hits

De grønne kommunistenes ville sykkelplaner

En titt ned i miljøbyråd Lan Bergs sykkelfantasier avdekker en politiker som uten å nøle skal bruke milliarder av skattebetalernes penger på sykler.  De to hjul er tydeligvis svaret på alt det vonde her i verden, og bilen er en mørkemann i MDGs sykkelparadis. 
(Del gjerne på FB)

Det er så man må klype seg i armen og gni seg i øynene. Har du hørt om Kongsveien i Oslo, den som går forbi den gamle sjømannsskolen på vei mot Ekeberg og Nordstrand?
Kongsveien er en bratt bakke som også består av trikkeskinner. Her presser nå kommunes sykkelfantaster på for å fjerne trikken fra Kongsveien for å gi plass til nye sykkelveier på begge sider av bilveien. Hva skjer med trikken? Jo, den skal få en 600 meter lang tunnel gjennom Ekebergåsen. Høres sikkert fint ut det for de få som sykler, men hold dere fast. Dette kommer til å bli verdens dyreste sykkelsti-utbygging. Et mulig anslag er at den ene kilometer lange veien det er snakk om, vil koste oss skattebetalere rundt 250 millioner kroner. Det er nesten halvparten av hva byrådet drar inn i eiendomsskatt i 2017 som skulle gått til eldreomsorg.
Les mer om verdens dyreste sykkelveier her: 
https://www.minervanett.no/verdens-dyreste-sykkelveier/
Blir sikkert vedtatt
Nå er ikke saken lagt frem for byrådet ennå, men Sporveien og Bymiljøetaten presser på og har startet sine PR-kampanjer for prosjektet. For øvrig et prosjekt som etaten har lagt frem for tidligere byråder, men blitt kontant avvist.

Det som derimot er vedtatt er årets budsjett, der 181 millioner kroner skal brukes på å bygge en drøy mil nye sykkelstier. MDGs mål er at 25 prosent innen åtte år skal sykle, og da kan man tydeligvis forsyne seg grovt av kommunekassa. Men la oss tenke tanken at det ikke finnes 25 prosent av de reisende som vil bruke sykkel, er ikke da pengebruken et enormt sløseri? Og en annen ting, hvor mange kommer egentlig til å sykle i perioden desember til påske? 
Milliarder og 30 km
For å skjønne hvilke enorme summer dagens byråd ser ut til å ville bruke, er det vesentlig å studere sykkelstrategien frem til 2025. Oppsummert er målet å gjøre sykkelen til byens viktigste private fremkomstmiddel, sommer som vinter. For å få dette til skal følgende skje:

- Egne hoteller for sykler

- Nye T-bane og trikkevogner for sykler

- Hele byen skal skiltes om med spesialtilpassede veiskilt for syklistene

- 30 kilometer fartsgrense som standard

- Fjerne lyskryss for å få opp sykkelfarten

- Flere fartsdumper

- Flere enveiskjørte gater for bilistene

- Forkjørsrett for syklister i kryss

- 50.000 kommunesanstatte skal bli "møtt med rød løper" hvis de velger sykkel til jobb

- Sertifikat for sykkelgodkjente arbeidsplasser

- Sykkelstativ foran alle butikker

- Spesialskapte sykkelreiseplaner for Oslo-skolene

- Særlige sykkelplaner for 90.000 studenter

Men det er mer, og ta deg gjerne tid til å se nærmere på disse to utklippene fra kommunens sykkelstrategi før du leser bloggen videre:


Nytte versus kost er et sentralt begrep for alle som bruker andres penger, særlig våre. Siden verken Lan Berg eller hennes sjef Raymond Johansen kan ha blitt presentert for dette i en forelesningssal, her et lite grunnkurs:

"Nytte-kostnadsanalyse klargjør og synliggjør konsekvensene av offentlige tiltak før beslutninger fattes. Kunnskap om konsekvensene forhindrer misbruk av offentlige midler som lett oppstår når fornuft erstattes med tro."

Etter krigen
Og her er vi ved kjernen av de grønne kommunistene og Arbeiderpartiets ødsling med våre skattepenger. Troen på en sykkel er så viktig og altoverskyggende at all fornuft forvitrer. MDG med Ap-Johansens velsignelse vil skape sitt paradis i hovedstaden. Ingen biler av noe slag, E18 gjennom byen skal bli en miljøgate med sykkelstier så klart, gater stenges, parkeringsplasser blir borte og vi er alle tilbake til etterkrigstidens langsomme samfunn der heldigvis mobilitet, effektivitet og infrastruktur bygde hovedstaden sakte med sikker opp igjen. 

Et varslet helvete
MDG drømmer altså om et paradis som kommer til å oppleves som et helvete for folk flest. Men i troen på en sykkel jubler de seg frem i høy hastighet. Siste nytt fra de grønne kommunistene er at de ønsker å fjerne alle parkeringsplasser rett ved hoved-politistasjonen i Oslo. Politiets høringssvar river MDG-erne brutalt ned fra deres sykkel-seter:

«Oslo politi-distrikt er fremdeles bekymret over konsekvensene ved å fjerne nær 70 parkeringsplasser i nær-området. Bakgrunnen for dette er at Politiet arbeider 24/7, 365 dager i året. Selv om det er korrekt at området har god kollektivdekning, er det en kjensgjerning at denne ikke automatisk korresponderer med arbeidstider, samt planlagte og ikke planlagte aksjoner. Ved store hendelser vil det være nødvendig å innkalle et større antall tjenestemenn. Det bes derfor om at forslagsstiller finner alternative måter å plassere private kjøretøy slik at politiets evne til hurtig respons ikke blir påvirket».

Jeg nevnte nytte versus kost?

(Denne bloggen er lest av 89.000 unike per 29. juni)

---

To foiler fra Oslo kommunes sykkelstrategi:
 

137 kommentarer

Nå er jeg ingen fan av MDG fordi de har en innvnadringspolitikk som vil koste MYE mer enn all verdens sykkelprojekter tilsammen.

Men dette sykkelprojektet er en annene sak i mine øyne da jeg selv har kjent oslo-lufta svi seg ned halsen en del ganger. Nå er det sterke indisier på at forurenset luft er mye skadeligere enn tidligere antatt, bla har demens blitt direkte lenket til boavstand til motorvei.

Osloborgere har krav på ren luft, da må utslippskjøretøy i sentrum reduseres eller fjernes. Dette er en no-brainer med tanke på trivsel og helsefordelene.

Bilister får heller bytte til kollektivt når dem skal til sentrum, det er ingen folkerett og forurense og forgifte andre bare fordi man vil komme seg frem raskere i hverdagen.

Jeg føler at denne debatten ofte sporer til og omhandle MdG, men dette omhandler alle osloboeres helse.

Hva om vi ber 25 % av byrådet bruke sykkel en vinter. Hvis de får det til har de bevist at det er mulig. Da er det litt mer tyngde bak forslaget. Men, jeg tviler sterk på at de får det til.

Som syklist selv blir jeg forlegen når jeg ser tiltakene "byregjeringen" tar, når de tydeligvis vil tvinge folk til å sykle. Jeg ser med enda større bekymring enn det jeg allerede har, på hvordan forholdet mellom syklist og motorist kommer til å bli. Det er ille nok som det er og værre vil det nok bli, når man fjerner infrastruktur for motoristene.

MDG som SV er tilhengere av symboler og ritualer. I tusener av år har religioner artet seg slik.Byrådet i Oslo er troende under "Den nye religion". Økt forurensning i Oslo skyldes befolkningsvekst. Alle menneskene skal bosettes, ha ytelser og fraktes. Økt bosetting skyldes innvandring (antall nordmenn har vært stabilt de siste 50 år.) De som kommer fra dysfunksjonelle kulturer hverken kan eller vil betale for den infrastruktur de krever. Da må skatter og avgifter økes der det er penger å hente. Derfor innføres stadig nye avgifter. Globalisme fører til økt forurensing. Hvorfor ikke avgiftsbelegge forurensningskilden? Norske bilisters utslipp av CO2 er batatellmessig sammenholdt med økningen ved at 100000 mennesker fra u-land flytter til Norge og bosetter seg her.

Syklist året rundt

Syklist året rundt

Når det gjelder tiltak for syklister i Oslo som MDG foreslår må jeg si meg enig i Enur. Jeg også blir forlegen ettersom noen av disse tiltakene er "overkill". Oslo er i perioder en vinterby, noe som gjør sykling farlig uansett. Dette sagt så stiller jeg meg helt bak trikketunnelen i Ekeberg for der sykler vi svært mange og nederste del av Kongsveien er helt tragisk for syklister. Nedover, hvis man sykler i veien, må man holde stor fart for å unngå problemer med bilkø bak. Oppover har man ETT fortau på knappe meteren tilgjengelig for både fotgjengere og syklister i begge retninger. Sykle i veien oppover gjør jeg helst ikke for da ender man opp med å skape bilkø.

MDG - Oslo Esler !

Virker som Oslo er et eget land. Trodde ikke det var mulig å samle så mye galskap på ett sted. Hun mdgdama har blitt arrestert tusenvis av ganger på det meste. Ligger en del intervjuer på YouTube med henne, og hun har bare forslag men ingen gjennomførbare løsninger

Sissener burde ha syklet mer. Det klarner opp i hodet.

Det er dessverre sant - radikale kvinner får herje frem uhindret i norsk politikk koste hva det koste vil. De er godt organisert i diverse lukkede nettverk - med forbindelser til media som tar opp sakene deres dersom de blir sagt imot, eksempelvis i NRK Dagsrevyen. Buhu - hun blir kritisert "bare fordi hun er kvinne". En hersketeknikk som tar innersvingen på enhver.

I Oslo er det vinter mer enn 5 måneder i året - med snø, is, sand og salt i veibanen. Sykling bakke opp og bakke ned er for spesielt interesserte - men det gir MDG og de rødgrønne blaffen i.

Vi har et bystyre som plager folk - for å "redde verden".

Jeg sykler eller jogger frem og tilbake til jobb nesten hver dag, hele året. Men dette er galskap! Vi som bor i Oslo har valgt å bo i en BY. Om 10 år vil det antagelig ikke være en fosildrevet bil igjen, så hvorfor dette hysteriet? Dette har ingen ting med miljø å gjøre, men drevet at et hat mot bilismen utvikling og velstand ... les kommunisme.

Sisseners Kritikk av trikketunnelen er fullstendig skivebom. Kongsveien er eneste realistiske mulighet for folk på Nordstrand til å sykle eller gå til sentrum. Om vinteren er fortauet stort sett dekket av en brøytekant, så forslaget er det eneste fornuftige dette partiet har kommet med siden de overtok roret.

Skremmende naivt av kommunistene som vanlig. Pengeforbruket er det ingenting ås i på som vanlig blandet de røde. Andres penger vel å merke.

I stedet for sykler og fjerning av parkeringsplass. For 25 milliarder kan man investere i f.eks. gratis Tesla-taxi i bykjernen, elbusser og slike selvkjørende pods man gjerne ser en del av på TV når de snakker om fremtidens kjøretøy i byer.

Glem sykkel. Å satse på sykkel er som å forby pc og tilby skrivemaskin igjen.

Når jeg etter en joggetur i Frognerparken er svart rundt neseborene, da synes jeg alle forkjempere for bilbruk bare kan slutte å skrive innlegg som dette.

Heia MDG som tør gå foran med disse sakene

Her var det mye vanvittig.

Forkjørsrett for syklister i veikryss vil ende med flere drepte og hardt skadde. Det kan være svært vanskelig for bilister å se syklister og ikke minst beregne hastigheten når de kommer susende, og ulykkene vil garantert øke.

Jeg ser syklist selv, men er sterkt imot dette forslaget!

Hva gjør at de kan holde på sånn.

Ekeberg trikken er en institusjon i by bilde. Og bør ivaretas. Som et kulturminne.

Finn et annet sted å legge sykkel veien.

vel hva skal en si. Til dere som trodde AP, (d.v.s. ARBEIDER PARTIET) fortsatt var et fornuftig parti. Et parti for arbeidere, næringsliv, industri og vekst ! Vel, tro om igjen. Partiet er nå et parti som har tatt et enormt skritt lenger til venstre. De flørter med kommunister, radikale ideer, og støtter partier som MDG, Rødt og andre på ytterste venstre. så ikke klag, om du stemte AP. Du ba om det, så selg bilen din og kjøp en sykkel eller 5. Dine skatte penger vil fra nå av gå til sykkelveier, nedbygging av bil vei, og absolutt ikke til offentlig velferd. Husk dette, til valget i høst. Ønsker du en "nasjonal" versjon av oslo politikken ?

Hva med en årlig sykkelavgift og bompenger passering på sykkelveier for å finansiere galskapen?

Nils Sandberg

Nils Sandberg

I kveld 1.3.2017 kl. 18.15 skal Bystyret i Oslo Rådhus behandle

vårt Innbyggerforslag vedrørende sykkelfelt i bydel Frogner

se https://www.facebook.com/bevarparkeringen/

Det kan bli interessant!

Burde heller få syklistene VEKK, siden ingen av de ser ut til å forstå at de faktisk skal følge samme regler som en bil.

Takk Sissener for at du skriver om galskapen som er i ferd med å ødelegge Oslo.

Det er jo knapt til å tro hva de klarer å finne på. Livsfjernt og uvirkelig er jo knapt dekkende!

Er glad i Oslo, men er nå glad for at jeg har flyttet ut. Hvis denne gjengen får ødelegge byen nå i flere år fremover, får jeg leve på gamle minner og bilder om hva som hva og hva som gikk tapt.

Det er så skremmende nivå på hun lan og mdg at det river i hjernebarken

Takker min Gud at vi bor i Ullensaker

Hadde det ikke vært billigere og bedre med syklistene i tunell? Kunne sikkert fått sykkelheis også.

"Føler det svir i halsen av all forurensingen"

Føle kan man gjøre hjemme. Luften i Oslo er dramatisk mye renere enn noen gang og er mer enn ren nok.

Nilu sitter luftforurensingstall tilbake til 1950 men de vil de ikke ut med. Wonder why. Man kunne få tilbake til 2000.

Det er en bløff alt sammen på samme måte som klima- og det brukes til å få makt over andre. Det er udemokratisk- ikke respekt for de 93 prosentene som absolutt ikke ønsker dette- og antimoderne. Ideologisk surr og det er AP som har sluppet dem til.

Nei, det er et mye mye bedre kollektivtilbud vi trenger. Sykkel-Atlantis er bare en utopi. Men selv i dag så er ironisk nok jeg personlig mye mer miljøvennlig enn noen jeg har sett fra MDG. Det er litt flaut hæ?

Hva om de først stengte ned sine egne gratis parkeringsplasser under Rådhusplassen? Nei, nei, ikke det.

Hvorfor er de kommunister? Manko på skjellsord?

Mye rart, men hvordan kan et miniparti få all makt?

Redde gamle menn som er redd for å miste sine privilegier. DE samme var i mot røykeloven og er i mot all nyutvikling. Kun interessert i å tjene penger på papirflytting og kjøp og salg av aksjer. Det er kanskje kjøp og salg av aksjer vi skal leve av i fremtiden. Fint at vi har mennesker som ser fremtiden og hva som kreves.

Galskapen lenge leve! Heldigvis er det kun 2 år til de gale er ute av styre og stell. Spørsmålet er hvor mye ugagn de klarer å få til i de årene. Dette ødelegger Oslo fullstendig. Vanvittig mange millioner som er helt nødvendig for å bygge barnehager, sykehjem og skole. En sløsing uten sidestykke i historien.

Marchus, skulle akkurat til å skrive det samme. Sisseners sedvanlege mangel på saklegheit øydelegg for dei evt gode poenga han måtte ha.

Hurra for det gode og frie liv utenfor byen!

Oslo får de politikerne de fortjener.

Oppfordrer resten til å flytte ut av byen

Turen oppover Kongsveien er jo den eneste grunnen til at man gidder ta den trikken i stedet for bilen. Dette er galskap, man burde finne på bedre ting for fremtiden.

Typisk MDG dette tullet med sykkel, men selv så kjører de alle Raymobil.

Klorofyll-kommunistene ber jo om å bli utslettet fra all styring. Kan ikke ha mange velgere (klorofyll-kommunister) igjen nå.

Lan og MDG får ture frem som de vil fordi den maktsyke Raymond Johansen lever på deres nåde. Han kan umulig ha det godt når han tenker at han bedrar Oslos befolkning hver gang Lan kommer med sine fantastiske og urealistiske forslag. Den ubetydelige eiendomsskatten han ville innføre, som har blitt betydelig for de fleste ser vi nå hva den skal benyttes til. Det er betalingen til MDG for at de reddet byrådsstillingen til Johansen.

Øyvind Røed

Øyvind Røed

600 000 000,-

Seks hundre millioner kroner.

Mye penger å stjele fra de produktive for å torturere gåsa som legger gulleggene. Er Mdg sin "politikk" forfattet i Hanoi?

Dette er jo helt fantastisk, masse flotte nye sykkelveier. Men om vinteren blir det problematisk. Selv om noen sykler hele året er ikke sykkelen bygdt for snøkledde veier. Kan ikke MDG i tillegg legge inn underkjøling og snøkanoner langs alle sykkelveier, og gjøre de om til skiløyper om vinteren. Nordmenn er jo født med ski på bena, så det ville hvert fint det!

MDG ønsker også å innføre nye betalingsmåter. De foreslo tidligere å innføre byttehandler som betalingsmåte. Hva var det de sa da? Bytte en tskjorte mot en annen vare? Noe i den duren. Det lyder kjent..

Var det ikke slik den første betalingsmåten for mange tusen år siden utgjorde seg?

MDG vil altså at vi skal tilbake til fortiden. Og vel så det.

Jeg gremmes. Er det virkelig mulig å være så lite smart?

Det er dessverre ikke bare i Oslo disse ideene slår rot. I Kristiansand er planen at det skal bygges en sykkelekspressvei til den nette sum av 1,2 Milliarder kroner! Dette er en del av Bymiljøavtalen som er vedtatt. Jeg er selv en ivrig syklist. Framkommeligheten for syklister er meget bra i utgangspunktet der hvor det er planlagt en sykkelekspressvei, og da kan slike kostnader rett og slett ikke forsvares i en liten by som Kristiansand.

Arne Hansen: det er jo akkurat det MDG ikke gjør! De ser ikke hva som må til for fremtiden. De lever i en hyklersk drømmeverden. Og med det mener jeg at de messer om at alle bør reise kollektivt men gjør det ikke selv. Pluss masse andre greier..

Legg rådhuset til Kikut og la dem sykle inn fra Oslo

Faktum er at byrådet tvert imot gjør forholdene VERRE for syklister.

Jeg kjører en av Oslos hovedveier ut om ettermiddagen, finnes knapt en syklist der de siste månedene.

Grisevær, møkkete klær og ødelagt sykkel i saltlaka er grunnen.

Kun treningsnarkomane av verste sort sykler nå og da og de sykler i helgene.

Det er så dumt at vi i Norge prøvde å bli bedre.

Sånn som det at alle kommer til å sykkel vil jo skape stort problem i folkehelsen.

Ikke minst at det blir mye mere farlig for barn å leke i gatene i Oslo!

I tillegg til sykkelstativ foran hver butikk bør det også henges opp høyholder på veggen til hester og folk. Det er jo der de vil MDG, at vi kun skal spise grønt, mose og slikt. Eventyrland.

Jeg synes Sissner må slutte å klage og heller respektere demokratiet.

Det var dette osloborgerne ville ha da de stemte ved siste kommunevalg.

Vi har fått et bystyre dominert av gale MDG kommunister

En trøst er at bandittene er ute av bystyret ved neste kommunevalg. Problemet er bare at bandittene forårsaker så mye helvete før drittsekkene er ute

"...et helvete for folk flest"? Etter å ha levd i paradis i snart 45 år er jeg blitt skikkelig motivert til å prøve helvete.

La de folkevalgte jobbe i fred, om dette fører til renere luft å puste i så er det uansett verdt det.

Hva er egentlig galt med å bruke kollektivt, sykkel eller bena når man skal inn til Oslo? Det er vel ikke en menneskerett å kunne kjøre bil hvor man vil.

Men jeg vil påstå at det er en menneskerett å kunne puste inn luft man ikke blir syk av.

Men tenk så mange idioter som bor i oslo og stemmer mdg.

Ikke håp for oss som har vettet i behold :-(

Overkeiserpresidentminister Raymond 1 av Oslo var så desperat etter byrådsledelse at han overlot OSLO i hendene på de gale MDG, SV og Rødt. Til høsten er det valg, og Norge har en strålende mulighet til å få Eiendomsskatt, mere flyktninger, "miljøtiltak" og alt som STØRE vil ha i tillegg til 15 Mrd. ekstra i skatter og avgifter...

Får vi vår første Pakistanske Justisminister ?

Sosialdemokratisk Populistparti (SP) som er "sterkt for/imot EU og EØS" sammen med AP - partiet UTEN arbeidere - vil iflg. Jihadia Hijab lage "Det nye Norge"

Sykkel er vel og bra, men... Det var masse blabla her også i sin tid. Så kom det sånne røde sykkelveier i sentrum. De er altfor smale! Her er nemlig smale gater, så man kunne ikke ha en noenlunde normal bredde på de røde. Faren for at en småvinglete syklist havner borti en passerende bil er stor. Jeg har ikke bil, men eier en sykkel. Jeg triller den i sentrum pga de tåpelig smale sykkelfeltene, for jeg er gammel og noe ustø. Unødvendig at jeg skal gjøre en stakkars bilist til drapsmann :) Nå drømmer de om biler ut av sentrum. Eiendomsskatten kommer nok til å fortsette å stige her også.

Kjære MDG.

Hva skal vi eldre gjøre?

Med brukket lårhalsbrudd, ny hofte og glatte fortau som ikke ryddes - skal vi bli inne halve året og bestille maten fra byråer? Hva for et liv vil dere tilby oss?

Ikke får vi bruke bil,dårlig tilbud på kolkektivtrafikk ( hva med å bruke 600 mil. til gratis kollektivtrafikk). Skal jeg bruke sykkel 13 mil til hytta (hest kan jeg ikke bruke - den forurenser for mye)

HUSK: Ikke alle i Oslo er barnefamilier eller mellom 30 og 40 år,vi er faktisk en stor andel eldre.

For et tullete forslag, som nok en gang føyer seg inn i rekken av totalt urimelige forslag, kun tiltenkt et fåtall fantaster!!

Mvh.

Tredje generasjon Oslo borger, som er i ferd med å gremmes over vanskjøtsel av byen sin.

Hei. Jeg har vanligvis stor respekt for deg Jan Petter Sissner. MDG og byrådet er demokratisk valgt. At noen faktisk velger å gjennomføre valgløftene sine burde prinsipielt glede alle som har stemt. Dette viser at demokratiet fungerer. At du kan være dundrende uenig er en selvfølge.

Det som ikke er holder er at du omtaler MDG som "kommunister", og de som ønsker å legge til rette for bruk av sykkel som "sykkelfantaster". Du senker det ned på et lavmål, der skittkasting og ønsket om klikk(?) overskygger budskapet i det du skriver. Gad vite hvordan du hadde likt å bli omtalt som "grådig kapitalist" og "spekulant", fordi du har arbeidet med investering, dersom du hadde møtt i Dagsnytt 18.

Er selv økonom, og har ikke noe problem med en saklig debatt om hvordan skattepengene skal brukes.

De tiltakene som Oslo kommune gjennomfører har for det meste vært planlagt i mange år, for det andre finnes det erfaring fra andre storbyer på at de virker. Brøyter man sykkelveier, brukes de om vinteren. Det er en selvfølge at en bilvei brøytes, så jeg vil gjerne høre din forklaring hvorfor man evt. ikke skal gjøre det samme med en sykkelvei. Den er jo der, for å brukes. Kost/nytte...

Hans-Petter Hvile

Hans-Petter Hvile

Nå har jeg syklet til og fra jobb i kommunen, sommer som vinter, i alle fall nesten hver dag. Er det blitt bedre med det nye regimet? ingen forbedring å se. Statens vegvesen feier på eksemplarisk vis sykkelveien langs Frognersrtranden. Raymond og hans regime viderfører Raymonds gamle utsagn BRØYT SJÆL.

Nei det er jo noe med at det er morro å bruke andres penger da og der er Lan langt fremme virker det som siden det jo trossalt er fellesskapets midler hun kaster vekk

Det er mye vås blandet med enkelte fornuftige betraktninger her. Jeg har vært helårssyklist i en årrekke, aldri hatt en ulykke eller en nestenulykke grunnet vinterføre, kun nesten påkjørt av sjåfører som glemmer blinklys og blindsoner, og jeg sykler forsiktig og "gubbete". Tross mye elendig skilting og manglende sykkelsti er det helt greit, og det er trygghet i økende antall. Jeg antar jeg har sett en tidobling av vintersyklister på de få årene jeg har gjort det selv, så det blir spennende å se etter hvert, selv om du tydeligvis mener at dette er bakstreversk. Vi som bor innenfor Ring 2 vil imidlertid gjerne beholde helsen og ha mindre støy og bilkjøring generelt. Det er ingen menneskerett å få lov til å forurense andres nærmiljø. Kongsveien kan heller stenges for biltrafikk i rushtiden, så blir hele denne trikketunnelen overflødig. Oslo sentrum er fullt. Det er bare tull å tro at man kan fortsette å skvise inn flere og flere biler. Det er ikke "effektivitet" som du skriver over å stå i kø eller sende stigende andeler barn og eldre til legen med kroniske luftveisproblemer grunnet forurensning.

Jeg kan ellers anbefale en sykkeltur i byer som Bordeaux hvor alle sa det samme som deg for 15 år siden. Det er en fryd, og alle bilene er hensynsfulle, og byen er sandstenfarget i stedet for skittengrå som den var på nittitallet.

Jeg gir deg en utfordring:

Fortell meg om én eneste sykkelby i hele vide verden hvor betydelige deler av befolkningen sier "Vi savner at det er flere biler her slik det var før".

Se på lista over tiltak som kreves for boliger og butikker og bytt ut sykkel med bil. Da ser man at alt et lagt opp og subsidiert for bilbrukere. Ikke noe rart å kreve det samme for syklister. Gitt at veiene ikke har kapasitet til all transport må folk i praksis velge mellom kollektivtrafikk og sykkel eller gange. Ikke rart om en fjerdedel da vil velge sykkel. Og se til Trondheim for sykling om vinteren. Her har vi saltede sykkelveier med svart asfalt oom vinteren og kan sykle like fort og sikkert som om sommeren.

Allikevel kommer syklistene til å sykle i veibanen - gjerne både to og tre i bredden........

Ketil Engstrøm

Ketil Engstrøm

De er hakkandes gale. Bompenger, eiendomskatt OSV. De har ikke gjort noe med elektrifisering av havna, men asfaltverk på Bekkelaget har de klart. Skulle vært morsomt å vite hva de tenker med, det verste er at de har 3 år til på seg. Helt utrolig.

Vel og bra med alle som vil/kan sykle men dette er symbolpolitikk med skylapper på. Som en nevnte her, om 10 år er det nok mest el biler, og hvorfor er det ingen som snakker om båtene som ligger nede på havna eller i nærheten av byen og spyr ut eksos fra råolje eller hva de nå måtte bruke av drivstoff, skulle likt og se det nox/co2 regnestykket. Fra en som bor "på landet" virker det nesten som Oslo ikke er en del av Norge lenger.

I forhold til alle sammenlignbare byer, Gøteborg, København, Malmø, så er Oslo håpløst lite tilrettelagt for syklister. Men du vet vel bedre enn disse "kommunistbyene", Sissner. Så mye at du må fortelle folk at det er "gullkorn" du serverer. En blind høne finner før eller siden korn, så det bare å prøve igjen i blårussklubben Nettavisen.

Høres merkelig ut spør du meg. Jeg bor utenfor oslo og jobber natt. Kunne tenkt meg å ta kollektivt inn til byen. Men når siste tog går herfra kl 22 og begynner på jobb 03.00. Hva med oss? Vi er avhengig av å bruke bil til jobb. Idag bruker jeg 165 i bompenger hver dag. Nei få ut hele klovne byrådet. Skap heller jobber og legg til rette for kollektiv muligheter hele døgnet. Lag heller bedre veier som hindrer at man står i kø og lar bilen gå på tomgang

Til Frida Lund. Samfunnet er avhengig av bilen pga det samfunnet vi har og dette skyldes igjen politiske vedtak og en genrell utvikling med de fleste mennesker jobb og avhengighet av bil for å få ting gjort. Bilen er nødvendig i en stresset hverdag. Jeg vil ha meg frabedt at en gjeng stalinister skal ta fra meg den friheten bilen gir meg. Lufta i Oslo er renere enn på mange tiår. Det er det ingen tvil om. Bilene er renere . Dessuten skyldes ikke all dårlig luft bilen. MDG bruker dårlig luftkvalitet noen dager om vinteren som påskudd for å terrorisere en hel befolkning

Jan Erik Kristensen

Jan Erik Kristensen

De som driver kjøpesentere utenfor byen må jo sprette champisen..Dette er jo strålende nyheter for dem..

Morsomt regnestykke: Kostnadene (250 mill) /antall syklister i Kongsveien, avskrevet over 10 år.

Regner man 500 syklister i snitt pr dag, blir dette ca 50.000 kr pr syklist. Så kan man legge til et usikkert beløp for personskader (sykkelkulturen er temmelig suicidal).

Kan pengene brukes på annen og bedre måte??

Det er et problem som oppstår om man fjerner bilen. Hvor skal bompengene tas fra? Veier og gater skal vel vedlikeholdes, brøytes og strøs. Behovet for brøyting og snørydding blir ikke mindre. Har byråden glemt at vi bor i et vinterland?

Kommunister? Den overskriften gjør deg faktisk mindre seriøs i mine øyne. Dette har lite med kommunisme å gjøre. Kall de gjerne tullinger, fanatikere eller andre, beskrivende ord. Jeg har lite til overs for det partiet, men jeg bor tross alt ikke i eller rundt Oslo. Hva som er gjennomførbart og samfunnsnyttig, vet ikke jeg, men det ser unektelig dyrt ut.

Hva mener du med sitat: Kunnskap om konsekvensene forhindrer misbruk av offentlige midler som lett oppstår når tro erstattes med fornuft."

Håper du mener tro erstattes av fornuft. I sånne saker må fornuft aldri erstattes med tro.

Mogens Kristiansen

Mogens Kristiansen

Sissener har nok ikke lest målene for økt bruk av sykkel i Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Bare vent til den båblå regjerings planer blir fremmet rundt påske, da blir det nok hallelujastemning, champagne på sykkelrommet og kanaperer lang traseene for de nye sykkelstier.

Her er i mellomtiden et lite utdrag av det Sissener har mistet:

Flere syklister er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn vekst og

utvikling hos barn og ungdom, og er viktig for å bidra til god helse i befolkningen. At flere går, sykler

og reiser kollektivt vil bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Det

er også store helsegevinster ved en fysisk aktiv livsstil. Beregninger viser at en inaktiv 30-åring

sannsynligvis vil kunne leve 3-8 år lenger dersom han/hun begynner med regelmessig fysisk aktivitet i

minst 30 minutter daglig. Å sykle til skole og jobb er en mulig aktivitet. Det vil være

samfunnsøkonomisk lønnsomt å få flere til å velge sykkel framfor bil på kortere reiser.

Hovedmål: Det foreslås følgende hovedmål:

 Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023

Målet om 8 prosent sykkelandel innebærer at syklingen i omfang minst må dobles, siden det totale

antall reiser forventes å øke. Det er størst potensiale i byene: Der bør sykkelandelen være på 10-20

prosent avhengig av lokale forhold.

Delmål: I tillegg foreslås det fire delmål for å konkretisere hovedmålet:

 Fremme sykkel som transportform

 Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet

 Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister

 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen

Det er brukt mye penger på trikkesporene opp til Ekeberg nå nettopp. Det vil jo være fullstendig bortkastet. Dårlig planlegging

Dette er ufattelig egoistisk politikk. Oslo var i ferd med å endre hele verdens bilmarked ved å være en foregangsby for elbiler. Den suksessen setter i dag spor over hele verden, hjelper frem Nissan, Volkswagen og Tesla og tvinger alle andre bilfabrikker til å ta opp konkurransen med å bygge elbiler. Effekten er enorm!

Ved å fjerne også elbiler fra Oslo, så bremses denne utviklingen kraftig. At noen tusen spreke akademikere i offentlig sektor får bedre sykkelveier har null effekt. I en bratt by med vinter 5 mnd i året er dette helt håpløs dårlig byplanlegging. Og hensynsløst overfor alle de som faktisk ikke kan eller tør sykle.

Trodde det var et stort tankanlegg i fjellet under Konksveien inn fra Sjursøya??

Hva med uføre? De vil jo ikke nyte godt av et tilskudd.

Hvorfor ikke lage sykkeltunneler i hele byen, så kan de brukes hele året, samt sykle uforstyrret for andre trafikanter?

Jeg sykler hele året. Det er ikke alltid det er like lett, men det går. Bare få kollektiv trafikk bedre og utbedre sykkelveiene.

Antisosialist

Antisosialist

Politikerne i MDG er klin kokos, fjernstyrte miljøidioter.

Men derifra, til at de får med seg VELGERE på deres fantasier, er for meg en gåte. Jeg skjønner at de kan klare å lure uvitende ungdom som har blitt manipulert av raddis-lærere i 10 år på grunnskolen, men voksent folk da gitt. Voksne mennesker stå og lirer av seg miljøfantasi som om de lever i en permanent drøm.

Blir omtrent som med gammelsosialistene i AP og SV, de drømmer om tiden det var "arbeidersamfunn", og alle var fattige, som en slags idyll.

Det er derfor de skal ha verdens høyeste skatter, for de vil at alle skal bli fattige igjen.

Helt topp med tiltak for sykling. Det forrige byrådet sov visst i timen der..

Prisen av 1 mil med sykkelveier i Oslo er ikke mer enn det koster å bygge 1 kilometer 4-felts motorvei. Det er åpenbart at det er samfunnsøkonomisk mer lønnsomt å utvide sykkelveinettet med 1 mil enn å bygge 1 km motorvei.

Nytte vs kost maser sissner om i et nytt innlegg fult av usaklige karakteristikker, men kan du ikke legge fram noen nytteberegninger da? Virker som du kun baserer deg på "en bilist er nyttigere enn en syklist"?

Per Tormod Nilsen

Per Tormod Nilsen

Norge et miniland med rundt 5 milliarder innbyggere. Vi er verdens mester på elbil. Likevel skal MDG straffe alle som ikke har mulighet til og kjøre elbil. Symbolpolitikk av verste sort. Helt utrolig at et parti som nå er under sperregrensen skal får lage så mye krøll. Heldigvis er det valg til høsten og da er vel denne gjengen historie.

MDG konsentrere seg om de små og glemmer de virkelig store utslippene. Vi sender norsk fisk til Kina med store skip som slipper ut like mye som 500 000 biler hver vei.

Vedfring står for 70 % av utslippene på kalde dager. Manglende kosting av veiene, fører til alt for mye støv. Dårlig asfalt lager for mye støv...Kunnskapen til MDG er skremmende lav.. Heldigvis er det stor sjangs for at vi blir kvitt de til høsten...

hjelper lite med ett norge på sykkel når hele resten av verden fortsetter som før vi har dessuten ett hardt klima i norge så dette er bak mål.

Per Tormod : "Norge et miniland med rundt 5 milliarder innbyggere."

Eh.... Riktignok har vi tatt inn alt for mange asylsøkere de siste årene uten å klare å bli kvitt nok av de som ikke burde fått være her, men 5 milliarder ? det er jo 2/3 av verdens totale befolkning, så mulig du må justere tallet noe, evt ikke kalle oss for et 'mini-land' :)

Sissene har helt rett - det som foregår er rett og slett utrolig. At et knøtt lite parti kan lage så mye kaos og trøbbel i hovedstaden er ufattelig. De er grønn fanatisme på sitt aller verste.

Men Lan Marie & co får herje fritt siden de har plassert sine meningsfeller og venninner i media. Hver gang hun får kritikk for sin inkompetanse eller mangelfulle kunnskap går nettverkene varme og hun kommer i media og klager den kjente visa "bare fordi jeg er kvinne".

Det er deres form for hersketeknikk og ingen våger sette foten ned. Og det er mange år til vi kan få dem vekk..

Det må være nordmenns genetiske naivitet å ignorere fanatiske gruppers egne interesser i å fortelle alle rundt seg hvordan ting skal være. Det er ikke engang morsomt lenger å harselere med polemikken fra de grønne. Men la meg ta to tre eksempel. Som indikert over:

SFT har målt luften ved flere anledninger i Oslo. Hver gang har de konstatert at hovedforurensingskilde har vært vedfyring. 70-80%.

Ved Gardermoen fikk flyplassen skylden for forurensing i nærområdene rundt flyplassen. Målinger viste der at 80 % kom fra motorveien.

I Bergen ved de værste dagene for noen få år siden, jeg var der selv, var luften så dårlig at det ble anbefalt å holde seg inne. Det luktet intens vedfyring og parafinolje.

Ved begge målingene i byene var årsaken beviselig vedfyring og oljefyr. Men det er jo mye lettere å justere opp inntektene ved bompassering enn å banke på dørene til folk å be de slutte å fyre. Vi får de politikerene vi fortjener fordi ingen gidder lenger å bry seg når tøvet er så gjennomført som det de grønne står for. Senker de stemmeretten til 5-6 år får de sikkert noen flere stemmer fra barnehagene også.

Jan Aslak Sellevold

Jan Aslak Sellevold

Miljøpartiet De Gale og styrende byrejering har etter det jeg ser, utelatt en vesentlig miljøgevinst. Richshaw via uber må jo bli den store vinneren i sentrale deler av Oslo om relativ kort tid. Forøvrig blir det komisk når de kjemper for statlige arbeidsplasser i Oslo og samtidig vil fjerne muligheten for at folk skal reise til og fra byen. Alle kan ikke bo i sentrum.

Sorry gutter, sykkelen tilhører fremtiden. Privatbilen ender nokså snart på historiens skraphaug.

Byrådet i Oslo fremstår som naive tullinger hele bunten ... Har de tenkt til å ruinere Oslo med tullet sitt? Håper folk skjønner at disse ikke kan vinne neste valg, heldigvis ser det ut som at de fleste osloborgere synes de er fullstendig på bærtur med alt de gjør..

lmao first world problems... Really need a famine to weed out these beta cucks.

Vi andre ler av dere, Oslo....

Synes det burde innføre "førekort" for syklistene og bøter. De kan jo ikke reglene. f.eks bot for sykling i fotgjenger felt m.m.

Oslo en by for de unge og spreke ? Gi byrådet rullestoler som de forplikter seg til å bruke minst 8 uker og skal dekke daglige turer til Oslo sentrum. Fehoder som skal styre ?

Bare til de to siste,Cpy, håper ikke du har lappen. Det finnes ikke noe forbud mot å sykle i fotgjengerfelt. Det har det aldri gjort heller. Og Hilda, det vil jo bli mye bedre for de som er avhengig av bil hvis færre kjører. Og til hovedinnlegget: Det var da voldsomt til indignasjon over at det tilrettelegges for sykkel? Fortell meg heller hvor mye som brukes for å tilrettelegge for bilene!

MDG er en liten menighet som befinner seg på en annen planet enn resten av oss - men som har fått makt av AP og Raymond..

Nå påstår Eivind Trædal som er sekretær for Lan Marie at biltrafikken er redusert med 20 %. Det er feil og sannheten er 3 biler per dag - som kan være tilfeldigheter.

Fake news fra MDG? Uten bilen stopper Norge.

Fremtiden er MER BILISME

Fremtiden er MER BILISME

Drit i syklistene! Vi må heller bygge ut flere veier til 4-felts i Oslo slik at alle kan fortsette å kjøre bil hvor enn de skal. Bare se til Los Angeles, der har de en skikkelig infrastruktur med 4-8 felts veier gjennom hele byen, og folk slipper å bruke kollektivt. Det er trivelig, og de som MÅ fram kan jo alltids bruke helikopter. Der er det bare køer i rushen, ellers er bånn gass og full tilgjengelighet med bil. DEILIG! Det er ikke engang gode fortau eller sykkelveier fordi bilen fungerer til ALT!

Herrigud så tåpelig med satsing på myke trafikanter. Bruk heller milliardene på mer vei. Luftforurensningen og klimaendringen er sikkert ikke så alvorlige, og vi skal alle dø av noe!

Jeg synes det er helt fantastisk at Oslo ENDELIG satser på sykkel. Når jeg flyttet til Norge og Oslo i 2000 så jeg tydelig hvor elendig nedprioritert sykkel var. Sykkelveier som endet opp midt i veikryss, uten klare kjøresignaler. Sykkelfelt som endet opp midt i veien slik at man plutselig var midt i veien for biler, som irritert tutet fordi veien tvinget meg å kjøre foran dem (og sånn er det fortsatt mange steder). Manglende sykkelparkering ved kjøpesenter og -gater (prøv å parkere en sykkel i nedre del av Karl Johan mot Oslo S). Det er godt at MDG endelig har tatt tak i dette og at noe skjer.

Ja, det må gå på bekostning av bil. Hvis du har bein å gå på så trenger du ikke bil innenfor ring 3. Jeg bor utenfor ring 2, med to barn i barnehage- og skolealder, og klarer meg godt uten bil. Det kan du også gjøre.

Dieselforbudet i Oslo forleden synes jeg var bra. Førte til 20.000 færre biler den ene dagen. Mindre trafikk og forurensing. Helt toppers !

Thor Gjøstøl

Thor Gjøstøl

Et fornuftig tiltak når eldrebølgen slår inn for fullt.

Hvis man bytter ut trikk med buss vil dette gi mer mening. Når vi får strømbusser vill jeg gjette på at dette er billigere og mer miljøvennlig enn å bygge tunnel og vedlikeholde trikkeskinner osv.

Strålende av MDG! Bilene kveler byene i Oslo og i Europa. Folk blir sjuke og støyen er håpløs. Det er misforstått frihet at alle skal kjøre bil hvor og når de vil. Endelig får vi byen tilbake! Med det milde klimaet er det nesten problemfritt å sykle i Oslo året rundt. Jeg heier på MDG. De som er sure er egoistiske, det er snakk om å få ren luft og plass og et frodig byliv for alle. Og hva har dette med kommunisme å gjøre? (Knis).

Agenda2030, fra FN, er årsaken til galskapen. Glem partipolitikk, den gjelder ikke. Les AGENDA21 og forstå hvorfor Norge endres så drastisk. DnBs kjør for å fjerne kontanter er også et bevisst valg i denne planen. Dette er IKKE en påstand, men dokumenterbart. Oslo er pilotby for SmartCity. Siden 1976 i Vancouver under FNs HABITAT I -konferansen er dette planlagt for alle land, Norge inkludert. Planen er å presse alle folk inn i "grønne" byer gjennomregulert med høyteknologi-infrastruktur (les: full digital overvåkning). Alt som har SMART- foran et ord er et ledd i den økonomiske veksten (New International Economic Order) som den ultra-rike industralistgruppen ønsker. Slagordet "alle skal med" er nytale. "Ingen slipper unna" er det globalistene egentlig mener. https://www.oslo.kommune.no/english/politics-and-administration/green-oslo/international-cooperation/

Jeg syns MDG skal ta seg en tur ut og se hvor mange som bruker sykkelen om vinteren. Det er vel omtrent en prosent av de som bruker den om sommeren. De skal altså tilrettelegge for et fremkomstmiddel som kun brukes om sommeren omtrent. Hva er poenget? De er så høy på miljø at de ikke klarer å se realitetene.

Flott! Det er intet mindre enn fantastisk å lese byrådets vidløftige planer. Og med MDG trygt plassert i byrådet kan det heldigvis ikke være noen tvil om at alt dette kommer til å bli vedtatt. Planene for Kongsveien er rett og slett en konge verdig, det eneste ankepunktet må være at det er trikkeskinnene som skal fjernes, helst burde det vært bilveien, så kunne det heller vært bare trikkeskinner og sykkelfelt igjen. Men så lenge trikken skal flyttes inn i en tunnel og denne helst finansieres med bompenger, så får det være et godt andrevalg. Og hva bedre er, så stopper det ikke der. Vi blir istedet presentert en smørbrødliste som er ikke mindre enn 4 Michelinstjerner verdig. Her er det mye å glede seg til, og ikke et eneste punkt som bør nedprioriteres. Her er også andre enn syklistenes hensyn godt ivaretatt, f.eks. trafikksikkerhet (maks 30 km fartsgrense alle steder innenfor Oslo sentrum og forkjørsrett for syklister i alle kryss, trafikklys eller ei), kollektivtrafikken (egne vogner for sykler og syklister på alle T-bane og trikkeavganger), og været som alle snakker om (sykkelparkering under tak overalt). Så gode tiltak kan bare ikke bli for dyre til å bli prioritert. Jeg så det ble nevnt kost/nytte analyse, ja den er jo gjennomført og konklusjonen er soleklar: Nytten er ren luft og en sunn og sprek Oslobefolkning, kostnaden er en jord det ikke går an å leve på. Enklere kan det ikke bli, og det kan ikke konklusjonen heller. Heldigvis har bystyret truffet riktig, med MDG som høyst nødvendig bidragsyter. Så det er bare å glede seg. Det gjør i hvert fall jeg, så mye at jeg nesten ikke klarer å vente.

Mogens Kristiansen

Mogens Kristiansen

Tenk om Oslo noen gang skulle komme like langt som København herr Sissener :-)

Hvordan smaker FrPs bremsevæske egentlig?

I københavn sykler nå flere enn biler. Les mer: http://wef.ch/2lVjIh9

More bikes than cars: this is the world's most bike-friendly city

Til Jon Egil: Har syklet hele vinteren og aldri før opplevd så kort vintersesong noen sinne. Det er bare pølsevev å påstå at det bare kan sykles litt sommerstid byen

Den livredde, mørkeblå pengefascistens fordomsfulle angst for forandringer for friskere luft og et mer positivt liv for flere enn mæsjebrukerne. Må være vondt å sitte så fast i gamledager.

Miljø Partiet de Gærne!

Hvor bygger de ikke bare en gang/sykkeltrase i høyden opp kongeveien langs fjellet? må jo være mye billigere?

Enig at trikketunell er galskap kun for å la biler kjøre på enda en vei til og fra sentrum. Enveisreguler gaten ned til byen om morgenen og snu retningen på ettermiddagen og problemet er løst.

Å påstå at de myke trafikantene er de som gjør prosjektet dyrt er omtrent like dumt som å påstå at kostdriveren ved veiutbygging er fortauet på siden.

Sjur Thomassen

Sjur Thomassen

Det er klart at osloluften trenger å bli bedre, men dersom dette skal skje ved at vi sykler året rundt vil det føre til kaos i kommunikasjon/transport i hovedstaden. Det finnes sikkert gode løsninger på Oslos transportproblemer, men sykkel er bare et, sannsynligvis, minimalt bidrag til dette. Cost benefit vurderinger der også helsevurderinger legges inn er etter min mening en farbar vei og en strategi som jeg tror folk flest vil akseptere.

Sykkelsetet ødelegger potensen for menn, ikke begynn og sykkle hvis dere vil beholde kona ;)

Sjur Thomassen: Vi har allerede kaos, nemlig bilkaos i Oslo. Sats på sykkel og kollektiv, og gjør daglig bilkjøring i byen mye dyrere iform av lokale avgifter. Så kan jo folk selv regulere sin bilbruk

Takk til syklistene Enur, Tenke Sjæl og Christian: Dette er betydelig overkill fra byrådet. Men akkurat trikketunnel ved Kongsveien virker fornuftig. Det er livsfarlig også for fotgjengere der, fortauet er bare 1 meter bredt.

Men det sykkelstrategidiagrammet Sissener legger ved virker enda skumlere: Slik jeg leser det skal man på "sykkelbane" kunne sykle lovlig over 50 km/t, altså raskere enn biler. Det er jo faktisk ikke så få som sykler så raskt på sykkelbanene i Kirkeveien allerede i dag, både på rødt og over fotgjengeroverganger.

Sykling på vinterstid er farlig! En av mine barndomsvenner,ble invalid for livet etter å ha sklidd under en buss.

Angående sykkelparkering, så er mitt forslag en omgjøring av noen innendørs bilparkeringsplasser over til sykkelparkering på selve arbeidsplasser/bedriftene i byen. Så får man heller behovsprøve de som har en lang og ukurant reisevei til jobb. Dusj/garderobe muligheter må også på plass

Thor Johnsrud

Thor Johnsrud

Orket ikke lese alt, men uføre blir nevnt i en kommentar. Med så mange sykkelstativ, besøksparkeringer og annet vil nok de blinde, svaksynte og bevegelseshemmede få store problemer. Totalforbud av bil er ikke mulig. Hvorfor får noen sin blå lapp med "Handicapparkering". Det merket med rullestolen på. Skal syklistene få egne sykkelstier på to sider av veien må det også legges til rette for blinde, svaksynte og rullestolbrukere. Hvordan skal disse manøvrere seg mellom sykler og sykkelparkeringer. Vanskelig nok for dem med reklameskilt som står ute på fortauene i dag. Min sønn er svaksynt og jeg ser ikke at han kan greie å manøvrere seg gjennom et Oslo Sentrum slik MDG vil ha. Det er det ikke tatt høyde for i sykkelparadiset til MDG. Merk også at Raymond Johansen blir hentet med en slik fremkomstmiddel som går på fossilt brennstoff. Kalles også BIL. Han sier at det er av sikkerhetshensyn?????

Gjør som Forsvaret. Les johncons-blogg.

MdG er en stor tragedie.Det værste av alt er at mye av utgiftene til slike "galskapsprosjekter" kommer til å ende på bilistene i form av bompenger.

Sykkel er bra men vi bor i et land som har et ganske kaldt og røft klima. Det er på tide at noen setter foten ned.

Bare les kravene fra kommunens sykkelstrategi ved nybygg,rehablitering og arb.plass. lol

Denne satsingen på sykkel i et vinterland som Norge er uforståelig. MDG lever i sin egen boble med forslag om 50 nye bomstasjoner, bensin/dieselavgift, fjerning av parkeringsplasser. Eiendomsskatt haha, parkeringsavgift på arbeidsplassen. Ikke rart folk begynner flytte ut av Oslo. Folk må på jobb, skal alle slutte å kjøre bil sprenges alt av kollektivtransport. Hvorfor skal vanlige arbeidsfolk som bidrar til fellesskapet straffes fordi de kjører bil. Man må på arbeid men MDG skal løse verdens miljøproblemer med å gjøre det mest mulig vanskelig for folk å komme seg på jobb.

MDG , som alle andre typiske "miljøpartier" ,er et parti ytterst på venstresiden politisk sett. Det er bare å lese partiprogrammet deres. De ønsker bla. tilnærmet åpne grenser, men hvorfor det skal være bra for miljøet får de forklare selv. At fysisk aktivitet er bra for folk, er ikke noe argument for å skatte folk i hjel eller umyndiggjøre bileiere

MDG er et kommunistisk parti som etter hvert vil bli utradert ved valgurnene. Det er bare så synd at de gjør så mye ugang før dette skjer. Man kan lure på hvilke idioter som stemmer på dette møkkapartiet

Hei antimdg: synd at du nå snart må betale mer iform av økte lokale avgifter. Jeg stemmer ikke MDG men synes likevel den som forurenser får nok bare venne seg til å betale for seg. Du må bare kjøre så mye du vil, mem tror nok det blir dyrt i lenden

Det er ikke nange som sykler vinterstid i Oslo, og det er ikke mange som sykler opp den nevnte bakken hverken sommer eller vinter. Har utsikt mot denne veien og mot Grønlia, og på Grønlia er det mange som sykler sommerstid, men bakken opp er det svært få. Så denne veien blir hvertfall utrolig dyr. pr syklist :-) Kan man bygge inn trikken og lage sykkelvei på taket? Eller kanskje man kan bruke gondolen opp til Ekeberg (som skal bygges senere)?

Duster har vi nok av i Norge. Anita Skorgan går for en bilfri søndag. Veldig godt for en tredjedel av Norges befolkning som har fritidseiendommer. Det blir litt for dumt å være på hytta fra fredag kveld til lørdag. At det i hele tatt er mulig å være så tanketom er meg ubegripelig.

Jeg kjenner sakte en politikeravmakt snike seg innpå. Det har jeg aldri kjent før. MDG som tror en mild vinter er kommet for å bli, selv om selv den ikke tillater sykling for alle overalt i byen. Sykkel er IKKE for alle, forstå det! El-bil skulle vi satse på, men så skal heller ikke den få bedre veier elle p-plass. Skal vi tilslutt måtte jobbe hjemmefra alle sammen? Hva gjør MDG når milliarder er brukt til sykkelen, så ligger 1 m snø og stopper? Bruk penger på tiltak for ALLE og slutt å drømme.

Gjør som Forsvaret. Les johncons-blogg.

Enkelte forsvarer galskapen til MDG ved å vise til hvordan de plages av utslipp fra dagens trafikk.

Det tragi-komiske er jo at SV/Ap var de store pådriverne for å fylle byen med dieselbiler. Her har man altså oppfordret folk til å kjøpe små skitbiler som skal klapre rundt i lokalmiljøet og spy ut diesel for å redde verdens klima.

Nå skiller ikke miljøpopulistene i MDG mellom bensin og diesel da de jo utgjør en irrasjonell sekt, men det er dessverre en grunn til å få ned dieselkjøring i byen.

bengt thorder

bengt thorder

Det er ikke en sykkelveiutbygging, veien er farlig for alle. Tenk om de hadde flyttet ut sykkelveien til en hylle i bergveggen som er en mye bedre ide, ville denne veibiten da blitt billigere? Neppe. For tiltakene ville kommet omtrent likt likevel. Så kan man diskutere om den beste sykkelløsningen med egen vei kunne stoppet hele dette prosjektet og spart masse, men da ville vel biler og trikk fortsette å klage.

Jeg har bare et bittelite kontrollspørsmål, i tilfelle dette hysteriet fortsetter og oljen stenges... hva slags dekk skal de bruke?

Flere nevner at Oslofolket har krav på renere luft, de blir svarte rundt neseborene når de løper og Oslo luften svir i halsen osv. Et tips til bymiljøetaten er å feie og rengjøre gatene oftere (ref. tiltak gjort i Trondheim), legge opp nok landstrøm til alle store båter som legger til i Oslo havn, gi større pengestøtte via Enova til utskifting av gamle vedovner og øk vrakpanten så mye at alle med gamle biler kan bytte de ut med mer miljøvennlige biler, være seg el, hydrogen eller snille fossile biler. Dette er i hvertfall tiltak som kan utføres omgående vil ikke forårsake måneder og år med bilkø pga. utbygging av veier for å få plass til sykkelstier/veier

Det er interessant å lese hvilke hersketekniske grep mange "kloke" menn bruker for å latterliggjøre byrådet fra MDG. Men sånn er det når man er vant til å sitte alene i en diger bil, stampe i kø, og ergre på seg magesår av å se syklister suse forbi. Prøv troverdig å forklare dine barn/barnebarn om hvorfor det bare sitter en eneste person i hver bil. Du vil få svar som gjør deg flau - garantert!

Ingenting blir som å sykle i Desember på julagaveshopping i snøvær med to barn bakpå... herlig...

Tycho D Castberg

Tycho D Castberg

Oppgitthet er ikke engang en mild beskrivelse. Med vårt klima vil ALDRI Oslo bli en helårs sykkelby for annet enn de mes "ihuga". For dette skal vi flås. Hun er livsfarlig!

Sissener får ta dette opp med de stemmeberettigede i Oslo; det er nå tross alt de som har stemt på MDG. Det kalles demokrati...

Hvem er EGENTLIG kommunistene her?

Jeg sykler hele året. Det viktigste for framkommeligheten er brøyting om vinteren. God brøyting i sykkelstiene, og en sykkelplan for Thereses gate.

Tror ikke han som fant opp sykkelen noen gang så for seg at den skulle bli til så mye støy og uhygge. Han var jo ikke en gang født med to hjul. Vi som er født med ski på bena bør vel heller bruke disse fremfor sykkel. Rulleski på barmark og smørefri om vinteren. Billigere blir det i alle fall og tenk bare hvor gøy det ville være å se "supperådet" på ski. Mye dumme og usakelige kommentarer, denne kanskje den dummeste, men til ettertanke.

Arthur Smartur

Arthur Smartur

Jeg sykler ganske mye i Oslo, ca annenhver dag i tjue år. Det som hindrer meg i å sykle enda mer er sykkeltyverier. Har blitt frastjålet fem sykler i Oslo. Å hele tiden skulle ta med sykkelen inn både på jobb og hjemme, er ganske brysomt og bidrar til å jeg noen ganger tar bilen. Mer og mer egentlig.

Derfor tror jeg mer på øremerkede midler til politiet for at de skal ta sykkeltyvene (neppe vanskelig, bare å gps-spore noen lokkesykler), enn midler til enda flere sykkelveier.

De kan i det minste gjøre litt forskning på at den store sykkelveiutbyggingen som allerede har skjedd, har gitt den ønskede økningen. Hvis ikke, hvorfor tror de at nye sykkelveier vil gjøre det? Jeg er for bruk av skattepenger til økt sykling, men vil at de må brukes riktig!

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!