hits

Det må ryddes opp i Telenor

kommentarer 12 kommentarer

Ingen jeg kjenner tror et spøtt på at julefreden har senket seg i Telenor. Selskapet er vanskjøttet og det rammer både kunder, ansatte og aksjonærer. 
Finnes det en kvinne?
For snart et år siden ble Gunn Wærsted valgt til Telenors nye styreleder. Den gangen skrev jeg at Bedriftforsamlingens valg var tuftet på kvinnekvotering, og ikke bare kompetanse. Viktige kvaliteter som internasjonal erfaring, teknologikunnskap, strategisk tenkning og kontrollevner, mente jeg forsvant litt i higen etter en kvinnelig styreleder. http://sissener.blogg.no/1451982584_kvinnekvotering_i_tel.html

Omdømme-løft
Telenors styreleder var raskt ute med en tydelig 2. punkts programerklæring, og selv om den var en syltynn suppe for aksjonærene, så var den kanskje bedre enn ingenting. Hun lovte at hun skulle skape et bedre omdømme for Telenor, og hun sa hun ville satse på å få ansatt flere kvinner i ledelsen.

Status
Når det gjelder det siste sitter det per nå 15 menn og fem kvinner på toppen i Telenor. Om Gunn Wærsted er fornøyd med sin innsats på dette satsingsområde, må hun neste svare på selv, men når det kommer til å skape et bedre omdømme for Telenor, har hun allerede svart.

33.000 ansatte
Hun har ikke bedret selskapets omdømme, hun har påført det stor skade. Hun har som styreleder sørget for at Telenor generelt, og henne selv spesielt, har etterlatt inntrykk som får investorer over hele verden til å klø seg i hodet, og ikke minst trekke på smilebåndet. Hvordan er det mulig å fremvise en slik kompetanse? Kan aksjonærene leve med en styreleder som er såpass svak, og som samtidig har ansvaret for 33.000 ansatte og 200 millioner kunder?

Den drepende tillit
Svaret er selvfølgelig nei. Aksjonærene kan dessverre ikke ha tillit til den sittende styreleder som har snublet såpass, både i det offentlige rom og på styrerommet hos Telenor. Selskapet trenger en ny styreleder, fordi Wærsteds laden og gjøren trolig har for lang tid fremover fratatt henne den fornødne tillit i finans-verdenen. Når en styreleder mister tillitt der, er det svært skadelig for selskapet, eiere og ansatte. Og som kjent er tillit også en grunnleggende forutsetning for godt lederskap. Wærsted har i håndteringen av Brekke og resten av styret mistet den tillit og kraft som er en absolutt forutsetning for en styreleder.

Tjener mer på
Hva så med konsernsjef Sigve Brekke som ikke ville danse rumba med Gunn? Han hefter det så mye ved allerede, at bare hans tilstedeværelse i lokalene er skadelig for Telenors omdømme. Ville påstander om politisk spill sammen med sin forrige arbeidsgiver Det norske Arbeiderparti, onde rykter om korrupsjon og ikke minst hans håndtering av styreleder-saken, tyder på at Telenor har mye å tjene på å bytte ut Brekke. https://no.wikipedia.org/wiki/Sigve_Brekke

Maktens tinde
Det ulidelige spennende nå, rett før jul, er å følge med på Telenors bedriftsforsamling som arbeider for aksjonærene. Den består av 15 personer og har to hovedoppgaver. Å være et organ som fører tilsyn med styrets administrasjon av selskapets drift, og det organ som velger Telenors styre. Mye makt med andre ord. Les mer her https://www.telenor.com/no/om-oss/styring-og-selskapsledelse/bedriftsforsamlingen/

Må aksjonere
Bedriftsforsamlings leder heter Anders Skjævestad. Han er en DnB-mann med bakgrunn fra Arthur Andersen & Co og Price Waterhouse. Onsdag skal Skjævestad være med på å vedta om bedriftsforsamlingen skal rydde opp i styret, og hvem som eventuelt skal sparkes på dør. Skal bedriftsforsamlingen være med på å bygge tillit, bør den gå tungt inn og sette alle skap på plass. Det betyr ny styreleder med mandat til å terminere Sigve Brekke. Telenor er viktig nok for en slik operasjon. Sitter bedriftsforsamlingen stille øker bare mistilliten mot Telenor.


Anders Skjævestad.

 

12 kommentarer

Knut Magnusson Myrseth

18.12.2016 kl.22:33

Hvor er den bevisstløse hovedeieren? Den tafatte og feige opptreden av ministeren står til SKAM.

Henning L

18.12.2016 kl.22:42

Når folk som søker jobb i Telenor i fremtiden får spørsmål om CVen er ekte, kan de bare si de har gjort som Sigve Brekke, pyntet på den litt.

John

18.12.2016 kl.23:51

Ja da -- sikkert mye galt og dumt i Telenor, men kanskje en gammel og sur mann, eldre enn meg mao. har toppet dette i dag.

Telenor har gjort mye galt, men mye bra også. selv har jeg vært aktiv de siste 10 årene, men aldri eid aksjer i Telenor.

Personlig og via andre -- eier jeg aksjer i mer enn 20 andre selskaper på børsen, men aldri eid en aksje i Telenor.

Derfor vet jeg ikke så meget heller, men oppfatter dette mer som "politisk støy" og for meg uten aksjer, uten problemer.

Kanskje noen burde stille et godt spørsmål -- OG det er OM hvem som er tjent med denne støyen og hvem som kommer til å tjene på dette -- noe fra Norge eller har dette noe med ØST å gjøre...

RahrRøre

19.12.2016 kl.01:14

Sosialistiske Norge... Først så flår vi befolkningen i årtier med dyre tellerskritt, takket være monopolet.

Så reiser vi ut av landet å stjeler den digitale infrastrukturen i u-land, uten at det sosialistiske Norge anbefaler å innføre monopol slik som de gjorde i Norge.

Merkelig spør du meg. Men, så er jo denne lekesosialismen da, spesielt fra Arbeiderpartiet.

Max Hermansen

19.12.2016 kl.05:18

Foreslår følgende endringer/rettelser i bloggen:

Viktige kvaliteter som internasjonal erfaring, teknologikunnskap, strategisk tenkning og kontrollevner, MENER jeg forsvant litt i higen ETTER en kvinnelig styreleder.

Omdømmeløft [bedre å skrive det i et ord]

Telenors styreleder var raskt ute med en tydelig TO-punkts programerklæring, og selv om den var en syltynn suppe for aksjonærene, så var den kanskje bedre ENN ingenting.

Hvordan er det mulig å fremvise en slik INkompetanse?

Det er mere, men disse er de mest opplagte.

Vennlig hilsen

Max

Daniel

19.12.2016 kl.06:56

Dessverre får Telenor svi pga "det verste fra ulike verdener". Man har det verste fra Ap-verden med en toppsjef som selvfølgelig har partiboka som fremste kvalitet. Man har en styreleder hvor den fremste kvalifikasjonen er å ha innovertiss og som følger opp med å ha hovedfokus på ledelsen skal også ha innovertiss som fremste kvalifikasjonen.

Og til slutt så har man en ansvarlig statsråd som mangler "baller"

Løsningen er veldig enkel: Få inn en person med erfaring, tillit og kompetanse til å bli styreleder. Kjønnet er uvesentlig, bare vedkommende er kompetent til å være styreleder. Og vedkommendes fremste oppgave er å få fjerne "partiboka". Dernest få inn en person med kompetanse. Så kan gjerne styret skrive en anmodning til politisk ledelse om at de ber om at det blir slutt på å se på virksomheter hvor staten har en stor eierpost som et partipolitisk underbruk. Og dette gjelder Ap spesielt.

For dette slår aldri feil når Ap kommer i regjering. Ap har ikke respekt for at virksomheter hvor staten har en stor eierpost, så betyr ikke det at disse virksomheter skal fungere som en forlenget arm til Ap og "drives politisk". Eller som Ap kaller det i henhold til deres ideologisk arv til både fascismen og kommunismen: "aktivt eierskap"

Stig

19.12.2016 kl.07:21

Høyres Kvinnegruppe og Monica Mælands som kvoterer sine venninner i statlige bedrifter er ille for Norge og en katastrofe for Telenor - Norges viktigste selskap innen telekom.

Monica Mæland starter spetakkelet da det ikke ble en kvinne på toppen i Telenor og satte i gang en heksejakt på mannlige styreledere. Norske journalister (spesielt kvinnelige) er hennes nyttige idioter. Gunn Wærstad (med Panamaskandalen på slep) ble kvotert inn fordi hun er kvinne - og har absolutt null peiling på IT og Telecom.

Hun er en marionett for Høyre og Monica Mæland og har kostet aksjonærene 50 milliarder i kursnedgang. Telenor må gjerne ødelegges bare det er en kvinne på toppen. Gunn Wærstad har rotet det til med null tillit hos aksjonærer, styre eller hos Telenors ansatte som skaper verdiene.

Svenske Telia gnir seg i hendene og gjør Norge til en filial. Takk til Høyre og takk til Monica.

Bjørn

19.12.2016 kl.08:05

Det virker som om det er veldig vanskelig å få tak i styremedlemmer med riktig kompetanse til TN. For undertegnede virker det som som politisk pålitelighet er viktigere enn alle andre hensyn inkludert faglig kompetanse og strategisk innsikt, og i det ikke-så-veldig lange løp er det ødeleggende for selskapet. Kaskje Anders Skjævestad som leder av valgkommiteen er den som bør byttes ut først?

Kritisk

19.12.2016 kl.08:11

Kjønnskvotering i børsnoterte selskap er en vederstyggelighet - og det har kostet aksjonærene milliarder av tapt aksjekurs og Telenor er satt flere år tilbake i tid.

Høyres kjønnskvotering er i ferd med å bli et mareritt for Norges konkurranseevne. Selv AP ville opptrådt mer proff og sørget for kompetanse på styrerommet.

Det er de ansatte som skaper verdiene i Telenor - ikke Monica Mæland eller Gunn Wærsted. Det må bli ro i Telenor - selskapet skal ikke ofres på alteret for kjønnskovtering.

cuttingedge

20.12.2016 kl.14:29

Sissener tar feil, det er ikke Wærsted som er problemet, det er resten av styret som er delvis inhabile (noen av dem satt jo også på den tiden tvilsomme avtaler ble inngått og de har toet sine hender hele veien) og fraværende - flere er bosatt i utlandet uten å følge næringslivsdebattene og nulltoleransen for løgn fra maktpersoner.

Hvis Wærsted hadde fått gjort jobben sin, med et styre i ryggen, så villw Brekke vært byttet ut og vi hadde sett en opprydning i selskapets shady business - som ikke engang nødvendigvis er lønnsom, ref skandalen i India.

Og all motstanden til Sissener om kvinnekvotering, føyer seg inn i maset underbygget av egne anekdoter om at konen hans var hjemmeværende og han knapt så ungene sine og det fungerte utmerket. Han er jo per definisjon i mot kvinner i jobb. Men når skal han forstå at talent og innsats ikke er forbeholdt ett av kjønnene, og ta for seg mannskvotering - som jo har vært og er det dominerende trekket i næringslivet? Dessverre fører kvinnekvotering til enkelte valg av inkompetente styremedlemmer/lederes, som vi ser i DNB, men dette er i endring etterhvert som flere kvinner har fartstid og dersom man hever blikket utover en liten sfære av arvinger. Wærsted er et godt eksempel.

Scott Johansen

20.12.2016 kl.15:32

Lederen av bedriftsforsamlingen er DNB mann(staten har 34 prosent eierandel i denne banken) og Arthur Andersen var tungt innvolvert i den famøse Enron skandalen. En samrøre uten like hvor partibok, økonomiske interesser, kameraderi etc. synes gjennomgående. Et Norge som mer og mer minner om en gjennomkorrupt bananrepublikk enn et velfungerende demokrati...

Kritisk

21.12.2016 kl.09:13

Kjønnskvotering skjer ved at diverse elitekvinner deltar i et nettverk - der de anbefaler hverandre. Det er de samme navn som går igjen, og påfallende mange er fra Høyrekvinnene og AP.

De rotter seg sammen for å få makt og kommer alltid til duk og dekket bord - siden det er menn som skaper verdiene i selskapene.

Kjønnskvotering av kvinner er et handicap for norske børsnoterte selskap som konkurrerer med internasjonale selskap som ikke har slike fotlenker. Det var Høyre som startet dette uvesenet og AP grep det begjærlig siden det er et kvinnedominert parti.

Skriv en ny kommentar