon, alle barnefamilier med friluftsinteresser, alle enslige småbarnsforeldre som trenger bil, - må flytte ut av sentrum. Mange av dem kan ikke engang besøke bykjernen lenger.

MDGs visjon og metode for å skape bilfri sentrumskjerne er kjempeegoistisk. De praktiserer en aktivt ekskluderende politikk hvor enkeltgrupper av individer stemples og erklæres uønsket i bybildet. Dersom det kun miljøfaktoren ren luft som var målet ville virkemidlene vært annerledes. Da hadde elbiler fått adgang. MDGs politikk i Oslo viser at deres sanne mål er langt mer omfattende enn ren luft. Det er utrensking av store aldersgrupper fra bykjernen, det er seleksjon av mennesker inn til bykjernen, - hvor kriteriet for adgang til bykjernen er ungdom, god helse, god økonomi, - og fravær av småunger.

Marius Mehren

Marius Mehren

Til dere som synes at lilli Mao gjør rett: Hvorfor er det greit at diverse ferger som ligger til kai i Oslo kan gå på diesel(forbruk ca 50.000 biler i døgnet), samtidig som vi som bor i Oslo blir nektet? Hvis Oslo skal være bilfritt, hvordan skal de bilene komme i land? 😂😂😂 #larsegikkegjøre

Merkelige argumenter til fordel for Lan Marie Berg.

Har man et visst antall kroner mer enn den vanlige mann kan man holde kjeft. Har man noe å utsette på politikken kan man lese programmet og ev. stemme på et annet parti ved neste korsvei. Inntil da; hold kjeft.

Stiller en dog spørsmål er det mobbing av Lan Marie Berg.

Sist jeg var i Stockholm var ikke byen plagsomt bilfri.Savner og dokumentasjon på at det ikke koster noe å skape bilfrie sentrum. Og skal noe slikt være vellykket må man kanskje først legge til rette for det rundt byen. Parkeringsplasser & shuttletraffikk osv. Så langt evner visst ikke politikere å tenke - eller de vil ikke ta kostnadene med det.

"Lan Berg, Lan Berg - hvor har du gjort av deg?"

Så lenge det er vanskelig å svare på akkurat det spørsmålet, la oss være inderlige glade for det!

MDGs politikk virker, det viser alle meningsmålinger. Det får heller stå sin prøve at, Oslo må leve med politikere de selv har valgt.

Ufattelig barnslig oppgulp av et innlegg fra Jan Petter. Bare et av mange dessverre. En ting er at han er en gammel, gretten gubbe med dinosaur holdninger. Men det som er verre er at nettavisen til stadighet synker ned på dette nivået. Trodde de hadde ambisjoner om politisk integritet (he,he - det siste var ironi, Sissner).

Ntja! petter er så søt når han er sint. Jeg er faktisk imponert over at han faktisk kan navigere seg fram i det store internettet og designe T-skjorter også. Slike oppgulp som petter kommer med burde få stå så lenge som mulig som en god eksempel på hvorfor gamlinger ikke burde læres hvordan man linker til videoer på youtube eller hvordan man lager t-skjorter på nettet.

Helt enig med Sissener - hvor er det blitt av Lan Marie Berg? Når en politiker går så høyt ut som henne, men gjemmer seg når hun møter motbør er det ugreit. Hun ble løftet frem av sine venner og venninner i media. Partiet hennes har minimal oppslutning men har fått en posisjon hvor de kan plage Oslos innbyggere og legge tunge vansker og byrder for alle som bor innenfor ring 2. Det som er bygget opp gjennom generasjoner hives ut i en populistisk bøtte. Og en politiker som lar sin samboer svare for seg er ikke sitt verv verdig.

Geir Netlandet

Geir Netlandet

Hei.

Det må gå an og ha to (eller flere) tanker i hodet på en gang? Sentrum bør selvsagt bli "bilfri", det tror jeg mange syns er bra.

Men, byen må ikke strypes slik MDG og Venstre (tidligere miljøbyråd) har gjort. Miljøregnskapet vil i likhet med Bergens pestlokk om vintern vise at nær 50 % forsvinner ved å fjerne gamle vedovner! Dernest at kaiene elektifiseres, ja Oslo er en havneby. Med dette vil pestlokket i vinterhalvåret reduseres med veldig så mange prosentdeler. Deretter er det viktig å skifte ut bilparken, så er enda mer løst.

At "hun" ikke svarer på henvendelser og er fryktelig anonym tjener hennes sak, nemlig å opprettholde fiendtligheten til bilen. MDG sykler nemlig.

Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen

Lurer på om det virkelig er noen som tar Lan Banan seriøst? Maken til klovn skal man lete lenge etter!

Man får det man velger, gratulerer og lykke til

Mener han seriøst at hun skal svare på spørsmål han har publisert på sin egen blogg?

svein andersen

svein andersen

Av alt hun gjør og holder på med - er hun best i smilet sitt.

hun tar toget og det tar litt lenger tid! hun svarer nok så fort toget ankommer perrongen!

Bra Jan Petter ! MIljøpartiet er som du tidligere har poengtert "grønne kommunister"

Helt utrolig at denne jentungen kan ha slik makt i hovedstaden vår, hun fremstår som en utstilligsdukke som bare smiler og ikke tør svare på kritiske spørsmål. Får håpe den sittende regjering vinner neste års valg basert på hva denne gjengen foretar seg. Det kan brukes som et eksempel til skrekk og advarsel i valgkampen, i så måte er de nyttige. Ære være Sissener

Nå er jeg litt sliten, og kom på en ganske traumatiserende opplevelse, fra da jeg var barn. Jeg har tidligere skrevet om, på bloggen, at bestemor Ingeborg og bestefar Johannes, flytta fra Sætre, til Nevlunghavn, våren 1975, (må det vel ha vært). Det året jeg fylte fem år. (Noe jeg gjorde 25. juli 1975, da). Men året før. Så kjørte jeg og mora mi, (Karen Ribsskog), og søstera mi, (Pia Ribsskog), og stefaren vår, (Arne Thormod Thomassen), fra Larvik, for å besøke Ingeborg og Johannes, på Sætre da. Jeg tror det må ha vært det året jeg fylte fire år. Og jeg skulle bo på rommet til onkel Martin. Jeg krabba under senga der, og sånn, og fant et kronestykke og en femti-øring. Noe som var ganske mye penger, for en fire-åring, i 1974. Og jeg spurte, om jeg kunne få de pengene. Jeg spurte bestemor Ingeborg da. Og de fikk jeg vel. Og på søndagen, da vi skulle kjøre tilbake til Larvik. Så fikk mora mi, Karen Ribsskog, vår stefar da, Arne Thormod Thomassen, til å stoppe, i en kiosk, i en trebygning, like ved byggefeltet, på Sætre, hvor bestemor Ingeborg og bestefar Johannes bodde da. Og da gikk jeg inn i kiosken, og stilte meg i køen. Men de som betjente, i kiosken, de bare ignorerte meg. I 15-20 minutter kanskje. Mens alle de andre der gikk forbi meg i køen. Ingen spurte meg hva jeg skulle ha. Før mora mi kom inn der, etter 15-20 minutter, og klagde på de i kiosken. Men jeg 'frøys' jo liksom, og fikk liksom sjokk da. Av den her utfrysinga og ignoreringa og mobbinga. Eller hva man skal kalle det. Så jeg ble vel aldri den samme, glade gutten, igjen, etter dette. Men men. Jeg har tenkt seinere, om f.eks. bestemor Ingeborg, har prata 'dritt' om meg, til noen i den kiosken, (kanskje gjennom noe Johanitterorden-bekjentskap), og fått de til å 'kødde' med meg. Kanskje bestemor Ingeborg syntes det var dårlig oppførsel av meg, at jeg krabba rundt og fant mynter på rommet til onkel Martin, (som ikke var hjemme da), og skulle straffe meg, på en ondskapsfull måte, gjennom noe nettverk, ved å lage noe plott, og gå bak ryggen på meg? Jeg husker at bestemor Ingeborg, (og også bestefar Johannes vel), på Sætre, kunne sitte og observere, (ganske nøye vel), hvordan jeg og min søster Pia, ville leke, sammen med en gutt, på vår alder, (vi var vel kanskje 2-3-4 år da), som av en eller annen grunn var der. Så dette var et ubehagelig 'flash-back', å få nå, det er helt sikkert. Jeg lurer på hva som kan ha fått de som jobba i den kiosken, til å være så ondskapsfulle? Det var ihvertfall rimelig forfærdelig å bli ignorert på den måten. Det var jeg ikke vant til, fra da jeg handla karameller, (til 10 øre), i butikkene, på Østre Halsen, osv., husker jeg. Så folk var kanskje mer jævlige/ondskapsfulle i Sætre? Det er nok ikke umulig. Eller hva dette kan ha kommet av. Så en advarsel for folk som er fra Sætre, i Hurum, det synes jeg nok kanskje er på sin plass. (Etter å ha fått det ganske så fæle 'flashback'-et her nå). Men men. Så sånn er nok det. Så vi får se hva som skjer. Vi får se. Mvh. Erik Ribsskog

Jeg syns ikke hun snur byen vår på hodet og jeg er veldig enig i Hilde Opoku's: "Dette handler ikke bare om CO₂-utslipp, men også om arealbruk"

Glad vi har et parti for miljøet og ikke bare for penger og eiendeler.

Vi trenger ikke ta hensyn til miljøet, så lenge verken noen politikere eller FN vil snakke om eller gjøre noe med den eksplosive befolkningsveksten i verden. Så lenge den fortsetter er det ikke noe håp for menneskerasen eller jordkloden.

Sånn går det når småjenter får politisk makt...

Rart vi skal ha bilfritt sentrum, når bilisme utgjør 6% av det totale CO2 utslippet. Hører ikke denne jamrekommoden uttale seg noe særlig om f.eks cargoskip, ferjer, industri osv. Men gå etter de små du. At MDG kom til makten er det største mysterium siden MH370. Uansett hva er MDG for samfunnet, hva Lan Berg Nguyen er for nyhetene; drit irriterende og i veien.

Tror nok hun er ute å sykler, i både vanlig betydning og i overført betydning.

Eg trur ikkje bilsaka i byane er tent med oppgulp som dette.

Erik Ribsskog, TL;DR.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tl%3Bdr

Dette var jo bare tull. Jeg stemmer Frp og liker heller ikke Lan, men her er du bare barnslig.

Jeg har funnet ut hvor byrådet i Oslo har lært seg hvordan de skal styre og stelle i byen. Møtene i Oslo byråd fortoner seg antakeligvis omtrent som møtene i Lillesand bystyre fra den gamle TV serien for barn fra 1962 om sjørøverskuta Mathilde. "På tokt med Mathilde." Med en haug av de gode gamle norske skuespillerne. Fra 4:45 til cirka 11:00 ut i denne episoden som jeg har lagt lenke til, vises nok det som er modell for dagens byråd i Oslo og hvordan møtene fortoner seg der. Det kan ihvertfall virke sånn.Tror mange av episodene ligger ute på NRK, så det ligger klipp fra flere av bystyrets møter. Er sikker på at både byråd Berg og bykonge Raymond er store fan av Lillesand bystyre.

https://tv.nrk.no/serie/paa-tokt-med-mathilde#

Lan Bergs lider mere av storhetsgalskap enn Etiopia lider av hungersnød. Lan; unngå å drit deg mer ut - gå av.

Viktor Kvandal

Viktor Kvandal

Sissener, Jan Sissener, hva har du gjort som er så stort ? Et liv uten å ha klepet i arbeid i det hele tatt, bare kjøpt og solgt og byttet pengemidler og papirer. Ikke skapt en eneste verdi. Verdiene skapes som kjent der de produseres : el.energi, fisk oppdrettes eller fiskes, malm brytes ut, skog og landbruk i distrikts-Norge skaper verdier. All produksjon kan skade/forurense naturen...vi snakker om bærekraftig produksjon. Transportmidler er nødvendige, men utslipp fra ikke minst biler og skip er bevislig skadelig for alt levende liv, ikke minst i finanspapirenes navle i storbyene. Heldigvis kan vi gjøre noe med det, og MDG har begynt den jobben på en glimrende måte , Sissener ! Vær glad for at du som Osloinnbygger snart kan puste i renere luft, og vær glad at resten av Norge skaffer produkter og importinntekter som holder sånne som deg beskjeftiget og i live !

Vi trenger svar på dette! I kalkylen må kostnadene til utvidet åpningstid i barnehager, SFO, mer hjemmehjelpstjenester fordi folk vil bruke mer tid på transport og ikke rekke alle hente oppgaver og støtteoppgaver til seniorer i familien som ikke lenger klare alle oppgaver alene. I tillegg vil deltagelsen må fritidsaktiviteter til barn og unge reduseres på grunn av det samme.

Lsn Marie må tåle kritikk siden hun fremstår som en ung og idealistisk politiker som ikke klarer å svare for seg når hun blir satt til veggs, eksempelvis hvordan tapte jobber i olje og gass skal erstattes. Hun ble løftet frem av media, men når hun ikke strekker til dras kvinnekortet av venninnegjengen i samme media og det tys til offerrollen. MDG er et lite parti på vippen men AP lar partiet ødelegge for Oslos innbyggere og sette hele vår fremtid og velferd på spill. Fint at Sissener henne og partiet - såpass må hun tåle.

Her er en link til faktiske målinger av luftkvaliteten i Oslo. det er tydelig at dette skaper stor interesse og engasjement. Grafene viser, ganske riktig som JPSissener påpeker, at grenseverdiene selv etter nye regler pr 1.1.2016 holdes på et akseptabelt nivå. Hvorfor da denne harselerende politikken som MDG fører mot Oslo befolkning?

http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Luftkvaliteten_i_Oslo_i_2015_-_En_oppsummering.sflb.ashx

Lan Marie Nguyen Berg, nok et forvirret menneske som har blitt innlemmet i politikken. Bør vi ikke snart forlange at våre politikere har evnen til å se lengre enn nasetippen?

Et dårlig underbygd, lett harselerende innlegg som høyst sannsynlig styrker MDG og Lan Marie Nguyen Berg.

Det er en ærlig sak å være uenig med både Petter Sissener og Lan Marie Nguen Berg, men trist å lese stygge og diskriminerende kommentarer.

Glad Oslo blir en mykere og hyggeligere by - også for dem som bor og oppholder seg mye i sentrum. Vi skal ikke være så redd for forandring - av og til må det "lut" til for å få til endring.

Jonny Johnsen

Jonny Johnsen

Jeg har ingen formening om Lan Berg er en god eller dårlig politiker,siden jeg ikke bor i Oslo,men den t - skjorten likte jeg meget godt! det hadde ikke vært så dumt å begynne å selge den. Den passer jo på så mange i dag,har jeg inntrykk av

Bjarne Betjent

Bjarne Betjent

Siden Raymond reklamerer med åpenhet ifht sitt publikum er det vel å forvente at hans byråd faktisk gjennomfører det han ønsker å stå for.

Lan Berg kan ikke lenger skjule sine begrensede evner i å etablere politikk basert på fakta. Hennes drømmer om å vanskeliggjøre bilbruken tyder mer på et kraftig snev av sadisme enn ønske om et bedre Oslo.

MEN - det er viktig å huske på at både Lan Berg (ex-SV), Byrådsministerpresident Raymond (ex-SV)og Ordføreren fra SV (hva-heter-hun-igjen?) alle tilhører ytterste venstre og har ikke for vane å ta smålige hensyn til alle og enhver - f.eks. Oslos innebygere.

At ikke velgerene i Oslo forstod dette før valget er skremmende.

Lan Berg slipper unna meget pga hun er en ung kvinne. Mange (enslige og desperate?) menn som kaster seg foran henne for å forsvare henne mens en mannlig politiker som hadde holdt på slik ville nok bli kastet til ulvene for lenge.

Lan Berg, Lan Berg - hvor har du gjort av deg?--

Har noen funnet Karl Eirik Schjøtt-Pedersen?

Marie Lan Berg har ikke svart fordi hennes samboer og skribent Eivind Trædal og sekretær er krenka fordi en slo en vits om veganere? Man har ikke humør og ironi i MDG men mange venner og venninner i norsk presse som løfter dem frem.

Slutt å tulle Lan, du er en skam for ditt folk og det lille Norge.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!