hits

Revolusjoner norsk bilpolitikk

En bedre miljøpolitikk krever at Norge må snu dagens bilpolitikk trill rundt. Øk veiavgiften, fjern engangsavgiften i fem år og dropp alle uvirksomme avgifter.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hvis våre politiske partier inkludert Venstre (kommer tilbake til Trine Skei Grande senere) mener det minste alvor med dagens allsang "Det grønne skiftet", må det gjøres mer enn å bare synge. (Siden begrepet dukket opp for første gang har norsk presse brukt "Det grønne skiftet" 10.710 ganger på trykk).

Feil fokus
Det må derimot vises mot. Et mot som handler om å skape rettferdige endringer og som vi tåler. Hvis politikerne skal lykkes med noe, bør de begynne "å straffe" bruk av bil og ikke det å eie en bil.
Så langt har de grønne kommunistene fått herje fritt med en politikk og retorikk som handler om å plage folk mest mulig, stenge ned norsk oljeproduksjon og parkere bilen for godt. Den slags er selvfølgelig bare sprøyt og ideene synes å være klekket ut over en lunken latte i en bilfri bakgård på Grünerløkka. På tide og heller parkere MDG for godt.

Tilbake til steinalderen
Bil er viktig, og det er ingen tvil om at bilen har kommet for å bli i Norge. Et Norge uten fire hjul vil bringe landet vårt tilbake til 1920-tallet. At bilen har hatt mye å si for Norges vekst og fremgang skjønner de aller fleste, og mobilitet er viktig for både barnefamilier og møbelprodusentene på Vestlandet. Derfor bør "de grønne skiftet" innebære en politikk som gjør at enda flere kan eie en bil for å løse sine daglige utfordringer innenfor konkrete behov. Skal vi lykkes med det må bilen omskapes til en positiv miljøfaktor  og derfor må dagens bilpolitikk snus på hodet.
Kort sagt, vri dagens håpløse bilpolitikk uvirksomme avgifter til kostnader knyttet kun til bruk.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Årsavgiften: I dag avkrever Stortinget alle som eier en bil mellom 3135 og 3655 kroner bare for å ha en bil stående i garasjen året rundt. Denne avgiften er trolig langt eldre enn bilen, fordi våre konger i de gode gamledager trengte jo ekteskapspenger til sine prinsesser og da fant man ut at kjerrer og karjoler var det perfekte skatteobjekt. Det burde være enkelt for miljøbevisste politikere å innse at denne avgiften har ingen nytte utover å skaffe staten lukrative stabile inntekter på rundt åtte-ti milliarder i året.

Engangsavgiften: Dette er intet annet en straffeskatt for nybilkjøp. Avgiften er så hinsides høy at bare rett over Svinesundbroen kan våre naboer kjøpe samme bil til omtrent halv pris. Staten drar inn rundt 20 milliarder kroner i året på nødvendigheten å kjøpe seg en bil. På en annen side gjør denne ekstraregningen for bilkjøpere at mange kjører den samme bilen så lenge det går, noe som har ført til at vi har en bilpark som ligner på et gamlehjem der gammel bilteknologi fyller våre gater med en forurensing som kunne vært unødvendig. En god løsningen vil være å fjerne engangsavgiften i for eksempel fem år slik at flere kunne kjøpe seg nye biler og bli med på "det grønne skiftet".OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bompenger: Nok en avgift som ikke handler om miljø, kun en stat som ønsker å skattlegge befolkningen i alle kriker og kroker. Hvis du må reise fra Oslo til Trondheim avkrever staten deg 325 kroner. Tallene for Kristiansand er 284 kroner og Bergen hele 640 kroner. 

Kostnadsnøytralt
Det finnes sikkert flere rariteter innenfor norsk bilpolitikk som med et pennestrøk kan fjernes uten at det påvirker miljøet et døyt, men skal ting bort så må også noe på plass. Det viktigste vil uansett være at omleggingen av norsk bilpolitikk er så noenlunde kostnadsnøytral, men at det altså er bruk av bil som skal koste.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drivstoff: Helt siden Frp veltet en Willoch-regjering i 1986 på grunn av et forslag om å øke bensinavgiften med 42 øre literen, har dette vært en av norsk de varmeste poteter i norsk politikk. I dag betaler bilistene to avgifter per liter drivstoff avhengig av om det fylles diesel eller bensin.
Nettopp her kan modige politikere gjøre et grep som handler om at nordmenn vil oppleve det som rettferdig at skattleggingen knyttes til antall kjørte kilometer. At veiavgiften økes med en krone per liter, og eventuelt en gradvis økning videre vil kunne gjøre mye godt for miljøpolitikken. I 2016 regner staten med at drøye 16 milliarder kroner kommer fra drivstoffavgiftene.
Å betale ut fra faktisk bruk av bil er lettere å forstå for folk flest sett i lys av argumentene som handler om miljø. Samtidig er det en enkel sak å bedre pendlefradraget for de som er avhengig av å reise med bil for å skaffe seg inntekter.

Drivstoffavgiftene i 2016 er som følger:

Drivstoffavgift per liter

 

 

Bensin:

2015

2016

Veiavgift

4,87

4,99

CO2-avgift

0,93

0,97

Diesel:

 

 

Veiavgift

3,36

3,44

CO2-avgift

1,09

1,12

Vingle-Venstre
Jeg tviler ikke på at dette må være tanker Erna Solbergs regjering har hatt oppe på bordet, men så var det denne Trine Skei Grande da. Selv om hun er forlovet med vår sittende regjering som aktiv jobber for et renere Norge, vil hun og Venstre tydeligvis i sin særinteresse bruke ethvert forslag for alt det er verdt for å skaffe seg oppmerksomhet der partiet befinner seg på randen av sperregrensen.
Jeg mistenker sterkt at Venstre kommer til å opponere fra sitt bittelille politiske hjørne i norsk politikk mot alt regjeringen legger frem helt til valgkampen er over for å skaffe seg kortsiktig oppmerksomhet og synlighet. Og i min verden blir det hele en patetisk parodi, særlig når jeg leser følgende fra Grandes politiske manifest:
- Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Kortsiktighet og særinteresser må vike der det er nødvendig, og føre var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

29 kommentarer

Er ikke bompenger noe som typisk en avgift som går på bruk? Og du sier at man må gjøre om bilen til en "positiv miljøfaktor", hvordan gjør ditt forslag det? I beste fall "mindre negativ miljøfaktor". Eller mener du den eneste miljøpåvirkningen biler har er CO2?

Nei! Klimapartiet Dei Grøne hev vedteke at den ofslege privatbilen er det illaste trugsmålet mot klimaet på jorda. Difor er det beint fram for gale at folk skal få eiga sånn privatbil i det heile. Lukkelegvis hev dei visdomen til å monalegt auka alle avgiftane som rammar honom og dei egoistane som eig honom. Målet med denna gilde og sæle politikken er sjølvsagd at ikkje nokon skal ha råd til å eiga sånn ofseleg sånn privatbil (unnataket er sjølvsagd politikarane av di dei hev so mykje viktegare uppgåver enn alle andre). Viss det er naudsynt å reisa nokon stad lyt du istaden sykla, taka buss eller tôg, same kva du skal eller kor longt du skal. På detta settet syt me au for at berre dei mest naudsynte reisene verte gjennomførde, ein rett vinn-vinn situasjon er det. So hyll visdomen åt KDG og byregjeringa deira, vonaleg kjeme dei til å leia heile landet si regjering au, allereie frå neste år. Det lyt me alle saman be for. Jau!

Scott Johansen

Scott Johansen

Så lenge oljeinntektene i stor grad er brukt til å utvide offentlig administrasjon og velferdsordninger, så trenger staten hver krone i skatter og avgifter(proveny) for å opprettholde det skyhøye velferdnivået og den enorme offentlige sysselsettingen. Hver tredje sysselsatt er nå i offentlig sektor, og offentlige utgifter utgjør mer enn 50 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Norge er rett og slett blitt et land hvor skatter og avifter er blitt tvingende nødvendig for å opprettholde et enormt offentlig forbruk og stadig essende offentlig sektor, hvor såkalte miljøavgifter kun er til for å finansiere en stadig mer kostbar offentlig sektor.

Miljøregnskapet er en stor bløff, hvor er inntektssiden? hva med de enorme skogene og vannkraften vi produserer? Tullball alt sammen. At vi, i et land med kaldt klima og lange avstander, og en ubetydelig befolkning i verdensmålestokk, skal gå foran og vise vei, ved å straffe privatbilismen, er så dumt at det er ubegripelig. Manipulerende media har i tillegg fått mange nordmenn til virkelig å tro på dette livskvalitetens og økonomiens største tapsprosjektet.

Bjørn-Ove Indrøy

Bjørn-Ove Indrøy

De høye bompengesatsene mellom mange av de store byene (i tillegg til høye drivstoffpriser) gjør at man fort tenker alternativ transport. Da er det ikke toget, men flyet som vinner - og da er det en negativ miljøeffekt!

Alltid like flaut når disse finansfolka har funnet ut "store sannheter". Det blir så tydelig at de beveger seg i miljøer med ryggsleikere, uten noen som helst korreks. Så blir det bare pinlig når de bringer vrøvlet til torgs. Og Sissener er langt fra den verste.

Det er selvsagt bare tåpelig at mobilitet er avhengig av eierskap. Det er tvertimot meningsløs ressursbruk å eie en bil som man ikke har bruk for i det daglige. At ikke finansfolka har kommet opp med et konsept med deling av elbil i utvikling av sentrumsboliger for å redusere krav til parkering og styrke miljøprofil, vitner om idéfattigdom.

Og det er galt å påstå at ny bil forurenser mindre enn gammel, uten å ta med forurensing i produksjon blir regnestykket meningsløst. Og jo mindre bil blir brukt, dess verre blir regnestykket for ny bil.

Bompenger er et problem. Idag brukes bompenger til finansiering. Man bør heller bruke bompenger til trafikkstyring, som rushtidsavgift. Det er økonomisk sett en no brainer da marginalkostnadsprising effektivt vil regulere etterspørsel ned mot et gitt veitilbud. Og da bør bommer for å finansiere et stykke vei avvikles.

Også for å hindre Ernas våte drøm om OPS, som ikke er noe annet enn landeveisrøveri.

Sissener,

det du her beskriver er en omlegging av avgiftene som at det er et nødvendig onde for allmenheten.

Det hadde være mye mer spennende å se på detaljer i statsbudsjettet og se på hvor pengene vi blir pålagt å betale i alle diverse retninger blir av?

Hvor blir det av alle pengene vi betaler til våre kommuner og den norske stat?

Jeg så forleden diagrammet NA hadde satt opp på fordeling av diverse poster i statsbudsjettet!

Det var mildt sagt hårreisende - inkompetanse satt i system!

I statsbudsjettet forekommer det også store summer i såkalte "udefinerbare avskrivninger", dvs pengebruk det ikke kan gjøres rede for..

Hvis du eller jeg som næringsdrivende hadde hatt dette i våre reviderte regnskap, hadde det vært straffbart..

Galskapen med beskattning ved kjøp og bruk av bil har rett og slett blitt en funksjon som setter mange i et slags "fengsel" fordi de rett og slett ikke ser seg råd til å bruke bil så ofte som de geografisk forflyttningsmessig kunne ønske.

Problemet med bilbeskattning sammen med annen beskatning er at gjengen på løvebakken får stryk karakter på bruken av våre skattepenger, og kan derved ikke forvente seg å få forståelse fra den gemene hop for at det er et nødvendig onde!

Norge redder verden

Norge redder verden

Dumme politikere. Se på Kina, Vietnam, Japan, Singapore, Taiwan og slik. De forurenser mer enn Norge. Anbefaler at vi sender Marie Lan Nguyen tilbake til Vietnam slik at hun kan rydde opp i forurensingen i sitt hjemland.

Marie Lan kan vel starte med å ryddde opp i kommunist nasjonen sin. Trafikken i Vietnam forurenser 9000000000% mer enn Norge.

Her er en video fra Vietnam.

https://www.youtube.com/watch?v=gKLWZjBu2iQ

Nei til felleskapet

Nei til felleskapet

Pengene mine tilhører meg og ikke det kommunistiske kollektive sosialistiske felleskapet.

Nei til kollektive felleskap sosialisme. Pengene mine tilhører meg og ingen andre.

Det finnes intet klimaproblem. CO2 er ikke en klimapådriver. Det er klimaet som er en CO2-pådriver. Det viser målingene. Hvis det blir varmere er det fordi det blir varmere. Og hvis det blir varmere, vil CO2 øke. Foreløpig har det ikke blitt varmere. De siste 18 årene har klimaet vært stabilt.

http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0177447d843a970d-pi

Folk bruker bil fordi det er nødvendig, fordi de stort sett skal skape seg inntekt som igjen Staten tar minst 50-60% av om en inkluderer arbeidsgiveravgift. Er det noen som tror at folk sitter i bilkø i 1.5 time for å komme seg inn til Oslo om morgenen for morro skyld. Sissner tar helt feil, det burde ikke være noen avgifter for å bruke bilen, Vi er blitt hjernevasket av media og politikere til å tro at alle problem løses med avgifter, og våre udugelige politikerer har selsagt aldri klart å fikse noe annet en skatte mer, de prater og prater, utreder og prater!

Trond-Glenn Erik

Trond-Glenn Erik

SKATTELEGG OVER 75 KM PR. MND feks..

Ut ifra forskjeller som feks geografi, antall i husstand, alder, km til arb.plasser, osv som variabler. Innenfor rimelige rammer.

Det VIKTIGSTE er en grønn BEVISSTGJØRING som er positiv!

(Alle levende mennesker på jorda vil selvsagt ha en grønnere planet! Uenighet går på forskjell i virkemidler. Totalitær tilnærming har jeg ingen tro på!)

Tor Sverre Brynildsen

Tor Sverre Brynildsen

Hei

Hvis all bruk av bil ble fjernet. Hvor mye ville utslippene bli redusert?

10%

Mye er ment som tiltak for globale utslipp

Vi har ikke utslippsfrie biler i Norge.

Vi har solgt den rene el-kraften til utlandet. Dvs el-kraften i Norge er kullbasert

Hvorfor så mye fokus på bil?

Hva med tankbåtene. De slipper ut voldsomt, men ikke i noen lanmds utslipp

Som før 1973- valget

Som før 1973- valget

Akkurat samme argumentasjon, avgifter over fra kjøp til bruk.

Men å overlate finansene sine til folk som kan endre bruken er for farlig, slik at bruk må komme som et tillegg tenkte de. Og hva er det rike økonomier er avhengige av som kan skattes - jo forbrenning med co2 som resultat. Ulempen var at den menneskeskapte delen er under en 0.000016-del av en enhet med luftmolekyler (4% av 0.04% totalt, 400 ppm), slik at omfattende 'overbevisning' av folk måtte til. Men det fikset jo Gro ved å danne en klubb for regjeringer som ønsket det, i Rio en gang, nå IPCC. Typisk norsk å være lur!

Jeg er ufør, jeg kommer ikke til å kvitte meg med bilen om veiavgiften så blir på 80.000,- i året.

Trenger bil til lege 5 ganger i året, sverigeshopping 1-2 ganger i året, ellers så står den bare der fordi jeg sykler mye elsykkel.

Høy veiavgift har jeg aldri skjønt, hva i allverden er vitsen? Foreslår heller å sette opp drivstoffprisen til 200,- pr liter eller noe, det hadde sikkert drept lysten til sverigeturer og hatt innvirkning.

Å kjøpe dieselbil og sørge for at den blir brukt lite pga at jeg er ufør burde jo belønnes... sånn etter at AP ville at alle skulle ha dieselbil og plutselig snudde mener jeg?

Jeg redder dere fra dieselbiler folkens, ikke ta en andel av trygden min som takk!

Skattlegg bruken, ikke eierskapet.

Straff straff

Straff straff

Staten straffer

- Eiendomskatt

- Arveavgift

- Formueskatt

- Bilavgift

- Bompenger

Straff, straff, straff, straff, straff, straff, straff, straff

Ja hva skal man si om disse folkene som kaller seg politikere? Skal de redde verden eller bydeler rundt om i Norge?

Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2015.

Det er svevestøv og NO2 som bidrar mest til lokal luftforurensning. Det er særlig svevestøv som gir risiko for helseskader. Det gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.

Hvorfor Staten skal gi med den ene hånden og ta med den andre er for meg helt rusk i hodet. Elbiler er med på å lage svevestøv. Man kommer ikke bort i fra det. Det er en sannhet. Hvorfor skal vi da gi store rabatter i importavgiften på elbiler?

Jada. Norge har masse vannkraft, men mesteparten blir solgt til EU slik at tyskere og franskmenn skal få ren kraft til stikkontakten. Norge importerer skitten strøm, dvs laget av kullkraftverk. Elbiler blir så ladet med skitten strøm fra kullkraftverk.

Produksjonen av bilbatterier og systemene for elektrisk framdrift, fører til utslipp av sotpartikler, smog og giftstoffer. Når en elbil produseres, blir derfor de fleste utslippene rundt dobbelt så store som for en bensin- eller dieselbil. Likevel skal vi premiere elbilene. HURRA!!

I en rapport fra Bergen kom det frem at vedfyring var den verste synderen til byluften. Skal bergenserne fryse i hjel i kulden?

For elbilen er riktignok miljøvennlig og uten eksos, men den er fortsatt en bil som tar plass på veiene, først og fremst i byer. Når folk kjøper elbil, faller bruken deres av kollektivtrafikk til en fjerdedel. Bilbruken øker tilsvarende. Vinningen går opp i spinningen, eller?

Skal man tenke miljø - skattlegg elbilen også!

I denne artikkelen misbrukes begrepet rettferdighet. Ingen eksosbilister mister sin handlefrihet eller noen av sine rettigheter når naboen kjøper EL-bil. Argumentasjonen i denne artikkelen bærer mer preg av frustrasjon over at El-bilene bidrar til redusert bruktbilpris for eksosbiler.

Anders Stenstad

Anders Stenstad

Nå vokser salget av hybridbiler. De har noen avgiftslettelser, men på langt nær elbiler.

Pens 0 avgiftprinsippet inn i salget av hybridbilen og gi dem samme rettigheter som elbilene. Da vil nok folk bytte bilene sine. En hybrid idag ligger ikke lavt nok i pris i forhold til diesel/bensinbiler. De med dårlig råd kjøper derfor en brukt bensin/dieselbil.

De fleste i Norge har ikke økonomi til å betale en årslønn for en bil.

Det blir ingen avgifts- eller skattelette i Norge på bilbruk - tvert i mot. Hver gang Frp vil senke skattene på bil og bilbruk starter PK-pressa (dominert av venstresiden inklusive NRK) en massiv propagandakampanje for å hisse Venstre og Krf opp mot regjeringen. Knøttlille Norge skal "redde verden" slik AP og Stoltenberg har hjernevasket oss til å tro - for å beholde skyhøye skatter. Og strategien til MDG er å gå kraftig ut med økte bompenger for så å akseptere noen få prosenter lavere bompenger. Det hele er et spill og bilistene skal melkes.

Johan Braanen

Johan Braanen

En bil som skrotes er 1500kg søppel. Fra et miljøperspektiv er det ikke sikkert at det lønner seg å bytte ut en eldre bil. Det kommer an på hvor mye man kjører og hvor mye man forurenser per strekning.

Når man betaler for å kjøre, betaler man ikke kun for å rette opp miljøødeleggelser. Man betaler også for veier, broer, tuneller, sykhehusplasser og rehabiliteringsplasser til trafikkskadde.

Jeg hørte for 10 år siden at produksjon av en bil tilsvarte 7 års forbruk. Så jeg vil tro at det lønner seg at en bil brukes i minst 10år før den kasseres.

De som nesten ikke bruker bil kan ha den gamle bilen stående uten årsavgift med høy bruksavgift.

De som kjører mye bil, burde ha en nyere bil.

Elbil er et annet alternativ.

Jon-Anders Grannes

Jon-Anders Grannes

Nå heter det grønt skifte. Tidligere het det radikal samfunnsendring. Opprinnelig het det væpnet revolusjon. Dagens grønne skifte er egentlig mørke rødt?

Dette virker som et forslag fra en noe korttenkt person. Bil i Norge er et miljøproblem i en håndfull av landets største byer noen dager i året. Dersom man skal fjerne en rekke bilavgifter og øke drivstoffavgift av miljøhensyn, vil denne avgiften utelukkende kunne forsvares i de få større byene i landet.

For å opprettholde dagens inntekter til statskassen, vil dette medføre en betydelig geografisk vridning av skatte- og avgiftsnivået og dermed øke presset på de få storbyene (i norsk målestokk) vi har, med de følger det får for allerede opphetet lønnsnivå og boligpriser.

Hans Reier Sigmond

Hans Reier Sigmond

Jeg har i hvert fall ikke råd til å ha to biler, pga. dagens engangsavgifter på bil. Den ene burde ha vært en elbil som jeg kunne bruke til jobben (3 mil en vei) og når jeg handler. Med mitt kjøremønster er heller ikke ladbare hybrider særlig lurt, kjøredistansen i snitt er noe for lang. Dessuten trenger jeg å kunne trekke henger. Dette betyr i klartekst at det beste og billigste alternativet for meg slik det ser ut nå er en ren bensinbil av typen stasjonsvogn. Dessverre. Artikkelforfatteren har helt rett. Engangsavgifter må ned, årsavgiften bort, men drivstoffprisene må økes. Øk disse såpass kraftig at man også kan fjerne samtlige bomstasjoner i Norge. Alt for mye penger går tapt i administrasjon i bomselskaper, og det er alt for tilfeldig hvem som blir rammet av disse bompengene.

Børre Aursnes

Børre Aursnes

Bilpolitikken må legges om ja, men ikke slik du skisserer.

Som du sier er bil en vesentlig faktor for verdiskaping. Antagelig er er rundt 80% av kostnadene til et produkt transport av mennesker og gods. Jo mer effektiv transport, jo rimeligere produksjon. Da er det meningsløst at man skal betale en avgift fordi man er effektiv.

Selv om en MDG'er vil redde verden med å sykle til butikken, er de varene hen handler der, og selgeren som jobber der, transport inn med bil. At de som gjør det mulig for den lokale å sykle med gummidekk på asfaltvei skal straffes med avgifter, gir ikke hverken mening eller rettferdighet.

Legg om bilavgiften, ja. Fjern dem helt. La nødvendig bidrag til fellesskapet komme fra alle over skatteseddelen. Det er det mest rettferdige vi kan gjøre.

Børre Aursnes

Børre Aursnes

Og forøvrig en buss bruker ca 0.35 l/effektiv pasasjerkm. Altså ikke mye grønnere enn noe annet. Et moderne, fullsatt fly bruker 0.15 l/km. (Tallene er basert på to forskjellige kriterier og ikke dirkete sammenlignbare, men sier litt likevel)

Redning av kloden kan skje enten ved at vi alle går tilbake til før 1910-levemåte, eller gjennom ny teknologi.

Ny teknologi skapes av bedrifter med overskudd. All innovasjon skjer i den rike del av verden. Skal vi redde verden må vi ha et næringsliv som har råd til forskning, utvikling og gjennomføring av innovasjon.

Effektiv forflytting er det viktigste vi kan gi næringslivet - og dermed det viktigste vi kan gjøre for å redde verden.

Jon-Anders Grannes

Jon-Anders Grannes

?Affordable energy in ample quantities is the lifeblood of the industrial societies and a prerequisite for the economic development of the others.? -- John P. Holdren, Science Adviser to President Obama. Published in Science 9 February 2001

Kommunistpartiet de Grønne

Kommunistpartiet de Grønne

Er det noe problem i å være en grønn kommunist? Er ikke det bare klokt å tenke på framtida?

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!