hits

Skal forby Microsoft, Excel og Word: Støres kommunistiske kamerat

kommentarer 90 kommentarer


Det kommunistiske partiet Rødt seiler opp som en mulig valgvinner. Partiets revolusjonære politikk får sterke føring på en eventuell Arbeiderpartiregjering. Vet du hva Rødt vil gjøre?

Jeg har ofte latt meg forundre over at det finnes norske velgere som tydeligvis stemmer uten å ane rekkevidden av hva deres stemmeseddel betyr i praktisk politikk. Siste eksempel er MDGs brakvalg i Oslo hvor tydeligvis alt for mange angrer bitter på at de ga partiet sin støtte når Raymond Johansen (Ap) og Lan Berg (MDG) har snudd hovedstaden trill rundt med gateteater, økte skatter og kafebord på Rådhusplassen. Dette skrev jeg om høsten 2005 i bloggen Den grønne kommunist.

Kan bli mektige med Støre
TV2 kunne nylig presentere en politisk meningsmåling der partiformann Bjørnar Moxnes og hans kadere fikk en oppslutning på over de magiske fire prosentene. Et slikt valgresultat ville innebære at Stortinget ville få besøk av passe stor gjeng med marxist-leninister som altså Jonas Gahr Støre er tvunget til å samarbeide med på grunn av Rødts vippeposisjon.
Siden Moxnes i utgangspunktet anser Støre som sin store fiende, skulle jeg gjerne vært flue på veggen under forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Du visste det kanskje ikke, men i Rødts program står det at kapitalismen må utryddes og Aps ledere må avskiltes:
- Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme. Lederne i Arbeiderpartiet og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå.
Staten tar storeslem
Rødt vil gjennom noe de kaller en fredelig revolusjon (hva nå det skulle være) overta all samfunnsmakt og styring. Til tross for historiske fakta som viser det motsatte tror Moxnes på at det er smart å omskape vårt økonomiske og politiske system til sosialisme. I klar tekst betyr det at staten (Moxnes) skal eie alt og det du i dag eier kan du benytte gjennom å melde deg inn i det kommunistiske borettslag eller marxistiske samvirkelag.
Selv om prinsipprogrammet legger opp til fred og fordragelighet, skjules ikke Rødts bolsjevistiske legning når det understrekes at "Slike bevegelser i folket vil selvsagt komme til uttrykk i politiske aksjoner og kamper, i valg og på̊ annen måte før en slik omveltning, og vil endre den politiske sammensetninga av folkevalgte organer. Denne prosessen kan også̊ føre til opprettelsen av nye demokratiske styringsorganer."
Og om ikke dette skulle være nok heter det også at:

"Arbeiderklassen kan ikke styre innenfor rammene av kapitalismen og den private eiendomsretten og med utgangspunkt i det borgerlige statsapparatet (Les Arbeiderpartiet)."

Den røde liste
Hva innebærer så Rødts sosialistiske drømmerier for Norge i praktisk politikk. Det er her det er nyttig å lese partiets handlingsprogram. For å ikke trøtte leserne serveres med dette en smørdbrødliste over hva Rødt vil gjøre med Norge:

1) Skrote EØS-avtalen gjennom en folkeavstemning.

2) Innføre forbud mot bruk av dataprogrammer som Microsoft Word, Excel og Photoshop for ansatte i kommune og stat.

3) Etablere "Bank Moxnes". Dette er en såkalt samfunnsbank som ikke får lov til å eie børsnoterte aksjer eller andre verdipapirer. Samfunnsbanken skal tilby lån til personer på forsvarlige vilkår.

4)  Å gjøre staten til storeier av norske selskaper, fordi som det heter så skal dette "stoppe lønnskarusellen til topplederne og sikre at selskapene har norsk hovedkontor".

5) Formueskatten skal kraftig opp.

6) Arveavgiften innføres igjen.

7) Alle finanstransaksjoner, som aksjehandel, skal skattlegges.

8) Selskapsskatten skal økes til minimum 27 prosent.

9) Kommunal eiendomsskatt over hele Norge.

10) Private selskaper innenfor velferd skal nasjonaliseres eller miste sine oppdrag.

11) Urdu, polsk og somali skal inn i den norske skole, fordi Rødt lover språkundervisning til alle minoriteter. Nynorsk skal også få en langt sterke stilling i den røde skolen.

12) Obligatorisk slutteksamen på ungdomsskolen og videregående skole erstattes med en mappevurdering.

13) Vekk med fraværsgrensen.

14) Stenge ned Plantasjen på søndager og ikke åpne for søndagsåpne butikker.

15) Skape et helt nytt boligmarked i Norge der boligprisen er skjermet for markedssvingninger. Rødt forklarer nyvinning slik: Boligbyggelaget har gjenkjøpsplikt i denne sektoren, og alle skal fritt kunne selge tilbake når man måtte ønske. Gjenkjøpsprisen vil være kjøpsprisen pluss prisutvikling (etter konsumprisindeksen) Om en bolig ikke er solgt innen ett år i den ikke-kommersielle boligsektoren, skal den leies ut, leien kan ikke være høyere en kostnadene til å drifte boligen. Beboeren skal ha plikt til å vedlikeholde boligen, samtidig som det vil gjøres fratrekk ved forsømmelse av boligen ifra kjøpspris. Har man oppgradert boligen, gis det påslag i tråd med økt takstvurdering for oppussingen.
Pålegg om at 50 prosent av boligene skal være ikke-kommersielle ved boligbygging i attraktive strøk; eksempel Oslo Vest og Bærum Øst.

16) Privatleger skal forbys.

17) Norge skal ta i mot minst 20 000 kvoteflyktninger hvert år.

18) Amnesti for alle lengeværende personer som er statsløse, ureturnerbare eller papirløse.

19) Arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, og fullverdig norskopplæring.

20) Sette ned sperregrensa til 2 prosent ved stortingsvalg.

21) Stenge ned kongehuset.

22) Å øke refill av flytende varer, framfor handel av single-use varer som kommer med ny plast- eller pappemballasje hver gang (f.eks. oppvaskmiddel, såpe, andre vaskemidler).

23) Redusere individuell pakking av mat i plast og andre materialer der dette er mulig. Det er f.eks. unødvendig å pakke hver grønnsak i egen plastemballasje.

24) Innen 13 år skal olje- og gassproduksjonen reduseres med 90 prosent.

25) Oljefondet skal etablere 100 000 grønne arbeidsplasser.

26) Kurse nordmenn i enkle reparasjoner og vedlikehold for å få forbruket ned.

27) Droppe de aller fleste nye veiplaner. Rødt går i stedet inn for omgjøring av bil-kjørefelt på eksisterende flerfeltsveger til bussfelt og eventuelt felt øremerket godstransport. Rødt mener dessuten at parkeringsarealet i byene må reduseres - en stor del av det bør omgjøres til grøntområder og byggetomter.

28) Det skal være forbudt å bruke ville dyr på sirkus.

29) Norske kommuner skal bygge og eie dagligvarebutikker.

30) Norge skal ut av Nato. Rødt vil heller bygge et forsvar som tar sikte på å bekjempe en okkupasjon gjennom en vernepliktshær, og opplegg for å mobilisere befolkninga til ulike former for motstandskamp.
 

Say no more, og godt valg.

(Deler du bloggen, så blir den mer lest)

90 kommentarer

Røy

15.08.2017 kl.17:09

Heilt fantastisk, vettu! Eg har aldri sett eit politisk program kor eg e einig i alle punkt, men her va' eg det. Særlegt det med å avskaffa dei turbokapitalistiske programvarane Excel og Word, ka' ska' me med dei når me har gode alternativ i WordPerfect og Lotus? Og eg synst godt dei kunna lagt te' sånne program så Internet Explorer og Google Chrome på lista ôg, dei ôg opna for altfor mykje imperialistisk propaganda, vettu. Og Nato trenge' me ikkje, det e' mykje betre med ein allianse med gode sosialistiske land så Cuba, Venezuela, Zimbabwe og DPRK, det e' dei me må søka alliansar med i kampen mot dei fæle amerikanarane, det e'kje berre lurt, det e' kjempelurt. Så røyst Raudt!

Knut Olsen

15.08.2017 kl.17:49

Her var det mye som er klin kokos, men punktene 1 og 21 er jeg enig i.

Øyvind Michelsen

15.08.2017 kl.17:58

Alle skal ned. Misunnelse og tvang for alle. Væpna revolusjon og proletariatets diktatur høres utrygt ut spør du meg!

Arne Sjøberg

15.08.2017 kl.19:52

Om Liberalistene får bestemme kan kommunister få lov til å bruke Word Perfect, handle mat i Moxnes Mat og låne penger i Moxnes Bank.

Om Rødt får bestemme gjengjelder de ikke den friheten.

Selv kommunister bør stemme Liberalistene, for de kan få leve akkurat som de vil (må riktignok betale for seg selv da, skjønner det er en ulempe)

Konklusjon: stem Liberalistene

Niri Baklid

15.08.2017 kl.19:54

Så kapitalisten Støre har en kommunistisk venn?

Interessant.

NoOne

15.08.2017 kl.19:57

Maken til svada. Tydeligvis at Sissener har latt seg inspirere av Trump sin valgkamp og gjør sitt aller beste til å forsøple den norske. Ett svært nedrig forsøk.

Jan Petter Sissener

15.08.2017 kl.20:02

Dette handler om Rødts handlingsprogram og prinsipprogram. Er enig i at dette er "svada". Uansett, takk for ditt engasjement. NoOne:

Antizombie

15.08.2017 kl.19:58

Kommunismen har feilet i alle land det har vært prøvd. Og vi trenger ingen ny Tsar eller Keiser.

Og kommentarene til Røy og Knut Olsen er hårreisende. Finnes det virkelig så ignorante personer i landet?

Per

15.08.2017 kl.20:02

Det er bra noen setter fokus på hva partiet Rødt og også andre partier som eks MDG, står for! Det hadde også vært å håpe at programledere i NRK og andre medier, kunne fokusere på dette ved utspørringer og kommentarer under valgkampen.

Cancer

15.08.2017 kl.20:03

Skummel bevegelse denne Marxismen. Kjernefamilien skal bort, religion likeså, og staten skal eie alle boliger. Eiendomsskatten som gjelder uavhengi av inntekt er en start på dette. Vi må bbetale husleie i vårt eget hjem og staten, eller kommunen har pant i hjemmet ditt.

Marcus Thrane, Edv. Bull og andre Marxister, inkludert en stor del av AP ville og har vel i stor grad skapt en sosialistisk skole med det formål at alle skal bli sosialister

Tre av døtrene til Marx var med å skape en rekke sosialistiske bevegelser (Fabian Society) som ofte ender opp i Arbeiderpartier. (Labour Party) De har skapt skoler og universiteter (London School of Economics) som stanser ut nye individer.

En masse brev og skrifter etter Marx viser også at mannen var Satanist, i hvert fall på sine gamle dager. En merkelig gjeng. To av døtrene inngikk selvmordspakter med sine ektemenn.

"Det er vel ikke uten grunn at navn som Lenin og Stalin gir oss frysninger - deres gud var marxismens ideologi" - Richard Wurmbrandt

NoOne

15.08.2017 kl.20:04

Dette har ingen ting med rødt sitt partiprogram å gjøre, men heller å prøve å knytte Støre og AP til disse "ekstremistene". Rett og slett forsøpling av valgkampen på en måte vi ikke har vært vant til her til lands tidligere.

kommunistjegeren.

15.08.2017 kl.20:06

Kommunisme bør gjøres straffbart .Og deporter alle kommunister til lille kim Nordkorea,så kan de prøve ut ideologien sin.

kommunistjegeren.

15.08.2017 kl.20:08

Og AP startet jo som et kommunistparti ,så de passer nok godt sammen med Rødt.

Helge Hafting

15.08.2017 kl.20:15

Forby word? Ikke noe problem der, det fins bedre alternativer som dessuten er gratis. Greit å slippe word-dokumenter i eposten. Stenge plantasjen på søndag? Herlig å slippe det også.

Men synd at de har gått bort fra den væpna revolusjonen; jeg hadde i grunn sett frem til å delta - på motsatt side.

Petter Smart

15.08.2017 kl.20:28

En eller annen arveskatt er bra fordi ingen jobber for å skaffe seg de neste 100 millionene etter at de allerede har 100 millioner "for sine barn".

Det å arve >100 millioner er noe tull og ødelegger kapitalismen ved å gjøre det umulig for barn å konkurrere på like vilkår.

Alle begrensede ressurser må skattlegges. Derfor er eiendomsskatten viktig. Uten eiendomsskatt blir mark ikke bra nok utnyttet. Med eiendomsskatt fungerer kapitalismen bedre.

Forby for all del Word, Excel osv. Microsoft subsidierer lisenser for Staten for å så ta ut en konkurransevridd avgift av private. Det er dårlig kapitalisme. Dessuten finnes det ingen gode grunner til å betale for programvare som ellers er gratis og det er noe vrøvel i offentlig sektor rundt det at dokumenter skal være for forbannet bra formattert. Se hva industrien gjør - ingen bryr seg lenger om formattering og bruker ren tekst - som f.eks. dette kommentarfeltet beviser. Ingen behov for fonter og layout her.

Formueskatten er bra for kapitalismen nettopp fordi den fordeler og dermed sikrer at reguleringen som kapitalismen er så desperat avhengig av faktisk ikke blir uthulet av kapitaleiere.

Petter Smart

15.08.2017 kl.20:32

Mye av det disse kommunismene kjemper for er i praksis bedre kapitalisme, mens det kapitaleiere kjemper for er en kapitalisme med økte barriærer - det man kaller "barrier to entry".

Dvs kapitaleiere vil at kapitaleiere skal ha en så stor fordel fremfor de uten kapital som mulig. Det er imidlertid ikke bra for kapitalismen i seg selv - det ødelegger etter hvert optimal plassering av kapital.

F.eks. er det tydelig at kapitaleiere vil ødelegge demokratiet ved å kontrollere lovgivningen. Det fører nødvendigvis til slutt til en eller annen (borger)krig siden myndighetene ikke lenger har noen legitimitet.

Børre

15.08.2017 kl.20:51

Er det Jan Petter Sissener eller Jarle Aabø som melder dette?

JennyO

15.08.2017 kl.20:57

Petter Smart:

Det beste med arveavgiften er tross alt at arvingene må SELGE det de arver for å ha råd til å eie det.

Med særnnorske skatter som formueskatt og arveavgift betyr dette at det er LETTERE for utlendinger å eie i Norge enn det er for nordmenn... Noe som igjen betyr at vi istedenfor å BYGGE Norge gjør at utlendingene overtar og flytter pengene ut av landet.

Genialt!

Jan

15.08.2017 kl.21:10

13,21 og 28 er greie. Resten er galskap

Vidar Bakken

15.08.2017 kl.21:17

Galskapen lenge leve. Rødt er vel det nærmeste man kommer Nord-Koreas idelogi.

Tom Harald

15.08.2017 kl.21:40

Det er så kvalmt at AP ønsker å gjeninnføre arveavgiften. Dette er penger som er skattet av hele livet. Så kommer AP som noen gribber å skal ha enda mer når en tragedie inntreffer. Arveavgift er en SKAM. De som støtter den bør straffes for ran, og de partier som ønsker den velkommen bør komme under sperregrensen. Makan til perverse folk skal man lete lenge etter.

Kritisk

15.08.2017 kl.21:43

Gamle AKP-ML i ny rød forkledning. Vi husker proletariatets diktatur, væpna revolusjon, Stalin og Mao, Hoxha og Pol Pot.

Alle forsøk ender opp i katastrofe, diktatur, sult nød og død.

Neitakk - utgått på dato!

Antisosialist

15.08.2017 kl.21:50

Takk for at du beholder "gammel" kommentarfelt-format, så slipper vi innsyn fra Amedia (AP/LO).

Jeg har hele tiden advart mot SKREKKSCENARIO til høsten:

Rødt og/eller MDG på vippen !!!

Derfor er det FARLIG å stemme på både AP og SP.

Jeg tror ikke folk flest vet hvor ille dette er i praksis. De blir aldri konfrontert med sin destruktive politikk i media, og på TV får de kun kosespørsmål om miljø, barnehager og stakkars flyktninger. Det finnes ikke en eneste TV-journalist som har stilt disse partiene kritiske spørsmål om konsekvensen for samfunnet. Det har jo sin enkle forklaring, journalister flest er kommunister.

Jeg får bare håpe at "folk flest" våkner i tide, før valget, slik at disse partiene kommer langt under sperregrensen.

Geir

15.08.2017 kl.21:54

Akkurat når det gjelder å skrote EØS avtalen er jeg faktisk enig med Rødt. Men det stopper der. Etter det jeg forstår er de gamle EFTA reglene fremdeles operative. Ihvertfall er mengder av mat jeg kjøper merket med EFTA merker.

Merethe

15.08.2017 kl.22:08

"Rødt" er ekstrem galskap, og vil som sådan vil som sådan få god drahjelp av NRK fram mot valget.

Geir Pettersen

15.08.2017 kl.22:10

Ikke så vanskelig å skjønne at alle kommunistland gikk konk. Det er enda merkelige at folk med fasit i hånd stemmer på Moxnes sitt svada!

Nei takk

15.08.2017 kl.22:30

Huff!

Asle Jørgensen

15.08.2017 kl.22:31

Javel Sissener vi er igang med å forsøple valgkampen ser jeg. Men selv Du er nok enig i mange av punktene du har listet opp her og flere med her inne og du tror vel ikke innerst inne at de får gjennomslag for alt her. Alt er ikke rødt sinne valgkamputspill for gå inn på litt av de andre partiene så får Du opp øya dine du også. Kanskje FAKE NEWS her ikke sant.

Martin A. Engeset

15.08.2017 kl.22:37

Eg har av og til tenkt på kva soldatane for Nord-Korea drøymde om under krigen i 1950-åra, og om dei samsvara med det komunistiske keisardømet dei fekk?

Skal tru om draumane deira var som Raudt sine?

Børre Aursnes

15.08.2017 kl.22:45

SV vil også avskaffe privat næringsdrift. Ref deres paragraf 3.

Det morsomme er at Bondepartiet går gjerne i kompaniskap med de som vil avskaffe den selveide bonde. Sier vel alt om jordbrulspolitikken i Norge.

Robert

15.08.2017 kl.22:49

Lager du en slik om Alliansen og Liberalistene også? med tittel

Skal fjerne sykelønn, og Velferdsstaten skal drepes! Ernas liberalist kamerat

Agurk og Majones

15.08.2017 kl.22:51

Betyr det at man kan beholde DOS 6.0 og Notepad?

Ola N

15.08.2017 kl.23:03

At noen i dagens samfunn i det hele tatt tenker rødt er mer enn skremmende. Småpartier burde ikke ha den makten at de kan komme på vippen og oppføre seg som de var noe annet enn det de er. Bare se hvordan venstre oppførte seg i fjor, man skulle jo tro at de var ett av de største partiene vi hadde og ikke i realiteten ett småparti som burde oppføre seg der etter. Kommer rødt på tinget så gud bedre meg.

Frode

15.08.2017 kl.23:22

Jeg ser en logisk brist i programmet.

Hovedpunktet er å fjerne privat eiendomsrett.

Hva skal dem da med økt formueskatt, økt selskapsskatt og mer eiendomsskatt hvis ingen eier noe? Skal staten betale staten? Tja, sikkert mange fine byråkratstillinger for å kontrollere det. :-)

åge vellem

15.08.2017 kl.23:36

Stalinismen/kommunismen er vel det styringsorganet som har myrdet mest mennesker de siste hundre år nå,disse selvoppnevnte fjottene i rødt ser vi seg selv som en elite,får disse makt så får vi en kort og inntens borgerkrig og 4 prosent mindre befolkning,om jeg så skal stå for den alene,så det så.

Stig

15.08.2017 kl.23:52

AP med LO ved sin side er også kommunister..

Kjære kamerater!

AP er skummelt fordi de allerede har bevist at de samarbeider med alt og alle bare for å få makt selv. MDG i Oslo er et godt eksempel på det. Støre er en farlig mann...

Andre

15.08.2017 kl.23:58

Og dette stemmer folk på..

Fy fanen for noen idioter.

Jan Fredrik Thoresen

16.08.2017 kl.02:52

Utspørringen av Moxnes på NRK i kveld var skikkelig dårlig. Han MÅ konfronteres, som flere skriver, med hvem som skal ha eiendomsrett til land og jord, selskaper som Hydro, Orkla m.fl. Det er fundamentalt i samfunnet vårt og i et demokrati at eiendom er fordelt Dette må vi utvikle videre, men Moxnes vil reversere det vi har brukt årtider på å oppnå.

Skal staten/Moxnes eie og styre alt? Som det også er nevnt ovenfor, så vet vi, med bitter erfaring i sekken, at det ikke er veien å gå.

Bort med dem

16.08.2017 kl.04:19

Kommunister burde bli behandlet på samme måte som vi behandlet nazistene etter krigen. Egentlig burde de behandles verre, siden kommunismen faktisk har drept flere folk enn nazismen... på tide å få stilt hvert eneste medlem av Rødt for retten, som de landsforræderene de er.

tragisk

16.08.2017 kl.05:04

det er så mange marxister i journalismen utdannet av marxistiske professorer på universitetet som legger lokk på hva kommunismen og marxismen har stått for og vil gjøre med norge. de kjører heller en pr kamp for rødt,sv og ap. istedenfor å tvinge kommunismen på folket(fungerte ikke) vil man heller påvirke folket til å ønske kommunismen gjennom media og akademisk påvirkning, også kalt kultur marxisme :( vi er på vei dit :-(

Geir Johony

16.08.2017 kl.06:19

takk for den fine listen. I år skal jeg stemme rødt eller MPG

Neitakk

16.08.2017 kl.07:36

Det får holde at AKP-ML har bitt seg fast i norsk presse og på universitet og skoler.

Vi vil ikke ha tilbedere av Nord Korea på Stortinget.

pappa66

16.08.2017 kl.07:55

Her var det mye bra. Det er ikke hele programmet jeg er enig i, men absolutt verd å vurdere Rødt 11 sep.

Stig

16.08.2017 kl.08:00

Rødt har mange venner blant norske journalister. De er travelt opptatt med å hetse høyresiden og regjeringen.

En journalist som sier noe positivt om FrP blir frosset ut av sine kolleger og sjefer.

Er det slik presse vi vil ha?

tta

16.08.2017 kl.08:01

LOL Hvorfor overrasker det meg ikke at det finnes folk som er dumme nok i hue til å stemme på disse psykopatene her.

Henning Johansson

16.08.2017 kl.08:19

Herr Sissner - hadde du fulgt med i nyhetene hadde du fått med deg at Støre har sagt klart i fra at Rødt ikke er en eventuell regjeringsparnter for Ap. Din hensikt med dette innlegget er ikke å oppklare noe som helst, men å støtte ditt kjære Frp i valgkampen. Det burde du gjort klart - men så ærlig er du naturligvis ikke. At du har fått spalteplass til dette mølet er direkte merkverdig.

Jan Petter Sissener

16.08.2017 kl.10:43

Det er korrekt at Støre ikke vil tilby Rødt en statsrådspost, men han understreket at Ap vil samarbeide med Rødt på Stortinget. Henning Johansson:

Gjermund Hougen

16.08.2017 kl.08:37

Har det klikka folk for folk, å stemme rødt er som å stemme på satan. Har man ingenting lært av alt stygdommen og ondskapen som kommunistene har gjort gjennom tidene. Med massemord, fengsling av alle som ikke har samme mening som dem selv. Folk flyktet fra kommunist landene fordi de ønsket frihet og så støtter enkelte denne farlige idiologien. Hvorfor ønsker kommunistene diktatur, jo fordi de ønsker å herske over andre og er sjalu på andre klarer det ikke selv klarer!

Knut Rellsmo

16.08.2017 kl.09:29

Det må ha klikka for Rødt og de som stemmer på dette vrøvlet....

Forvirrede folk inn i toppolitikk blir ekstrem risikosport.....

Jeg foreslå en enveisbilett for rødegardistene til N Korea...

Rune

16.08.2017 kl.10:27

Av 30 punkter er jeg enig i et, det med å ikke bruke ville dyr på sirkus. Ellers er jo politikken til rødt bare til å riste på hodet av. Et hvert samfunn har sin andel komplette idioter, noe som forklarer at de faktisk får så mye som 1-2% av stemmene. Ellers er det vel bare å ønske Moxnes og co riktig god bedring.

bjarne

16.08.2017 kl.10:35

jada? vi deler ALT likt på mandag kl 09.00.. alle får like mye?. og når kl er 16 er det noen som er blakke og noen har 10 ganger så mye? ikke noe problem? disse som ?karrer til seg? skal få svi? så da deler vi likt igjen på tirsdag mrogen kl 09.00? er det ikke sånn de vil ha det?.. Galskap..

Geriatriks

16.08.2017 kl.10:46

Hm.. De har tydeligvis glemt inn med commodore 64, gjeninnføring av den gamle blå papirtieren, alle får lik lønn uavhengig av lengde og kostnad på utdannelsen, innførsel av matkuponger på butikken samt skatt på hverdagssex.

Kamykle

16.08.2017 kl.10:50

Trein galskap 😨

Øystein

16.08.2017 kl.11:37

Det som er merkelig er at det i det hele tatt går an å ha slike bizarre synspunkter. Klarer ikke disse menneskene å tenke rasjonelt.

CMS

16.08.2017 kl.12:01

1984...

Ernst Nielsen

16.08.2017 kl.12:06

Kommunismen i seg selv er forsåvidt en ideel tanke, alle skal behandles likt, men problemet er at det er så lett å utnytte for de som til syvende og sist er i maktposisjoner i landet. Både i Russland og i gamle Øst-Tyskland viste det seg ganske tydelig at noen var åpenbart likere enn andre. Det som gjaldt for den vanlige mann og kvinne i gata, gjaldt likevel ikke for lederne (og deres familier) som var høyt i makt-/partiapparatet. Hvermannsen måtte nøye seg med et begrenset vareutvalg etter å ha stått flere timer i matkø, mens partipampene (og deres familier) kunne frådse i et stort vestlig kapitalistisk varesortiment på overdådige landsteder. Egne bilfelt var det også for partipampene.

Dersom Rødt vil at kommunene skal eie og drifte dagligvarebutikker er det ikke utenkelig at vi er på vei mot et vareutvalg med kun en type ost (kun Gauda - hva i himmelens navn skal vi med flere ostetyper - totalt unødvendig - ost er ost!), en type leverpostei osv.

Likevel, historisk sett kan vi bare forvente at dette ikke kommer til å gjelde for Moxnes og hans likesinnede ledende kommunister. Selv en ihuga kommunist tar de mulighetene man får.

Janus

16.08.2017 kl.12:33

Mye bra her, enda jeg slett ikke er verken medlem eller stor sympatisør av partiet. Men en del av dette ville reversere vårt enorme bruk og kastopplegg. Merker meg ellers at forfatteren bruker en ganske fri fortolkning av partiprogrammet som jeg har lest med stor interesse. Og det pekes på at "historisk sett" vil dette ikke fungere. Hvor nøye ser en på historien til Høyre når en forherliger deres måte å se ting på i dag, de har vel vært bakstrevere og etterdiltere hele vegen - akkurat som Boklôvmotstanderne.

Knut Bentzrod

16.08.2017 kl.12:33

Det er på hundretusener som går på lykkepiller i Norge. Det gir brainfog og irrasjonelle politiske beslutninger.

Odd Est

16.08.2017 kl.12:35

Noen må jo komme med ideer og innspill. Ikke alt er like gjennomtenkt, men....

Du Sissener. er bare en løpegutt for det eksisterende system, som jo fungerer utmerket for deg.

Odd Est

16.08.2017 kl.12:57

Og jeg har også latt meg forundre over at det finnes norske velgere som tydeligvis stemmer uten å ane rekkevidden av hva deres stemmeseddel betyr i praktisk politikk.

De fleste av dem stemmer Frp.

GERM

16.08.2017 kl.13:15

Ingen partier kan gjøre alle til lags, noen av disse punktene er litt spesielle. Men det er mer fornuft fra Rødt-leiren enn fra Høyre og FrP som kun vil gi mer makt til de som har mest.

Bjørn A Jenssen

16.08.2017 kl.13:59

Moxnes, ulven i bestemors seng: http://www.husfilosofen.no/2009/06/02/halliker-m%c3%b8ttes/

Robert Horn

16.08.2017 kl.14:06

Rødt = landssvik-partiet

Jan Petter Furenes

16.08.2017 kl.14:08

Det var en som skrev,på 1960 tallet at ,Kommunismen var verdens mest utbrete sinnsykdom.Noe som både Nordkorea og det som foregår i. Venesuela ,kan tyde på er

riktig. Bare å vere vitne på den gleden som utspant seg når . Berlinmuren falt, er vel, et godt bevis på det .

Znårk

16.08.2017 kl.16:03

Jeg vil ikke at staten skal eie alt. På alle valgomatene jeg har testet,havner Rødt helt nederst..uten unntak. :) Det strider imot menneskets natur å ikke eie noe som helst selv, men bare bli eiet av staten.

Per

16.08.2017 kl.19:56

Men selv bor Moxnes i et av byens dyreste villastrøk og hever millionlønn... Fy f....!

Stian

16.08.2017 kl.21:01

Et godt gjennomtenkt program. De tenker langsiktig, og har politiske standpunkt som vil bære lenger enn mye annet vi ser i denne valgkampen. De har min stemme i hvertfall!

Roy

16.08.2017 kl.21:07

Hei Jan-Petter, hvis du leser dette så har jeg en interessant ide siden media i Norge tydeligvis ikke er så veldig interessant i å gå i detaljer. Hva med å lage en video blogg der man presenterer alle partiens politikk og hva som er sannsynlige konsekvenser av de forskjellige punktene de vil innføre. Organiserer du budsjett til vidoer så skal jeg aktiverer influencer Norge og sørge for deling.

Jan Petter Sissener

16.08.2017 kl.22:01

Takk for innspill. Roy:

Salvatore Malandrino

16.08.2017 kl.21:51

Utrolig! Fanden er ikke ferdig med å lese bibelen! Og ellers har du det

bra? Ha en Marxfri kveld!

Magne

16.08.2017 kl.21:54

Hva skal man med Office når man har LibreOffice? Trist for Microsoft, men fint for forbrukere som ønsker gratis programvare med åpen kildekode.

Hallvard Paulsen

16.08.2017 kl.23:53

Det med Excel og Word støttes da disse applikasjonene årlig koster norske skattebetalere og bedrifter uante beløp i tapt produktivitet. Lisenskostnadene er bare småpenger i forhold.

bjørn bråthen

17.08.2017 kl.00:04

Jeg trodde kommunismen slik Rødt står for hadde havnet på historiens søpledynge for lenge siden.

Mats

17.08.2017 kl.08:55

Jeg har sjelden sett så mye tatt ut av sammenheng.

Hvor i partiprogrammet står det at man ikke skal ha privat eiendomsrett? Det eneste jeg finner er at selskaper ikke kan ha patent på planter (som sprer seg via vinden slik at du blir tvunget til å betale lisens, se f.eks. Food Inc. dokumentaren)

Det er dumt at man stoler på slike innlegg uten å gå i dybden på hva som står. Jeg skulle gjerne sett et tilsvarende innlegg med kildehenvisning. Stol ikke på innlegg uten kildehenvisning!

Semiambivalent

17.08.2017 kl.14:19

Nedlatende og arrogant blogg.

Det kapitalistiske system fungerer jo ikke.

Eller rettere sagt det fungerer jo sikkert ypperlig for en "finansnestor" på Slemdal så hvorfor bry seg med alle de andre?

Simen

17.08.2017 kl.15:32

Dæven, jeg fant to punkter som ikke er fullstendig idioti: 22 og 23.

Odd Est

17.08.2017 kl.16:19

I en blogg er det selvfølgelig lov å komme med personlige ytringer og meninger. Det er vel det som egentlig er hensikten til enhver blogger. Så å respektere retten til å ha forskjellige meninger om en sak, synes jeg alle må gjøre.

Verifiserbare fakta er det imidlertid annerledes med.

Hvis fakta, er fakta,- så må man forholde seg til det.

Når Sissener (som er høyskoleutdannet), kommer med sine påstander undrer jeg på hvor han finner sine fakta.

På meg virker det som han lider av en total mangel av et akademisk fundament for påstandene sine.

Påstand på påstand blir lagt fram som reelle fakta, uten å ha noen forankring i virkeligheten. Kildehenvisning er totalt fraværende og kompenseres med en nedlatende holdning i hans "Gullkorn".

Det er ikke alle som har de samme verdier som deg Jan P. Sissener. Det må være lov å tenke annerledes og ha meninger om menneskehetens utvikling.

Du har ikke fasiten.

Hvis 4% av Norges befolkning er enig i Rødt`s partiprogram er det beste for dem, vel så er det også en del av det politiske landskapet. At mennesker bryr seg og er bekymret for tingenes tilstand,og vil kjempe for sine hjertesaker er jo fantastisk flott.

Ha respekt for det Jan Petter.

Jan Petter Sissener

17.08.2017 kl.18:56

Les det hele her: Handlingsprogram https://cdn.sanity.io/files/cvvjxa4t/production/467nrvlIxUOyDnHvUqpXJvmX.pdf
Prinsipprogram: https://rødt.no/prinsipprogram Odd Est:

Tor

17.08.2017 kl.16:31

Takk skal du ha, Sissener. Dette ser jo ut som et bra partiprogram. Noen av punktene fikk meg til å stusse, men det er fort gjort å gå til Rødts sider og finne ut hva de faktisk har sagt om sakene der.

Ha en fortsatt fin dag!

kris

17.08.2017 kl.17:19

Er nok mye moro på parti-møtene hos Rødt, med de tydeligvis heftige greiene de røyker..

Stian

17.08.2017 kl.18:11

I det store og det hele har norske politikere gjort en bra jobb.

(Med utgangspunkt i en AP/Høyre politikk)

Etter min mening har vi noen punkter til forbedring:

* Innvandring

Alle ikkevestlige innvandrere bør på et eller annet tidspunkt tilbake til opprinnelseslandet. (Inkludert de som allerede er her).

* EØS avtalen

Denne avtalen må erstattes med frihandelavtale.

* Miljø

Subsidier utbygging av sol- og vindkraft i stor skala.

Solcellepaneler burde være på etthvert tak i fremtiden.

Langsiktig målsetting om å kvitte seg med plastikkprodukter.

Redusere bruk av sprøytemidler, langsiktig målsetting om å bli kvitt de totalt.

* Selvforsynt med mat

Langsiktig målsetting om at Norge skal bli selvforsynt med mat.

Jordbruksareal som går til utbygging skal erstattes dobbelt.

(Utbygger må betale for opparbeidelse av nytt jordbruksareale

et annet sted).

* Sykelønn

Innfør karensdag sporenstreks. Utvid til 3 dager over tid.

* Kollektivtransport

Jeg håper vi om få år kan få på plass en stor pool av

selvkjørende elektriske biler og få bort flest mulig av bussbeista fra veien.

* Formuesskatten

Det må da gå an få erstattet den med en mer fornuft skatt

* Investeringer

Gjøre det mer attraktivt å investere i innovasjon,

samt gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig.

* Folkeavstemminger

Det burde vært mulig ved for eksempel å samle inn 100.000 underskrifter, at en sak skulle behandles i folkeavstemming og ikke av politikere.

* Satse mer på forsvar

Odd Est

17.08.2017 kl.21:42

Les det her ?

Det er ikke det det dreier seg om herr Sissener !

Det det dreier seg om er respekten overfor andres meninger.

I dette eksempelet var det Rødt det dreide seg om.

For min del, står ikke Rødt på topp ti-lista over partier jeg kunne tenke å stemme på.

Men jeg har jo respekt for at de har en mening.

Den respekten er bortimot fraværende fra din side Sissener.

Primitive herske-teknikker der latterlig-gjøring, insinuasjoner og stigmatisering av dine meningsmotstandere, går jo igjenn i de fleste bloggene dine.

Som tidligere ytret: hensikten med en blogg er jo å få uttrykt sine meninger og perspektiver, så jeg legger vekk det etiske.

Gang på gang, fremlegger du påstandene dine som empirisk data, -uten kildehenvisning eller referanse.

I virkeligheten er jo det masse "vissvass" du kommer med.

Forstår du ikke hva jeg prøver å fortelle deg ?

OttoStover

18.08.2017 kl.09:12

Jeg har ikke sjekket om punktene overfor er korrekte i forhold til partiprogrammet til rødt, men jeg forutsetter det.

Med slike meninger og de erfaringer jeg ser i Bodø og Oslo der slike aktivistpartier er på vippen så må vi snarest få på plass to endringer i grunnloven. Først HEVE sperregrensen til 6%, dernest få inn en mulighet for å skrive ut nyvalg dersom de valgte ikke klarer å samarbeide. Dette har de fleste land omkring oss.

Lutlei

18.08.2017 kl.09:43

Venstresiden og kommunistpartier som Rødt/AKP-ML er skyld i mer enn 100 millioner drap, forfølgelser, tortur, sult og nød. Stalin, Mao, Hoxha, Castro, Pol Pot og nå også Venezuela.

Likevel er den ekstreme venstresiden frekke nok til å tegne hitlerbart på USAs demokratisk valgte president - som våget å si at også venstreekstreme er voldelige.

Hitling, brunskvetting og trakassering - velkommen til norsk venstreside.

Sjekk forsiden til VG - slik er vårt røde og ødelagte norske media...

Sigurd Vinje

18.08.2017 kl.10:32

For retorikkens del, ville jeg endret noe på rekkefølgen og fjernet noen av punktene. Selv for de av oss som er er på blå sider flere av punktene gode, særlig de tre første

1) Det går vel fint an å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale som Sveits har? Vil uansett gi Norge mer innflytelse over sin handel og økonomiske politikk. Dagens løsning er uansett hverken hellig eller optimal

2) Et glimrende forslag som vil spare det offentlige for store summer. Google Docs er gratis og brukes av flere Fortune 500 selskaper

3) Husbanken er det vel ikke noe galt med? Ordningen kan fint utvides. De private bankene er dessuten strengt regulerte, og det er fornuftig med en bank som ikke bare tar kommersielle hensyn.

Guttorm Strande Syrrist

19.08.2017 kl.10:23

Sissener, dette er FAKE NEWS! Ganske ufint å påstå at den smørbrødlista er hentet fra Rødts programmer. Du påstår den er fra handlingsprogrammet - et dokument som ikke finnes... Har du funnet på dette selv? Rødt har et arbeidsprogram, et prinsipprogram og en handlingsplan. Ordene "Microsoft", "Word", "Excel" eller "Bank Moxnes" forekommer ikke i noen av dem.

Jan Petter Sissener

19.08.2017 kl.14:25

Se punkt 201.10: Forby lukket, proprietær programvare som standard i kommune og stat. Bank Moxnes omtales som Samfunnsbanken, se punkt 1.1 https://cdn.sanity.io/files/cvvjxa4t/production/MXTYQf54BP5UHHASQFBBly8b.pdf Guttorm Strande Syrrist:

Guttorm Strande Syrrist

19.08.2017 kl.18:10

Nå tuller du fælt - jeg har sett begge de punktene. Problemet er at du gir inntrykk av at din smørbrødliste er punkter direkte sakset fra Rødts program, hvilket den ikke er.

De vil ikke opprette noe som heter "Bank Moxnes". De vil opprette "en samfunnsbank", ikke "Samfunnsbanken" med stor S, eller noe som er navngitt etter Bjørnar Moxnes. "Bank Moxnes" er det ingenting som heter.

Å "Forby lukket, proprietær programvare som standard i kommune og stat" er heller ikke det samme som å forby ansatte i kommune og stat å bruke slike programmer. Det er å forby disse programmene som standard. Og Rødts formulering "lukket, proprietær" inneholder også en motivasjon - knyttet til Rødts ideologi - for å gjøre dette. Det er selvsagt et radikalt forslag som det er lov å være uenig i, men man bær ytre det på en redelig måte. Din "reformulering" inneholder ingen begrunnelse, og navngir bare en rekke programmer uten å si hva slags kriterier disse er valgt ut fra. Så når du gir inntrykk av at å "innføre forbud mot bruk av dataprogrammer som Microsoft Word, Excel og Photoshop for ansatte i kommune og stat" er et punkt direkte hentet fra Rødts program er det direkte galt.

19.08.2017 kl.18:16

I overskriften skriver du "Skal forby Microsoft, Excel og Word" - uten noen videre forklaring. Det er selvsagt også svært upresist.

Om et parti foreslår å forby alkoholkonsum på et spesielt arrangement, kan du ikke lage overskriften "Vil forby Ringnes, Tuborg og Calsberg!"

Odd Est

21.08.2017 kl.01:15

Sissener må gjerne komme med ytringer og synspunkter

Det er hans omgang med reelle fakta og objektiv informasjon,

jeg reagerer på.

Hans tolkning av faktabasert informasjon, og ikke minst hans konklusjoner og påstander , er så lite kompetente, at de kan jo ikke tas med i en seriøs debatt.

Mange av Sisseners fortolkninger av "sannheten", burde merkes som "Gullkorn".

Det er beklagelig at så få reagerer på Sisseners "forfalskning" av kildematerialet.

Etter å ha lest meg gjennom kommentarfeltet, forstår jeg at de fleste leserne deler Sisseners måte å resonere på.

Godt informert, gjennom minimum 9 års undervisning i verdenshistorie,- er kommentar-gruppens hovedkonklusjon at Bjørnar Moxnes er skyld i mange millioner menneskers død gjennom sitt politiske standpunkt.

Heldigvis har jeg aldri vært så begeistret for kommunister.

Det var farlige folk som vi skulle ligge unna, fikk vi vite i oppveksten.

Hvis de sultet,- spiste de barn.

Skriv en ny kommentar