hits

Siv Jensen er på villspor

kommentarer 11 kommentarer

Når Fremskrittspartiets mektige leder nærmest freder formueskatten, gjør hun Norge en bjørnetjeneste.

For de av oss som står utenfor det norske politiske spillet, som bretter seg ut i all sin vidunderlighet i disse dager, er det underlig å være vitne til Siv Jensens nye partilinje. Første helgen i mai, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, klappet samtlige av Frps landsmøtedelegater gjennom Handlingsprogram 2017 til 2021. Programmet er en rimelig detaljert gjennomgang av Frps politikk, altså en slags smørbrødliste som velgerne kan takke ja eller nei til.

Skal bort
I dette programmet er det nærmest meislet i stein at "Fremskrittspartiet vil avvikle formueskatten", fordi "En stor andel av formuesskatten betales av pensjonister og vanlige lønnsmottakere. Midlene er som oftest beskattet flere ganger, og formuesskatten diskriminerer norsk eierskap ettersom få andre land i verden har en slik skatt. Det betyr for eksempel at utenlandske eiere slipper formuesskatt, mens nordmenn må betale formuesskatt av aksjer i samme bedrift."
Hvis Fremskrittspartiets begrunnelse for sitt politiske skattevedtak er ment på ramme alvor skulle man tror det ikke var noen vei tilbake, og at Siv Jensen overhodet ikke kunne gjøre som Gudbrand i Lia som byttet sauen sin mot ei gås. Men i politikken, som i folkeeventyrene, er tydeligvis alt både lov og mulig.

Syvmilsteg
Formueskatten er den siste uken igjen blitt satt kraftig på dagsorden og debatten går langs de velkjente linjene.  De røde skriker opp om at de rike skal tas, mens de blå er opptatt av formueskattens evige urettferdighet og de mange verdiødeleggende effekter. Men så skjer det noe, plutselig dukker Siv Jensen opp som troll av eske og tar et syvmilsteg over i den røde leieren.
På en talerstol 6. august i Kristiansand ser det nærmet ut som om at Jensen opphever handlingsprogrammets klare ordre. I en åpenbar populistisk manøver for å tekkes de mange, gjør hun formueskatten til en ikke-sak. Samtidig gir hun et skatteløfte om at eiendomsskatten skal skrotes innen fire år, noe som også står i handlingsprogrammet. Innad i partiet jubles det, fordi velgermassen til Frp er åpenbart mer opptatt av skatt på privat eiendom, enn den mer fjerne formueskatten.

Tant og fjas
Som sikkert de fleste vet er det en vesentlig forskjell på eiendomsskatt og formueskatt. Skatt på bolig er noe enhver kan velge bort, fordi å plassere sine penger i et hus er noe man gjør helt frivillig. Det finnes faktisk et velfungerende utleiemarked i Norge, og den store iver etter å eie er et særnorsk fenomen. I tillegg gis det rabatt på formue plassert i eiendom som ytterligere incentiver eiendom som investering fremfor aktiva-klasser som gagner samfunnet.
Formueskatten derimot er det ingen som slipper unna, så fremt man ikke flytter utenlands og blir skatteflyktning. Av den grunn er Siv Jensens nye skattelinje en alvorlig affære og alt hun og hennes partikolleger har sagt om den farlige formueskatten viser seg altså å være tant og fjas. Altså helt verdiløst. 
På grunn av formueskattens negative sider er den en bremsekloss for de som ønsker å være med på å bygge det nye Norge. Hvorfor? Fordi, formueskatten hindrer nye selskapsetableringer i Norge og den skaper en farlig og urettferdig konkurransesituasjon mellom norsk-eide og utenlandsk-eide selskaper. Den skaper ikke arbeidsplasser og vekst, den fører til at norske eiere selger seg ut til utlendinger og tapper Norge for økonomiske initiativ.

At Siv Jensen har gitt opp kampen mot formueskatten for å tekkes flere velgere er å gjøre landet vårt en bjørnetjeneste.

Say no more, og godt valg.

 

11 kommentarer

Joakim Karlsen

11.08.2017 kl.11:38

Har sansen for dine meninger Sissner. Politikken dreier seg mest om uredelighet og falskt spill. Veldig bra at du setter fokus på det. Fortsett med det.

Strike

11.08.2017 kl.11:41

Sissener,

er du virkelig fremdeles så naiv at du tror vi har et "valg" når sauene stormer urnene på valgdagen?

Tror du at det utgjør en forskjell når det gjelder hvilket parti du stemmer på valgdagen?

Vel, om du gjør det så er det på tide å våkne og tro om igjen;)!

Ståle

11.08.2017 kl.11:43

Vi er enige om at formueskatten er en urettferdig dobbeltbeskatning som bl.a rammer norsk eierskap i norske bedrifter.

Men siden media er på de rødes side i den saken, ser det ut til at det kan bli vanskelig å bli kvitt den.

Hvorfor ikke heller gi skattelette til de lavtlønte? Ville ikke det hatt en gunstig virkning på etterspørselen?

Lavtlønte sparer jo ikke, siden det har de ikke råd til. Derfor ville 100% av den skatteletten gått direkte til stimulans av næringslivet.

Det ville også gjort arbeid mer lønnsomt.

De rødgrønne ville i kommet i en skikkelig kattepine. Alle deres augmenter mot skattelette ville med ett blitt ubrukelige.

Krf og Venstre ville vært langt mer tilbøyelige til å støtte tiltaket, og tiltaket ville antakelig truffet Frp's velgergrupper ganske bra.

Så hvorfor har ikke Høyre og Frp dette som en god plan B?

Det ville også vært et friskt pust av nytenking i politikken, og brukket opp noen båser og inndelinger som jeg tror først og fremst de borgerlige ville ha nytt godt av.

Stian

11.08.2017 kl.13:38

Hvis noen er på villspor her må det være deg!

11.08.2017 kl.13:39

Dette er jo bare tøv fra Sissner, som vanligvis skriver godt.

Både formueskatten og eiendomssskatten skal bort om FrP får sitt program igjennom i stortinget

Valgemann

11.08.2017 kl.13:58

Jeg vil ikke ha eiendomsskatt. Verken på privatbolig, verk eller bruk, eller annet ( vedstabler, steinblokker, hundehus og sånt som man skattlegger nordpå). Formueskatten bør sannsynligvis vekk på " arbeidende kapital", som ofte ikke er penger, men driftsmidler mm. Men sitter du med 20 millioner på konto , så kan du nok betale noen kroner i formueskatt. Noen kroner, ikke et lass!

Ståle

11.08.2017 kl.14:17

AP og de rødgrønne i Oslo øker eiendomsskatten med 50 % i 2017 og kommer til å øke i 2018 før vi får kastet dem ut av Rådhuset i 2019.

Spørsmålet er om Høyre og Frp vil reversere skatteskruene til de rødgrønne, og rive alle de 55 nye bomstasjonene som MDG og AP/SV skal bygge midt inne i Oslo for å komme fra ene enden av gata til neste.

Høyre lovet å fjerne formueskatten - men lite og ingenting skjedde. Nå risikerer vi at AP og de rødgrønne ekstrempartiene ødelegger enda flere norske jobber - og skremmer gründere ut av landet.

11.08.2017 kl.21:53

Her snubler Sissner i sine egne bein når han sier at "Skatt på bolig er noe enhver kan velge bort, fordi å plassere sine penger i et hus er noe man gjør helt frivillig". For det første tenker ikke folk flest på hus som et sted å plassere pengene sine, men som et sted for seg og sin familie å bo. Dessuten vil jo en utleier sende eiendomsskatteregningen videre til leietakeren uansett - og da er vi like langt. At en boligeier dekker sin del av utgiftene kommunen har for å yte nødvendige tjenester som vann, avløp, søppel etc i form av kommunale avgifter er OK, men å skattlegge en nødvendighet som en bolig, som er anskaffet for allerede beskattede midler, blir helt feil.

Bjørn Voss

11.08.2017 kl.23:41

Det er de som påstår dette som er totalt på villspor.

Geir

12.08.2017 kl.21:16

Kanskje på tide å sette fokus på hvilke formuer LO sitter med og hva de unndrar seg i formueskatt sammenlignet med bedrifter som forvalter samme verdier?

Kristoffer

15.08.2017 kl.22:31

Seriøst formueskatten hjelper ikke folk flest, klart den er urettferdig men det er den siste skatten som bør fjernes.

Det verste for folk flest er ikke skatt eller formueskatt eller eiendomsskatt. Det er avgifter av alle slag og spesielt de regressive særavgiftene som rammer folk flest mest og forsøker å styre våre liv og hobbyer.

Først ut engangsavgiften deretter alle særavgifter dette hadde gjort livet BETYDELIG bedre for folk flest. Sånt som 1 % eller for den saksskyld 5 % lavere skatt er en dråpe i havet. Med 5 % lavere skatt med en lønn på over 600 000 måtte jeg spart den skatten med avkastning i minst 20 år for å ha 500 000 som engangsavgifta tar på en fin bil MED motor større enn til gressklippern.

Skriv en ny kommentar