hits

Norges største fiende

kommentarer 54 kommentarer

Partiformann Rasmus Hansson leder partiet som har vilje til å ødelegge Norge. Det kommer tydelig frem i MDGs kommende partiprogram.

Det er bare å pugge navnene Une Aina Bastholm, Lars Gaupset, Andrew Kroglund, Barbara Vögele, Ola Lund Renolen, Marie Loe Halvorsen, Øyvind Strømmen, Kristin Antun Harald Nissen og Rasmus Hansson.
Disse navnene er Sentralstyret for et parti som kommer til å skade Norge, hvis mange nok stemmer på MDG om 13 måneder.
Det nye Norge
MDGs ledelse og landsmøte vedtar i mai neste år den nye politikken. Den betyr dramatiske økonomiske konsekvenser og radikale nasjonale samfunnsendringer.
I Oslo har 618.000 innbyggere i snart ett år opplevd på nært hold hva som skjuler seg bak de smilende MDG-byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Elise Marcussen. Pressen har løpende avslørt den ene skandalen etter den andre, og avdekket alvorlige brudd på reglen om at det er klokt å ha "sammenheng mellom liv og lære".
Omdømmekrisen er såpass alvorlig at de rødgrønne Ap, SV og MDG trolig hadde mistet byrådsmakten, hvis det var valg denne høsten. Samtidig har MDGs politiske prosjekt måtte tåle sterk kritikk fra alle kanter. En kritikk som bare har økt og økt i styrke og tydelighet.

Nå søker altså Rasmus Hansson og MDG den samme nasjonale innflytelse, noe et godt valg vil sikre partiet. I Oslo fikk MDG 8,1 prosent. Siste meningsmåling på landsbasis viser at MDG har en oppslutning på 3,5 prosent, men likevel kan Hansson bestemme om landet skal styres av Arbeiderpartiet eller Høyre siden blokkene er like store. 
Nei til milliarder
I det tettpakkede og til dels sterkt konkrete politiske manifest fra MDG er det mye å stusse over, smile av og være enig i. Det er også mye annet som skaper frykt for fremtiden, fordi mange sterke tiltak vil bli iverksatt.

Et mål for MDG  er å stenge den norske oljekranen for alltid, og påføre Norge enorme inntektstap. Siden oljeeventyret startet på 70-tallet har Norge håvet inn over 12 000 milliarder kroner i målt i dagens kroneverdi. I tillegg kommer verdiskaping fra petroleumsrelaterte varer og tjenester. Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, inkludert skatt, netto kontantstrøm fra SDØE, avgifter og utbytte fra Statoil, endte på 342 milliarder kroner i fjor. Dette er nesten 1,33x så mye som statens samlede inntekter på skatt på formue og inntekt. Hvordan har MDG tenkt å erstatte disse inntektene?

I tillegg kommer de store milliardverdiene som skapes gjennom ringvirkningene av oljeproduksjonen,

Dette er ikke milliarder vi har til overs. Dette er ikke lekepenger som vi bare sløser bort. Dette er milliarder Norge benytter 24 timer i døgnet på veldig viktige ting.
MDGs politikk kommer til å svi for de som trenger velferd, skole, utdanning, forskning, politi, eldreomsorg, filmstøtte, pensjon, dagpenger, tuneller og alt det andre. 

Det blir også mye lediggang for de 330.000 menneskene som i dag arbeider i oljeindustrien, og verden er vel ikke skrudd sammen slik at den forbruker mindre fosilt brennstoff selv om Norge stenger ned oljeproduksjonen? Nei, oljen blir bare produsert andre steder.
 


Så stenger vi ned
I 2036, altså senest om tyve år, skal Norge ikke tjene en eneste krone på norsk olje. I mellomtiden blir det ingen leting etter mer olje og gass, det skal heller brukes ledige ressurser til å plugge alle oljebrønner og ikke minst legge ned utdanning for petroliumsstudier.
MDG mener at det viktigste de kan gjøre for Norge er å redde miljøet ved å stanse biler/fly og å stenge oljekranene. Dette er noe som igjen sikrer velferden og arbeidsplassene, ifølge dokumentet "Arbeidsprogram 2017-2021 første utkast". 

(Hvordan skal vi eksportere laksen vår? Sykle den til Europa, USA og Tokyo? Eller er disse inntektene også lett erstattelige for staten?)

Angrer bittert
Programutkastet starter riktignok besnærende og innbydende ved å proklamere at "Norge skal bli mer enn verdens beste land å leve i". Men ikke bare det, fordi Norge skal bli "det beste landet for verden - i solidaritet med medmennesker, dyr, natur og fremtidige generasjoner". Det høres kanskje fint ut , men det hele er også frikoblet verden og virkeligheten. 
Det farlige for stortingsvalget 2017 er at det kan bli en kopi av valget i Oslo. Der stemte som kjent et stort flertall av MDG-velgerne i blinde og angrer bittert.

Grønn luft
Nå må slike dokumenter dessverre tas med en viss klype salt, for politikere ser ut til å like å bryte sine løfter. Likevel bør det leses, om ikke annet for å forlyste seg over fraværet av forholdet mellom årsak og virkning. Det er fullt av luftige ideer og friske målsetninger og det er all grunn til å spørre om hvordan dette skal gå i hop.
MDGs programkomite ledet av Ingrid Liland har ennå ikke har tatt stilling til partiets fanesaker "ja til prostitusjon", "legalisering av cannabis" og "straffefrihet for bruk og besittelse av narkotiske stoffer",  men det er mer enn nok annet å løfte frem.

 

Her følger et uprioritert ordrett utdrag av MDGs politikk:

- Grunnlovsfeste retten til søke asyl.
- Ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig.
- Arbeide for lovlige veier til Europa for å søke beskyttelse.
- Senke sperregrensen for å få utjevningsmandater ved stortingsvalg til 2 %.
- At sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen.
- Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler.
- Stille krav til 50 % økologisk eller lokalprodusert mat i alle statlige matinnkjøp.
- Sette et mål om at kystflåten skal bli fossilfri innen 2030.
- Arbeide for å styrke forholdet til Russland.
- Redusere antallet nye kampfly.
- Gi beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser og være en pådriver for internasjonale løsninger på dette
området.
- Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år.
- Redusere bruk av fengselsstraff og øke bruk av samfunnstjeneste og andre soningsformer.
- Motarbeide tiggerforbud.
- Redusere trafikken på norske flyplasser med 30 % innen 2030.
- Øke flyseteavgiften kraftig, og arbeide i EØS-systemet for at denne skal kunne differensieres ut fra distriktspolitiske hensyn.
- Motarbeide kapasitetsutvidelse på norske flyplasser.
- Avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser.
- Stille krav om grønne avganger og landinger.
- Endre kjernetiden for statlige ansatte i storbyområder for å bedre utnytte kapasiteten i kollektivnettet.
- Prioritere vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på riks- og fylkesveinettet, som midtdelere.
- Motarbeide bygging av kapasitetsøkende motorveier i storbyområdene.
- Redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 % innen 2021 og en tredel innen 2030, og med 10 % utenfor storbyområdene innen 2030.
- Omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene.
- Fase ut nysalg av fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025.
- Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff.
- Øke sykkelandelen til 10 % innen 2030.
- Innføre momsfritak på el-sykler.
- Legge til rette for at planlagte kirurgiske inngrep flyttes til små akuttsykehus for å styrke den kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene.
- Hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel.
- Innføre fastpris på bøker det første publikasjonsåret.
- Likestille rettighetene for artister og kulturutøvere som er selvstendig næringsdrivende med arbeidstakernes.
- Styrke kravene til kvalitet og boforhold i offentlige og private flyktningmottak.
- Innføre en nasjonal forslagsrett der vanlige borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter.
- Gjennomføre flere folkeavstemninger.
- Opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget.
- Senke stemmerettsalderen til 16 år.

For deg som vil lese mer om MDGs politikk finner du hele dokumentet her:
https://www.mdg.no/program
Fra venstre: Lars Gaupset, Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson. Foto MDG.

 

 

54 kommentarer

Thomas

29.08.2016 kl.09:57

Flott. la oss sløse bort flere milliarder på ting som ikke hjelpe naturen, og som er direkte destruktiv til næringslivet.

Det mest lite intelligente partiet gjennom historien, hadde heller satser på sentrum eller venstre hvis man er opptatt av naturen og miljø.

Arthur Sandberg

29.08.2016 kl.10:08

Når galskap settes i system, blir resultatet livsfarlig for majoriteten. Det viser all historie... og MDG er neppe noe unntak. Partiprogrammet deres må være skapt på lukket avdeling ved ett eller flere mentalsykehus

Leif Jakobsen

29.08.2016 kl.10:24

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/klimamyten-om-co2-er-knust-en-gang-for-alle-1.445311

Petter K. Ness

29.08.2016 kl.10:26

"- Arbeide for å styrke forholdet til Russland."

Styrke forholdet til et nasjonalistisk diktatur som er en selværklert fiende av vesten. Jaja, godt å vite at MDG også er helt virkelighetsfjerne når det kommer til utenrikspoltik!

Marius

29.08.2016 kl.10:37

Hvordan vil Sissener redde miljøet?

frode andreassen

29.08.2016 kl.10:40

Enda et godt innlegg fra Jan Petter Sissener!

Ps jeg sitter med inntrykket at MDG tror at oljenæringen leverto talt og alene på subsidier fra staten!

Claudia Wakim

29.08.2016 kl.10:55

Ja, jeg er overbevist om at disse partifolka er klin gærne og mener bare vondt for fremtiden med sine forslag. (FORSLAG). De har ingen begrep om fremtiden og hvor ufattelig ødelagt verden vil bli. Jeg tenker vi blir fornøyde når halve jordkloden står som klimaflyktninger og venter på å få komme til Skandinavias is-land, der golfstrømmen har snudd og vi ikke egentlig har nok med våre engne. Selv Danmark vil svi, vil de ikke? Men neida - KJØR PÅ! Planeten tåler det vel, ikkesant? Vi tar den sjangsen, bare vi kan få de sårt ettertrengte pengene våre? Det har vi vel visst i 50 år? Nei - takk meg til NATO og krigsopprusning (for det er vel DIT oljen skal i hovedsak, er det ikke?) - vi bare dimmer himmelen og sørger for at det blir kaldt i stedenfor varmt for det løser alt i ihvertfall de neste femti årene. SÅ får vi se hva vi skal finne på etter det. For her er det penga som rår! Aldri i livet om vi vil forsøke noe annet her på bjerget!!!

29.08.2016 kl.11:08

Claudia Wakim

Har du kommt fra fremtiden for å advare oss eller er du en sprett gærn klima hysteriker som røyker sopp hasj og gran?

Claudia Wakim

29.08.2016 kl.11:18

Hei Anonym! Jeg er ikke fra fremtiden nei, men jeg har fugt såppass med i timen at jeg skjønner, akkurat som MDG at vi er nødt til å gjøre ubehagelige grep (som resten av verden igrunn) for å unngå katastrofer. Har du ikke fått med deg det? Kanskje du lever i en pengeboble der du kan sette deg på et skip med eget økosystem og leve godt mens halve jordkloden er i fullstendig krise? Jeg vet ikke hva du mener med "sopp hasj og gran",? Er det en måte å si at jeg må være dum på? Og nei, jeg lurer også på hva du legger i "klimahysteriker"? Kanskje du kan utdype dette, særlig hvis du er en klimaskeptiker? Hvordan mener du vi skal avvikle den fossile tankegangen og komme oss videre på en måte som våre barn og barnebarn skal klare å deale med hvis vi ikke skal avslutte dette olje- jaget?

Arne

29.08.2016 kl.12:20

Claudia, hvordan mener du samfunnet skal overleve uten å kjøre folks økonomi rett i dass om man skal følge de planene der? Har du en god plan for bevare en bærekraftig økonomi, eller er det greit å legge til rette for hungersnød fordi oljeindustrien er fanden selv? Det har ikke noe som helst med "penga som rår", her går det på hvordan samfunnet selv skal overleve et så drastisk kutt i inntekter at vi ikke vil kunne finansiere offentlige tjenester. Helt greit uten leger, politi, utdanning og eldreomsorg eller? Greit at man skal ta vare på naturen, men da må det også legges en plan for å gjennomføre det på en måte som ikke fører til økonomisk kollaps. Regn litt på tallene, så ser du hvor strålende det vil gå med disse forslagene.

29.08.2016 kl.12:27

Du Arne. Du mp ikke gi grønnsaken en helt umulig oppgave med tall

Kirsten s. a

29.08.2016 kl.12:29

Er Mdg dopa eller har de kjørt seg bort.??

Skvatt

29.08.2016 kl.12:31

Jau, detta var det gildaste, sælaste og mest fornuftege partiprogrammet eg nokonsinne hev sett, sann. Her var det berre gode framtidsretta føreslag på alle umråde frå menneskjeskapt global uppvarming åt asylpolitikk og tigging. Dei einaste føreslaga som det ikkje er mogeleg å vêre 100% samd i, nemlegen dei som innebêr meir ofseleg rus og meir forhufseleg sekskjøp, var lukkelegvis ikkje teke med i partiprogrammet. Pris Herren for det, av di då verte det mogeleg for KrF å seie seg samd au og vonaleg inngå slik ein allianse framføre valet. Og med slik ei regjering der båe desse er med lyt Noreg syna veg for heile verda når det gjeld dei løysingane som er naudsynte for å takla klimakrisa på best mogeleg sett. Halleluja!

Jan

29.08.2016 kl.12:33

Den største faren i dag er finansfolk.

Hans K Aspenberg

29.08.2016 kl.12:48

Typisk av Sissener å trekke noen få utsagn ut av helheten og skape et forvrengt inntrykk av helheten i programmet. Han trekker ut "Bedre samarbeidet med Russland" og ser på det som noe negativt, men unnlater å nevne "Jobbe for forutsigbar langsiktig finansiering av Forsvaret". Bare for å ta et eksempel. Programforlaget er på 63 sider og er fullt av konkrete detaljer. For mye å sette seg inn i?

Marchus

29.08.2016 kl.12:57

Alltid olje. Er det ikke på tide å tenke på fremtiden og ikke tviholde på oljen? Jeg føler at MdG er inne på riktig spor når alle som ikke liker dem er veldig opptatt av olje. Sorry, jeg får støtte Norges største fiende.

Cecilie_M

29.08.2016 kl.13:09

Det er ikke rart politikerforrakten er økende, Eller er det motsatt, politikerenes forrakt for folket.

Kurt

29.08.2016 kl.13:10

Årlig motta 5000 flyktninger...

Mener MDG det er god klimapolitikk å ta 5000 personer med et lavt klimaavtrykk, og flytte dem til Norge og dermed gi dem kanskje 100 ganger så stort avtrykk?

Bakk Tus

29.08.2016 kl.13:23

MDG sin innflytelse i politikken er et symptom på hvor dårlig demokratiet fungerer i Norge.

Uansett om det er 3 eller 8 prosent, bør det ikke være mulig for slike idiotiske nolduser å påvirke politikken på den måten de gjør. (ødelegge Oslo, potensielt Norge).

Uansett hva Norge gjør, så går enten verden til H, eller så gjør den det ikke, det spiller ingen rolle hva ett av VERDENS MINSTE LAND GJØR.

Men hasjtåka i parkikontoret til MDG er så tett at de ikke evner å se lengre enn nesa rekker.

Og igjen, en stemme på SV og AP, som konsekvent velger å samarbeide med dette rasket av noen miljøtufser, er en stemme for et skikkelig rød-grønt helvete.

Stian

29.08.2016 kl.13:40

Om de ikke hadde ønsket å gi bort landet, så hadde jeg stemt på dem.

Geir

29.08.2016 kl.13:42

MDGs verden er så sneversynt at jeg rødmer hver gang jeg ser dem omtalt. Stadig flere skjønner at det haster å gjøre noe med verdens (legg merke til VERDENS) klimautfordringer! Alle må bidra skal det løses! Det gjør man ikke i Oslo eller Akershus, eller Bergen eller Hordaland.

Max Hermansen

29.08.2016 kl.13:45

Det er nå over 250.000 muslimer i Norge. Kostnaden pr muslim er i gjennomsnitt minst syv millioner kroner, ettersom så få av dem er i arbeid. (SSB sier at 40 prosent av muslimene er i arbeid, men det er basert på at de jobber minst en - 1 - time pr uke.) Der ligger det en kostnad på minst 1.750 milliarder. Og så vil De helt grønne gjøre det til en grunnlovsbestemt rettighet å søke asyl...

dag morten nielsen

29.08.2016 kl.13:46

Jeg foreslår å lære partifellene å bygge gammer og stråhytter.står en mengde tips i hakkespett boken,den ble levert i flere bind,et kompass i tillegg så klarer de seg vel,,snø huler er vel også aktuelt

Og sette seg til å vente på den uavskyelige snømannen med sitt budskap,,hvordan kan et folk være så lite oppi sitt hode i det hele tatt i denne annonsen,stakkars nye landsmenn som sitter og prøver å forstå dette via Google translator og tror på dette,dette er jo totalt destruksjon av allt på norsk sokkel og landområder

29.08.2016 kl.13:47

Oljenæringen er som laksen, og MDG er som lusa.

Krølla

29.08.2016 kl.14:00

At folk stemmer på MDG er det største mysterium siden MH370.

Mumle

29.08.2016 kl.14:21

Disse menneskene er minst like så "prinsippfaste" som AKP(ml) i sin tid var, og like fanatiske.

29.08.2016 kl.14:30

"Som sedvanlig en tåpelig artikkel,- fulgt av ett tåpelig kommentarfelt. "Gudskjelov at FRP er ute av regjeringen etter neste valg! Tror hele Norge trenger en kjærkommen pause fra "klovnene i ytterste fjolle-Høyre! "

Steve Peak

29.08.2016 kl.14:36

Petroliumsstudier? Petroleum heter det vel?

Roy

29.08.2016 kl.14:58

Dette partiet er virkelig ein reell trussel for vårt land. Senke grensen til 2%, ja da er de inne. Øk grensen til 6 da er det kanskje ein mulighet for at fornuften seirer for en gangs skyld

svein andersen

29.08.2016 kl.15:02

Dette er feil taktikk. De får bare så altfor mange vanlige velgere mot seg at de kommer ingen vei. Selv jeg som vet og vil den grønne veien inn i framtiden, kan ikke støtte alle deres tiltak på en gang. Dessverre gal taktikk. Smidighet må til. Folk må oppfatte at tiltak gavner dem. Da må ikke svingene være for krappe - om dere forstår visjonen min.

Eva Berge

29.08.2016 kl.15:20

Men tenk om klimaendringene hadde vært menneskeskapte? Det hadde vært skummelt det!

Justice 4 All

29.08.2016 kl.15:28

Bravo MDG! Håper vi får 10% eller mer neste valg. Kanskje kan vi få implementert en del av disse nødvendige endringene. Fremtiden er grenseløs, og da blir det bare dumt å snakke om nasjonale trusler og nasjonalisme :-)

Eirik Gram Franck

29.08.2016 kl.15:46

Sissener skal ha takk for å liste opp mange av de gode tiltakene som foreslås i vårt programutkast. Merk at det er et utkast og skal igjennom en av de mest åpne prosessene noe parti har. Sissener kommer med sterke kategoriseringer av hva han mener om det, men har selv ingen svar på hva man kan gjøre med menneskehetens kanskje største utfordringer.

Sissener som selv driver med noe av det mest samfunnsunyttige som å flytte fiktive verdier rundt for selv å tjene penger. MDG vet at det må en sterk omstilling til for å gjøre noe med denne utfordringen, og vi vet at dette ikke er tut og kjør som Sissener og fossilpartiene kanskje er enige om.

29.08.2016 kl.16:03

Sissener representerer tankegangen som har drevet fram miljøproblemene, som koker jorda mer og mer, og han og kompani gjør som strutsen, gjemmer egentlig hodet dypt nede i vimågjøredetsamme-sanda og driter i alle andre, bare han kan sitte og telle pengene sine! "Å ta klimaansvar og forandre litt på hverdagen..det er farlig det"

Blomster-Ole

29.08.2016 kl.16:12

Synes disse tiltakene er altfor små og puslete for et parti som sier de tar klimatrusselen på alvor. Hvor har det f.eks. blitt av høyst nødvendige tiltak som veganismepåbud for hele befolkningen? Eller kravet om at all transport i landet skal foregå med sykkel (et tilleggsforslag om hest og kjerre ble avslått av hensyn til dyrevelferden)? Kan virkelig et parti som ikke tar inn så nødvendige klimatiltak forvente å bli tatt på alvor som miljøparti av oss ekte treklemmere? Burde de i det hele tatt få lov til å kalle seg miljøparti eller grønne? Synes det bør settes ned et utvalg for å gjøre en utredning om dette snarest mulig så vi kan få en avklaring til valget.

Fred

29.08.2016 kl.16:36

Sissner burde få seg en hjerne før han løfter pennen neste gang. Maken til elendig oppgulp skal man lete lenge etter. MDG er det beste som har skjedd norsk og internasjonal miljøpolitikk noensinne.

Harald

29.08.2016 kl.17:21

For oss som bor i Oslo oppleves byrådet med MDG som ren kommunist styre med diktering av bilbruk og skyhøye parkeringsgebyrer, De ønsker oss dit peppern gror med våre biler, Jeg hadde en elektriker i leiligheten som måtte flytte bilen 3 ganger i løpet av dagen for max parkeringstid er 2 timer i Oslo som det nye byrådet innførte. Det tok elektrikeren 20 minutter hver gang å flytte bilen, Jeg måtte betale hans arbeidstid til dette tøvet og de nye 50% høyere parkeringsgebyrer som byrådet innførte. Ingen flere håndverkere inn hos meg, det blir for dyrt, Få bort dette forferdelige komunist byrådet fortest mulig ved neste valg.

Tobben

29.08.2016 kl.17:43

Hva er Sissener redd for, han som rir en døende hest kalt oljedop? Hesten dør neppe i hans levetid. Hvorfor da ikke smile og være glad? Eller blir hans intellekt utfordret av Mdg mer enn hans vilje evner å endre hans narsissistiske legning? Ikke vet jeg.

29.08.2016 kl.17:45

MDG er et kommunistisk parti. Fyyy til alle som stemmer dette møkkapartiet. Hva har disse punktene med asyl i programmet å gjøre? Hva har det med miljø å gjøre, annet enn på en negativ måte?

29.08.2016 kl.18:25

Dette pariet er kommunistisk, kulturmarxistisk og menneskefientlig

MDG er kun startet for å plage livet av folk og det har vel saueflokken, som stemte på dem, nå funnet ut

Partiet vil forsvinne ved de to neste valgene og da skal jeg le høyt

hahahah

SteriLan

29.08.2016 kl.18:34

"- Legge til rette for at planlagte kirurgiske inngrep flyttes til små akuttsykehus for å styrke den kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene."

Ja, la oss slippe kirurger uten erfaring og trening løs på forsvarsløse pasienter. At det garantert vil føre til personlige tragedier og unødvendige dødsfall, får vi heller leve med. Distriktspolitikken er tross alt viktigere enn noen skarve pasienters liv.

29.08.2016 kl.18:36

Claudia Wakim. Hva er det for ræl du presenterer. Miljøet kan ikke "reddes" av avgifter og forbud. Det eneste som nytter er å satse på teknologi og redusere befolkningsveksten i 3. verden, men MDG sier naturligvis ikke noe om dette. Hele partiet er visst stiftet inne på et galehus. "Partiprogrammet"

er et eneste sammensurium av saker.

Hva har for eks disse sakene med miljø å gjøre?

- Grunnlovsfeste retten til søke asyl.

- Ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig.

Hvofor har man for eks ikke tatt med tredobling av prisen på Kaffe Latte? Det vil ganske sikkert bedre miljøet

29.08.2016 kl.18:47

Et punkt dette møkkapartiet burde tatt med ,og som hadde vært fornuftig er:

Redusere avigiftene på El biler med 50%, men det er vel for mye forlangt at disse dåsemiklene skal finne på noe positivt

Chung

29.08.2016 kl.19:12

Selvfølgelig vil dette bli finansiert med økt formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift, moms, avgifter og toll.

Folket skal arve staten. Staten skal ikke arve folket.

Arveavgift innebærer at staten arver folket. Arveavgiften må innføres på nytt for å finansiere det islamske kalifatet i Norge. Hurra for MGD.

MGD, AP, SV, Rødt! Å ja da, vi skal ha det moro i Norge.

Jan

29.08.2016 kl.19:31

Hvis ekstremistene i MDG får påvirkning i norsk politikk vil de ødelegge det flotte samfunnet som er bygget opp som en følge av oljeinntektene. Fremtiden vil bli uforutsigbar og skremmende med deres politikk.

Chung

29.08.2016 kl.19:37

Hvorfor ikke legalisere hasj, alkohol, dop og narkotika for 16 åringer? Dersom 16 åringer får stemmerett. Så har vi jo akseptert at de er myndige. Altså at de er voksne.

Så burde MGD også innføre borgelønn for å ikke forskjellsbehandle mennesker hos NAV.

Chung

29.08.2016 kl.19:42

Så får de også innføre tvangsvalg. At alle blir pliktige til å stemme slik som i Nord Korea. Stemmer du ikke ved stortings og kommunevalg får du noen års fengsel. Kommunisme er fantastisk.

Det skal også bli lovlig å for 16 åringer å feste på nattklubber.

Dersom du tar deg en tur innom kommunist forumet diskusjon.no! Der finnes det tusenvis av brukere som ønsker tvangs stemmerett. Det vil si at du må stemme på et parti. Ellers blir du straffet. Fordømte kommunister hele gjengen.

John Bjørge johansen

29.08.2016 kl.19:51

Beklagelig at vårt demokrati tillater å gi makt til særinteressegrupper med minimal støtte i folket. Nå vil de gå for en radikal senking av stemmerettsalderen til fyldige 16 år. Hvorfor ? Hvilken bakgrunn og livserfaring besitter sekstenåringene idag ? De som flyr rundt som huggerne høner og leter etter pokemon ! De som er så nedsyltet i dyrkingen av nåtidens Gud MOBILEN ! Er disse ungene klar over at disse grønningene vurderer å begrense bruken av denne guden som har fremstått som en real minjøforpester ! Det er tenkt foreslått at du kan benytte mobilen en gang i uken !! Håper at dette snart er gjennomførbart så slipper vi andre som er så håpløst gamle og utgått på dato å oppleve at kommunikasjonen som sosialt samtalemiddel er iferd med å dø ut ! Dette,sammen med de andre forslagene fra dette tullepartiet vil pålegge kommende slekter et samfunn med skrikende mangel på velferdsgoder som fri utdanning,helsetjenester, trygge arbeidsplasser og levedyktige pensjoner !

Håper at denne gjengen når de skal delta i nye miljøkonferanser verden over, sykler til og fra disse bestemmelsesstedene, og svømmer der det er nødvendig, et eksempel på dette er konferansen som ble holdt på BALI og hvor våre representanter fra forrige regjering (Stoltenberg, Solhjell med flere fra rødgrønn regjering fløy hver sin private jet til og fra ) det er grønt skifte det. Samtidig ble det opplyst fra telefonkiosken dette mikropartiet får plass i, at høvdingen, herr erasmus montanus,( se Ludvig Holberg) mannen som alene vet og kan alt og liksom er en selvutnevnt gave til alle oss andre ! Han kjører selv rundt i en diger SUV, hvorfor? Jo han bor slik til at det er så bratt og ullent der at noen andre typer biler ikke duger når denne "miljøguden" skal ut å frelse verden. Så til slutt et ordtak som er passende for disse menneskene : "mot det totale idioti kjemper selv den klokeste forgjeves."

Torkel Andersen

29.08.2016 kl.20:09

Jeg fant bare 2 forslag der jeg vil kalle fornuftig, og det var å jobbe for å bedre forholdet vårt til Russland samtgjennomføre fler folkeavstemminger. Det var også en 2-3 andre forslag som ikke var helt på jordet, men karakteren står til stryk uansett.

Arvid

29.08.2016 kl.20:30

Ja du har helt rett i økonomien. En ting er å hente inn oljemilliardene på "grønn arbeidsplasser" (hva nå det er ...). En annen ting er at de ønsker kortere arbeidsdager, og en hver med litt høyere IQ enn det som kreves for å puste forstår at det vil gi saftige inntektskutt i form av skatt (med mindre de kjører ap-stilen da, og bare øker på med skatter).

I tillegg vil de ha omtrent fri tilgang til pengesekken for alle.

Kun i MDG at inntekt på 1000 kroner - kostnader på 9000 kroner = pluss ...

29.08.2016 kl.20:48

Alt er bra for MDG maffiaen så lenge de kan få sugerøret sitt i statskassen , kjøre rundt med SUV ene sine, parkere gratis hvor de vil og forby all form for kritikk av "globaloppvarmings-myten"

Nils J. Tvengsberg

29.08.2016 kl.20:58

Flytt ut før dommens har rasert Norge. Jeg har flyttet til Mexico.

Øk minste krave til 10% så holder dere loocking ute.

Sindre Sørhus

29.08.2016 kl.22:41

Jaja, Sissener. Fra verdipapirer til å rydde opp i et kommentarfelt som nå sklir ut i rasisme, sexisme og generell sjikane. Det må vel være et steg ned? Men når man hevder en oljepolitikk som tar hensyn til klima (og økonomi) er koko og samtidig sender noen stikk til internasjonal solidaritet har man kanskje seg selv å takke. Man høster hva man sår.

Anne-Karin. Nyborg

30.08.2016 kl.20:35

Med de så kan Norge like greit legge ned hele landet. Hvis de skal avvikle alt de har bestemt så er det snart ingen arbeidsplasser. 😈

Få tilbake Fabian Stang i Oslo. Håper ingen partier går i samarbeid med de. Da er det bedre å tape valget

Skriv en ny kommentar