hits

SSB sensurerer egen forskning

Vi kan aldri stole på Statistisk Sentralbyrå så lenge det etiske regelverk forbyr å utarbeide eller formidle resultater slik at grupper eller enkeltpersoner  kan bli skadelidende. Styret i SSB, eller Siv Jensen har enda mer å rydde opp i.

Det var bare en tilfeldighet som gjorde at jeg ramlet over et høyst tvilsomt styringsdokument i SSBs arkiver fra 2007. Dokument "Etikk og statistikk" er bekreftet fra SSBs side som fortsatt gyldig og førende for alle SSBs ansatte.

Hva slags produkter skal vi lage?
Hensikten med dokumentet er at "De etiske retningslinjene skal benyttes i arbeidet for å oppfylle SSBs oppgaver og mål slik de er formulert i statistikkloven og i SSBs strategier", som det heter.

Som et hovedprinsipp innenfor etikken pålegger SSBs ledelse sine ansatte å følge verdier som "åpenhet, lojalitet, rettferdighet, pålitelighet, at en bør behandle andre mennesker slik en selv ønsker å bli behandlet og at en følger gjeldende lover og regler", står det videre og som er ganske vanlig for de fleste bedrifter. Men, SSB tar det hele et skritt lenger:

"I tillegg til slike allmenne, rettslige og etiske standarder vil medarbeidere i SSB møte spesielle etiske problemstillinger knyttet til det faglige arbeidet med statistikk eller analyser. Det kan gjelde hva slags produkter vi skal lage eller hvordan oppgavene skal utføres. Etiske problemstillinger dreier seg ofte om dilemmaer hvor ulike hensyn må veies mot hverandre. Da er det viktig at både den enkelte og institusjonen har utviklet gode tradisjoner for diskusjon og avklaring", heter det i Etikk og statistikk.

Det sjokkerende
Så kommer selve rosinen i pølsen, som får stillheten til å senke seg for de aller fleste.

"Medarbeidere i SSB skal: Unngå å utarbeide undersøkelser eller formidle resultater slik at enkeltpersoner eller grupper blir skadelidende."

Hvilke grupper er det etikk-heftet her tenker på? Finnes det en liste over grupper ansatte i SSB ikke skal forske på som et vedlegg? Eller er dette noe "noen" skal avgjøre fra gang til gang og etter eget forgodtbefinnende?

Forskere i tåken
I Norge finnes det enormt mange grupper. Vi har gruppen alenemødre, bilister, grønne kommunister, muslimer, nynazister, birøktere, forskere, hørselshemmede, musikere, voldtektsforbryter, samer, journalister, promillekjørere, homofile, høyrevelgere, uteliggere og fluefiskere for å nevne noen.
For å komme til bunns i hvilke grupper SSB ser for seg det ikke kan forskes på ble SSBs kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn oppfordret til å konkretisere:

- Det heter i dokumentet at medarbeidere i SSB skal unngå å utarbeide undersøkelser slik at grupper blir skadelidende. Ønsker å få oversendt konkret hvilke grupper det her snakkes om. 

Etter å ha sjekket en del timer svarte Bryn slik:

- Som du ser er det en kort brosjyre, og derfor svært overordnet. Det er derfor ingen konkretisering på grupper.

Hva er skade?
Selvfølgelig er det helt uvirkelig at SSB svært overordnet ekskluderer sine ansatte å forske på grupper som kan ta skade av det. Enda verre blir det når SSB ikke aner hvilke grupper dette er snakk om. Ei heller er det utesket hva "skade" betyr og innebærer.
At SSB-ansatte trenger et nytt og tillitsfullt etisk regelverk er så opplagt at det er en gåte at ikke Chrisine Meyer skjønte det og ryddet opp da hun hadde muligheten. Det må tydeligvis en Siv Jensen til for å skape orden i SSBs hus.

Ble brukt på tinget
At Meyer kjente til etikk-heftet ble slående dokumentert under åpen høring i Stortinget nylig. Meyer brukte faktisk SSBs etikk-hefte for å forsvare seg mot mistanken om at hun ikke ønsket forskning eller undersøkelser rundt våre nye landsmenn. Men hun gjorde langt mer enn dette, og måtte tåle den ene ørefiken etter den andre.

Hevnens time
Utgangspunktet for en høring i kontrollkomiteen er som alltid å avdekke om statsråden kan ha gjort noe kritikkverdig. Meyer ser ut til å mene at Siv Jensen har gitt henne sparken uten saklig grunn. Hun hadde derfor antakelig gledet seg til å kunne ta sin hevn over finansministeren i komitehøringen.

Men slik gikk det altså ikke. Som ventet fikk Meyer ingen støtte for sin versjon av saken fra Siv Jensen og Finansdepartementet. Mer oppsiktsvekkende var det at hun heller ikke fikk noen støtte fra styret i SSB.

Sjeføkonomene
Den sterkeste kritikken av Christine Meyer kom fra sjefsøkonomhold. Hverken sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO eller sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO gav henne støtte. Skarpest var Øystein Dørum:
- Det er bedre å tro at hun ikke har forstått enn at hun har forstått, sa Dørum om Meyer i Stortinget onsdag.

Dette viser at NHO, en organisasjon man i utgangspunktet skulle tro var positiv til en tidligere Høyre-politiker i sjefsstolen til SSB, er svært misfornøyd med Meyers innsats. Stridens eple er som kjent at Meyer nærmest ville utradere SSBs forskningsavdeling. LO og NHO er blant SSBs viktigste kunder ved at forskningsavdelingen leverer svært viktig tallgrunnlag som ligger til grunn for lønnsforhandlingene i Norge. Det er på denne bakgrunn Dørums uttalelse må forstås.

Når Meyer med hastverk ville presse gjennom en slik reduksjon i forskningsavdelingen, har NHO selvsagt god grunn til å spørre om Meyer i det hele tatt har forstått konsekvensene. Og ja: Det er bedre å anta at Meyer ikke har forstått konsekvensene enn at hun gjør endringene med vond vilje. At Dørum sier kraftig i fra på NHOs vegne er bare på sin plass.

Drar feministkortet
Det mest frapperende er likevel hvordan Meyer reagerer på kritikken hun har fått. Til Dagens Næringsliv 12.1. uttaler hun:
- Jeg hoppet i stolen da jeg hørte Øystein Dørum si dette. Det er rå og ubegrunnet personkarakteristikk. Jeg synes det er forferdelig ille. Det er en beskyldning jeg ikke kan forstå at NHO som arbeidsgiverorganisasjon kan stå inne for.

Tro det eller ei, men Meyer hadde enda mer på lager:
- Jeg synes uttalelsen til Dørum var mannssjåvinistisk. Han snakker meg ned i offentligheten. Det er en hersketeknikk.

Er det virkelig mulig?
Øystein Dørum har da ikke sagt ett eneste ord om kjønn her. Er det noen som virkelig prøver seg på hersketeknikk så er det Christine Meyer. Ved å dra feministkortet. Dette viser bare en ting. Christine Meyer har gravd sitt eget hull enda større.
Kontrasten er enorm fra november da hun skjøv den brautende Bergens-advokaten Dag Steinfeldt foran seg som skjelte ut kvinnelige journalister på sin pressekonferanse.
Se videoklipp her.

På tide med ro nå
Av respekt for kvinner som faktisk har blitt utsatt for trakassering burde Meyer se seg for god for dette. Det er vel ikke akkurat politisk korrekt å si at hun skal ta nederlaget som en mann. Like fullt bør hun innse at hun har tapt og bør roe seg ned. Det vil være best både for SSB, norsk statistikkproduksjon og ikke minst for henne selv.
 

PS: Les Etikk og statistikk her.

 

34 kommentarer
Bjørn Bråthen

Bjørn Bråthen

Jeg som trodde at SSB skal legge frem fakta uansett hvilke område det forskes på eller lages statistikk over. Det var altså feil og SSB kan vel skifte navn til Sakte Svindles Borgerne.

Dørum var frekt i kjeften og partisk som om han var en del av finansministeren kabinett. Kanskje han gjorde dette for markedsføre seg selv som kredibelt løp gutt av NHO eliten.

Det var skammelig av den såkalt sjeføkonom som trives ved forsøk å karakter dreper motstanden sin troverdighet via hersketeknikk.

Han kunne ikke sagt det samme til en mannlig direktør i samme stilling.

Siv Jensen kroppsspråk avsløre hennes troverdighet. Enten gjeldende det obstruksjon eller utpressing angående Holmøy.Hun var uvel, fordi når man lyger ansikt uttrykk og andre forsvarsmekanisme slår ikke i lag. Man må også huske på at en gang løgner er alltid en løgner. Med referense til Terje Søviknes saken. Saken minner om Trump versus James Comey FBI-sjefen aksjedigelsen.

Og så snakkes det om at Siv Jensen har ødelagt SSB's god rykte.

SSB, som kun utgir rapporter som passer ledernes politiske agenda.

Ja, dette såkallte ryktet har Christine Meyer fint ødelagt på egen hånd.

Rapportene må legges fram uansett hva tallene viser, å ta hensyn til føleri og politiske agendaer er det motsatte av hva SSB skal gjøre som leverandør av seriøs befolkningsforskning og statestikk!

De kan vel få et bra tilbud fra russersentralene om desinformasjon. Dette er lavmål SSB.

herseteknikken er det helt riktig som Sissner påpeker Meyer som står for, ved å trekke frem feministkortet. Eller er det nå blitt sånn i samfunnet at man ikke kan kritisere en kvinnelig leder uten å bli beskyldt for å være mannskjåvinist?

Roger Johansen

Roger Johansen

Til Alexio:

Din versjon av sannheten har null, niks og ingenting med sannheten å gjøre.

Du går rett i nettroll-fellen når du gyver løs med usaklige persongrep, usanne påstander, og fri fantasi om forhold som for lengst er avklart som helt annerledes enn du later som.

Du får sette deg bedre inn i fakta neste gang, og ikke finne opp din egen versjon av fakta. Det stempler deg bare som et nettroll.

Etikk og moral, ja..

Jeg husker fremdeles at Meyer og Norman var gift med andre enn hverandre da de begynte med ting og tang. Oppslag i VG og gode greier.

Så, jeg stoler ikke på hun der :)

Sissener, er "Common Core" som er nåvende betegnelse på Agenda 21 det Meyer har som bakteppe til sine meninger og hodninger ? Her får du et lite knipe av bakgrunnsmateriale for hva "Common core" har som agenda. PS: Primeminsitser Cameraon forklarte at Agenda 21 var for "slitt i kantene", i stedet har de valgt benytte common core som betegenelse, read all about it:

OMMON CORE - AGENDA 21

COMMON CORE IS AGENDA 21 - DEMOCRATS AGAINST U. N. ...

https://www.democratsagainstunagenda21.com/common-core-is-...

1.

Oversett denne siden

Common Core is an integral part of UN Agenda 21/Sustainable Development: globalization is the standardization of systems. Whether the system is law enforcement or land use or government, the standardization, harmonization, and integration of all international methods of management is essential for total control.

Must Watch! Common Core is Agenda 21!! - YouTube▶12:40

https://www.youtube.com/watch?v=63PnV7IOVeU

19. apr. 2015 - Lastet opp av VP Prepping & Survival

This video provides a great explanation of the what is wrong with Common Core and why it must be stopped ...

Common Core and UN Agenda 21: Mass Producing Green Global Serfs

https://www.thenewamerican.com/.../17930-common-core-and-u...

Oversett denne siden

27. mar. 2014 - As the Obama administration, Bill Gates, the United Nations, and other forces seek to finalize the decades-old effort to nationalize ? and even globalize ? education by bribing and bludgeoning state governments to impose Common Core, one of the key agendas behind the deeply controversial standards...

Agenda 21 | COMMON CORE

https://whatiscommoncore.wordpress.com/category/agenda-21/

Oversett denne siden

16. des. 2016 - Posts about Agenda 21 written by Christel Swasey.

UN Connection - Arizonans Against Common Core

www.arizonansagainstcommoncore.com/UN_connection.html

Oversett denne siden

These MDG's are all part of the UN's Agenda 21: Eradicate extreme poverty and hunger [Redistribute Wealth- Agenda 21 Principle #3];; Achieve universal primary education [COMMON CORE- Agenda 21 Principles #25 and #36];; Reduce child mortality [Agenda 21 Principle #6];; Promote gender equality [homosexuality]...

Common Core and Agenda 21 - Agenda 21 News

agenda21news.com/2014/10/common-core-agenda-21/

Oversett denne siden

26. okt. 2014 - Bill Gates, the United Nations, and the Obama administration have been trying with all they're worth to nationalize, along the lines of United Nations Globalization standards of education under the guise of Common Core. Many of the major schemes driving these very deeply disturbing ?standards? was...

Common Core and Agenda 21 - Canada Free Press

canadafreepress.com/article/common-core-and-agenda-21

Oversett denne siden

25. okt. 2014 - The Obama administration, Bill Gates, the United Nations, and the Obama administration have been trying with all they're worth to nationalize, along the lines of United Nations Globalization standards of education under the guise of Common Core. Many of the major schemas driving these very deeply...

Common Core Is The New Agenda 21 - Esquire

www.esquire.com/.../common-core-agenda-21-conspiracies-022...

Oversett denne siden

24. feb. 2014 - It appears that the battle against Common Core is replacing the battle against our old friend Agenda 21, the secret Illuminati plot to steal all our golfs, in the fever swamps of the energized Right. (Note: there are reasons to be wary of Common Core, as the invaluable Diane Ravitch has explained, but that's...

UNESCO, COMMON CORE, AGENDA 21, SUSTAINABLE ...

www.socminco.com/CC.htm

Oversett denne siden

Agenda 21 is not the ?Bill of Rights?. It is not ?The Declaration of Independence?. And it is not the ?U.S. Constitution?. It has never been decided on by the American people that ?Agenda 21? should be our new bible. Our guiding light into the 21st century. It is being pushed on us by a bunch of self righteous elitist like Nancy...

Agenda 21 Simplified ? The Standardization of Common Core ...

freedomoutpost.com/agenda-21-simplified-standardization-com...

Oversett denne siden

13. sep. 2014 - Hanging in the hallways of Northeastern State University's Broken Arrow Oklahoma campus are signs that state the following: Developing Global Citizens for the 21st century and a Sustainable Future. It's hard to believe because Oklahoma is said to be one of the most conservative states in the union;...

Det er i alle fall ingen tvil om at det norske folk bklir skadelidebnde av å ikke få ordentlig arbeid fra SSB

Godt analysert! En av få oppegående i eliten i Norge!

Helge Espeland

Helge Espeland

EKTE FAKTA

Hva med å utforske og formidle EKTE FAKTA - i tråd med et helt FUNDAMENTALT prinsipp i vår svært gode, felles Europeiske og norske kultur, nemlig OPPLYSNINGSTIDENS PRINSIPPER.

Det er FAKTA som er styrende i vår kultur, IKKE relgion eller eventyr.

SSB skal IKKE være en FAKTA-HATER.

Så SSB skal bruke skattepenger for å

Komme med PK riktig ræl?

Bare å legge ned hele greia.

Roy Inge Nilsen

Roy Inge Nilsen

Det er ihvertfall ingen tvil om at Sissener lar være å skrive hvem som bestemmer retningslinjene til SSB. Det er det ikke Meyer som har gjort, men departementet som styres av Siv Jensen. Sissener lar selvfølgelig være å nevne det for det ville jo gjort at hele blogginnlegget hans ble latterlig.

@Leif Hansen

Hva?

Er det virkelig mulig å tolke det du skriver ut av ideen om "Common core"?

Er det virkelig mulig å ha gått på skole i Norge og ikke forstå "Common Core"?

"Common Core" er et forsøk på å sikre at alle får like muligheter når de tar en utdanning. De forsøker å sikre at folk lærer basert på FAKTA og ikke basert på "løse påstander funnet på internett".

Jeg har tidligere forsøkt å argumentere med folk som ikke støtter kunnskapsbasert utdanning, og heller vil ha "innfallsbasert utdanning" hvor man lærer basert på hvem som skriker høyest. Og jeg har forsøkt å ta dem på alvor!

Og min, høyst subjektive konklusjon (og for dem som har vært gjennom en Common Core opplæring trenger man ikke engang å fortelle at det er enn subjektiv oppfatning, for de vil se at påstandene mine ikke har nødvendig fakta inkludert til å bevise dem... Noe som IKKE gjør mine påstander "feil", det gjør dem bare "udokumenterte")

- De fleste av dem jeg har snakket med er redd for myndighetene. De vil ikke si hva de driver med som de er redd myndighetene skal finne ut av, men de er redde.

- De antar at siden de er redde, så har de en grunn til det.

- De konkluderer med at siden de har en grunn til å være redd, så må myndighetene være ute etter å ta dem.

- Siden myndighetene da beviselig er ute etter å ta dem, så må myndighetenes makt begrenses.

- Siden myndighetenes makt nå BEVISELIG må begrenses, så er det viktig at myndighetene IKKE får drive opplæring av barn som jo er så veldig lett påvirkelige...

Og som følge av ovenstående blir argumentasjonen rundt opplæring at

- Jeg ser du sier du har masse dokumentasjon som sier at du forteller sannheten, men... uten noen annen grunn enn at jeg jeg ikke tror på deg... og jeg trenger ikke motbevis for å underkjenne dine beviser, jeg bare lar være å tro å dem, og så har jeg rett. Vi bruker ikke BEVIS når vi har SUNN FORNUFT!

- Du sier amerikanerne var på månen, jeg sier det ble filmet i et studio. Og selv om du kan vise hvordan ALLE motargumentene jeg har er feil, så velger jeg å se bort fra bevisene og heller bruke min SUNNE FORNUFT

- Jeg kan ikke fysikk og forstår ikke hvordan temperaturer og vær henger sammen, men når jeg ser et fly på himmelen og ser noe i luften bak det, så VET jeg at det flyet slipper noe ut i luften. For min SUNNE FORNUFT er mer verdt enn veldokumenterte beviser jeg velger å ignorere. For jeg VET!

- De svarte kom til USA frivillig, og vil ødelegge verdens beste land. Hvorfor skulle vi sende SKIP for å hente dem, for selv den gang visste vi at de var mindre verdt enn oss andre, og hvorfor skulle vi ønske å samle dem selv om de var billig arbeidskraft? Bare tull med disse slaveskipene. Min SUNNE FORNUFT forteller meg at disse svarte VILLE til USA fordi det er mye bedre å bo her enn i Afrika. Og alle dokumenter som viser at mørkhudede kan ta utdanning og er like gode som hvite gitt likt grunnlag er FAKE NEWS, for min SUNNE FORNUFT sier meg at det MÅ være forskjell på folk med forskjellig hudfarge. Hva annet er grunn for at vi har ulike farger, liksom? Og hva har vi når vi ser på farger andre steder? De svarte er de ødelagte grønnsakene. De grønnne og gule er de friske, mens de HVITE er de umodne, og... eh...

Det er ikke noe bedre med definisjonen av sysselsatt som SSB opererer etter, som tilser at dersom det er 1 time pr. uke, så er vedkommende sysselsatt...

Det er nok mange felter av SSB som krever en opprydning slik at de kan fremstille korrekte statestikker, og ikke politisk tilpassede.

Dette kan vel beskrives som en form for korrupsjon.

Det er svært betenkelig, men ikke overraskende, at en organisasjon som SSB har laget slike føringer.

Et statistisk byrå skal være nøytral og legge fakta på bordet, uansett hva det måtte gjelde. Og de skal i alle fall ikke legge føringer for å beskytte visse grupper, bare fordi det ikke passer det som anses som politisk korrekt.

Jeg kjenner jeg blir litt småkvalm av tanken på hvordan SSB har opptrådt.

Dessverre vil det mange år før SSB klarer å oppnå troverdighet igjen.

Takk Sissener - nå forstår vi at vi blir villedet fremfor å bli veiledet når SSB skal "forske" på ditt, datt og hint.

De er knapt håret bedre enn Institutt for Kjønnsforskning - som først bestemmer resultatet og så "forsker" seg frem til ønsket svar. Deretter løper de til sine venninner i media som ideologisk korrekt skråler "forskning viser at bla bla bla bla". Forskning, statistikk, fusk eller fanteri? Og VG, med Hanne Skartveit, fører krig mot Siv Jensen fordi hennes venninne Christine Meyer fikk fyken?

Vi kritiserer regimer som bedriver åpenlys ensretting og propaganda - men er vi noe bedre her til lands?

Og Christine Meyer tyr til klassisk hersketeknikk når hun roper "mannsjåvinist" mot en respektert Dørum som våger kritisere henne. Når all annen skyts er brukt opp kan man alltid ty til kjønnskortet og offerrollen.

Bra, Sissener.

Takk for at du tar til orde mot svenske tilstander av "politisk korrekt" konsensus hvor sannheten fornektes og mobbes til taushet

Og minst like galt er det når Trine Skei Grande har sendt SSB sjefen Meyer en epost hvor hun sterkt fraråder å forske på innvandring fordi resultatet kanskje kan brukes av rasister. Det er forsøk på politisk styring av SSB ved Trine Skei Grande som Meyer ikke nevner med ett eneste ord fordi hun kanskje er enig. Uansett så viser det at Meyer kun bruker de fakta og den etikk som passer hennes politiske syn best. Jeg har skrevet før at Meyer har egentlig blitt avkledd som totalt ubrukelig.

Mye rare argumenter for å beskytte Siv Jensen som har tråkket i salaten. Sissener stemmer sikkert Frp eller Høyre.

Grei analyse av Sissener.

SSB har under Meyer fungert som et organ som skal forvrenge, forfalske og pynte på fakta.

Sosialistisk SkrøneByrå bør legges ned.

Roger Johansen

Roger Johansen

Til John:

Du påstår at det er mye rare argumenter, men evner ikke å diskutere saklig og holde deg til fakta. Det eneste du har å komme med er ad hominem. Det er jo det samme som å innrømme at du har tapt før du har begynt.

Du klarer ikke å sette fast Sissener på noe som helst av fakta. Ferdig snakka.

Denne saken gjelder ikke omorganisering i SSB eller usaklig oppsigelse, men en etatsjef som ikke skjønte sitt ansvar og SSB sin rolle i samfunnet. Meyer har ved flere anledninger tilkjennegitt et politisk syn, og en vilje til å påvirke prosesser gjennom filtert informasjon, som klart gjør henne uegnet til stillingen som leder for SSB. Etatens viktigste oppgave er å formidle objektiv informasjon til offentlige etater for å gjøre dem istand til å utnytte sine ressurser på en optimal måte. Uavhengighet for SSB's betyr selvsagt at oppdragsgiver ikke skal kunne bestille oppdrag med ønsket konklusjon. Men etaten, skal like selvsagt, ikke kunne si nei til et oppdrag pga av mulige, politiske konsekvenser. Den politiske debatt hører hjemme i Stortinget ? ikke i SSB. Det var denne forskjellen Meyer og SV ikke syntes å forstå. Hun skulle aldri vært ansatt som leder for SSB.

Meyer går i tog for flere muslim«flyktninger» til vår nasjon.

Nok snakka.

Det er lite som skiller de "progressive" på venstre- og høyre-siden. Selv om utgangspunktet er forskjellig, så virker det som om at de jobber mot samme resultat. Ett atomisert og undertrykket befolkning, som blir fóret med løgn om innvandring, globalisering og ytringsfrihet.

Jeg velger å sette en knapp på Leif Hansens inlegg ovenfor,sissener rører nok litt i overflaten av problemet,men dette er mørke og sterke krefter som står bak,ssb er jo en gullkiste for de som vil påveirke Norsk politikk og føre folket bak lyset,De fleste politiske partier en infisert av disse mørke kreftene og jeg velger å tro at de som støtter velferdstigger importen så sterkt,er femtekolonister,da velferdstiggerne er globalist elitens nytige brikker for å destabilisere Norge og Europa,noe Sverige og Tyskland er klare bevis på,men jeg er også i tvil om Siv Jensen og hennes deltagelse i tvilsomme organisjasjoner.men ussker på hennes hensikter der.

Betyr det f.eks. at SSB ikke kan forske på hvor mange rein det er pr. same i Finnmark da det vil være samene som minoritetsgruppe som blir skadelidende og stigmatisert i en slik analyse?

Hva synes du om at Siv Jensen feilinformerte Stortinget? Som er det saken egentlig handler om. Vanskelig å få det med seg i strømmen av avledningspropaganda fra deg, Sissener!
Og propaganda virker åpenbart, - her snakker alle om noe annet enn det saken egentlig gjelder. Jeg tviler på, selv om jeg kan ta feil, at du er så blåst at du ikke har fått det med deg. Altså er det bevisst propaganda og indoktrinering du driver med, - som vanlig. Den eneste som offisielt har fått det med seg er Fylkesnes som vil fremme mistillitsforslag mot Jensen. Pinlig når lovbrudd blir dekket over av hensyn til "the greater good"!

Johnny Jobsen

Johnny Jobsen

Helt utrolig at SSB ikke skal forske og gi ut statistikk hvis det går ut over grupper. Da er det derfor det ikke har blitt utarbeidet innvandrer regnskap og kriminalitetsstatestikk over grupper av befolkningen. SSB er jo med dette korrupt og fortiet sannheten.

Dette kom dessverre ikke som noen overraskelse... Men når det gjelder De Røde er jeg jeg redd du taler for døver. Jeg vokste opp i en Ap-familie, og måtte "våkne" og deprogrammere meg for å se hvor ille ting var. De ser nemlig på alle til høyre for midtstreken for onde og grådige egoister, som ikke bryr seg om noen andre. Hvis de påstår noe annet "har de garantert enn annen agenda" Sosialister tror alltid at alle andre lyver om egen agenda, for på seg selv kjenner man andre...

Sissener overser en del fakta! Folk her som ikke klarer å dra vekk gardinene foran øynene og se at Siv Jensen er den største løgneren som finnes da hun tidligeee har svømt vekk med tåpelige forklaringen etter brutte valgløfter! Syntes nesten synd på hvor dum, iq løs og blind dere FrP folk er! Kall meg gjerne venstreraddis eller ap velger, men heldigvis er INGEN AV DELENE når ingen politikere holder sine ord! Spesielt Siv Mannlige Jensen.

Hva tror egentlig Sissener er fornuftig å skrive i en slik etisk retningslinje? Mulig etikk er ukjent for såkalte finansnestorer, men det ligger jo i sakens natur at det ikke er en enkel rett fram sak, hvorfor skulle de definere hvilke grupper det gjelder? Hva er poenget med å avgrense det? Hvorfor skal ikke det være en generell vurdering man gjør når man velger å starte et prosjekt, og noe som er vanskelig å tenke ut alle eventualiteter på forhånd? Og joda, selvfølgelig er "skade" også ikke tydelig definert, verden er faktisk litt går, og man må stadig vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre når man vurderer hva man skal gjøre. Så Sisseners kritikk er at regelverket ikke er firkantet nok.

OppslagsordOrdbokartikkel

statistikk

statistikk m1 (fra fransk og, tysk, av latin status 'tilstand') (vitenskapen om) systematisk innsamling og oppstilling i tabeller av visse tallmessige forhold

toppe statistikken ha best resultat, ligge høyest / befolkningsstatistikk, kriminalstatistikk / føre statistikk over noe

Jada, jada, jada, Sala Mander, dem kan ikke forske på kor mange rein det e per same fordi det e stigmatiserende for dem saman som har mindre rein. Derfor e det en nødvendighet å holde hemmelig fordi å offentliggjøre det vil være diskriminering av saman og et svik mot urfolks rettigheter som nedfelt i ILO-konvensjonen som står over norsk lov og gir saman enerett på alle ressursan i Finnmark. Jada, jada, jada.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!